Nasi Klienci oceniają Generali na
2,13

W 2020 roku wpłynęło bezpośrednio do towarzystwa Generali lub za pośrednictwem innej instytucji 9831 skarg od niezadowolonych klientów - wynika z Raportu Rzecznika Finansowego. To o 713 skarg mniej niż w poprzednim roku. Porównanie ilości skarg z procentowym udziałem Generali w rynku, pomogło nam w obiektywnej ocenie towarzystwa.

Generali posiada 4,2% udział w rynku ubezpieczeń majątkowych (działu II). W 2020 roku 9831 skarg dotyczyło działalności tego zakładu ubezpieczeń. A więc liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego wyniosła 2341. Ten wynik stawia Generali na 10. pozycji w rankingu 20. ubezpieczycieli. To awans o 2 pozycje. 

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2020 roku

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.8621,2718
2TU Euler Hermes S.A.5990,8749
3SALTUS TUW4010,5802
4TUZ TUW8940,81118
5Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
6TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych15711,01571
7PZU S.A.5992029,02066
8TUiR WARTA S.A.3204214,92150
9TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
10Generali TU S.A.98314,22341
11AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
12WIENER TU S.A. VIG58332,12778
13STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
14TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
15TU Compensa S.A. VIG137114,43116
16TU Europa S.A.20870,63478
17Link 4 TU S.A.131952,65075
18UNIQA TU S.A.148232,85294
19TUW TUW75621,45401
20Pocztowe TUW29510,55902

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Bylibyśmy jednak bardzo niesprawiedliwi, kierując się wyłącznie tą oceną. Generali, pod nazwą Generali Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie, które należą do działu I i są ujęte w innym zestawieniu.

Od 2013 roku częścią Grupy Generali stała się Proama, a więc do towarzystwa trafiają również skargi związane z produktami tej firmy. Poza tym, sam fakt skierowania do towarzystwa lub innej instytucji skargi nie oznacza, że zostanie ona rozpatrzona na korzyść Ubezpieczonego. Często bowiem zdarza się, że skarga jest bezpodstawna i zostaje odrzucona.

Pamiętaj: oferta firmy może liczyć się bardziej niż opinia o niej. Szczególnie w przypadku ubezpieczenia OC, które jest regulowane ustawą i ma zawsze takie same warunki ochrony.

Porównaj ceny Generali

Cenniejsze wydają nam się Wasze opinie. To właśnie Wy decydujecie o sukcesie firmy ubezpieczeniowej i spotykacie się z rzeczywistymi problemami podczas kontaktów z towarzystwem. Prosimy zatem o opinie o Generali - zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Dzielcie się nimi w komentarzach.