Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,27
Zostaw opinię

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Link4 zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała i trwałego uszczerbku na zdrowiu zarówno kierowcy jak i pasażerów.

Porównaj ceny ubezpieczenia samochodowego »

Ochrona dotyczy zdarzeń, do których doszło nie tylko podczas jazdy, ale także w chwili postoju w podróży, wsiadania, wysiadania, załadunku, rozładunku, pożaru, eksplozji pojazdu i jego wybuchu.

Uwaga: ochroną ubezpieczeniową z tytułu NNW w Link4 obejmuje się kierowcę i pasażerów w takiej liczbie, jaka widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wskazanego w umowie. Przez słowo “pasażer” rozumie się wyłącznie osobę upoważnioną przez ubezpieczonego do korzystania z pojazdu w chwili zdarzenia.
Osoba zawierająca umowę NNW w Link4 sama decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia, która może opiewać na kwotę od 6 do nawet 50 tys. złotych.

Sprawdź jak oferta ubezpieczenia NNW Link4 wypada w porównaniu ze składkami proponowanymi przez innych ubezpieczycieli.