Mimo, że rowerzysta jest takim samym uczestnikiem ruchu, jak każdy inny kierowca, to nie musi on posiadać ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia dla cyklistów są dobrowolne i nie każdy decyduje się na ich zakup. Ale czy słusznie? Przecież odpowiednio dobrana polisa to ochrona zdrowia i życia, a także samego roweru.

ubezpieczenie dla rowerzysty
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/ubezpieczenie-roweru-i-rowerzysty

Rowerzyści to trzecia, najliczniejsza grupa wśród ofiar wszystkich zdarzeń drogowych. Wypadki z udziałem cyklistów skutkują często śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W odpowiedzi na panujący trend coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie polisy skierowane do entuzjastów dwóch kółek. Rozwiązania te różnią się między sobą zakresem, oferując pomoc pieniężną, informacyjną, serwisową i organizacyjną. Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym ochronę dla rowerzystów proponują: Kilkochron, Aviva, TU Europa, PZU, Europe Assistance oraz TUW. Poniżej przedstawiamy warunki poszczególnych ofert. 

Ubezpieczenie roweru w Simplesuranace

Ubezpieczenie roweru w Simplesurance zapewnia Kompleksową ochronę. Klient może liczyć na odszkodowanie w następujących sytuacjach:

 • kradzież - ubezpieczenie obowiązuje również w przypadku napadu i włamania, wewnątrz i na zewnątrz domu,
 • wandalizm – polisa pokrywa niezbędne koszty naprawy bez odliczenia wkładu własnego,
 • uszkodzenie w wyniku wypadku – firma pokryje koszty roweru uszkodzonego np. w wyniku przewrócenia się na śliskiej nawierzchni;
 • błędy obsługi – firma zapewnia naprawę roweru uszkodzonego wskutek nieprawidłowej obsługi wynikającej z niewiedzy lub nieporozumienia,
 • zużycie - ochroną objęte są również mocno zużyte na skutek eksploatacji części roweru (nie dotyczy to hamulców i opon).

Sprawdź ubezpieczenie Simplesurance »

Szkody można zgłaszać online przez całą dobę. Firma niezwłocznie zapewnia naprawę, sprzęt zastępczy lub zwrot kosztów naprawy. Ubezpieczenie roweru w Simplesurance obowiązuje także w przypadku szkód powstałych w wyniku zużycia, z wyłączeniem opon  i hamulców. Polisa na rower w Simplesurance obowiązuje na terenie całej Europy.

Cena: od 96,95 zł*

Simplesuranceumożliwa również ubezpieczenie roweru elektrycznego. Polisa zapewnia ochronę w przypadku:

 • kradzieży,
 • aktów wandalizmu,
 • włamania,
 • uszkodzeń powypadkowych,
 • uszkodzeń elektroniki
 • błędów obsługi.

Ubezpieczony może również liczyć na brak udziału własnego oraz bezpłatną konsultację w dziale obsługi klienta. 

Cena: od 96,95 zł*

*Klient musi mieszkać na terenie Polski. 

Ubezpieczenie roweru elektrycznego w Simplesurance »

Ubezpieczenie roweru na stronie Krajowego Rejestru Rowerowego

Rower można ubezpieczyć także dzięki współpracy towarzystwa ubezpieczeniowa ERGO Hestia z Krajowym Rejestrem Rowerowym. Osoby, które zarejestrują swój rower w tej ogólnopolskiej bazie danych, mają do wyboru kilka ofert:

 • ubezpieczenie od kradzieży (także kradzieży „z ulicy” roweru przypiętego do stojaka lub innego stałego elementu np. znaku drogowego),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnejrowerzysty (OC),które chroni w przypadku wyrządzenia komuś krzywdy lub uszkodzenia czyjegoś mienia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),  także podczas amatorskich zawodów sportowych (dotyczy większości sportów, nie tylko rowerowych).

Istnieje możliwość zakupu każdego z powyższych ubezpieczeń osobno (nie ma konieczności kupowania całego pakietu). Koszt ubezpieczenie zależy od wybranego wariantu polisy.

Ubezpieczenie od kradzieży

 • cena polisy zależy od wartości roweru, przy czym koszt to maksymalnie 5,5% wartości roweru,
 • ubezpieczeniem można objąć rower, który nie jest straszy niż 3 lata, a jego wartość nie przekracza 15 tys zł.,
 • w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku poszkodowany otrzymuje odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku kradzieży „z ulicy” roweru przypiętego za ramę do stojaka rowerowego lub innego stałego elementu wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 95% sumy ubezpieczenia.

Zakup ubezpieczenia od kradzieży przez rankomat.pl oznacza dodatkowe 10% zniżki.

Kup ubezpieczenie od kradzieży w Krajowym Rejestrze Rowerowym »

Ubezpieczenie OC

 • 20zł/rok - suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł,
 • 25zł/rok - suma ubezpieczenia wynosi 100.000 zł.

