Domy i mieszkania są narażone na różne ryzyka przez cały rok. W miesiącach zimowych niebezpieczne mogą się okazać zalegający śnieg na dachu, gwałtowna odwilż, a nawet nieodśnieżony chodnik. Sprawdzamy, jakie zdarzenia uwzględnić w polisie, aby ubezpieczenie nieruchomości zimą okazało się skuteczne w wyniku gwałtownych opadów śniegu, zamarzania, jak i topnienia.

Zima to szczególny czas dla właścicieli nieruchomości. Muszą się oni zmierzyć nie tylko z wyższymi rachunkami za ogrzewanie, ale także z anomaliami pogodowymi. Na szczęście ochrona z polisy mieszkaniowej trwa przez minimum 12 miesięcy, więc nawet śnieg czy mróz w kwietniu czy październiku nie zaskoczą żadnego z ubezpieczonych lokatorów.

PORÓWNAJ CENY

Co oznacza ubezpieczenie domu od zimy?

W polisie mieszkaniowej dostajesz w pakiecie całą paletę zdarzeń losowych, które mogą wydarzyć się również zimą. Wśród zdarzeń znajduje się ryzyko określane przez TU jako śnieg i lód. Polisa mieszkaniowa przewiduje ponadto różne anomalie pogodowe, jak gwałtowne opady deszczu, burze i skutki uderzenia pioruna czy opady gradu.

Ubezpieczona nieruchomość jest chroniona od skutków śniegu i lodu, a dokładnie przez:

 • naruszenie konstrukcji dachu w wyniku gwałtownego nagromadzenia śniegu,
 • rozszczelnienie poszycia dachowego przez gwałtowne roztopy śniegu,
 • rozszczelnienie poszycia dachowego przez gwałtowne zamarzanie wody,
 • wystąpienie lawiny w miejscowościach górskich (śnieżna i błotna).

A co w takim razie w przypadku gwałtownych opadów śniegu? Czy polisa mieszkaniowa ochroni nas przed skutkami tych zdarzeń?

Nie bezpośrednio, jednak śnieżyca może prowadzić do wielu innych nieprzewidzianych zdarzeń, jak wpadnięcie pojazdu w poślizg i uderzenie w budynek, upadek drzewa czy masztu pod naporem śniegu, jak również lokalne podtopienia i powódź w wyniku topnienia śniegu. I od tego już ubezpieczenie domu chroni naszą nieruchomość, jak i posesję, dlatego warto uwzględnić w polisie jak najwięcej zdarzeń losowych. Część z nich razem ze śniegiem i lodem znajdują się już w wariancie podstawowym, ale niektóre typu powódź trzeba dokupić

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie nieruchomości na ferie zimowe 2024

Ferie zimowe 2024 w Polsce zaczynają się 15 stycznia. I trwają, w zależności od województwa do 11 lutego, a dokładnie:

 • 15 stycznia - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

W wielu przypadkach ferie zimowe dzieci i młodzież spędzi z rodzicami poza miejscem zamieszkania – najczęściej w górach. To oznacza, że przez okres przerwy zimowej część nieruchomości pozostanie pusta, a tym samym narażona na wiele zdarzeń łącznie z kradzieżą. Ci lokatorzy, którzy nie mają ubezpieczenia, zastanawiają się czy można ubezpieczyć nieruchomość tylko na ferie zimowe?

Ubezpieczenie nieruchomości to oferta na minimum 12 miesięcy. W porównywarce rankomat.pl możesz zdecydować się także na umowę na dłuższy czas – na 2 lub 3 lata.

Koszt ubezpieczenie domu i mieszkania a czas trwania umowy

Umowa na 1 rok

od 274 zł

w polisie także:

dewastacja
Home Assistance
RankoPomoc Prawna
NNW lokatora
do 50 000 zł za kradzież i zdarzenia losowe wyposażenia

Umowa na 2 lata

od 611 zł

w polisie także:

dewastacja
Home Assistance
RankoPomoc Prawna
do 90 000 zł za kradzież i zdarzenia losowe wyposażenia

zwrot 50 zł BOOMerang!

Umowa na 3 lata

od 904 zł

w polisie także:

dewastacja
Home Assistance
RankoPomoc Prawna
NNW lokatora
do 50 000 zł za kradzież i zdarzenia losowe wyposażenia

zwrot 50 zł BOOMerang!

Na podstawie kalkulacji z 15.12.2023 r. dla mieszkania 50 m2 o wartości 400 000 zł.

