Ogrodzenie, płot, brama wjazdowa, a nawet obecne w niej siłowniki to elementy posesji, które można chronić z polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy jak działa ubezpieczenie ogrodzenia, ile kosztuje ubezpieczenie ogrodzenia, kiedy za zniszczone ogrodzenie dostaniemy odszkodowanie, a kiedy nie.

Koszt zakupu samej tylko bramy przesuwnej mieści się w przedziale 3000 zł – 10 000 zł. Do tego dochodzi ogrodzenie ze słupkami i siatką. Tu ceny są także bardzo zróżnicowane i zależą od możliwości finansowych kupującego. Bez względu na to, czy ogrodzenie jest nowe lub stare, w razie jego zniszczenia odtworzenie będzie oznaczać spory wydatek z budżetu domowego. Dlatego warto mieć ubezpieczenie także tej części posesji.

Jak w polisie definiuje się ogrodzenie?

Dla ubezpieczycieli ogrodzenie to integralna część nieruchomości. Chodzi tu o dom wolnostojący, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, a także dom letniskowy.
W skład ogrodzenia wchodzą wszystkie stałe elementy zainstalowane w sposób trwały, a więc:

 • mur oporowy,
 • brama,
 • furtka,
 • skrzynka na listy,
 • instalacja domofonowa,
 • instalacja wideodomofonowa,
 • siłowniki i napędy bram.

Jak ubezpieczyć ogrodzenie?

Aby ubezpieczyć ogrodzenie, trzeba wykupić polisę dla nieruchomości. Ogrodzenie i jego elementy wchodzą w skład całej posesji, na której stoi ubezpieczony budynek. 

Ochrona ogrodzenia jest dostępna m.in. w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie ogrodzenia posesji nie występuje jako samodzielny produkt, ale w pakiecie z nieruchomością.

Od czego można ubezpieczyć ogrodzenie?

Ogrodzenie i jego elementy są chronione z polisy mieszkaniowej od skutków tych samych ryzyk co główna nieruchomość. Jeśli polisa zawiera 20 zdarzeń losowych, to od tylu chronione jest także ogrodzenie.

zakres ochrony ogrodzenie uwzględnia:

 • pożar,
 • powódź,
 • przepięcie,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • uderzenie statku powietrznego,
 • dewastacja,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawinę,
 • silny wiatr,
 • upadek drzew i masztów,
 • wybuch,
 • kradzież.

Większość wymienionych zdarzeń dostępna jest w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej (obejmuje ona zwykle mury i stałe elementy). Powódź, przepięcie i kradzież ogrodzenia lub jego elementów najczęściej dostępne są za dodatkową opłatą.

Co oprócz ogrodzenia chroni ubezpieczenie na posesji?

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować bardzo szerokie spektrum zabudowań, budynków i przedmiotów znajdujących się na obszarze posesji, a nawet poza nią (np. domek letniskowy, nagrobek czy garaż położony do 2 km od domu), jak:

 • garaż wolnostojący, 
 • altana,
 • szopa,
 • budynek gospodarczy,
 • murowany grill,
 • rośliny ogrodowe,
 • studnia,
 • oczko wodne,
 • rzeźby i inne instalacje ozdobne lub artystyczne,
 • nawierzchnia podjazdu,
 • fontanny, 
 • instalacje dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, trampoliny, itd.),
 • krzyże i kapliczki,
 • boiska sportowe,
 • baseny,
 • chodniki, 
 • parasole ogrodowe.

Właściwie trudno jest wymienić przedmiot, instalację lub budowlę znajdującą się na posesji, które nie da się włączyć do polisy mieszkaniowej. Większość dostępna jest jednak jako obligatoryjne i dodatkowo płatne rozszerzenia. 

Dodajmy, że żeby ubezpieczyć niektóre integralne elementy posesji, trzeba je najpierw odpowiednio zabezpieczyć. Przykładowo, ochroną nie obejmiemy np. budynku gospodarczego, który nie posiada solidnego dachu, okien i drzwi zamykanych na klucz.

Jak wysokie odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie?

Polisa mieszkaniowa chroni ogrodzenie metalowe, betonowe i drewniane. Towarzystwo rzadko wymieniają w OWU rodzaj materiału, jednak niektóre mogą różnicować stopień zużycia, co z kolei może mieć wpływ na wysokość odszkodowania. Będzie ono pomniejszone o zużycie materiałów, z jakich jest ogrodzenie.

Przykładowo, murowane grube 2,5 proc. rocznie, murowane cienkie z pilastrami 3,5 proc., z prętów metalowych 5 proc., z siatki na słupach żelbetowych lub stalowych 6 proc., drewniane 10 proc.

Aby uzyskać odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie czy kradzież jego elementów, należy niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela - mailowo, telefonicznie lub poprzez e-formularz na stronie. Mamy na to zwykle od 3 do 7 dni.

Na jaką kwotę ubezpieczyć ogrodzenie?

