Wichury, huragany czy orkany to coraz częściej występujące zjawiska w Polsce. Zmiany klimatyczne powinny nas skłonić do posiadania polisy przynajmniej w podstawowym wariancie. To właśnie podstawa zawiera ubezpieczenie nieruchomości od upadku drzewa i masztu, ale także nawet ponad 20 innych ryzyk.

Upadki drzew i innych obiektów występują na obszarze całej Polski praktycznie we wszystkich miesiącach, chociaż najwięcej jest ich z sezonie burzowym, czyli wiosną i latem. Warto zatem pomyśleć o polisie mieszkaniowej, która w zakresie posiada nie tylko tytułowe zdarzenie, ale także ryzyka pochodne, jak uderzenie pioruna czy silny wiatr.

Co oznacza upadek drzewa i masztu w polisie mieszkaniowej?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego definicja upadku drzew i masztów może nieco się różnić. I tak:

 • w Generali to upadek drzew i budowli, 
 • w Uniqa upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, 
 • w AXA to upadek przedmiotu, 
 • w PZU upadek drzew lub masztów.

Chociaż nazewnictwo może być mylące, to jednak w większości polis chodzi o dokładnie takie same przedmioty i obiekty, przez upadek których dochodzi do szkody. Mowa o:

 • budowlach,
 • dźwigach,
 • kominach,
 • słupach (w tym energetycznych),
 • masztach, 
 • drzewach i konarach drzew,
 • budynkach i ich częściach,
 • wolnostojących reklamach, 
 • bilbordach,
 • tablicach reklamowych i drogowych,
 • latarniach ulicznych.

Niektóre towarzystwa (np. AXA) w definicji umieszczają też informację, że upadek nie może wynikać z winy człowieka, czyli musi być zdarzeniem losowym

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od upadku drzewa i masztu?

Każda podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpiecza finansowo na wypadek pakietu zdarzeń. Z reguły jest to kilka lub kilkanaście ryzyk, takich jak pożar, katastrofa lotnicza, huragan, uderzenie pioruna czy deszcz nawalny. Zdarza się, że w podstawie uwzględniony jest upadek drzew i masztów, ale nie jest to reguła. Przykładowo, w polisie Generali, Z myślą o domu omawiane zdarzenie dostępne jest w podstawie w wariancie All Risk, a w wariancie od ryzyk nazwanych jako dodatek.

Upadek drzew i masztów najczęściej wiąże się z innymi zdarzeniami, jak uderzenie pioruna, huragan, trąba powietrzna, deszcz czy grad. W niektórych polisach (np. Inter Lokum, wariant od ryzyk nazwanych), upadek drzew i masztów jest obecny w podstawie, ale jako bezpośrednie następstwo jednego lub większej liczby innych zdarzeń (polisa w podstawie zawiera 16 zdarzeń). 

Upadek drzew i masztów – przykładowe oferty

TUPolisa

Szczegóły

GeneraliGenerali, z myślą o domu
 • w wariancie All Risk – w podstawie
 • w wariancie od ryzyk nazwanych – w rozszerzeniu
Inter PolskaInter Lokum
 • jako bezpośrednie następstwo ryzyk podstawowych
 • nagrobek – w rozszerzeniu
 • roślinność ozdobna – w rozszerzeniu
Proama Dom
 • w wariancie All Risk – w podstawie
 • w wariancie od ryzyk nazwanych – w rozszerzeniu
HDITwój Dom
 • nagrobek – w rozszerzeniu
InterRiskBezpieczny Dom
 • limity za szkody - 10 000 zł
Link4Dom
 • musi być następstwem huraganu
WartaDom Komfort Plus
 • nagrobek – w rozszerzeniu
AXATwoje Miejsce
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
AllianzBezpieczny Dom
 • nie może wynikać z winy ubezpieczonego
AvivaW domu
 • dom letniskowy – w rozszerzeniu
 • rower – w rozszerzeniu
CompensaRodzina II
 • dom letniskowy – w rozszerzeniu
ConcordiaMój Dom
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
WienerCztery kąty
 • jako następstwo huraganu
 • upadek obiektów – nie spowodowany działaniem człowieka
BenefiaPakiet Mieszkanie
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
UniqaTwój Dom Plus
 • w wariantach MINI i MAXI polisy jako rozszerzenie
AegonAegon dla Domu
 • nagrobek – w rozszerzeniu
EuropaMyFlat
 • tylko jako następstwo innego zdarzenia z zakresu ochrony
Ergo HestiaMój Dom
 • nie może być spowodowany działaniem człowieka
TUWBezpieczna rodzina
 • nagrobek – w rozszerzeniu
 • garaż poza posesją – w rozszerzeniu

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Co obejmuje polisa od upadku drzewa i masztu?