Dla rowerów elektrycznych lub w przypadku zakupu OC na zawody sportowe, składka wynosi od 40 do 50 zł za rok ochrony. 

Ubezpieczenie NNW

 • 39 zł - dla sumy ubezpieczenia 15.000 zł,
 • 88 zł - dla sumy ubezpieczenia 30.000 zł,
 • 169 zł - dla sumy ubezpieczenia 60.000 zł.

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem ogólnym, co oznacza, że nie ogranicza się tylko do jazdy na rowerze. Dodatkowo, obejmuje udział w amatorskich zawodach sportowych.

Sprawdź ubezpieczenie od kradzieży w Krajowym Rejestrze Rowerowym »

Ubezpieczenie roweru w Aviva

Koło za kołem to produkt towarzystwa Aviva przygotowany specjalnie dla rowerzystów. Suma ubezpieczenia zależy od wieku roweru. W przypadku rowerów zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy ubezpieczyciel wypłaca 100% ustalonej wartości roweru. Jeśli od daty zakupu minęło od 13 do 18 miesięcy - 90%. Od 19 do 24 miesięcy - 85%. Różnice wynikają z amortyzacji. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć na:

 • Assistance – pomoc obejmuje naprawę uszkodzonego roweru na miejscu zdarzenia lub jego transport do warsztatu oraz pomoc informacyjną, jeśli do wypadku doszło na drodze publicznej, ponad 15 km od miejsca zamieszkania. Usługa przysługuje 2 razy w roku, do kwoty naprawy lub usparwnienia roweru w wysokości max. 500 zł. Centrum alarmowe dostępne jest przez całą dobę,
 • NNW – gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu; suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł,
 • Ubezpieczenie od kradzieży – towarzystwo wypłaca 100% sumy ubezpieczenia w przypadku rabunku, kradzieży lub zniszczenia,
 • OC – w razie wyrządzenia szkód osobom trzecim, ubezpieczony otrzyma od towarzystwa do 20 000 zł na ich pokrycie.

Ubezpieczeniem w Aviva nie może zostać objęty starszy niż 24-miesięczny rower o wartości przekraczającej 5 000 zł. Ubezpieczony musi posiadać dowód zakupu roweru oraz kartę gwarancyjną z wyszczególnionym numerem ramy roweru. Aviva nie odpowiada za szkody wyrządzone w ramach wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu i sportu wysokiego ryzyka, w tym treningów, do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej albo do wykonywania zawodu.

Cena: od 149 zł do 237 zł rocznie

Ubezpieczenie na rower w TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa oferuje polisę dla rowerzystów bez względu na to, czy poruszają się na własnym, czy wypożyczonym jednośladzie. Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz w strefie przygranicznej, nawet do 30 km w głąb sąsiadujących krajów (z wyłączeniem Białorusi). Standardowa ochrona w TU Europa obejmuje ubezpieczenie NNW, OC, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań. Polisa dostępna jest w dwóch wariantach

Standard

 • koszty ratownictwa i poszukiwań – 3 000 zł;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 10 000 zł;
 • ubezpieczenie OC – 15 000 zł;

Standard Plus

 • koszty ratownictwa i poszukiwań – 5 000 zł;
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – 20 000 zł;
 • ubezpieczenie OC – 25 000 zł;
 • koszty rehabilitacji na terenie RP - 300 zł;

Polisa rowerowa w TU Europa może zostać zawarta okres:

 • 29 dni;
 • 30 dni;
 • 180 dni;
 • 360 dni;

Bezpieczny rowerzysta w PZU

Oferta PZU dla rowerzystów skierowana jest zarówno do właścicieli rowerów, jak i ich użytkowników. Ochrona może zostać zawarta na okres od 1 dnia do 1 roku. Ubezpieczenie w wersji podstawowej obowiązuje na terenie Polski. Za dodatkową opłatą można rozszerzyć je poza granice kraju. Podstawowa polisa obejmuje:

 • NNW – ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w przypadku uszczerbku na zdrowiu po wypadku rowerowy. W przypadku śmierci ubezpieczonego odszkodowanie zostanie wypłacone najbliższym; max. suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł,
 • OC – gwarantuje pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Max. suma ubezpieczenia wynosi 200 000 zł.

Klient może również rozszerzyć ochronę, wykupując dodatkowe polisy:

 • Ubezpieczenie bagażu – obejmuje kradzież bagażu podczas jazdy na rowerze oraz uszkodzenie roweru związane z kradzieżą. Max. suma ubezpieczenia wynosi 3 000 zł,
 • Casco – ubezpieczenie na wypadek kradzieży roweru lub elementów stałych (rama, koła, bagażnik itp.). Max. suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Pomoc rowerowa Europ Assistance

Ubezpieczenie przeznaczone zarówno dla osób regularnie korzystających roweru, jak i tych które na wycieczki rowerowe wybierają się okazjonalnie. Polisa gwarantuje transport i naprawę uszkodzonego roweru, organizację opieki medycznej i dostęp do specjalistów, wypłatę odszkodowania wskutek nieszczęśliwych wypadków, zwrot kosztów w przypadku kradzieży roweru oraz ubezpieczenie OC. Polisa dostępna jest w wersji Standard i obejmuje:

 • NNW – 20 000 zł,
 • OC – 10 000 zł,
 • Transport roweru – do 50 km od miejsca zdarzenia,
 • Koszt naprawy -  1000 zł,
 • Transport medyczny – 1000 zł,
 • Wizyta pielęgniarki – 1000 zł,
 • Organizacja operacji szpitalnej - TAK,
 • Rehabilitacja - 1500 zł,
 • Wizyta u psychologa - 1000 zł,
 • Implantologia i protetyka - 5000 zł.

