Wichury, huragany czy orkany to coraz częściej występujące zjawiska w Polsce. Zmiany klimatyczne powinny nas skłonić do posiadania polisy przynajmniej w podstawowym wariancie. To właśnie podstawa zawiera ubezpieczenie nieruchomości od upadku drzewa i masztu, ale także nawet ponad 20 innych ryzyk.

Upadki drzew i innych obiektów występują na obszarze całej Polski praktycznie we wszystkich miesiącach, chociaż najwięcej jest ich z sezonie burzowym, czyli wiosną i latem. Warto zatem pomyśleć o polisie mieszkaniowej, która w zakresie posiada nie tylko tytułowe zdarzenie, ale także ryzyka pochodne, jak uderzenie pioruna czy silny wiatr.

Co oznacza upadek drzewa i masztu w polisie mieszkaniowej?

Musisz wiedzieć, że upadek drzew i masztów jest zdarzeniem, które w OWU polis mieszkaniowych pojawia się pod różnymi nazwami, m. in. jako upadek drzew i budowli, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie czy po prostu upadek przedmiotów.  

Nazewnictwo nie ma tutaj jednak większego znaczenia, ponieważ omawiane ryzyko prawie zawsze dotyczy tych samych sytuacji i tych samych przedmiotów, czyli:

 • budowli, 
 • dźwigów, 
 • kominów, 
 • słupów (również energetycznych), 
 • masztów, 
 • drzew i konarów, 
 • budynków i ich części, 
 • wolnostojących reklam,
 • bilbordów,
 • tablic reklamowych i drogowych,
 • latarni ulicznych.

Część ubezpieczycieli definiując upadek drzew i masztów zaznacza, że ryzyko to dotyczy sytuacji, w których szkoda powstała nie z winy człowieka, tylko w skutek zdarzenia losowego. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że upadek drzew i masztów oraz upadek statku powietrznego to dwa osobne ryzyka i nie wolno ich mylić. Drugie z wymienionych zdarzeń dotyczy przede wszystkim katastrof lotniczych, podczas gdy upadek drzew i masztów odnosi się do obiektów znajdujących się wyłącznie na powierzchni ziemi. 
 

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od upadku drzewa i masztu?

Przypomnijmy, że każda polisa mieszkaniowa w podstawie chroni mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej) nieruchomości na wypadek określonej liczby zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, wichura, uderzenie pojazdu mechanicznego czy katastrofa lotnicza (upadek statku powietrznego). Upadek drzew i masztów najczęściej znajduje się na liście podstawowych ryzyk, jednak nie jest to żelazna reguła. Przykładowo, w polisie Generali Z myślą o domu i rodzinie, w wariancie od ryzyk nazwanych, omawiane ryzyko dostępne jest dopiero jako rozszerzenie (w wariancie All Risks jest już w podstawie). 

Kolejną sytuacją, którą trzeba sobie tutaj opisać, jest bezpośrednie powiązanie upadku drzew i masztów z innymi zdarzeniami losowymi. Część towarzystw, np. Inter Polska, nie traktuje omawianego ryzyka jako osobnej sytuacji, tylko jako konsekwencję innych zdarzeń, np. porywistego wiatru czy uderzenia pioruna. W tak skonstruowanym ubezpieczeniu omawiane ryzyko jest więc uwzględnione, chociaż nie istnieje jako samodzielne zdarzenie.  
 

Ubezpieczenie od upadku drzew i masztów – przykładowe oferty

Towarzystwo

Polisa

Szczegóły

Generali

Generali, Z myślą o domu i rodzinie

 •  jako upadek drzew i budowli;
 • w All Risks w podstawie, w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych jako rozszerzenie.

Proama

Dom

 • jako upadek drzew i budowli;
 • w All Risks w podstawie, w ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych jako rozszerzenie.

Link4

Dom

 • jako upadek drzew i masztów;
 • dotyczy również ochrony domu letniskowego.

Inter Polska

Inter Lokum

 • upadek drzew i masztów jako konsekwencja innych zdarzeń losowych.

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

 • upadek drzewa i upadek masztu jako osobne zdarzenia losowe;
 • wyłączone szkody spowodowane działalnością człowieka.

Benefia

Rodzina III

 • jako upadek obiektów budowlanych, drzew lub ich części.

Uniqa

Twoje miejsce

 • jako upadek przedmiotu;
 • nie dotyczy szkód spowodowanych przez człowieka

TU Europa

Własny kąt

 • jako upadek drzew i masztów;
 • tylko jako następstwo innego zdarzenia z zakresu ochrony.

