Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,86

Towarzystwo Link4 jest niewątpliwie pionierem i liderem ubezpieczeń komunikacyjnych direct w Polsce. Korzystna cenowo oferta, prosty przekaz dotyczący sprzedawanych produktów oraz odpowiednie podejście do klienta zostało w ostatnich latach niejednokrotnie docenione - Link4 jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. A co o tej firmie sądzą klienci?

Na stronie Link4 czytamy, że misją i wizją tego ubezpieczyciela jest prosty przekaz i dobra relacja z Klientem "Wierzymy, że ubezpieczenia powinny być proste". Sugerując się liczbą otrzymanych nagród przez to towarzystwo można wnioskować, że jest ona świetnie realizowana. 

Za swoją ofertę oraz podejście do obsługi Klientów, Link4, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń direct otrzymał certyfikat ISO 9001:2001 w obszarze likwidacji szkód. Na przestrzeni ostatnich lat ubezpieczyciel odebrał także m.in. Złoty Laur Klienta oraz Srebrną Paterę Kantara. Został on także nagrodzony tytułem Najlepszego Cyfrowego Ubezpieczyciela i otrzymał godło Inwestor w Kapitał Ludzki. Aby jednak rzetelnie ocenić działalność Link4, do powyższego zestawienia należy dodać ocenę klientów, którzy osobiście przekonali się, jak przebiega proces zakupu polisy czy też likwidacji szkody. 

Podejmując próbę oceny zadowolenia klientów z usług towarzystwa ubezpieczeniowego, można w pewnym stopniu opierać się na raporcie Rzecznika Finansowego. Prezentuje on informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z jego udziałem. Jakim wynikiem może pochwalić się Link4?

W 2020 roku bezpośrednio do Link4 lub innej instytucji wpłynęło 13195 skarg od niezadowolonych klientów. Sama liczba zażaleń to jednak za mało, aby obiektywnie ocenić poziom niezadowolenia klientów Link4 ze świadczonych im usług ubezpieczeniowych. Powinniśmy również rozważyć stosunek ilości skarg do udziału w rynku (2,6%) tej firmy. W przypadku towarzystwa Link4, wynosi on 5075 skarg na 1% udziału rynkowego. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Powyższy sondaż nie jest jednak doskonały. Musimy bowiem brać pod uwagę, że nie wszystkie otrzymane przez Link4 skargi zostają rozpatrzone pozytywnie dla klientów towarzystwa. Raport Rzecznika Finansowego przedstawia sumę zażaleń, a część z nich zostaje uznana ostatecznie za bezzasadne.

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również jej oferta. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Link4

Porównaj ceny Link4

W ocenie działalności Link4 wolimy opierać się na Waszych opiniach. Prosimy więc o uwagi na temat tego towarzystwa. Jak według Was wygląda obsługa klienta w Link4, czy cena polisy OC jest rzeczywiście atrakcyjna, a AC - adekwatna do sposobu likwidacji szkody? Czy kontakt z Link4 jest bezproblemowy, a konsultanci w pełni profesjonalni?

Wasze opinie o Link4 są dla nas najcenniejsze. Podzielcie się z innymi swoimi doświadczeniami.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)