Zjawiska atmosferyczne to jedno z głównych zagrożeń dla nieruchomości. Sprawdzamy, jak polisa mieszkaniowa chroni lokatorów w przypadku zjawisk typu deszcz nawalny, ulewy i inne żywioły natury.

Deszcze nawalne i ulewy są wciąż sporym zagrożeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę zjawiska towarzyszące, jak gwałtowne burze, huragany czy opady gradu. To wszystko powoduje liczne podtopienia, powodzie, zerwanie dachów, przerwy w dostawie prądu i inne komplikacje, za które jednak możesz otrzymać finansową rekompensatę.

Deszcz nawalny w polisie mieszkaniowej - co oznacza?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może dowolnie definiować deszcz nawalny i na tej podstawie przyznać lub nie ewentualne odszkodowanie. W praktyce definicja deszczu różni się detalami. 

Przykładowo, LINK4 za deszcz nawalny uznaje: opad deszczu, potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), a Proama wymienia w dokumencie OWU sam deszcz jako opad atmosferyczny w postaci kropel wody.

A co w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW? Wtedy ubezpieczyciel bierze pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu zdarzenia.

Kiedy deszcz jest uznawany jako nawalny?
Nie każdy deszcz zostanie uznany przez ubezpieczyciela za nawalny. Aby tak się stało, musi go spaść co najmniej 4 litry na 1 m2 w przeciągu 1 minuty. Przy niższych wartościach będziemy mieć do czynienia z silną ulewą, ulewą i silnym deszczem. A to nie to samo w kontekście przyznawania odszkodowań.

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie na wypadek deszczu?

Zjawiska atmosferyczne jak deszcz nawalny i ulewa z reguły znajdują się już w wariancie podstawowym ubezpieczenia. To pakiet ryzyk obejmujący m.in.:

 • pożar,
 • zalanie,
 • upadek statku powietrznego,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • wybuch,
 • działanie dymu i sadzy,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • huragan,
 • trąbę powietrzną,
 • upadek drzew i masztów,
 • grad,
 • lawinę,
 • uderzenie pioruna,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • pękanie mrozowe,
 • napór śniegu,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi.

W wersji podstawowej deszcz nawalny dotyczy murów i stałych elementów nieruchomości, a w wersji rozszerzonej także wyposażenia.

Aby ubezpieczyć dom i mieszkanie na wypadek deszczu, najlepiej skorzystać z porównywarki, dzięki czemu oszczędzimy na składce nawet kilkaset złotych rocznie. Następnie w załączonym formularzu wystarczy wybrać Zdarzenia losowe, wśród których na ogół jest już deszcz nawalny i ulewa. Można to łatwo sprawdzić w Szczegółach polisy po wykonaniu kalkulacji.

PORÓWNAJ CENY

Od czego oprócz deszczu warto chronić dom i mieszkanie?

Deszcz nawalny to tylko jedno z ryzyk zagrażających nieruchomości. Towarzystwa oferują gotowe zestawy tzw. ryzyk nazwanych, jak również rozszerzenie pod nazwą ryzyka wszystkie (All Risk), gdzie ryzyko deszczu jest stałą pozycją.

Sam pakiet ryzyk razem z ubezpieczeniem domu i mieszkania od skutków deszczu może nie wystarczyć. Równie prawdopodobne się inne zdarzenia zagrażające mieniu i lokatorom, jak:

 • kradzież z włamaniem,
 • przepięcie,
 • powódź,
 • OC w życiu prywatnym,
 • nieszczęśliwy wypadek lokatora,
 • rabunek,
 • dewastacja i wandalizm.

Wymienione ryzyka najczęściej występują jako rozszerzenia, co wpływa na cenę polisy, ale w ostatecznym rozrachunku te 100-200 zł więcej rocznie może się opłacać i pozwoli pokryć szkody finansowe na wiele tysięcy złotych i wyższe

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od deszczu?

Nie ma jednej ceny ubezpieczenia nieruchomości od deszczu. Jeśli chcesz poznać przybliżoną kwotę, wystarczy wykonać prostą kalkulację w porównywarce w oparciu o konkretne parametry domu czy mieszkania.

Przykładowo, ubezpieczamy dom 100 m2 warty 500 000 zł. Od skutków deszczu mają być chronione ściany, stałe elementy (np. elewacje, instalacje, parkiet) i wyposażenie (meble, dywany, sprzęt RTV i AGD). Oprócz deszczu i innych zdarzeń losowych polisa ma zawierać także ryzyko kradzieży.