PORÓWNAJ CENY

Okazuje się, że ubezpieczenie nieruchomości na ferie zimowe 2024 kosztuje zaledwie 10 zł. Biorąc pod uwagę polisę za 274 zł z tabeli u góry, koszt ochrony wynosi 0,75 zł dziennie, co przy 14 dniach ferii zimowych oznacza wydatek dokładnie 10,50 zł. W tej kwocie chronimy całą nieruchomość (mury, elementy stałe i wyposażenie) od:

 • zdarzeń losowych typu pożar, zalanie, wybuch;
 • kradzieży z włamaniem;
 • dewastacji;
 • awarii w ramach Home Assistance;
 • wypadku w ramach NNW lokatora.

Ostateczna cena za ubezpieczenie domu i mieszkania na ferie zimowe 2024 będzie zależeć od wartości domu i mieszkania, w  tym wartości wyposażania, jak również wybranych dodatków, np. stłuczenie przedmiotów szklanych , przepięcie, OC w życiu prywatnym i powódź.

Jak ubezpieczyć nieruchomość zimą? 

Ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk zimowych jest możliwe w podstawie i w wersji rozszerzonej. Niektóre TU, np. Generali dzielą ryzyka na podstawę, rozszerzenia i All Risk. Albo też - na ryzyka nazwane (wymienione w OWU polisy) i na ryzyka wszystkie, czyli właśnie All Risk (za wyjątkiem wyłączeń obecnych w OWU).

Podstawa obejmuje zwykle mury i stałe elementy (np., instalacje), a ochronę dla ruchomości trzeba dokupić. W poniżej tabeli ryzyka dodatkowe są dostępne po wykupieniu wariantu All Risk.

Ryzyka dostępne w polisie mieszkaniowej

Ryzyka w wersji podstawowej Ryzyka w wersji rozszerzonej

Ryzyka w wersji All Risk

pożar, 

wybuch, 

uderzenie pioruna, 

upadek statku powietrznego

uderzenie pojazdu

uderzenie fali ponaddźwiękowej

dym i sadza

katastrofa budowlana

akcja ratownicza

wandalizm

rażące niedbalstwo 

powódź

kradzież z włamaniem

rabunek

stłuczenie stałych elementów

kradzież zwykła

silny wiatr

lawina

trzęsienie ziemi

tąpnięcie zapadanie i osuwanie się ziemi

upadek drzew i budowli

śnieg i lód

grad

deszcz

pękanie na skutek mrozu

zalanie 

przepięcie 

Oprac. własne na podstawie polisy Generali, z myślą o domu.

Aby ubezpieczyć dom czy mieszkanie od śniegu, lodu, upadku drzewa, przepięcia, powodzi i innych zdarzeń, które mogą przytrafić się naszej nieruchomości zimą, wystarczy wypełnić formularz dołączony do porównywarki, w którym zaznaczamy zakres ochrony, która nas interesuje, np. tylko mury i stałe elementy albo także wyposażenie i możliwe zdarzenia - z pakietu zdarzeń losowych, powódź, OC w życiu prywatnym, stłuczenie, kradzież i inne.

PORÓWNAJ CENY UBEZPIECZENIA ZIMĄ

Jak wysokie odszkodowanie za śnieg, lód i pękanie mrozowe? 

W przypadku szkody całkowitej dostaniemy z polisy mieszkaniowej 100% odszkodowania, czyli tyle, ile wskazaliśmy w umowie jako sumę ubezpieczenia (wartość murów, stałych elementów i wyposażenia). 

Działanie śniegu i lodu, a także pękanie mrozowe na ogół nie powodują szkody całkowitej (nieruchomość może być tylko czasowo wyłączona z użytkowania do czasu usunięcia zagrożenia). O wysokości odszkodowania w przypadku ryzyk zimowych zdecyduje rzeczoznawca na miejscu oględzin. 

Jeśli zgodzimy się na wypłatę kwoty zaproponowanej przez TU, do 30 dni powinniśmy otrzymać środki pieniężne na naprawę szkody. A jeśli okoliczności zdarzenia wymagają ustalenia większej liczby szczegółów, TU ma dodatkowe 15 na wypłatę odszkodowania. 

W razie braku zgody, gdy uznamy, że odszkodowanie jest zbyt niskie, mamy prawo odwołać się do ubezpieczyciela, a w razie niepowodzenia do Rzecznika Finansowego.

Kto odpowiada za oblodzony chodnik przed domem? 

Specyficznym zagrożeniem zimą nie tyle dla samej nieruchomości, co dla lokatorów, jest nieodśnieżony chodnik, który przylega do działki, na której stoi nieruchomość. Zgodnie z prawem ten fragment chodnika to także element posesji. 

