Ubezpieczenie aparatu słuchowego dostaniesz w ramach polisy mieszkaniowej jako wyposażenie nieruchomości czy jako rzecz osobistą. Tłumaczymy, jak ubezpieczyć aparat słuchowy z polisy mieszkaniowej na korzystnych warunkach.

Problemy ze słuchem ma blisko 3 miliony Polaków. Około 50 tysięcy osób cierpi na znaczne i głębokie uszkodzenie słuchu, 800-900 tysięcy na uszkodzenie w stopniu umiarkowanym, u pozostałych uszkodzenie ma stopień lekki - podaje Polski Związek Głuchych. Spory procent osób ze wspomnianymi problemami zdrowotnymi korzysta z aparatów słuchowych. Współczesne urządzenia wykorzystują innowacyjne technologie, co przekłada się na cenę. Najtańsze aparaty kosztują ok. tysiąca złotych, jednak profesjonalny sprzęt to już wydatek rzędu nawet kilkunastu tysięcy. Tak poważny wydatek warto od razu ubezpieczyć, szczególnie że utrata aparatu słuchowego oznacza nie tylko stratę finansową, ale przed wszystkim uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Czym jest aparat słuchowy w polisie mieszkaniowej?

Definicje poszczególnych rodzajów mienia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jednak nie wszystkie przedmioty, które można ubezpieczyć, są tam szczegółowo opisane. Aparatów słuchowych raczej nie znajdziesz w OWU, tylko poprzez przyporządkowanie ich do szerszych kategorii: ruchomości domowych oraz rzeczy osobistych.

W miejscu ubezpieczenia aparat słuchowy zaliczany jest do grona ruchomości domowych (mienia ruchomego/wyposażenia), podobnie jak meble poza zabudową, gotówka, laptopy, smartfony, ubrania i wiele innych przedmiotów, które nie są przytwierdzone na stałe i które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności ich demontażu za pomocą siły lub narzędzi. Jeśli więc korzystasz z aparatu w domu albo go tam przechowujesz, może być on chroniony w taki sam sposób, jak pozostałe wymienione mienie.

Poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. na ulicy, w hotelu czy w autobusie, aparat słuchowy zaliczany jest do kategorii rzeczy osobistych, w której mieszczą się też m. in.: klucze, portfel, zegarek, biżuteria, plecak, torebka, itp. 

WAŻNE!
Ochrona rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia dostępna jest tylko w wybranych towarzystwach, natomiast ubezpieczenie ruchomości domowych, w tym aparatu słuchowego, jest dostępne w każdej polisie mieszkaniowej – to standardowy dodatek do niej.

Jaki aparat słuchowy obejmuje ubezpieczenie?

Niewątpliwym plusem ubezpieczenia aparatu słuchowego z polisy mieszkaniowej jest to, że dla towarzystwa nie ma większego znaczenia, jaki model posiadasz, w jakim jest on stanie technicznym i ile kosztował. W ramach ubezpieczenia nieruchomości można chronić każdy sprzęt tego typu i to na takich samych zasadach.

Pamiętaj, że ochrona aparatu słuchowego z polisy mieszkaniowej nie obejmuje wszystkich możliwych uszkodzeń. Jeśli posiadasz urządzenie objęte gwarancją producenta i ulegnie ono uszkodzeniu w skutek wady fabrycznej, to o odszkodowanie powinieneś zgłosić się do sklepu, w którym nabyłeś sprzęt, a nie do towarzystwa, w którym ubezpieczyłeś nieruchomość.

Dodajmy, że w wybranych towarzystwach możliwe jest ubezpieczenie aparatu słuchowego i innych rzeczy osobistych, które należą do osób goszczących w twoim domu. 

Od czego można ubezpieczyć aparat słuchowy?

