Mimo że rowerzysta jest takim samym uczestnikiem ruchu, jak kierowca samochodu, to nie musi on posiadać ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia dla cyklistów są dobrowolne i nie każdy decyduje się na ich zakup. Ale czy słusznie? Przecież odpowiednio dobrana polisa to ochrona zdrowia i życia, a także samego roweru.

Rowerzyści to trzecia, najliczniejsza grupa wśród ofiar wszystkich zdarzeń drogowych. Wypadki z udziałem cyklistów skutkują często śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W odpowiedzi na panujący trend coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie polisy skierowane do entuzjastów dwóch kółek. 

Rozwiązania te różnią się między sobą zakresem ochrony, oferując pomoc pieniężną, informacyjną, serwisową i organizacyjną. Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym ochronę dla rowerzystów proponują m.in.: Nationale Nederlanden, PZU, TU Europa czy Europ Assistance. Poniżej przedstawiamy warunki poszczególnych ofert oraz wyjaśniamy na jaką pomoc ze strony ubezpieczycieli mogą liczyć rowerzyści. 

  Ubezpieczenie roweru lub hulajnogi „Na dwa koła” Nationale-Nederlanden

  Przemierzając krótsze i dłuższe trasy na dwóch kołach, mogą trafić się wypadki. Przygotuj się na nie, wybierając ubezpieczenie roweru i rowerzysty w Nationale-Nederlanden! Zyskasz nie tylko świadczenie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pieniądze na pokrycie wyrządzonych szkód, odszkodowanie w razie uszkodzenia, kradzieży i rabunku roweru, ale także kompleksową pomoc assistance.

  Okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy lub rok.

  Zakres terytorialny: Polska

  W Nationale-Nederlanden można ubezpieczyć:

  • rowerzystę: NNW, opcjonalnie OC - do 50 000 zł,
  • rower lub hulajnogę (w tym sprzęt elektryczny): assistance oraz ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, kradzieży i rabunku, opcjonalnie OC,
  • rowerzystę plus rower lub hulajnogę: assistance, ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia, kradzieży i rabunku, NNW, opcjonalnie OC.

  Klient może liczyć na odszkodowanie lub pomoc drogową (w zależności od wybranego wariantu ochrony):

  • po awarii oraz przebiciu opony lub dętki: naprawa na miejscu zdarzenia lub zwrot kosztów naprawy, transport do najbliższego serwisu lub wskazanego miejsca, transport do domu lub hotelu (także po kradzieży);
  • po kradzieży;
  • po wypadku;
  • po wyrządzeniu szkody innej osobie (OC).

  Cena ubezpieczenia (polisa na rok):

  • rowerzysty: od 63 zł,
  • roweru (w tym roweru elektrycznego) od 71 zł,
  • rowerzysty oraz roweru: od 113 zł.

  Sprawdź ofertę

  Ubezpieczenie PZU Rowerzysta w Polsce i za granicą

  Sumę ubezpieczenia określa się w umowie. Cena polisy jest wyliczana indywidualnie (w zależności od zakresu ochrony). Ubezpieczenie roweru można wykupić wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Pomoc organizowana jest dla każdego, kto jeździ na rowerze (także gdy nie jest jego właścicielem) i ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

  W PZU nie ma ograniczeń wiekowych (nie ma minimalnego ani maksymalnego wieku osoby ubezpieczonej) oraz ograniczeń wynikających z niepełnosprawności lub istniejących chorób. Wysokość sumy ubezpieczenia NNW wskazuje zawierający umowę.

  Standardowo polisa PZU zawiera w podstawie gwarantuje wypłatę za:

  • śmierć,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • leczenie uciążliwe,
  • poniesione koszty leczenia,
  • dietę szpitalną,

  A także usługi assistance na terenie Polski, m.in. pomoc medyczną, rehabilitacyjną, domową, wizyty u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę nad psami i kotami i zwrot kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca
  pochówku w RP.

