Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,10
Zostaw opinię

Oprócz omawianej wraz z ubezpieczeniem OC w Link4 pomocy drogowej – Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie bardziej rozbudowaną wersję ubezpieczenia.

Porównaj ceny OC z Assistance »

Produkty Auto Assistance Link4 zostały docenione nie tylko przez klientów towarzystwa, ale otrzymały w 2012 roku Order Finansowy w kategorii Ubezpieczeń Komunikacyjnych od Home&Market.

Jakie są największe zalety ubezpieczenia ASS w Link4?

 • Możliwość wyboru pakietu ASS spełniającego oczekiwania kierowcy
 • Pomoc obejmuje zawsze kierowcę oraz pasażerów
 • Polisa działa niemal w całej Europie
 • Samochód zastępczy przysługuje po kradzieży i wypadku w każdym z wariantów ochrony
 • Organizacja noclegu dla podróżnych nawet do 5 dni
 • Pokrycie kosztów parkowania nawet w wariancie podstawowym

Towarzystwo Link4 konstruując zakres i warunki ochrony ubezpieczenia assistance zadbało oto, aby każdy z jego klientów znalazł produkt dopasowany do swoich potrzeb. Ubezpieczyciel proponuje polisę w trzech wariantach ubezpieczenia do wyboru. 

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu ASS Link4?

Zanim przejdziemy do omówienia każdego z wariantów ASS Link 4, warto wspomnieć o elementach wspólnych.

 • Ubezpieczenie ASS Link4 (bez względu na wybrany wariant) obejmuje organizację i pokrycie kosztów: pomocy technicznej, wynajmu samochodu zastępczego, pomocy w podróży (nocleg, transport kierowcy i pasażerów), pomocy informacyjnej;
 • Oferta w poszczególnych wariantach różni się zakresem usług i/lub limitem przysługującym na dane zdarzenie;
 • W realizacji świadczeń Link4 może korzystać z usług podmiotów, które zawodowo je świadczą;
 • ASS Link4 obejmuje zdarzenia, które powstaną w Polsce oraz: Andorze, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltarze, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Macedonii Północnej, Monako, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, europejskiej części Turcji, Watykanie, na Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech;
 • Ubezpieczyciel wskazuje sytuacje, podczas których nie udzieli Ubezpieczonym pomocy lub zostanie ona ograniczona - ich pełną listę można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia;
 • Jeśli wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem ASS, właściciel pojazdu/kierowca powinien powiadomić o nim Link4 nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia. Można to zrobić dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu (22 444 44 44) i podając informacje potrzebne do udzielenia pomocy;
 • Świadczenie (ujęte w OWU) we własnym zakresie można zorganizować tylko wtedy, gdy przedstawiciel Link4 nie pojawi się na miejscu w ciągu dwóch godzin od zawiadomienia o zdarzeniu (chyba że uzgodnienia będą inne) lub Ubezpieczony nie będzie w stanie zgłosić zdarzenia assistance od razu po jego wystąpieniu.

Czym różnią się poszczególne warianty ochrony ASS Link4?

Aby ułatwić porównanie zakresów ochrony assistance Link4 w różnych wariantach, przygotowaliśmy tabelę świadczeń i limitów z górną granicą odpowiedzialności towarzystwa.

