Nasi Klienci oceniają Generali na
2,62
Zostaw opinię

W 2018 roku wpłynęło bezpośrednio do towarzystwa Generali lub za pośrednictwem innej instytucji 12012 skarg od niezadowolonych klientów - wynika z Raportu Rzecznika Finansowego. Porównanie ilości skarg z procentowym udziałem Generali w rynku, pomogło nam w obiektywnej ocenie towarzystwa.

Generali posiada 3,7% udział w rynku ubezpieczeń majątkowych (działu II). W 2018 roku 12012 skarg dotyczyło jego działalności. A więc liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego wynosi 3246. Niestety - nie jest to korzystny dla Generali wynik.

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

Bylibyśmy jednak bardzo niesprawiedliwi, kierując się wyłącznie tą oceną. Generali, pod nazwą Generali Życie TU S.A. oferuje ubezpieczenia na życie, które należą do działu I i są ujęte w innym zestawieniu.

Od 2013 roku częścią Grupy Generali stała się Proama, a więc do towarzystwa trafiają również skargi związane z produktami tej firmy. Poza tym, sam fakt skierowania do towarzystwa lub innej instytucji skargi nie oznacza, że zostanie ona rozpatrzona na korzyść Ubezpieczonego. Często bowiem zdarza się, że skarga jest bezpodstawna i zostaje odrzucona.

Pamiętaj: oferta firmy może liczyć się bardziej niż opinia o niej. Szczególnie w przypadku ubezpieczenia OC, które jest regulowane ustawą i ma zawsze takie same warunki ochrony.

Porównaj ceny Generali

Cenniejsze wydają nam się Wasze opinie. To właśnie Wy decydujecie o sukcesie firmy ubezpieczeniowej i spotykacie się z rzeczywistymi problemami podczas kontaktów z towarzystwem. Prosimy zatem o opinie o Generali - zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Dzielcie się nimi w komentarzach.