W wariancie podstawowym można kupić ubezpieczenie nieruchomości od uderzenia pojazdu. Takie ryzyko znajduje się w pakiecie zdarzeń losowych i obejmuje sam budynek, ale także teren posesji, roślinność, ogrodzenie, bramę wjazdową, a nawet siłowniki w bramie.

Uderzenie pojazdem w dom czy blok mieszkalny nie jest ani częstym, ani szczególnie medialnym zjawiskiem. Jednak po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła typu „kierowca wjechał samochodem w dom” pojawiają się przypadki z całego kraju – Tarnów Opolski, Sochaczew, Pleszew, Rybnik, Sieraków. 

Do podobnych wypadków dochodzi najczęściej przy ruchliwych trasach, obok których znajdują się narażone na uderzenie pojazdu nieruchomości. Czy wystarczy wtedy polisa OC kierowcy, a może lepiej mieć polisę mieszkaniową od ok. 100 zł rocznie?

Co oznacza uderzenie pojazdu w nieruchomość?

Najprostszą definicję omawianego zdarzenia możemy znaleźć m. in. w OWU polisy Inter Lokum:

bezpośrednie uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu mechanicznego. Inne towarzystwa definiują to ryzyko nieco szerzej, uwzględniając również przewożony w pojeździe ładunek lub fragment tego pojazdu, a także kolizję pojazdu szynowego, czyli np. tramwaju

Definicję uderzenia pojazdu przyjmowaną przez dane towarzystwo zawsze możemy sprawdzić analizując OWU polisy – ogólnie ten dokument należy potraktować jako lekturę obowiązkową.

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od uderzenia pojazdu?

Uderzenie pojazdu z reguły mieści się w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej razem z pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, upadkiem drzew i masztów, silnym wiatrem, opadami gradu, zaleganiem śniegu czy lodu. 

Warto jednak pamiętać, że podstawa nigdy nie obejmuje mienia ruchomego, a czasami nawet elementów stałych. Jeśli więc chcemy chronić przed kolizjami również to mienie, to należy wykupić odpowiednie rozszerzenie.

Co obejmuje polisa od uderzenia pojazdu?

Czy można liczyć na odszkodowanie, jeśli samochód uderzy w dom, ogrodzenie, bramę wjazdową czy budynek gospodarczy znajdujący się na posesji? Wszystko zależy od tego, jak skonstruowana jest nasza polisa, czyli jakie rozszerzenia posiada. Ubezpieczenie nieruchomości może zabezpieczać finansowo nie tylko dom, mieszkanie i dom budowie (inwestycję budowlaną), ale również m. in.:

 • budynki gospodarcze,
 • garaż wolnostojący,
 • ogrodzenie wraz z jego stałymi elementami,
 • roślinność ogrodową,
 • tzw. budowle małej architektury,
 • nagrobek,
 • dom letniskowy.

Wszystkie te obiekty, jeśli znajdują się poza posesją, mogą być dostępne jako dodatkowo płatne rozszerzenia. 

Warto również określić, co ma obejmować uderzenie pojazdu. Niektóre towarzystwa mogą uzależniać wypłatę odszkodowania od okoliczności zdarzenia, np.

 • uderzenia przewożonego pojazdem ładunku;
 • uderzenia elementu pojazdu, np. urwanego;
 • uderzenia kamieni lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu.

Ubezpieczenie od uderzenia pojazdu – przykładowe oferty

TUPolisa

Co obejmuje/nie obejmuje oprócz nieruchomości

Inter PolskaInter Lokum
 • nagrobek
 • rośliny ozdobne
 • bagaż poza miejscem ubezpieczenia
ProamaDom
 • ładunek i elementy pojazdu
 • nie obejmuje pojazdów na budowie
Link4Dom
 • ładunek i elementy pojazdu
WartaDom Komfort
 • uderzenie kamienia lub innych przedmiotów wydostających się spod kół pojazdu
 • nagrobek
 • nie obejmuje zachlapania przez pojazd

Generali 

Generali, z myślą o domu
 • nie obejmuje szkód w pojeździe ani ładunku
UniqaTwój Dom Plus
 • uderzenie przez pojazd szynowy
 • nagrobek

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak wysokie odszkodowanie za uderzenie pojazdu?

