Większość przydomowych posesji ograniczona płotem, murem lub inną tego typu barierą, która ma chronić mieszkańców przed intruzami, ale też np. stanowić ozdobę. Nawet najbardziej ekonomiczna wersja ogrodzenia może kosztować kilka tysięcy złotych, a jako że jest ona realnie narażona np. na wandalizm czy uderzenie samochodu, warto objąć ją ochroną z polisy mieszkaniowej.

Ogrodzenie to tylko jeden z wielu nieoczywistych przedmiotów, jaki można uwzględnić w polisie mieszkaniowej. Wyjaśniamy, w jaki sposób włączyć w zakres ochrony mur czy płot okalający posesję oraz czy jest to możliwe w przypadku innych zabudowań.

Jak w polisie definiuje się ogrodzenie?

Znaleźć osobną definicję ogrodzenia w OWU polisy mieszkaniowej nie jest łatwo, ponieważ ujmuje się je zbiorczo wraz z innym rodzajem mienia, które można włączyć w ubezpieczenie domu. Ogrodzenie jest traktowane jako integralna część nieruchomości, jak zresztą przeważająca większość stałych konstrukcji znajdujących się na posesji. 

Przykładowo, Link4 ogrodzenie umieszcza w kategorii „elementy działki”, Inter Polska klasyfikuje je jako „budowlę”, a Proama (z wyłączeniem muru oporowego) traktuje jako część „domu”. W praktyce oznacza to jedno – we wszystkich trzech przypadkach ogrodzenie można w naturalny sposób włączyć do polisy mieszkaniowej. 

Czy ubezpieczenie ogrodzenia trzeba wykupić dodatkowo?

Możliwość ubezpieczenia samego ogrodzenia nie istnieje. Żeby objąć je ochroną, trzeba najpierw wykupić polisę dla całej nieruchomości (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi). 

W większości przypadków ogrodzenie dostępne jest jako rozszerzenie, czyli dodatkowa klauzula do umowy. Jej nabycie zwiększa łączną wysokość składki o kilka procent. Znacznie mniej niż kradzież z włamaniem czy ubezpieczenie od powodzi.

Ogrodzenie w polisie mieszkaniowej – czego dotyczy?

Ogrodzenie rozumiane jest nie tylko jako sama siatka czy mur. Towarzystwa obejmują ochroną również stałe elementy składowe tej konstrukcji, takie jak:

 • bramy i furtki,
 • skrzynki na listy,
 • domofony i wideofony,
 • napędy bramy,
 • przymocowane na stałe elementy ozdobne.

Jeśli włączymy ogrodzenie w polisę mieszkaniową, to wszystkie jego stałe elementy będą chronione – od zdarzeń losowych w podstawie, a w rozszerzeniu od aktów wandalizmu czy powodzi.

Przed czym polisa chroni ogrodzenie?

Polisa będzie chronić ogrodzenie przed tymi samymi ryzykami, od których ubezpieczona jest cała nieruchomość. Jeśli więc wpisaliśmy w umowę powódź i huragan, to uszkodzenia płotu czy muru będące skutkiem tych dwóch żywiołów, zostaną nam tak samo zrekompensowane, jak wynikłe z tych samych przyczyn uszkodzenia dachu budynku czy jego elementów stałych.

Chcąc kompleksowo zabezpieczyć ogrodzenie, warto włączyć do ubezpieczenia nieruchomości następujące ryzyka:

 • kradzież z włamaniem;
 • wandalizm, dewastacja i graffiti;
 • powódź;
 • huragan i porywisty wiatr;
 • upadek drzew i masztów;
 • uderzenie pojazdu lądowego;
 • osuwanie się ziemi;
 • przepięcie (ochrona napędu bramy czy domofonu).

Część wymienionych ryzyk może być dostępna w podstawie, a inne jako rozszerzenia. Towarzystwa stosują różną politykę, indywidualnie przyporządkowując poszczególne zdarzenia do grona pierwszoplanowych bądź obligatoryjnych.

Od czego nie ubezpieczymy ogrodzenia?

Jak wszystkie inne przedmioty ubezpieczenia mienia, ogrodzenia również podlegają tzw. wyłączeniom odpowiedzialności. Chodzi tutaj o bardzo konkretne sytuacje, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za poniesione przez ubezpieczonego straty. 

Nie możemy liczyć na odszkodowanie, jeśli do uszkodzenia tego elementu posesji przyczynimy się sami – umyślnie bądź działając pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Rekompensata nie zostanie nam też wypłacona, kiedy wytniemy drzewo w sposób nieprawidłowy, a ono przewróci się na ogrodzenie lub też w sytuacji, w której nasze postępowanie można będzie nazwać rażącym niedbalstwem. 

Wśród wyłączeń znaleźć możemy też sporo mniej oczywistych, takich jak chociażby zniszczenia wynikłe z działań terrorystycznych i wojennych. Pełną listę takich zdarzeń znajdziemy w OWU każdej polisy.

Co oprócz ogrodzenia chroni polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości może obejmować bardzo szerokie spektrum zabudowań, budynków i przedmiotów znajdujących się na obszarze posesji, a nawet poza nią (np. domek letniskowy, nagrobek czy garaż położony do 2 km od domu). Wymieńmy sobie kilka bardziej reprezentatywnych przykładów:

 • garaż wolnostojący, 
 • altana,
 • szopa,
 • budynek gospodarczy,
 • murowany grill,
 • rośliny ogrodowe,
 • studnia,
 • oczko wodne,
 • rzeźby i inne instalacje ozdobne lub artystyczne,
 • nawierzchnia podjazdu,
 • fontanny, 
 • instalacje dla dzieci (huśtawki, zjeżdżalnie, trampoliny, itd.),
 • krzyże i kapliczki,
 • boiska sportowe,
 • baseny,
 • chodniki, 
 • parasole ogrodowe.

Właściwie trudno jest wymienić przedmiot, instalację lub budowlę znajdującą się na posesji, które nie da się włączyć do polisy mieszkaniowej. Większość dostępna jest jednak jako obligatoryjne i dodatkowo płatne rozszerzenia. 

Dodajmy, że żeby ubezpieczyć niektóre integralne elementy posesji, trzeba je najpierw odpowiednio zabezpieczyć. Przykładowo, ochroną nie obejmiemy np. budynku gospodarczego, który nie posiada solidnego dachu, okien i drzwi zamykanych na klucz.  

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie ogrodzenia jest dostępne praktycznie w każdej polisie mieszkaniowej

2. Nie można ubezpieczyć samego ogrodzenia – trzeba to połączyć z polisą dla całej nieruchomości

3. Najczęściej ochrona ogrodzenia dostępna jest w formie dodatkowo płatnego rozszerzenia

4. Ogrodzenie jest chronione całościowo, czyli łącznie z jego elementami stałymi