Nasi Klienci oceniają Generali na
3,38
Zostaw opinię

W 2016 roku wpłynęło bezpośrednio do towarzystwa Generali lub za pośrednictwem innej instytucji 18481 skarg od niezadowolonych klientów - wynika z Raportu Rzecznika Finansowego. Porównanie ilości skarg z procentowym udziałem Generali w rynku, pomogło nam w obiektywnej ocenie towarzystwa.

Generali posiada 4,63% udział w rynku ubezpieczeń majątkowych (działu II) . W 2016 roku 18481 skarg dotyczyło jego działalności. A więc liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego wynosi 3992. Niestety - nie jest to korzystny dla Generali wynik.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Bylibyśmy jednak bardzo niesprawiedliwi, kierując się wyłącznie tą oceną. Generali, pod nazwą Generali Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie, które należą do działu I i są ujęte w innym zestawieniu.

Od 2013 roku częścią Grupy Generali stała się Proama, a więc do towarzystwa trafiają również skargi związane z produktami tej firmy. Poza tym, sam fakt skierowania do towarzystwa lub innej instytucji skargi nie oznacza, że zostanie ona rozpatrzona na korzyść Ubezpieczonego. Często bowiem zdarza się, że skarga jest bezpodstawna i zostaje odrzucona.

Pamiętaj: oferta firmy może liczyć się bardziej niż opinia o niej. Szczególnie w przypadku ubezpieczenia OC, które jest regulowane ustawą i ma zawsze takie same warunki ochrony.

Porównaj ceny Generali

Cenniejsze wydają nam się Wasze opinie. To właśnie Wy decydujecie o sukcesie firmy ubezpieczeniowej i spotykacie się z rzeczywistymi problemami podczas kontaktów z towarzystwem. Prosimy zatem o opinie o Generali - zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Dzielcie się nimi w komentarzach.