Nasi Klienci oceniają Generali na
2,13
Zostaw opinię

Zgłoszenie szkody w Generali jest możliwe na kilka sposobów. Ubezpieczyciel umożliwia kontakt mailowy i telefoniczny, który może być szczególnie ważny po wystąpieniu nagłego zdarzenia i konieczności podjęcia szybkiej interwencji oraz wygodny formularz online.

Jesteś klientem Generali lub chcesz zlikwidować szkodę z ubezpieczenia sprawcy kolizji lub wypadku, który wykupił polisę OC właśnie w tej firmie? Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowe wskazówki, które sprawią, że zgłoszenie szkody w Generali przebiegnie szybko i sprawnie.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC »

Jak zgłosić szkodę w Generali? 

W Generali możesz przejść proces zgłoszenia szkody:

 • telefonicznie - infolinia pod numer 913 913 913 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18,
 • online - na stronie https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/ znajdziesz formularz online umożliwiający zgłoszenie szkody w Generali oraz niezbędne informacje, np. o tym, jakie dokumenty należy złożyć,
 • mailowo - dodatkowe dokumenty i formularze niezbędne podczas likwidacji szkody (dostępne na stronie towarzystwa) możesz wysłać w formie elektronicznej, na adres szkody@generali.pl.
Uwaga! Jeśli posiadasz ubezpieczenie Assistance i niezbędna jest natychmiastowa pomoc Generali, z Centrum Alarmowym możesz skontaktować się w każdej chwili. Infolinia ASS jest czynna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem 913 913 913.  

Zgłoszenie szkody online w Generali

Zgłoszenia szkody z polisy Generali możesz dokonać szybko i wygodnie przez formularz internetowy. Wystarczy skorzystać ze strony ubezpieczyciela https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/ i postępować zgodnie z jego wskazówkami.

Zanim rozpoczniesz proces zgłoszenia szkody w Generali, przygotuj dokumenty, z których będziesz mógł skorzystać podczas wypełniania formularza, oraz wymagane załączniki. Podczas rejestracji szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego (np. OC, AC) przydatne będą poniższe dokumenty:

 • polisa OC lub AC (numer polisy)
 • dowód osobisty
 • dowód rejestracyjny Twojego samochodu
 • prawo jazdy
 • umowa kupna-sprzedaży auta (opcjonalnie)
 • kopia dokumentacji medycznej (jeżeli zgłaszasz szkodę osobową)
 • dokumenty dotyczące Twojego zgłoszenia szkody (uzasadniające złożenie wniosku o odszkodowanie). W zależności od sprawy, może to być oświadczenie sprawcy kolizji, protokół policyjny z miejsca zdarzenia czy zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży.

Zgłoszenie szkody w Generali przez telefon

Towarzystwo Generali pozwala także na zgłoszenie szkody przez telefon. Infolinia pod numer 913 913 913 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Pracownik Generali przeprowadzi Cię wówczas przez cały proces i poinformuje o dalszym postępowaniu w sprawie dotyczącej Twojego roszczenia.

Dokumenty, które mogą być potrzebne podczas telefonicznego zgłoszenia szkody komunikacyjnej, to m.in.:

 • polisa OC/ polisa AC lub inna umowa ubezpieczenia (w zależności od zgłaszanego roszczenia),
 • prawo jazdy, dowód osobisty,
 • umowa kupna-sprzedaży pojazdu lub dowód rejestracyjny,
 • dokumenty uzasadniające zgłoszenie szkody (np. oświadczenie sprawcy, protokół policji, dokumentacja medyczna, informacja o przebiegu leczenia ambulatoryjnego, kopia skierowania do szpitala, kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego).

Generali może także poprosić Cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów dotyczących zdarzenia, aby upewnić się, czy jesteś uprawniony do wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.

Załączniki potrzebne przy zgłoszeniu szkody możesz dostarczyć do Generali mailowo, wysyłając wiadomość (najlepiej z nadanym numerem sprawy) na adres szkody@generali.pl.

Ile mam czasu na zgłoszenie szkody w Generali?

Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, na zgłoszenie szkody w Generali z ubezpieczenia sprawcy standardowo masz 3 lata (z polisy OC). Zgłoszenie szkody osobowej, która jest wynikiem przestępstwa, wydłuża jednak ten termin nawet do 20 lat.