Wiener

4 kąty

 • jako upadek obiektów;
 •  wyłączone zdarzenia spowodowane działalnością człowieka.

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU (stan na: 23.05.2024 r.).

Co obejmuje polisa od upadku drzewa i masztu?

Podstawowa polisa nie zabezpieczy całego naszego mienia przed upadkiem drzew i masztów. Aby ochrona była kompleksowa, należy ubezpieczyć także:

 • ruchomości domowe,
 • budynki gospodarcze,
 • budowle tzw. małej architektury,
 • roślinność,
 • ogrodzenie i bramę wjazdową,
 • dom letniskowy,
 • nagrobek,
 • garaż wolnostojący na posesji lub poza nią.

Konieczność ubezpieczenia budowli znajdujących się na tej samej posesji co dom dotyczy tylko tych polis, które mają osobne dodatki do wykupienia. Szczegóły co do zakresu umowy podstawowej i rozszerzonej znajdują się za każdym razem w dokumencie OWU.

PAMIĘTAJ!
Upadek drzew i masztów może znajdować się w podstawie polisy (bezpośrednio lub pośrednio), ale może też być dostępny jako dodatkowo płatne rozszerzenie – zależy to już od indywidualnej polityki ubezpieczyciela.

Ile kosztuje ubezpieczenie od upadku drzewa i masztu?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia domu przed upadkiem drzew i masztów oraz innymi podstawowymi zdarzeniami losowymi (podstawowy zakres ochrony). Kalkulację przeprowadziliśmy dla 120-metrowego domu wolnostojącego, którego wartość rynkowa wynosi 750 000 zł. 

W wariancie od ryzyk nazwanych za opisaną polisę zapłacisz od 419 zł do 733 zł, a w wariancie od ryzyk wszystkich (All Risks) od 584 zł do 1194 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ochrony, a poszczególne oferty minimalnie się od siebie różnią, m. in. wliczonymi w cenę dodatkami. 

Wypowiedź eksperta

W polisach mieszkaniowych wysokość składki kształtują liczne czynniki, ale spory wpływ na jej ostateczną wysokość ma indywidualna polityka cenowa towarzystw. Każdy z ubezpieczycieli samodzielnie szacuje ryzyko i na tej podstawie ustala wartość polisy. Dlatego też, jak pokazuje przeprowadzona kalkulacja, niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy oferowany jest i za 419 zł, i za 733 zł. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić na polisie mieszkaniowej, powinieneś porównać ze sobą propozycje jak największej liczby ubezpieczycieli.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości


 

Ubezpieczenie domu od upadku drzewa/masztu i innych zdarzeń losowych

Towarzystwo

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

419 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

481 zł

Benefia

Home Assistance

517 zł

Uniqa

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

526 zł

Mtu24.pl

-

563 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

608 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

627 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

733 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

584 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

699 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

710 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

905 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

966 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

1194 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 23.05.2024 r.).

Jak wysokie odszkodowanie za przewrócone drzewo i maszt na budynek?

Polisy mieszkaniowe należą do szerszej kategorii ubezpieczeń majątkowych, co oznacza, że z takiej polisy możesz uzyskać odszkodowanie, które w pełni pokryje poniesione przez ciebie straty finansowe, ale nic poza tym. Żeby tak się stało, musisz jednak prawidłowo ustalić sumy ubezpieczenia (SU).

SU to kwota, na która ubezpieczasz dany rodzaj mienia, innymi słowy, to maksymalny pułap odszkodowania, jaki możesz uzyskać za szkody na tym mieniu. SU ustalasz w oparciu o własne szacunki, osobno dla murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych. Powinieneś zrobić to bardzo precyzyjnie, a jeśli popełnisz błąd, może dojść do nadubezpieczenia lub niedoubezpieczenia. 

Jeśli przeszacujesz wartość danego rodzaju mienia, czyli zawyżysz SU, dojdzie do nadubezpieczenia. Wzrośnie wówczas składka ubezpieczeniowa, ale ty nie uzyskasz z tego tytułu żadnych dodatkowych benefitów. Słowem, przepłacisz za polisę. 