ŚwiadczenieAuto AssistanceAuto Assistance Plus Auto Assistance Komfort
PolskaEuropa*PolskaEuropaPolskaEuropa
Pomoc techniczna
Naprawa na miejscu400 zł1000 zł400 zł1000 zł400 zł1200 zł
Holowanie200 km200 km200 km200 kmBez limitu na terenie Polski500 km
Złomowanie500 zł1000 zł500 zł1000 zł500 zł1000 zł
Parkowanie2 dni2 dni2 dni2 dni5 dni5 dni
Odbiór po kradzieży lub naprawienienienienietaktak
Samochód zastępczy
Po kradzieży lub wypadku4 dni4 dni4 dni4 dni10 dni10 dni
Po awariinienie2 dni2 dni5 dni5 dni
Pomoc w podróży
Nocleg1 doba1 doba1 doba1 doba5 dni5 dni
Transport kierowcy i pasażerów (limit łącznie dla wszystkich ubezpieczonych)400 zł1000 zł400 zł1000 zł400 zł1200 zł
Kierowca zastępczynienienienietaktak
Pomoc medyczna i opieka
Transport sanitarnynienienienie500 zł1000 zł
Wizyta osoby bliskiejnienienienie3 dni3 dni
Opieka nad dziećminienienienie5 dni5 dni
Opieka nad zwierzętaminienienienie3 dni3 dni
Pomoc informacyjna
Medycznataktaktaktaktaktak
Telefonicznataktaktaktaktaktak
Drogowataktaktaktaktaktak
Przekazanie informacjitaktaktaktaktaktak

Na podstawie OWU Link4 aktualnych na dzień 03.02.2022 r.

* pod pojęciem Europa Link4 umownie nazywa następujące kraje: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, europejska część Turcji, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Warto pamiętać, że oprócz ww. limitów ubezpieczyciel może stosować inne ograniczenia, np. dotyczące liczby interwencji/usług.

Przykładowo, po unieruchomieniu samochodu w wyniku awarii zorganizuje on i pokryje koszty dla maksymalnie dwóch takich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Inny natomiast limit dotyczy wynajmu samochodu zastępczego w wariancie Auto Assistance Plus – w razie unieruchomienia auta wskutek awarii świadczenie będzie przysługiwało tylko jeden raz.

Auto Assistance

Ubezpieczenie Link4 Auto Assistance zapewnia wsparcie dla kierowcy po nieprzewidzianym unieruchomieniu pojazdu na drodze. Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje m.in. pomoc techniczną po wypadku, awarii, uszkodzenia, kradzieży i akcie wandalizmu, a do najistotniejszych świadczeń należy:

 • naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit 200 km),
 • dostarczenie paliwa, wymiana koła, pomoc po zniszczeniu lub utracie kluczyków i rozładowaniu akumulatora,
 • pokrycie kosztów parkingu strzeżonego (z limitem do 2 dni),
 • gdy do zdarzenia doszło powyżej 20 km od miejsca zamieszkania – opłata za transport oraz nocleg w hotelu (1 doba),
 • po kradzieży lub wypadku – samochód zastępczy do 4 dni.

Auto Assistance Plus Link4

Pomoc drogowa Auto Assistance Plus Link4 zawiera wszystkie wymienione wcześniej składniki ochrony oraz dodatkową pomoc gwarantowaną w postaci wynajmu samochodu zastępczego po awarii (do 2 dni, jeden raz w okresie ubezpieczenia).

Auto Assistance Komfort

Zapewnia najszerszy dostępny w Link4 zakres świadczeń i gwarantuje dodatkowo m.in.:

 • holowanie bez limitu kilometrów w Polsce i do 500 km w pozostałych krajach Europy,
 • opiekę nad dziećmi (5 dni),
 • transport ze szpitala do miejsca zamieszkania (gdy hospitalizacja trwa co najmniej 5 dni),
 • wizytę osoby bliskiej w szpitalu oraz pokrycie kosztów jej zakwaterowania w hotelu,
 • opiekę nad zwierzętami,
 • kierowcę zastępczego (jeśli kierowca/właściciel ubezpieczonego samochodu nie może go prowadzić i znajduje się ponad 20 km od miejsca zamieszkania). 

Sprawdź jak pomoc drogowa assistance (Ass) Link4 wypada w porównaniu ze składkami proponowanymi przez innych ubezpieczycieli.

Decyzja o wyborze konkretnego zakresu Assistance w Link4 należy do klienta i z pewnością będzie uwarunkowana jego potrzebami. Dlatego tak istotne jest zapoznanie się z OWU Link4, zawierającym dokładny opis świadczeń, jeszcze przed podpisaniem umowy.