W ramach ochrony rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia aparat słuchowy można ubezpieczyć głównie od rabunku. Pod tym pojęciem kryje się zabór mienia, który jest związany z użyciem siły lub groźbą natychmiastowego jej użycia. Dotyczy również sytuacji, w których ofiara została doprowadzona do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W definicji mieści się też wyłudzenie bądź oszustwo stosunku do osoby starszej, niepełnosprawnej bądź małoletniej.

W miejscu ubezpieczenia, gdzie aparat słuchowy jest traktowany jako ruchomość domowa, ochrona może obejmować kradzież, zdarzenia losowe, wandalizm i dewastację. Z perspektywy urządzeń takich, jak aparat słuchowy, kluczowe są następujące ryzyka:

1. Kradzież z włamaniem – ma miejsce wtedy, kiedy złodziej pozostawił wyraźne ślady swojej obecności, np. zbitą szybę, zniszczony zamek od drzwi, wyważone drzwi. Ryzyko powszechnie dostępne w polisach mieszkaniowych jako rozszerzenie. 

2. Kradzież zwykła – dotyczy sytuacji, w których na miejscu zdarzenia nie ma wyraźnych śladów obecności złodzieja. To ryzyko dostępne jest tylko w wybranych towarzystwach, oczywiście jako rozszerzenie.

3. Powódź – czyli jeden z tych żywiołów, który jest w stanie zniszczyć dosłownie wszystkie sprzęty w domu. Ryzyko dostępne przeważnie jako rozszerzenie, a także standardowo objęte karencją o długości od 14 do 31 dni (karencję znosi przedłużenie ubezpieczenia w tym samym towarzystwie). 

4. Zalanie – najczęstsza przyczyna wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej, czyli zdarzenie występujące bardzo często. Dostępne raczej w podstawie, ale nie jest to żelazna zasada. Zalania nie myl z powodzią, bo to dwa zupełnie inne ryzyka.

5. Przepięcie – potencjalne zagrożenie dla wszystkich urządzeń zasilanych lub ładowanych prądem. Niektóre towarzystwa dzielą przepięcia na spowodowane wyładowaniem atmosferycznym i mające inne przyczyny, traktując je jako oddzielne ryzyka. Przepięcie często jest podstawowym zdarzeniem, jednak nie we wszystkich przypadkach.

Jako ciekawostkę dodajmy, że są towarzystwa, w których możliwa jest również ochrona rzeczy osobistych gości, czyli m. in. aparatu słuchowego. Taka opcja dostępna jest w polisie Generali Z myślą o domu, ale tylko w wariancie All Risks.

Ile kosztuje ubezpieczenie aparatu słuchowego?

Obliczyliśmy, ile trzeba zapłacić za polisę mieszkaniową uwzględniającą ochronę aparatu słuchowego (przyporządkowanego do kategorii ruchomości domowych) w mieszkaniu 70 m2 o wartości rynkowej 500 000 zł, w którym znajduje się wyposażenie (w tym aparat słuchowy) warte łącznie 50 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy pożar i inne zdarzenia losowe.

W wariancie od ryzyk nazwanych opisana polisa kosztuje od 249 zł do 416 zł. W wersji od ryzyk wszystkich za ubezpieczenie trzeba zapłacić minimum 359 zł, maksimum 598 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy, a poszczególne oferty różnie się minimalnie, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

Bez względu na to, jaki zakres ochrony wybierzemy i jak drogie mienie będziemy chcieli ubezpieczyć, praktycznie każde towarzystwo zaoferuje nam inną cenę. Co istotne, różnice pomiędzy wysokością składek potrafią sięgać nawet kilkuset złotych w skali roku. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, porównaj ze sobą jak najwięcej konkurencyjnych propozycji

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie aparatu słuchowego – porównanie ofert

TU

W cenie

Roczna składka

Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych

Mtu24.pl

-

249 zł

Benefia

Home Assistance

257 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

269 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

294 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

297 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

303 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

305 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

325 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

416 zł

Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks)

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

359 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

362 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

423 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

519 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

538 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

592 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane, NNW psa i kota

598 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 20.04.2023 r.).