Jeśli natomiast niedoszacujesz mienia, czyli zaniżysz SU, składka nieco zmaleje, ale w przypadku szkody całkowitej możesz uzyskać niepełne odszkodowanie. Przykładowo, jeśli ubezpieczysz dom na 500 000 zł, podczas gdy będzie on wart 600 000 zł, upadnie na niego dźwig i budynek będzie się nadawał do rozbiórki, towarzystwo wypłaci ci tylko 500 000 zł, a 100 000 zł będzie twoją stratą. 

Dodajmy, że czasami przy upadku drzew i masztów występują dodatkowe ograniczenia w postaci limitów odpowiedzialności. Oznacza to, że mimo ustalonych sum ubezpieczenia za szkodę wynikłą z takiego wypadku możesz otrzymać odszkodowanie tylko do pewnego pułapu, np. do 10 000 zł. Oczywiście, takie limity zawsze są szczegółowo opisane w OWU polisy mieszkaniowej – pamiętaj, żeby zawsze przeczytać ten dokument jeszcze przed zakupem ubezpieczenia. 
 

Jak otrzymać odszkodowanie za upadek drzew i masztu?

Żeby otrzymać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej za upadek drzewa lub masztu, musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim, nasze ubezpieczenie musi obejmować omawiane zdarzenie. Ponadto, nie może mieć zastosowanie żadne z wyłączeń, czyli np. nie otrzymamy odszkodowania przy nielegalnej wycince drzewa.

Przy szkodach za upadek drzewa lub masztu procedura ubiegania się o odszkodowanie jest taka sama, jak przy innego typu zdarzeniach. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie od 3 do 7 dni od powstania szkody (ewentualnie jej wykrycia). Towarzystwo można powiadomić na kilka sposobów: mailowo, telefonicznie, SMS-em, przez formularz na stronie czy też bezpośrednio w placówce. Później na miejscu pojawia się rzeczoznawca, który wycenia szkodę, a towarzystwo ma do 30 dni na wypłacenie rekompensaty. Sporna, czyli wymagająca dodatkowych ustaleń, część odszkodowania powinna wpłynąć na nasze konto po dodatkowych 14 dniach. Jeśli nie odpowiada nam kwota rekompensaty lub w ogóle jej nie dostaliśmy, możemy się odwołać w ramach towarzystwa. Dalszą ścieżką dochodzenia swoich praw jest już ścieżka sądowa. 

Jeśli upadające drzewo lub maszt uszkodziło zaparkowany na posesji samochód, który należy do nas, odszkodowanie możemy uzyskać w ramach autocasco, jeśli oczywiście je posiadamy. Niestety, obowiązkowe OC nie ma zastosowania w takiej sytuacji, podobnie jak polisa mieszkaniowa. 

Dodajmy, że jeśli nasze auto zostało uszkodzone przez drzewo znajdujące się na cudzej posesji, wówczas możemy uzyskać odszkodowanie z OC właściciela tej posesji, a jeśli nie posiada on takiej polisy, możemy zgłosić sprawę do sądu. W takich przypadkach to jednak na nas będzie spodziewał tzw. ciężar dowodu, co oznacza, że będziemy musieli przedstawić konkretne przesłanki przemawiające na naszą korzyść, np. zdjęcia spróchniałej gałęzi.

Jakich zdarzeń nie obejmuje polisa za przewrócone drzewo i maszt?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, co oznacza, że nie w każdej sytuacji będzie przysługiwało nam odszkodowanie. Kluczowymi ograniczeniami są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W kontekście upadku drzew i masztów można wskazać następujące wyłączenia:

 • niezgodna z prawem wycinka drzewa – na wycinkę drzew potrzebna jest zgoda i musi to zrobić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia;
 • chore i nadłamane gałęzie – ich usunięcie jest obowiązkiem właściciela posesji;
 • szkody górnicze – za nie odpowiada inny podmiot;
 • działania wojenne i akty terrorystyczne;
 • przechowywanie bądź użytkowanie materiałów wybuchowych i pirotechniki;
 • celowe działanie ubezpieczonego bądź jego bliskich;
 • upadek drzewa lub masztu na samochód bądź motocykl – pojazdy mechaniczne nie są chronione z polisy mieszkaniowej. 

Lista wyłączeń odpowiedzialności i innych ograniczeń jest zależna od polityki danego towarzystwa, a więc za każdym razem jest nieco inna. Warto się więc z nią szczegółowo zapoznać jeszcze przed wykupieniem ubezpieczenia – znajdziemy ją w OWU polisy.

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od upadku drzewa i masztu?