Jeśli przechodzień poślizgnie się chodniku pod naszym domem i dozna uszczerbku na zdrowiu (złamanie, wstrząs mózgu, skaleczenie), ma prawo domagać się od nas rekompensaty finansowej. W tej sytuacji uratuje nas OC w życiu prywatnym – polisa oferowana w ramach ubezpieczenia nieruchomości. 

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym zwykle zawiera się w przedziale od 10 000 zł do 200 000 zł. To oznacza, że do takiej wysokość TU pokrywa rekompensaty finansowe osób trzecich.

WAŻNE!
OC w życiu prywatnym nie działa w przypadku ubezpieczonego lokatora i jego bliskich.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od śniegu i mrozu? 

Śnieg, mróz i inne zjawiska pogodowe obecne szczególnie zimą są dostępne zazwyczaj w ramach tzw. zdarzeń losowych. Aby poznać cenę takiej polisy, należy określić parametry nieruchomości i wybrać zakres ochrony.

Ryzyka zimowe znajdziemy już w wersji podstawowej. Taki wariant polisy chroni mury, stałe elementy i teren posesji, a roczne składki zaczynają się od 100 zł. Jeśli chcemy chronić także wyposażenie, w tym na skutek kradzieży i innych ryzyk, składki za przyzwoity pakiet zaczynają się od 200-300 zł za 12 miesięcy ochrony.

Ubezpieczenie domu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Benefia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
mtu24.pl
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna  
Link4
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Wiener
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Ubezpieczenie domu
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
283,84 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Benefia
Cena roczna
328,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
Cena roczna
396,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Link4
Cena roczna
412,66 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Wiener
Cena roczna
455,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu z 2015 roku, o powierzchni 100 m2, zamieszkanego przez 2 dorosłych lokatorów i 2 dzieci.

Kiedy ubezpieczenie od ryzyk zimowych nie działa? 

W przypadku ryzyk zimowych ubezpieczenie nie działa w tych samych sytuacjach, co zwykle. TU stosuje wyłączenia odpowiedzialności, gdy: 

 • wyrządzimy szkodę umyślnie; 
 • zignorujemy zagrożenie, np. nie odgarniemy śniegu z dachu, mimo przebywania na miejscu zdarzenia; 
 • doprowadzimy do szkody pod wpływem alkoholu czy innej substancji odurzającej;
 • szkoda powstanie w okresie wojny, strajku, zamieszek ulicznych itp. 

Z polisy mieszkaniowej mieszkaniowej możemy chronić też własne zdrowie zimą dzięki pakietowi NNW dla lokatora. Jednak to rozszerzenie nie obejmuje niektórych rodzajów aktywności, np.: 

 • wspinaczki (górskiej, skałkowej, lodowej); 
 • skoków narciarskich; 
 • skialpinizmu; 
 • zjazdu na nartach lub na snowboardzie poza wyznaczonymi trasami; 
 • innych sportów zimowych (bobsleje, skoki akrobatyczne na nartach, freeskiing). 

Aktywności sportowe są także wyłączone z odpowiedzialność w ramach OC w życiu prywatnym.

Jak dodatkowo zabezpieczyć nieruchomość na zimę? 

Zima lubi zaskakiwać drogowców. Lokatorzy mogą przewidzieć skutki działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, które ułożyliśmy w punktach. 

1. Dach – szczelność dachu to główny punkt przygotowań domu zimy. Każda drobna nieszczelność może przerodzić się w poważną awarię generującą koszta. A śnieg, mróz i roztopy tylko przyspieszą ten proces. 

2. Komin – brak przeglądu to podwójne zagrożenie. Nie dość, że zgromadzona w przewodzie kominowym sadza może spowodować pożar, to ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. 

3. Rynny – najlepiej wybrać się na dach późną jesienią, kiedy mamy pewność, że więcej liści już nie spadnie. Drożne rynny pozwolą na swobodny przepływ wody deszczowej, która zimą może zamarzać. Dzięki temu unikniemy rozszczelnienia rynien. 

4. Zabezpieczenie okien -  zanim nadejdą zimowe miesiące warto sprawdzić uszczelki. Można je umyć, a jeśli zachodzi taka potrzeba, także zabezpieczyć specjalnym środkiem konserwującym. Oprócz uszczelek ważna jest regulacja okien. Wystarczy je dokręcić w odpowiednich miejscach, a na wiosnę z powrotem nieco poluzować zapewniając przepływ powietrza. 

5. Kratka wentylacyjna – na niej przez cały rok gromadzi się kurz, który hamuje dostęp powietrza. Przyda się także wymiana filtrów.  

