Nasi Klienci oceniają Generali na
1,87
Zostaw opinię

Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci kierowcy lub pasażerów pojazdu na skutek nieszczęśliwego wypadku, powstałego w związku z jego ruchem.

Ubezpieczenie NNW najłatwiej i najtaniej kupisz wraz z polisą OC i/lub AC. Sprawdź, ile zapłacisz za NNW w Generali i porównaj propozycję z ofertami innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Porównaj wszystkie oferty OC i AC z NNW»

Towarzystwo Generali gwarantuje w ramach oferty NNW:

  • elastyczne sumy ubezpieczenia - klient sam decyduje o ich wysokości i może wybierać w zakresie od 3 000 do 100 000 złotych,
  • świadczenie za pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • zwrot kosztów pogrzebu (do 10% sumy ubezpieczenia),
  • atrakcyjne ceny polisy.

Generali, jako jedno z nielicznych towarzystw ubezpieczeniowych oferuje nowy produkt: NNW Kierowcy - gdzie ubezpieczenie chroni osobę wskazaną w umowie bez względu na to, jaki samochód prowadzi. Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu to aż 100 000 zł.

Zakres ubezpieczenia NNW Kierowcy obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia, powodujące śmierć Ubezpieczonego, całkowite trwałe inwalidztwo lub częściowe trwałe inwalidztwo (w zależności od wariantu).

Uwaga: świadczenie z tytułu ubezpieczenia NNW Kierowcy wypłacane jest procentowo, zgodnie z tabelą całkowitego i częściowego trwałego inwalidztwa, która znajduje się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń) Komunikacyjnych Generali.