Wysokość odszkodowania w polisie mieszkaniowej zawsze zależy od dwóch czynników: skali zniszczeń oraz zapisanych w umowie z towarzystwem sum ubezpieczenia (SU). 

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką można uzyskać przy szkodzie całkowitej, czyli np. wtedy, kiedy w dom uderzy tir i budynek trzeba będzie rozebrać. Ważne jest, żeby SU była równa realnej wartości mienia – jeśli będzie od niej niższa (niedoubezpieczenie), to możemy uzyskać zbyt niskie odszkodowanie, a jeśli wyższa (nadubezpieczenie), to zapłacimy zbyt wysoką składkę.  

WAŻNE!
Ubezpieczyciel nie wypłaci więcej, niż warte było zniszczone mienie. Rekompensata nigdy nie będzie też wyższa od przyjętej sumy ubezpieczenia, bo to właśnie ona określa maksymalną wysokość rekompensaty.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za uderzenie pojazdu?

Żeby otrzymać odszkodowanie po uderzeniu pojazdu w nieruchomość, należy wykonać następujące czynności:

 • zgłosić zdarzenie na policję;
 • pobrać od policjantów protokół z interwencji;
 • zgłosić zdarzenie ubezpieczycielowi – najczęściej mamy na to 3 dni, ale bywa, że towarzystwa wymagają zgłoszenia nawet do 12 h;
 • przedłożyć ubezpieczycielowi listę zniszczonego mienia wraz z cenami.

Towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od moment zgłoszenia, a jeśli pojawią się wątpliwości (np. co do wartości zniszczonego mienia lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę), termin ten automatycznie wydłuża się o kolejne 14 dni. Bezsporną część rekompensaty ubezpieczony otrzyma jednak w przeciągu miesiąca jednym przelewem.

Ile kosztuje ubezpieczenie od uderzenia pojazdu?

Sprawdziliśmy na konkretnym przykładzie, ile kosztuje polisa mieszkaniowa uwzględniająca uderzenie pojazdu i inne zdarzenia losowe. Za pomocą kalkulatora ubezpieczeń wyliczyliśmy składki dla domu wolnostojącego o powierzchni 120 m2. Zakres ochrony obejmuje mury i elementy stałe, a więc podstawę.

Najtańszą polisę dostaniemy już za 130 zł (Link4), a średni koszt takiego ubezpieczenia w porównywarce to 255 zł. Za taką kwotę w skali roku można zabezpieczyć dom przed uderzeniem pojazdu i innymi zdarzeniami losowymi. Aby zapewnić sobie kompleksową ochronę, warto włączyć w polisę przynajmniej kilka rozszerzeń, np. ruchomości domowe, roślinność ogrodową czy inne budowle znajdujące się poza ubezpieczoną posesją, np. garaż czy nagrobek

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Dodajmy, że wszystkie podane w tabeli składki odnoszą się do roku obowiązywania umowy (na tyle najczęściej ubezpiecza się nieruchomości) i są najtańszymi ofertami poszczególnych towarzystw dla domu o ww. parametrach. 

Koszt ubezpieczenia od uderzenia pojazdu - przykładowe składki

TU

DodatkowoSkładka roczna
Link4

Home Assistance
przepięcie

130 zł

Inter Polska

Home Assistance
przepięcie

197 zł

Proama

przepięcie
powódź

273 zł

Mtu24.pl

Home Assistance
przepięcie

288 zł

Generali

Home Assistance
przepięcie
powódź

387 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 13.01.2023 r.).

Jakich zdarzeń nie obejmuje polisa od uderzenia pojazdu?

W niektórych sytuacjach posiadanie polisy mieszkaniowej nie będzie oznaczać wypłaty odszkodowania z tytułu uderzenia pojazdu. Sytuacje te z reguły są wymienione w dokumencie OWU polisy. 