PORÓWNAJ CENY

Roczny koszt ubezpieczenia domu od deszczu – przykładowe oferty

TUZawartość polisy

Cena

Europa

home assistance
OC w życiu prywatnym 50 000 zł

320 zł

Benefia

home assistance
dewastacja
OC w życiu prywatnym 50 000 zł

465 zł

Proama

home assistance
OC w życiu prywatnym 50 000 zł

522 zł

Generali

home assistance
dewastacja
OC w życiu prywatnym 50 000 zł
pakiet medyczny

588 zł

Inter Polska

home assistance
dewastacja
OC w życiu prywatnym 50 000 zł
All Risk

598 zł

Mtu24.pl

OC w życiu prywatnym 50 000 zł
powódź

629 zł

Generali

home assistance
dewastacja
OC w życiu prywatnym 100 000 zł
pakiet medyczny
przedmioty szklane
NNW psa i kota
All Risk

900 zł

Kalkulacja na rankomat.pl w dniu 15.11.2023 r.

Jak otrzymać odszkodowanie po deszczu nawalnym? 

Odszkodowanie za deszcz w domu czy mieszkaniu to nic skomplikowanego. Trzeba tylko dotrzymać paru terminów i wykonać kilka czynności.

Najpierw terminy. Szkoda wywołana deszczem to po prostu zalanie, które należy zgłosić do TU zaraz po zdarzeniu. Ubezpieczyciele wyznaczają maksymalny czas zgłoszenia szkody – do 3, a nawet do 7 dni. W tym celu należy sprawdzić dokument OWU w posiadanej polisie. Na wypłatę odszkodowania czeka się do 30 dni od zgłoszenia szkody (część bezsporna). I kolejne 15 dni na część sporną, która wymagał np. dostarczenia większej ilości dokumentów.

Jak zgłosić szkodę po deszczu nawalnym? TU umożliwia kilka sposobów. Najszybszym z nich jest formularz na stronie ubezpieczyciela. Zgłoszenie należy uzupełnić o

 • fotografie pomieszczeń, w których doszło do szkody;
 • opcjonalnie fotografie pomieszczeń przed szkodą;
 • szczegółowe zdjęcia samych uszkodzeń;
 • rachunki/faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia;
 • rachunki/faktury za naprawę uszkodzeń, jeśli ubezpieczony sam usunął szkodę;
 • oświadczenie sprawcy, czyli sąsiada lub administracji budynku (w zależności od rodzaju szkody).

Kiedy nie będzie odszkodowania za deszcz?

Szkoda deszczowa nie zawsze oznacza wypłatę świadczenia z polisy mieszkaniowej. Ubezpieczyciel szczegółowo wymienia takie sytuacje w regulaminie jako wyłączenia odpowiedzialności.
Najczęstszym wyłączeniem przy deszczu nawalnym jest pozostawienie otwartego okna lub drzwi przez co woda z opadu wdarła się do środka i wyrządziła szkodę.

Straty spowodowane przez deszcz mogą też nie dotyczyć niektórych części nieruchomości czy posesji, na której nieruchomość stoi. To zwykle otwarte balkony, tarasy i loggie z pozostawionym na nich wyposażeniem, panele fotowoltaiczne, roślinność ogrodowa, rzeczy osobiste w domku letniskowym. Każda z wymienionych lokalizacji może wymagać rozszerzenia polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie nieruchomości od burzy
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm  
Proama
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm  
mtu24.pl
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Benefia
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Wiener
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Ubezpieczenie nieruchomości od burzy
Link4
Cena roczna
389,69 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm
Proama
Cena roczna
392,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm
Generali
Cena roczna
444,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
550,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm
mtu24.pl
Cena roczna
675,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Benefia
Cena roczna
519,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
544,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Wiener
Cena roczna
717,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Konstancin Jeziorna (05-510)

Gdzie kupić ubezpieczenie domu i mieszkania od deszczu?

Deszcz nawalny, ulewy i inne żywioły natury to ryzyka, które znajdziemy w ofercie wszystkich towarzystw oferujących polisy mieszkaniowe. Różnice mogą dotyczyć zakresu ochrony, limitów odpowiedzialności czy zasięgu terytorialnego.

Zebraliśmy szczegóły dotyczące kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych pod kątem ochrony nieruchomości w razie deszczu.