Pakiet rowerowy chroni rowerzystę przez cały rok i dostępny jest już od 149 zł.

Bezpieczny Rowerzysta w TUW

Pakiet „Bezpieczny Rowerzysta” w TUW gwarantuje ochronę majątku ubezpieczonego na wypadek zdarzeń związanych z użytkowaniem roweru. Pakiet obejmuje:

 • OC – gwarantuje pokrycie szkód (zarówno osobowych, jak i materialnych) wyrządzonych osobom trzecim;
 • NNW – obejmuje świadczenia z tytułu urazów i śmierci ubezpieczonego w związku z użytkowaniem roweru, niemożności skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku z powodu nieszczęśliwego wypadku, dzienną dietę za pobyt w szpitalu, koszty jednorazowego nabycia protez oraz środków pomocniczych;
 • Casco – ubezpieczenie w formule all risk, czyli od wszystkich ryzyk; obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek; max. suma ubezpieczenia to 15 000 zł;

Ubezpieczenie działa na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu, Szwajcarii i Islandii. Rodzice i opiekunowie przewożący dzieci do lat 10 w specjalnych fotelikach i przyczepkach, nie muszą opłacać dodatkowej składki. Dzieci ubezpieczone są w ramach polisy dla dorosłego. Klienci mogą liczyć na 10% rabatu przy ubezpieczeniu dwóch rowerów. 10 i więcej rowerów to 15% zniżki. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie NNW rowerzystów chroni rowerzystę podczas jazdy a także w czasie prowadzenia roweru. Polisa obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego, gwarantując odpowiednię kwotę odszkodowania po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. Wysokość świadczeń uzależniona jest od kwoty sumy gwarantowanej zdefiniowanej na etapie podpisywania umowy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają procentowo, jaka kwota przysługuje poszkodowanemu w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Im poważniejsze obrazenie, tym wyższe odszkodowanie otrzyma ubezpieczony.

Ubezpieczenie casco

Zupełnie jak samochodowe ubezpieczenie AC, rowerowe casco chroni mienie przezornego kolarza. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji kradzieży lub uszkodzenia roweru. Ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia jak: wypadek, rozbój, kradzież, akcja ratownicza, zdarzenia losowe (np. pożar, huragan, powódź, grad, lawina). Przed zakupem rowerowej polisy casco warto zapoznać się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz zwrócić szczególna uwagę na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. 

Ubezpieczyciele przywiązują dużą wagę do miejsca, w którym przechowywany jest rower. Nie bez znaczenia są także zabezpieczenia pomieszczenia takie jak zamek antywłamaniowy czy dodatkowy alarm. Jeśli rower przechowywany jest w garażu lub w piwnicy, towarzystwo może obniżyć kwotę ewentualnego odszkodowania. W przypadku utraty roweru w miejscu publicznym np. pod sklepem, ubezpieczyciel prawdopodobnie odmówi wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to niezwykle przydatna dla rowerzystów polisa, chroniąca ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Przykładowo jeśli cyklista straci równowagę i niefortunnie zarysuje mijany samochód, będzie musiał ponieść koszty jego naprawy z własnej kieszeni. Pech tym większy, jeśli uszkodzi wyjątkowo kosztowne auto. Takie scenariusze można mnożyć. Uszkodzenie witryny sklepowej czy potrącenie pieszego, to tylko niektóre z nich. Właśnie na taką ewentualność warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Potencjalne koszty naprawy lub rekonwalescencji osób trzecich pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie assistance dla rowerów

Właściciele samochodów przyzwyczaili się już do wygody związanej z posiadaniem ubezpieczenia Assistance, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby rowerzyści także zapewnili sobie ten komfort. Część towarzystw oferuje assistance rowerowe jako osobny produkt. Inne sprzedają je w pakiecie np. z polisą OC. 

Na jakie świadczenia może liczyć ubezpieczony? Ich rodzaj i zakres uzależniony od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Np. Aviva w ramach assistance na rower gwarantuje naprawę uszkodzonego sprzętu na miejscu zdarzenia lub transport do najbliższego warsztatu. Pomoc rowerowa dostępna jest całą przez dobę. Dodatkowo centrum alarmowe Aviva udziela informacji o trasach rowerowych, imprezach sportowych lub punktach serwisów rowerowych przez 24h.