Nasi Klienci oceniają Generali na
3,00
Zostaw opinię

W 2019 roku wpłynęło bezpośrednio do towarzystwa Generali lub za pośrednictwem innej instytucji 10544 skarg od niezadowolonych klientów - wynika z Raportu Rzecznika Finansowego. Porównanie ilości skarg z procentowym udziałem Generali w rynku, pomogło nam w obiektywnej ocenie towarzystwa.

Generali posiada 3,9% udział w rynku ubezpieczeń majątkowych (działu II). W 2019 roku 10544 skargi dotyczyły jego działalności. A więc liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego wynosi 2704. Ten wynik stawia Generali na 12. pozycji w rankingu 20. ubezpieczycieli.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2019 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.6251,6391
2TU Compensa S.A. VIG27174,2647
3TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych14381,01438
4Concordia Polska T.U. S.A.12330,81541
5TU Europa S.A.15610,81951
6TUiR Allianz Polska S.A.96484,91969
7PZU S.A.5959130,21973
8TUZ TUW12030,62005
9TU INTERRISK S.A. VIG72783,32205
10TUiR WARTA S.A.3711114,42577
11TU INTER Polska S.A.7890,32630
12Generali TU S.A.105443,92704
13AVIVA TU Ogólnych S.A.32561,12960
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.157734,73356
15STU Ergo Hestia S.A.5363015,23528
16WIENER TU S.A. VIG82442,04122
17Pocztowe TUW29770,55954
18TUW TUW85431,36572
19Link4 TU S.A.174712,56988
20UNIQA TU S.A.241782,88635

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2019 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2019 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.

Bylibyśmy jednak bardzo niesprawiedliwi, kierując się wyłącznie tą oceną. Generali, pod nazwą Generali Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie, które należą do działu I i są ujęte w innym zestawieniu.

Od 2013 roku częścią Grupy Generali stała się Proama, a więc do towarzystwa trafiają również skargi związane z produktami tej firmy. Poza tym, sam fakt skierowania do towarzystwa lub innej instytucji skargi nie oznacza, że zostanie ona rozpatrzona na korzyść Ubezpieczonego. Często bowiem zdarza się, że skarga jest bezpodstawna i zostaje odrzucona.

Pamiętaj: oferta firmy może liczyć się bardziej niż opinia o niej. Szczególnie w przypadku ubezpieczenia OC, które jest regulowane ustawą i ma zawsze takie same warunki ochrony.

Porównaj ceny Generali

Cenniejsze wydają nam się Wasze opinie. To właśnie Wy decydujecie o sukcesie firmy ubezpieczeniowej i spotykacie się z rzeczywistymi problemami podczas kontaktów z towarzystwem. Prosimy zatem o opinie o Generali - zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Dzielcie się nimi w komentarzach.