Ubezpieczenie domu i mieszkania od deszczu – porównanie ofert

TU

Szczegóły

PZU

nie uznaje deszczu o wskaźniku mniejszym niż 4,
jeśli deszcz był powodem przenikania wód gruntowych

Allianz

nie uznaje szkód wywołanych deszczem przez niedomknięte okna,
jeśli nie było współudziału silnego wiatru lub gradu

Benefia

ochrona dla obiektów małej architektury i budynków gospodarczych

Generali

ryzyko deszczu dostępne jako rozszerzenie, w All Risk w zakresie
Wiener

nie odpowiada za zalanie parkietu przez niezamknięte okno,
chyba że przyczyną było inne zdarzenie, np. upadek drzewa i wybicie okna

Inter Polska

ochrona bagażu podróżnego od deszczu nawalnego

LINK4

nie uznaje szkód wywołanych przez deszcz nawalny w domu w budowie,
który nie posiada zadaszenia, okien i drzwi

Mtu24.p

brak odszkodowania za deszcz, 
jeśli przyczyną szkody był zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku

Proama

ryzyko deszczu dostępne jako rozszerzenie, w All Risk w zakresie

Warta

możliwe dodatkowe ubezpieczenie roślinności ogrodowej od deszczu

Uniqa

rozszerzenia związane z deszczem nawalnym:
nagrobek, mienie w budowie, bagaż podróżny

Europa

ubezpieczenie nie obejmuje domu w trakcie budowy od ryzyka deszczu nawalnego,
jeśli budowa nie osiągnęła etapu stan surowy zamknięty

Nationale Nederlanden

ubezpieczony o szkodach musi powiadomić spółdzielnię mieszkaniową,
zarządcę nieruchomości lub innego administratora nieruchomości
TUZ Ubezpieczenia

brak odszkodowania za bezpośrednie przedostanie się deszczu przez
niewłaściwie zamknięte oraz niedomknięte okna, drzwi zewnętrzne i inne otwory

TUW

ochrona domku letniskowego, garażu, budynku gospodarczego
- łącznie z mieniem ruchomym w tych budynkach

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Ważne informacje

1. Ryzyko deszczu nawalnego występuje w wariancie podstawowym (mury i stałe elementy) i wariancie rozszerzonym polisy mieszkaniowej (wyposażenie, roślinność ogrodowa)
 
2. Deszcz nawalny jako zdarzenie wpisuje w pakiet ryzyk nazwanych pożarem, zalaniem, wybuchem i nawet kilkudziesięcioma innymi
 
3. Na zgłoszenie szkód po deszczu nawalnym TU czeka najpóźniej do 3-7 dni, a na wypłatę ma 30 dni od daty zgłoszenia
 
4. Do wyceny szkód za deszcz nawalny ubezpieczyciel może wskazać własnego rzeczoznawcę

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od deszczu

 1. Czy ubezpieczenie nieruchomości od deszczu jest obowiązkowe?

  Zwykle nie, ale wyjątek dotyczy rolników czy właścicieli gospodarstw powyżej 1 ha. Obowiązkowo muszą też ubezpieczyć się kupujący dom czy mieszkanie na kredyt, jednak w tym przypadku chodzi o samo posiadanie polisy mieszkaniowej i zabezpieczenie dla banku, który udziela pożyczki.

 2. Czy dostanę odszkodowanie za zdarzenia towarzyszące w czasie nawalnego deszczu?

  Tak, o ile dodatkowe zdarzenia znajdują się w zakresie ochrony. Przykładowo, nawalny deszcz może spowodować lokalne podtopienia i powódź, która jest ryzykiem wymagającym rozszerzenia polisy.

 3. Czy ubezpieczenie od deszczu pokryje też straty spowodowane powodzią?

  Nie, powódź i deszcz nawalny, ale też grad, zalanie czy uderzenie pioruna to zupełnie inne zdarzenia, choć w większości występujące w jednym pakiecie ryzyk.

 4. Czy polisa mieszkaniowa chroni też inne budynki w razie deszczu?

  Tak, chyba że ubezpieczyciel wskazuje na takie budynki w wyłączeniach odpowiedzialności (np. garaż blaszany, namiot, szklarnia, wiata). Ochrona finansowa w razie deszczu może dla niektórych budynków oznaczać konieczność dokupienia rozszerzeń, np. domek letniskowy.