Zupełnie inaczej wygląda zgłoszenie szkody z ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, ASS czy NNW). W takim przypadku Generali samodzielnie wyznacza termin, w którym jego klient powinien przedstawić swoje roszczenia. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia szkody z polisy dodatkowej do OC znajdziesz w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz na stronie Generali.

Jaki termin zgłoszenia szkody z polisy AC, ASS i NNW obowiązuje w Generali?

 • Zgłoszenie szkody z AC - niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 od daty powstania szkody (lub od daty powzięcia informacji o szkodzie). W przypadku szkody kradzieżowej należy także niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni powiadomić Policję o kradzieży pojazdu, jego części, bądź wyposażenia dodatkowego
 • Zgłoszenie szkody z polisy Assistance„Ubezpieczony zobowiązany jest nawiązać kontakt z Centrum Pomocy Generali w ciągu 12 godzin następujących po zaistniałym zdarzeniu assistance w postaci wypadku lub awarii, skutkujących unieruchomieniem pojazdu lub w ciągu 7 dni następujących po powzięciu przez Ubezpieczonego informacji o Kradzieży Pojazdu oraz postępować zgodnie z dyspozycjami Centrum Pomocy Generali”
 • Zgłoszenie szkody z umowy Autoszyby - skontaktuj się z Generali dzwoniąc na infolinię (nr telefonu znajduje się na polisie oraz na stronie www.generali.pl) nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia
 • Zgłoszenie szkody NNW Generali – powiadom ubezpieczyciela o wypadku w terminie 7 dni od zdarzenia.

W przypadku każdego zgłoszenia szkody zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z Generali. Dzięki temu można zapobiec zwiększeniu rozmiarów szkody i przede wszystkim przedstawić szczegółowy opis sprawy (z upływem czasu niektóre informacje mogą się zacierać i zgłoszenie szkody będzie utrudnione).

Jak wygląda proces obsługi szkody? 

Bez względu na rodzaj umowy ubezpieczenia, z której nastąpiło zgłoszenie szkody, specjalista powołany przez Generali zajmuje się całym procesem odszkodowawczym. Jeśli zachodzi taka potrzeba, kontaktuje się z klientem mailowo lub telefonicznie. Po zakończeniu sprawy Generali wysyła sms oraz pismo ze swoim stanowiskiem.

Jak długo trwa likwidacja szkody?

Zgodnie z prawem, towarzystwo Generali likwiduje szkodę maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Warunkiem dotrzymania terminu jest dostarczenie wszystkich dokumentów zarówno ze strony sprawcy jaki i poszkodowanego.

Szkodę zagraniczną Generali likwiduje z reguły nieco dłużej, przy czym w 30 dni rozpatruje roszczenie osobowe co do uznania kwoty bezspornej.

Jak sprawdzić status szkody?

Na każdym etapie Twojej sprawy, możesz sprawdzić status zgłoszenia szkody. Wystarczy w tym celu skorzystać ze strony internetowej Generali https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/zaloguj.

Podczas logowanie podaj:

 • numer sprawy (login, który Generali wysłało do Ciebie SMSem)
 • hasło (hasło, które Generali dostarczyło w wiadomości SMS)

Uwaga! Tylko podczas pierwszego logowania, Twoim hasłem będzie jednorazowy kod wysłany do Ciebie SMS-em. W kolejnych krokach zostaniesz poproszony o zmianę hasła.

Wypłata odszkodowania w Generali

Decyzję od Generali o odszkodowaniu otrzymasz listem lub e-mailem. W przypadku zgłoszenia szkody z polisy OC wypłata przyznanego odszkodowania nastąpi w ustawowym terminie, czyli w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie lub – jeśli wyjaśnienie sprawy w takim terminie nie będzie możliwe – w ciągu 14 dni od dnia, w którym możliwe będzie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Termin ten może się zmienić, jeżeli określenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania będzie uzależnione od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym czy cywilnym.

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego w Generali - termin

Jeżeli w umowie z Generali nie ustalono terminu krótszego, towarzystwo wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym otrzymało zgłoszenie szkody. Jeśli  wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali albo wysokości poniesionych kosztów jest niemożliwe, w ciągu 14 dni po ich ustaleniu otrzymasz kwotę stanowiącą zwrot poniesionych kosztów. Bezsporną część kosztów Generali wypłaci Ci jednak w ciągu 30 dni.

Po zakończeniu sprawy towarzystwo dostarczy do Ciebie pismo ze swoim stanowiskiem oraz wiadomość SMS.