Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,27
Zostaw opinię

Podejmując próbę oceny zadowolenia klientów z usług towarzystwa ubezpieczeniowego, można w pewnym stopniu opierać się na raporcie Rzecznika Finansowego. Prezentuje on informacje dotyczące skarg na działalność zakładu ubezpieczeń oraz sporów sądowych z jego udziałem. Jakim wynikiem może pochwalić się Link4?

W 2019 roku bezpośrednio do Link4 lub innej instytucji wpłynęło 17471 skarg od niezadowolonych klientów. Sama liczba zażaleń to jednak za mało, aby obiektywnie ocenić poziom niezadowolenia klientów Link4 ze świadczonych im usług ubezpieczeniowych. Powinniśmy również rozważyć stosunek ilości skarg do udziału w rynku (2,5%) tej firmy. W przypadku towarzystwa Link4, wynosi on 6988 skarg na 1% udziału rynkowego. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Powyższy sondaż nie jest jednak doskonały. Musimy bowiem brać pod uwagę, że nie wszystkie otrzymane przez Link4 skargi zostają rozpatrzone pozytywnie dla klientów towarzystwa. Raport Rzecznika Finansowego nie przedstawia sumy zażaleń, uznanych ostatecznie za bezzasadne.

Oprócz opinii o towarzystwie liczy się również jej oferta. Sprawdź jaką propozycję ubezpieczenia OC/AC ma dla Ciebie Link4

Porównaj ceny Link4

W ocenie działalności Link4 wolimy opierać się na Waszych opiniach. Prosimy więc o uwagi na temat tego towarzystwa. Jak według Was wygląda obsługa klienta w Link4, czy cena polisy OC jest rzeczywiście atrakcyjna, a AC - adekwatna do sposobu likwidacji szkody? Czy kontakt z Link4 jest bezproblemowy, a konsultanci w pełni profesjonalni?

Wasze opinie o Link4 są dla nas najcenniejsze. Podzielcie się z innymi swoimi doświadczeniami.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)