Podstawowa polisa nie zabezpieczy całego naszego mienia przed upadkiem drzew i masztów. Aby ochrona była kompleksowa, należy ubezpieczyć także:

 • ruchomości domowe,
 • budynki gospodarcze,
 • budowle tzw. małej architektury,
 • roślinność,
 • ogrodzenie i bramę wjazdową,
 • dom letniskowy,
 • nagrobek,
 • garaż wolnostojący na posesji lub poza nią.

Konieczność ubezpieczenia budowli znajdujących się na tej samej posesji co dom dotyczy tylko tych polis, które mają osobne dodatki do wykupienia. Szczegóły co do zakresu umowy podstawowej i rozszerzonej znajdują się za każdym razem w dokumencie OWU.

PAMIĘTAJ!
Upadek drzew i masztów może znajdować się w podstawie polisy (bezpośrednio lub pośrednio), ale może też być dostępny jako dodatkowo płatne rozszerzenie – zależy to już od indywidualnej polityki ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie od upadku drzewa i masztu?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od upadku drzew i masztów, a także innych podstawowych zdarzeń losowych. Składkę policzyliśmy dla 120-metrowego domu wolnostojącego, który jest położony w Krakowie i którego wartość rynkowa wynosi 900 000 zł. Pod uwagę wzięliśmy podstawowy zakres ochrony – mury i elementy stałe od zdarzeń losowych.

Za taką polisę zapłacimy od 442 zł do 633 zł. Średni koszt ubezpieczenia to z kolei 538 zł. Wszystkie wymienione kwoty odnoszą się do roku obowiązywania ubezpieczenia.

Kalkulacja pokazuje wyraźnie, że zróżnicowanie cenowe jest spore, a dotyczy niemal identycznych produktów, które różnią się głównie wliczonymi w cenę dodatkami. Blisko 200 zł dzieli najtańszą i najdroższą ofertę, a jeśli w kalkulacji uwzględnilibyśmy szerszy zakres ochrony i droższe mienie, dysproporcje były jeszcze większe. Warto więc porównywać ze sobą stawki w poszczególnych towarzystwach, bo to najlepszy sposób na zaoszczędzenie na ubezpieczeniu nieruchomości

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Koszt ubezpieczenia od upadku drzew i masztów – przykładowe oferty

TUDodatkowo

Roczna składka

Proama

Home Assistance
dewastacja

442 zł

Link4

Home Assistance
dewastacja

491 zł

Europa

Home Assistance
dewastacja

501 zł

Benefia

Home Assistance
dewastacja

513 zł

Generali

Home Assistance
dewastacja
pakiet medyczny

569 zł

Inter Polska

Home Assistance
dewastacja

620 zł

mtu24.pl

powódź633 zł

HDI
InterRisk
Warta
Allianz
Aviva
PZU
Compensa
Wiener
Concordia
Uniqa
Aegon
Ergo Hestia
Nationale Nederlanden
TUZ Ubezpieczenia
TUW

informacja o zakresie i cenie dostępna w TU

W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.
Źródło: rankomat.pl (stan na: 22.03.2022 r.).

Jak wysokie odszkodowanie za przewrócone drzewo i maszt na budynek?

Podstawą do wyliczenia odszkodowania za przewrócone drzewo czy masz jest rozmiar szkód i suma ubezpieczenia. Z reguły ustala się osobne SU dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Trzeba to zrobić precyzyjnie – sumy ubezpieczenia powinny być równe realnej wartości mienia. W innym wypadku możemy stracić, albo płacąc zawyżoną składkę ubezpieczeniową (nadubezpieczenie), albo uzyskując zbyt niską rekompensatę (niedoubezpieczenie). 