  Rowerzysta do NNW może dokupić ochronę:

  • bagażu podróżnego przewożonego na rowerze, roweru od uszkodzeń podczas kradzieży bagażu, utraty bagażu w wyniku wypadku;
  • casco roweru - gwarancja wypłaty odszkodowania, gdy zostanie uszkodzony rower, bagażnik, rama, koła i inne tzw. wyposażenie stałe roweru, dojdzie do rabunku, rower zostanie zniszczony w wyniku zdarzenia losowego, np. powodzi, huraganu czy uderzenia pioruna lub podczas akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem losowym, po kradzieży mimo zabezpieczenia antykradzieżowego (opcja dodatkowo płatna);
  • OC – PZU wypłaci pieniądze, jeśli kierujący rowerem okaleczy kogoś lub pozbawi go życia, zniszczy czyjąś własność (np. zarysuje karoserię samochodu). 
  WAŻNE!
  Przykładowa cena za 7 miesięcy ochrony roweru na terytorium Polski to koszt 232 zł. W tej cenie polisa zawiera NNW do 20 000 zł, ubezpieczenie bagażu do 1000 zł oraz Casco roweru w przypadku kradzieży z uwzględnieniem kosztów zużycia sprzętu (amortyzacji). Przykładowo, jeśli wnioskujemy o ubezpieczenie roweru 2-letniego kupionego za 4000 zł, to po takim czasie jego wartość dla ubezpieczyciela wynosi 3200 zł.

  Ubezpieczenie Aktywni w sporcie TU Europa

  Produkt został stworzony z myślą o osobach w wieku pomiędzy 16 a 75 rokiem życia, które amatorsko, wyczynowo lub zawodowo uprawiają sport i poszukują ochrony na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, zawału serca w wyniku wysiłku fizycznego lub udaru mózgu w wyniku wysiłku fizycznego, jaki miał miejsce podczas uprawiania sportu.

  Przykładowa cena pakietu ubezpieczeń dla osoby uprawiającej sport (kolarstwo/jazda na rowerze): 420 zł na 30 dni (w tym ubezpieczenie sprzętu sportowego 78 zł - rower Kross Inzai 28 R21 L Me 2019, nowy, wartość 3000 zł). 

  Polisa obejmuje:

  • NNW (trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku): suma ubezpieczenia 20 000 zł,
  • OC: suma 10 000 zł,
  • zwrot kosztów rehabilitacji (suma 2 000 zł),
  • zwrot kosztów ratownictwa (suma 25 000 zł),
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego (suma ubezpieczenia na sprzęt dla 1 osoby wynosi 40 000 zł).

  Ubezpieczenie roweru przy zakupie na Allegro – oferta PZU dla klientów Allegro

  Składka ubezpieczeniowa jest ustalana w zależności od sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej oraz wariantu ubezpieczenia.

  Przykładowa cena ubezpieczenia na rok (rower Kross Inzai 28 R21 L Me 2019, nowy - wartość 3000 zł):

  OC rowerzysty: suma ubezpieczenia 20 tys. zł. Cena polisy od 64,80 zł.

  PZU wypłaci odszkodowanie osobie pokrzywdzonej, gdy rowerzysta spowoduje wypadek, potrąci pieszego lub uszkodzi samochód.

  OC rowerzysty plus casco roweru: suma ubezpieczenia 20 tys. zł. Cena polisy 482,98 zł.

  Casco roweru działa w razie jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, np. gdy doszło do kolizji z innym pojazdem, rabunku, kradzieży lub działania sił przyrody (m.in. ogień, huragan, powódź, grad, lawina, uderzenie pioruna).

  Pomoc Rowerowa w Europ Assistance

  To pakiet usług przygotowany z myślą zarówno o zapalonym kolarzu, jak i niedzielnym rowerzyście.

  Ubezpieczenie obejmuje:

  • transport i naprawę uszkodzonego roweru,
  • organizację opieki medycznej oraz dostęp do odpowiednich specjalistów,
  • NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • ubezpieczenie na wypadek kradzieży z włamaniem,
  • OC (suma ubezpieczenia 10 000 zł).

  Przykładowa cena polisy w wariancie Standard: 149 zł za rok.

  W ramach tego ubezpieczenia właściciel pojazdu ma zapewnione:

  • NNW: suma ubezpieczenia 20 tys. zł,
  • OC: 10 tys. zł,
  • transport roweru do 50 km od miejsca zdarzenia (2 razy w okresie ochrony),
  • pokrycie kosztów: naprawy roweru (1 raz w okresie ubezpieczenia), transportu medycznego (2 razy), wizyty u lekarza (2 razy), wizyty pielęgniarki – po 1 tys. zł na każde świadczenie,
  • rehabilitację 1500 (1 raz),
  • odszkodowanie po kradzieży z włamaniem 1 tys. zł (1 raz),
  • wsparcie psychologa 1 tys. zł (1 raz),
  • organizację operacji szpitalnej.

  NNW, casco, OC, czy assistance. W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych często pojawiają się te terminy. Poniżej wyjaśniamy ich znaczenie oraz jaki zakres ochrony mogą zapewnić rowerzystom.

