Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
polisa

Dużym atutem zakupu polisy w towarzystwie Generali jest szeroka gama dostępnych produktów, z której łatwo wybrać ubezpieczenie dopasowane do własnych potrzeb. Ubezpieczenie domu i mieszkania w Generali można zakupić zarówno za pośrednictwem agenta stacjonarnego, jak również przez internet.

<>Porównaj 4 najlepsze polisy »Przykład polis dla domu i mieszkania w Generali


Towarzystwo Generali w ubezpieczeniu dla domów i mieszkań przygotowało bardzo interesującą ofertę. Pakiety są tak przygotowane, aby każdy klient mógł wybrać coś dla siebie, od najbardziej podstawowej ochrony murów i wyposażenia nieruchomości, aż do pełnego zabezpieczenia wszystkich elementów domu i ogrodu.

Wartość domu z elementami stałymi Wartość ruchomości
Cena wariant standardowy
Cena wariant optymalny
Cena wariant maksymalny
420 000 zł 40 000 zł
396 zł
442 zł
502 zł
300 000 zł 20 000 zł
322 zł
356 zł
466 zł/rok
Informacje dodatkowe:
Assistance zawsze w standardzie
Elastyczny dobór sum ubezpieczenia przy czym wybierając sugerowaną przez Generali lub wyższą, odpowiedzialność Generali wynosi 110% Sumy ubezpieczenia
Odpowiadamy za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
Ogrodzenie objęte ochroną automatycznie wraz z ubezpieczonym domem
Za dodatkową składką Generali ubezpiecza:
Budynki gospodarczej garaże wolnostojące
Budowle - również od kradzieży zwykłej
Zewnętrzne stale elementy budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej
Rzeczy osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia
Domek letniskowy
OC w Życiu prywatnym

Generali oferuje w ramach ubezpieczenia mienia:


Ubezpieczenie domu i mieszkania wraz z elementami stałymi i ruchomościami domowymi, budynków gospodarczych, garaży oraz budowli. W ramach ubezpieczenia można dodatkowo objąć ochroną przedmioty do działalności oraz przedmioty wartościowe. Ubezpieczający może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb. Ma do wyboru trzy warianty:

  • Maksymalny - ochrona od wszelkich ryzyk tzw „All Risk”. W tej opcji zakres ubezpieczenia obejmuje wszystko, co nie zostało wyłączone z zakresu odpowiedzialności; dodatkowo szkody powstałe wskutek przepięcia czy stłuczenia elementów stałych są pokrywane do sumy ubezpieczenia, nie ma podlimitów;

  • Optymalny - zakres, który chroni od typowych i najczęstszych zdarzeń takich jak kradzież z włamaniem, zalanie, pożar, szkód wyrządzonych przez wiatr, deszcz i inne naturalne zdarzenia - ubezpieczający ma możliwość elastycznej konfiguracji pakietu ryzyk;

  • Standardowy - obejmuje podstawowy zakres ryzyk, wymaganych przez banki do zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Każdy z powyższych wariantów jest również dostępny dla domu w budowie. Ubezpieczenie w takiej opcji zapewnia płynne przejście ubezpieczenia z budowy, do użytkowania bez wymogu zmiany zapisów w polisie

Do wskazanych wariantów Klient może dodać m.in.:

  • Ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia - ochrona w razie rabunku przedmiotów takich jak telefony komórkowe, laptopy, biżuteria;
  • OC w życiu prywatnym - rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego
logo innowacyjna gospodarka
RANKOMAT.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14 informuje o realizacji projektu "Wdrożenie platformy B2B optymalizującej procesy agencyjne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego okres realizacji: 2013 - 2015
logo europejskiego funduszu rozwoju regionalnego