Brak świadczenia za uderzenie pojazdu w nieruchomość lub jej część, gdy:

 • pojazd należy do właściciela polisy mieszkaniowej;
 • pojazd prowadzony przez osobę trzecią uderzy w pojazd zaparkowany na ubezpieczonej posesji;
 • pojazdu, który spowoduje szkodę jest wykorzystywany jest podczas prac budowlanych na ubezpieczonej posesji;
 • dojdzie do zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia, uszkodzenia tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą lub inną cieczą w następstwie ruchu pojazdów;
 • dojdzie do zniszczenia wywołanego drganiami wywoływanymi przez pojazdy lądowe (nie dotyczy huku ponaddźwiękowego).
PAMIĘTAJ!
Pojazd powodujący szkodę musi należeć do osoby niespokrewnionej z ubezpieczonym i nie może uderzyć w pojazd należący do właściciela polisy mieszkaniowej. Uderzenie pojazdu nie działa też, gdy ubezpieczony lokator spowoduje szkodę na czyjejś nieruchomości. Wtedy odpowiednią polisą jest OC w życiu prywatnym – to rozszerzenie możliwe o wykupienia w ubezpieczeniu domu i mieszkania.

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od uderzenia pojazdu?

Uderzenia pojazdu w budynek to dość powszechne ryzyko obecne w większości dostępnych na rynku polis mieszkaniowych. Taką polisę można wybrać z kilku TU obecnych w porównywarce. Obecnie dostępne są oferty Proama, Generali, PZU, mtu24.pl, Benefia, Europa, Link4, Wiener i Inter Polska.

Składkę za ubezpieczenie swojej nieruchomości można szybko i w prosty sposób obliczyć za pomocą kalkulatora online. Wystarczy uzupełnić krótki formularz. Obecność ryzyka uderzenia pojazdu można sprawdzić w szczegółach polisy po wygenerowaniu wyników porównania.

Ważne informacje

1. Uderzenie pojazdu jest zawarte w podstawowej wersji polisy mieszkaniowej

2. Dla towarzystw ubezpieczeniowych uderzenie pojazdu i upadek statku powietrznego to dwa różne zdarzenia

3. Prowadzący pojazd nie dostanie odszkodowania, jeśli uderzy we własną nieruchomość

4. Od uderzenia pojazdu można ubezpieczyć nie tylko dom lub mieszkanie, ale również inne zabudowania na posesji i poza nią (np. nagrobek)

FAQ – najczęściej zadawane pytania o uderzenie pojazdu w budynek i ubezpieczenie

 1. Czy uderzenie pojazdu i statku powietrznego to jedno ryzyko?

  Nie, ale oba ryzyka występują zwykle w pakiecie zdarzeń losowych. Dodatkowo należy wykupić ochronę wyposażenia domu i mieszkania od tego typu wypadków.

 2. Czy za zniszczone ogrodzenie też dostanę odszkodowanie?

  Tak, ale warto sprawdzić w warunkach posiadanej czy przyszłej polisy mieszkaniowej, czy ochrona ogrodzenia wymaga zakupu umowy dodatkowej. W skład ogrodzenia wchodzi najczęściej siatka, słupki, brama wjazdowa i siłowniki w przypadku bramy otwieranej zdalnie.

 3. Czy ubezpieczenie obejmuje ochronę posesji przez które przebiega rajd samochodowy?

  Nie, w takiej sytuacji właściwym produktem będzie ubezpieczenie organizatora rajdu. Z jego polisy zostanie wypłacone odszkodowanie za ewentualne szkody na nieruchomości znajdującej się na trasie wyścigu. Sytuacja dotyczy tylko legalnych i wcześniej zarejestrowanych imprez.

 4. Czy za uderzenie pojazdu w budynek należy mi się lokal zastępczy?

  Tak, jeśli uderzenie spowodowało naruszenie konstrukcji budynku i jeśli posiadamy pakiet Home Assistance uwzględniający lokal zastępczy na czas usunięcie zagrożenia.