Wysokość odszkodowania może być też ograniczona wprowadzonym przez towarzystwo limitem. Przykładowo, w HDI za upadek drzewa lub masztu możemy uzyskać maksymalnie 10 000 zł, a jeśli zniszczenia będą większe, to resztę będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Podobnie jak w przypadku pozostałych ograniczeń, również limity są zawsze szczegółowo opisane w OWU. 

Jak otrzymać odszkodowanie za upadek drzew i masztu?

Żeby otrzymać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej za upadek drzewa lub masztu, musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim, nasze ubezpieczenie musi obejmować omawiane zdarzenie. Ponadto, nie może mieć zastosowanie żadne z wyłączeń, czyli np. nie otrzymamy odszkodowania przy nielegalnej wycince drzewa.

Przy szkodach za upadek drzewa lub masztu procedura ubiegania się o odszkodowanie jest taka sama, jak przy innego typu zdarzeniach. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie od 3 do 7 dni od powstania szkody (ewentualnie jej wykrycia). Towarzystwo można powiadomić na kilka sposobów: mailowo, telefonicznie, SMS-em, przez formularz na stronie czy też bezpośrednio w placówce. Później na miejscu pojawia się rzeczoznawca, który wycenia szkodę, a towarzystwo ma do 30 dni na wypłacenie rekompensaty. Sporna, czyli wymagająca dodatkowych ustaleń, część odszkodowania powinna wpłynąć na nasze konto po dodatkowych 14 dniach. Jeśli nie odpowiada nam kwota rekompensaty lub w ogóle jej nie dostaliśmy, możemy się odwołać w ramach towarzystwa. Dalszą ścieżką dochodzenia swoich praw jest już ścieżka sądowa. 

Jeśli upadające drzewo lub maszt uszkodziło zaparkowany na posesji samochód, który należy do nas, odszkodowanie możemy uzyskać w ramach autocasco, jeśli oczywiście je posiadamy. Niestety, obowiązkowe OC nie ma zastosowania w takiej sytuacji, podobnie jak polisa mieszkaniowa. 

Dodajmy, że jeśli nasze auto zostało uszkodzone przez drzewo znajdujące się na cudzej posesji, wówczas możemy uzyskać odszkodowanie z OC właściciela tej posesji, a jeśli nie posiada on takiej polisy, możemy zgłosić sprawę do sądu. W takich przypadkach to jednak na nas będzie spodziewał tzw. ciężar dowodu, co oznacza, że będziemy musieli przedstawić konkretne przesłanki przemawiające na naszą korzyść, np. zdjęcia spróchniałej gałęzi.

Jakich zdarzeń nie obejmuje polisa za przewrócone drzewo i maszt?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, co oznacza, że nie w każdej sytuacji będzie przysługiwało nam odszkodowanie. Kluczowymi ograniczeniami są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W kontekście upadku drzew i masztów można wskazać następujące wyłączenia:

 • niezgodna z prawem wycinka drzewa – na wycinkę drzew potrzebna jest zgoda i musi to zrobić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia;
 • chore i nadłamane gałęzie – ich usunięcie jest obowiązkiem właściciela posesji;
 • szkody górnicze – za nie odpowiada inny podmiot;
 • działania wojenne i akty terrorystyczne;
 • przechowywanie bądź użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechniki;
 • celowe działanie ubezpieczonego bądź jego bliskich;
 • upadek drzewa lub masztu na samochód bądź motocykl – pojazdy mechaniczne nie są chronione z polisy mieszkaniowej. 

Lista wyłączeń odpowiedzialności i innych ograniczeń jest zależna od polityki danego towarzystwa, a więc za każdym razem jest nieco inna. Warto się więc z nią szczegółowo zapoznać jeszcze przed wykupieniem ubezpieczenia – znajdziemy ją w OWU polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od upadku drzewa i masztu?

Ochrona przed upadkiem drzew i masztów dostępna jest praktycznie w każdej polisie mieszkaniowej i najczęściej w postawie. Do wyboru mamy więc oferty kilkudziesięciu towarzystw działających na naszym rynku. Przed zakupem konkretnego produktu warto znaleźć polisę zadowalającą nas pod względem zakresu ochrony oraz ceny. Różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami widoczne są w wielu aspektach, począwszy od liczby ryzyk w podstawie i dostępnych rozszerzeń, przed definicje poszczególnych zdarzeń, po samą formułę ubezpieczenia (od ryzyk wszystkich lub od ryzyk nazwanych). 