Ochrona przed upadkiem drzew i masztów dostępna jest praktycznie w każdej polisie mieszkaniowej i najczęściej w postawie. Do wyboru mamy więc oferty kilkudziesięciu towarzystw działających na naszym rynku. Przed zakupem konkretnego produktu warto znaleźć polisę zadowalającą nas pod względem zakresu ochrony oraz ceny. Różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami widoczne są w wielu aspektach, począwszy od liczby ryzyk w podstawie i dostępnych rozszerzeń, przed definicje poszczególnych zdarzeń, po samą formułę ubezpieczenia (od ryzyk wszystkich lub od ryzyk nazwanych). 

Kiedy już wybierzemy zakres, jaki nas interesuje, sprawdźmy, które towarzystwo oferuje go w najrozsądniejszej cenie. W tym pomoże nam kalkulator ubezpieczeń, dzięki któremu zestawimy ze sobą propozycje większej liczby towarzystw, a później będziemy mogli od razu przejść do zakupów online.

Ważne informacje

1. Upadek drzew i masztów, upadek przedmiotu, upadek drzew i budowli, itp. – to różne nazwy tego samego zdarzenia

2. Upadek drzew i masztów może być dostępny i w podstawie polisy, i jako rozszerzenie

3. Często upadek drzew i masztów jest ujęty w polisie jako następstwo innego zdarzenia, np. huraganu

4. Polisa mieszkaniowa nie chroni przed upadkiem przedmiotu na zarejestrowany pojazd mechaniczny

FAQ – najczęściej zadawane pytania o upadek drzewa i masztu oraz ubezpieczenie

 1. Jakie ryzyko przyda się oprócz upadku drzewa i masztu?

  To m.in. ruchomości domowe, powódź, OC w życiu prywatnym, Home Assistance, ubezpieczenie NNW czy stłuczenie przedmiotów szklanych. Warto rozważyć też ochronę obiektów znajdujących się poza posesją czy mieszkaniem, jak dom letniskowy czy nagrobek.

 2. Czy za zniszczone ogrodzenie też dostanę odszkodowanie?

  Tak, wiele towarzystw umożliwia włączenie w ochronę z polisy mieszkaniowej zabudowań na posesji, o ile tylko są one na trwałe związane z gruntem. Ogrodzenie, oczywiście, spełnia ten wymóg, a więc można je bez problemów włączyć w ochronę. Warto jednak sprawdzić, czy ogrodzenie jest dostępne w podstawie czy za opłaceniem dodatkowej składki. Możemy liczyć na zwrot za zniszczone mechanizm bramy, domofon czy elementy monitoringu zamontowane na ogrodzeniu.

 3. Kto odpowiada za upadek drzewa na posesji w wyniku ścinki?

  Wycinkę drzew na posesji powinna wykonywać osoba, która ma do tego uprawnienia, np. dotyczące pracy na wysokościach czy obsługi piły łańcuchowej. Jeśli wynajęliśmy do tego osobę trzecią lub firmę, to ona ponosi odpowiedzialność za swoje błędy. Dodajmy, że jeśli wycinka jest przeprowadzona wbrew obowiązującemu prawu, czyli bez stosownego pozwolenia, przy szkodzie nie mamy co liczyć na odszkodowanie.

 4. Czy za upadek drzewa i masztu na budynek należy mi się lokal zastępczy?

  Lokale zastępcze dostępne są tylko ubezpieczonym posiadającym odpowiedni pakiet Home Assistance. Jeśli dom lub mieszkanie po szkodzie, którą obejmuje polisa, nie nadaje się do zamieszkania, towarzystwo organizuje i opłaca czasowe zakwaterowanie. Taka opcja ma jednak swoje limity, które mogą odnosić się do liczby dni oraz ogólnej ceny hotelu.

 5. Czy otrzymam odszkodowanie za upadek drzewa na budynek gospodarczy?

  Budynki gospodarcze oraz liczne zabudowania na posesji (na trwałe związane z gruntem) są najczęściej automatycznie włączone do ubezpieczenia. Z ochrony wyłączone są pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki oraz postawione bez zezwolenia.

 6. Czy mogę ubezpieczyć roślinność na posesji?

  Tak, wiele towarzystw umożliwia włączenie w polisę roślinności znajdującej się na posesji. Chodzi tutaj i o roślinność ogrodową, i doniczkową, czyli znajdującą się np. na tarasie. Taka ochrona przeważnie dostępna jest jako rozszerzenie. Roślinność można chronić niemal od wszystkich tych zdarzeń, od których ubezpieczona jest nieruchomość.