6. Piece i grzejniki – kluczowa sprawa także w przypadku ewentualnego odszkodowania z polisy. Ubezpieczyciel może poprosić o aktualny przegląd instalacji grzewczej, która stwierdza drożność, dlatego należy pamiętać o zleceniu takiego przeglądu lub przynajmniej odpowietrzeniu kaloryferów przed sezonem grzewczym. 

7. Instalacja wodna na zewnątrz – jeśli mamy ogródek i korzystamy zewnętrznych urządzeń nawadniających należy zamknąć dopływy wody. Zapominając o tym narażamy się na starty spowodowane działaniem mrozu i pęknięciem rur. 

8. Sprzęt na zimę – podstawą jest zaopatrzenie się w łopatę do odśnieżania i odmrażacz do zamków. W tym ostatnim przypadku ratunkiem może być wezwanie ślusarza na koszt TU, jeśli nasza polisa zawiera pakiet home assistance. 

Powyższe zasady dotyczą nieruchomości zamieszkanej i ogrzewanej. A co w przypadku domu w budowie? Najlepiej, jeśli zima zastanie nas w momencie, gdy mamy już położony dach i wstawione okna. Tak zabezpieczona inwestycja może czekać do wiosny na dalsze prace, w tym wykończeniowe. Jeśli natomiast brakuje okien, wystarczy zabezpieczyć otwory folią budowlaną o odpowiednim naciągu lub dyktą z płyty pilśniowej. Drugie z rozwiązań tak samo zabezpieczy wnętrze budowy przed działaniem śniegu czy deszczu, a dodatkowo utrudni ewentualne włamanie.

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od skutków zimy? 

Polisę mieszkaniową, która uwzględnia ryzyka zimowe i wiele innych, możemy w prosty sposób kupić przez wcześniejsze porównanie ofert.

PORÓWNAJ CENY

Do dołączonego formularza wystarczy wpisać parametry nieruchomości (dom, mieszkanie, budynek w budowie), a następnie wybrać ochronę z dostępnego zakresu. Porównanie zajmie kilka minut, a polisa będzie ważne najwcześniej na drugi dzień po opłaceniu składki – od razu z góry lub w kilku ratach. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie nieruchomości działa przez co najmniej 12 miesięcy, a więc także zimą

2. Niektóre ryzyka zimowe typu śnieg, pękanie mrozowe czy lawina znajdują się już w podstawowej wersji polisy

3. Jeśli ubezpieczamy dom na posesji, do której przylega chodnik, warto rozszerzyć zakres ochrony o OC w życiu prywatnym

4. Najtańsze ubezpieczenie nieruchomości obejmujące ryzyka zimowe kosztuje już od ok. 100 zł rocznie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu i mieszkania zimą

 1. Czy mogę ubezpieczyć dom tylko na czas ferii zimowych?

  Najkrótsze umowy polisy mieszkaniowej obejmują okres 12 miesięcy, rzadziej na pół roku. Są dostępne także umowy polisowe na okres 2 i 3 lat, gdzie można liczyć na zniżkę w zależności od TU w porównywarce. Na same ferie zimowe odpowiednia będzie polisa turystyczna, która również chroni mienie, ale tylko to, które dotyczy wypoczynku turystycznego. 

 2. Czy dostanę odszkodowanie za uszkodzenie ciała przez spadający sopel?

  Odszkodowanie za straty wyrządzone na mieniu lub ciele jest możliwe do uzyskania od zarządcy budynku, od którego oderwał się sopel. Dodatkowe odszkodowanie można też uzyskać z własnej polisy, jeśli posiadamy pakiet NNW lokatora.

 3. Czy dostanę rekompensatę za szkodę w nieogrzewanym budynku?

  Nie, zwykle właściciel ubezpieczonego budynku ma obowiązek ogrzewać nieruchomość w okresie zimowym.

 4. Czy polisa chroni też ogród zimowy?

  Tak, np. stałe elementy, ale tylko w zabudowanym ogrodzie zimowym, podobnie jak zabudowanym tarasie czy loggi. Zakres ochrony zależy od TU i może obejmować kradzież, zniszczenie, czy stłuczenie.

 5. Czy polisa obejmuje straty z powodu braku dostępu wody i energii przez działanie mrozu?

  Nie, zwykle TU nie wypłaca rekompensaty za brak dostawy wody bez względu na przyczynę. Za wyjątkiem sytuacji gdy dostawa o niewłaściwych parametrach spowoduje zalanie, przepięcie, wybuch, pożar czy pękanie na skutek mrozu.