Kiedy już wybierzemy zakres, jaki nas interesuje, sprawdźmy, które towarzystwo oferuje go w najrozsądniejszej cenie. W tym pomoże nam kalkulator ubezpieczeń, dzięki któremu zestawimy ze sobą propozycje większej liczby towarzystw, a później będziemy mogli od razu przejść do zakupów online.

Ważne informacje

1. Upadek drzew i masztów, upadek przedmiotu, upadek drzew i budowli, itp. – to różne nazwy tego samego zdarzenia

2. Upadek drzew i masztów może być dostępny i w podstawie polisy, i jako rozszerzenie

3. Często upadek drzew i masztów jest ujęty w polisie jako następstwo innego zdarzenia, np. huraganu

4. Polisa mieszkaniowa nie chroni przed upadkiem przedmiotu na zarejestrowany pojazd mechaniczny

FAQ – najczęściej zadawane pytania o upadek drzewa i masztu oraz ubezpieczenie

 1. Jakie ryzyko przyda się oprócz upadku drzewa i masztu?

  To m.in. ruchomości domowe, powódź, OC w życiu prywatnym, Home Assistance, ubezpieczenie NNW czy stłuczenie przedmiotów szklanych. Warto rozważyć też ochronę obiektów znajdujących się poza posesją czy mieszkaniem, jak dom letniskowy czy nagrobek.

 2. Czy za zniszczone ogrodzenie też dostanę odszkodowanie?

  Tak, wiele towarzystw umożliwia włączenie w ochronę z polisy mieszkaniowej zabudowań na posesji, o ile tylko są one na trwałe związane z gruntem. Ogrodzenie, oczywiście, spełnia ten wymóg, a więc można je bez problemów włączyć w ochronę. Warto jednak sprawdzić, czy ogrodzenie jest dostępne w podstawie czy za opłaceniem dodatkowej składki. Możemy liczyć na zwrot za zniszczone mechanizm bramy, domofon czy elementy monitoringu zamontowane na ogrodzeniu.

 3. Kto odpowiada za upadek drzewa na posesji w wyniku ścinki?

  Wycinkę drzew na posesji powinna wykonywać osoba, która ma do tego uprawnienia, np. dotyczące pracy na wysokościach czy obsługi piły łańcuchowej. Jeśli wynajęliśmy do tego osobę trzecią lub firmę, to ona ponosi odpowiedzialność za swoje błędy. Dodajmy, że jeśli wycinka jest przeprowadzona wbrew obowiązującemu prawu, czyli bez stosownego pozwolenia, przy szkodzie nie mamy co liczyć na odszkodowanie.

 4. Czy za upadek drzewa i masztu na budynek należy mi się lokal zastępczy?

  Lokale zastępcze dostępne są tylko ubezpieczonym posiadającym odpowiedni pakiet Home Assistance. Jeśli dom lub mieszkanie po szkodzie, którą obejmuje polisa, nie nadaje się do zamieszkania, towarzystwo organizuje i opłaca czasowe zakwaterowanie. Taka opcja ma jednak swoje limity, które mogą odnosić się do liczby dni oraz ogólnej ceny hotelu.

 5. Czy otrzymam odszkodowanie za upadek drzewa na budynek gospodarczy?

  Budynki gospodarcze oraz liczne zabudowania na posesji (na trwałe związane z gruntem) są najczęściej automatycznie włączone do ubezpieczenia. Z ochrony wyłączone są pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki oraz postawione bez zezwolenia.

 6. Czy mogę ubezpieczyć roślinność na posesji?

  Tak, wiele towarzystw umożliwia włączenie w polisę roślinności znajdującej się na posesji. Chodzi tutaj i o roślinność ogrodową, i doniczkową, czyli znajdującą się np. na tarasie. Taka ochrona przeważnie dostępna jest jako rozszerzenie. Roślinność można chronić niemal od wszystkich tych zdarzeń, od których ubezpieczona jest nieruchomość.