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

  Ubezpieczenie NNW rowerzystów chroni rowerzystę podczas jazdy, a także w czasie prowadzenia roweru. Polisa obejmuje ochroną życie i zdrowie ubezpieczonego, gwarantując odpowiednią kwotę odszkodowania po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku. Wysokość świadczeń uzależniona jest od kwoty sumy gwarantowanej zdefiniowanej na etapie podpisywania umowy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają procentowo, jaka kwota przysługuje poszkodowanemu w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Im poważniejsze obrażenie, tym wyższe odszkodowanie otrzyma ubezpieczony.

  Ubezpieczenie casco

  Zupełnie, jak samochodowe ubezpieczenie AC, rowerowe casco chroni mienie przezornego kolarza. Polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji kradzieży lub uszkodzenia roweru. Ubezpieczenie obejmuje takie zdarzenia, jak: wypadek, rozbój, kradzież, akcję ratowniczą, zdarzenia losowe (np. pożar, huragan, powódź, grad, lawina). Przed zakupem rowerowej polisy casco warto zapoznać się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz zwrócić szczególna uwagę na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. 

  Ubezpieczyciele przywiązują dużą wagę do miejsca, w którym przechowywany jest rower. Nie bez znaczenia są także zabezpieczenia pomieszczenia, takie jak zamek antywłamaniowy czy dodatkowy alarm. Jeśli rower przechowywany jest w garażu lub w piwnicy, towarzystwo może obniżyć kwotę ewentualnego odszkodowania. W przypadku utraty roweru w miejscu publicznym np. pod sklepem, ubezpieczyciel prawdopodobnie odmówi wypłaty odszkodowania.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to niezwykle przydatna dla rowerzystów polisa, chroniąca ubezpieczonego w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim. Przykładowo jeśli cyklista straci równowagę i niefortunnie zarysuje mijany samochód, będzie musiał ponieść koszty jego naprawy z własnej kieszeni. Pech tym większy, jeśli uszkodzi wyjątkowo kosztowne auto. Takie scenariusze można mnożyć. Uszkodzenie witryny sklepowej czy potrącenie pieszego, to tylko niektóre z nich. Właśnie na taką ewentualność warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Potencjalne koszty naprawy lub rekonwalescencji osób trzecich pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

  Ubezpieczenie assistance dla rowerów

  Właściciele samochodów przyzwyczaili się już do wygody związanej z posiadaniem ubezpieczenia assistance, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby rowerzyści także zapewnili sobie ten komfort. Część towarzystw oferuje assistance rowerowe jako osobny produkt. Inne sprzedają je w pakiecie np. z polisą OC. 

  Na jakie świadczenia może liczyć ubezpieczony? Ich rodzaj i zakres uzależniony od oferty konkretnego ubezpieczyciela. Np. w Nationale-Nederlanden rowerzysta może liczyć na pomoc towarzystwa w razie przebicia opony lub dętki. Ubezpieczyciel może zwrócić koszty naprawy uszkodzonego roweru na miejscu zdarzenia, czy zapewnić transport do najbliższego serwisu lub domu właściciela.

  Jak ubezpieczyć rower na czas wakacyjnego wyjazdu?

  Zwykle towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, aby ubezpieczyć rower na co najmniej 6 miesięcy lub rok. Jednocześnie można jednak w czasie urlopu chronić sprzęt sportowy, który zabieramy ze sobą w miejsce wakacyjnego wypoczynku. Aby było to możliwe, wystarczy kupić polisę turystyczną z odpowiednim zakresem ochrony.

  Jeśli wakacje spędzamy w Polsce, w kalkulatorze rankomat.pl można kupić polisę turystyczną w Uniqa z ubezpieczeniem sprzętu sportowego do 3000 zł (w tym m.in. roweru), już za 2 zł dziennie. Z kolei w przypadku wypoczynku za granicą, w naszej porównywarce ubezpieczenie podróżne z opcją objęcia ochroną roweru do 500 euro (około 2200 zł) można znaleźć już od 6 zł za dzień. 

  Co warto wiedzieć?

  1. Zwykle rower można ubezpieczyć na co najmniej 6 miesięcy lub rok.

  2. W ramach ubezpieczenia roweru można liczyć na ochronę w postaci OC, casco, NNW i assistance.

  3. W rankomat.pl polisę turystyczną z ubezpieczeniem roweru w Polsce można kupić od 2 zł dziennie.

  4. W rankomat.pl polisę turystyczną z ubezpieczeniem roweru za granicą można kupić od 6 zł dziennie.