Ubezpieczenia ogrodzenia nie kupujemy osobno, więc nie ma potrzeby robić osobnej wyceny tego elementu posesji. Należy tylko oszacować wartość ogrodzenia (np. na podstawie posiadanych dowodów zakupu lub kosztów odtworzenia).

Jeśli ogrodzenie jest warte 20 000 zł, to taka kwota powinna zostać uwzględniona w wycenie całej ubezpieczanej nieruchomości (mury i stałe elementy).

Ile kosztuje ubezpieczenie ogrodzenia z polisy mieszkaniowej?

Osobnej składki dla ogrodzenia nie obliczymy w porównywarce. To możliwe tylko razem z całą nieruchomością. Takie ubezpieczenie mieszkania będzie kosztowało tyle samo, co ochrona całego domu. Ile kosztuje ubezpieczenie ogrodzenia? W przykładowej kalkulacji wzięliśmy pod uwagę następującą nieruchomość:

 • dom wolnostojący 100 m2
 • nowe budownictwo 2018
 • wartość 490 000 (mury 390 000, stałe elementy 70 000 zł, ruchomości 30 000 zł)
 • zdarzenia losowe + kradzież z włamaniem
 • drzwi antywłamaniowe i domofon

Roczny koszt ubezpieczenia ogrodzenia i domu 100 m2

TU

Dodatkowo w polisie

Cena
Generali

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, pakiet medyczny

370 zł
Link4home assistance, OC w życiu prywatnym 75 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja

473 zł

Generalhome assistance, OC w życiu prywatnym 100 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, pakiet medyczny, NNW psa i kota, All Risk

496 zł

Benefia

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, All Risk

879 zł

Inter Polska

home assistance, OC w życiu prywatnym 50 000 zł, przedmioty szklane, dewastacja, All Risk

886 zł

Tabela 1. Kalkulacja rankomat.pl w dniu 17.01.2022 r.

Kiedy ubezpieczenie nie chroni ogrodzenia?

Jak wszystkie inne przedmioty ubezpieczenia mienia, ogrodzenia również podlegają tzw. wyłączeniom odpowiedzialności. Chodzi tutaj o bardzo konkretne sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za poniesione przez ubezpieczonego straty.

Zdarza się, że ubezpieczenie domu nie chroni ogrodzenia od szczególnych rodzajów dewastacji, jak graffiti.

Nie możemy liczyć na odszkodowanie, jeśli do uszkodzenia tego elementu posesji przyczynimy się sami – umyślnie bądź działając pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Rekompensata nie zostanie nam też wypłacona, kiedy wytniemy drzewo w sposób nieprawidłowy, a ono przewróci się na ogrodzenie lub też w sytuacji, w której nasze postępowanie można będzie nazwać rażącym niedbalstwem. 

Wśród wyłączeń znaleźć możemy też sporo mniej oczywistych, takich jak chociażby zniszczenia wynikłe z działań terrorystycznych i wojennych. Pełną listę takich zdarzeń znajdziemy w OWU każdej polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie ogrodzenia?

Ubezpieczenie ogrodzenia posesji jest dostępne w większości TU dostępnych w porównywarce, np. Generali, Benefia, Inter Polska, Link4 i PZU. Aby się o tym upewnić, należy sprawdzić szczegóły polisy po wykonaniu kalkulacji. Informacje na temat ochrony ogrodzenia znajdziemy w karcie produktu lub warunkach OWU. Oba dokumenty można pobrać jeszcze przed zakupem policy mieszkaniowej.

Ważne informacje

1. Nie można ubezpieczyć samego ogrodzenia, tylko w ramach całej nieruchomości

2. Ogrodzenie jest chronione całościowo, czyli łącznie z jego elementami stałymi

3. Niektóre ryzyka wymagają rozszerzenia polisy i zapłacenia wyższej składki

4. Graffiti i inne ryzyka w OWU mogą być traktowane jako wyłączenia odpowiedzialności

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ogrodzenia

 1. Czy mogę ubezpieczyć wyłącznie ogrodzenie?

  Nie, w ramach polisy mieszkaniowej jest to możliwe tylko razem z główną nieruchomością, jak dom czy mieszkanie.

 2. Co w przypadku zniszczenia ogrodzenia przez sąsiada?

  Wtedy należy domagać się odszkodowania z jego polisy mieszkaniowej, jeśli posiada OC w życiu prywatnym. Jeśli nie ma polisy, pokrywa szkodę z własnej kieszeni.

 3. Czy ubezpieczę ogrodzenie na działce ROD?

  Taka opcja jest dostępna pod warunkiem, że ubezpieczyciel dopuszcza ubezpieczenie nieruchomości znajdujących się na terenie rodzinnych ogródków działkowych.

 4. Czy dostanę odszkodowanie za ogrodzenie, w które przypadkiem uderzę samochodem?

  Nie, nawet jeśli posiadamy OC w życiu prywatnym. Szkody na własnym ogrodzeniu nie mogą być wyrządzone przez lokatorów ubezpieczonej nieruchomości.