PORÓWNAJ CENY

Jak duże odszkodowanie dostanę za aparat słuchowy?

To, jak wysoką rekompensatę uzyskasz za skradziony lub zniszczony aparata słuchowy, zależy od co najmniej kilku czynników, w tym od miejsca, w którym wystąpiła szkoda.

Polisy mieszkaniowe to ubezpieczenia majątkowe, co oznacza, że odszkodowanie, jakie możesz z nich uzyskać, nigdy nie przekroczy wartości poniesionej straty. Możesz więc otrzymać pełną rekompensatę, ale nic ponadto. To odróżnia polisy mieszkaniowe chociażby od ubezpieczeń osobowych, dzięki którym można się wzbogacić.

Przy szkodzie całkowitej na pełne odszkodowanie możesz liczyć tylko wtedy, kiedy zadeklarowałeś odpowiednią sumę ubezpieczenia (SU), czyli właściwie wyceniłeś aparat słuchowy. SU podaje się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości. Wartość aparatu powinieneś więc zsumować z pozostałym mieniem ruchomym, jakie posiadasz, a twój rachunek powinien być precyzyjny. 

Przypomnijmy, że poza miejscem ubezpieczenia aparat słuchowy kwalifikuje się do kategorii rzeczy osobistych, a jego ochrona obejmuje głównie ryzyko rabunku. Towarzystwa dla rzeczy osobistych często wyznaczają dodatkowe limity odpowiedzialności, np. 4000 zł za wszystko, co zostanie ci zrabowane. W przypadku kradzieży większej liczby przedmiotów o dużej wartości odszkodowanie może więc nie pokryć twojej straty w całości.

Ponadto, przy rabunku często obowiązuje tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Oznacza to, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie tylko za pierwszą szkodę, a później ochrona przestaje obowiązywać. Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko jest tańsze i często się sprawdza, ponieważ raczej rzadko jedna osoba zostaje obrabowana dwa razy w roku. Niemniej jednak mówimy tutaj o pewnym ograniczeniu.

Kiedy ubezpieczenie aparatu słuchowego nie zadziała?

Zapewne zdajesz sobie sprawę, że każda polisa mieszkaniowa posiada pewne ograniczenia, a wśród nich kluczowe są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Musisz mieć świadomość, że każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń, chociaż część z nich powtarza się niemal u wszystkich ubezpieczycieli. Powszechnie stosowane są m. in. następujące ograniczenia:

 • celowe działanie domowników lub ubezpieczonego;
 • rażące niedbalstwo;
 • zamieszki, akty terrorystyczne, działania wojenne, stan wojenny;
 • uszkodzenia wynikające z wad fabrycznych (odpowiedzialność za nie leży po stronie producenta lub sprzedającego);
 • niewłaściwe użytkowanie urządzenia;
 • brak prawidłowej konserwacji;
 • użytkowanie i posiadanie materiałów wybuchowych, a także pirotechniki;
 • szkody powstałe w trakcie większego remontu czy przebudowy domu (niezbędna jest wówczas polisa dla domu w budowie).

Towarzystwa stosują też dodatkowe limity odpowiedzialności dla rzeczy osobistych. Jest to popularna, ale nie powszechna polityka, a więc podczas szukania dla siebie polisy musisz mieć tę kwestię na uwadze.

Kolejnym ograniczeniem praktykowanym przez towarzystwa są karencje, czyli w praktyce czasowe wyłączenia odpowiedzialności. Występują one głównie przy ryzyku powodzi – przez 14-31 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia odszkodowanie za podtopienia nie przysługuje.

Ubezpieczony ma też swoje obowiązki, a jeśli ich nie przestrzega, towarzystwo ma pełne prawo do wstrzymania odszkodowania. Musisz więc pamiętać, że np. jeśli aparat słuchowy czy jakikolwiek inny przedmiot zostanie skradziony bądź zrabowany, musisz to zgłosić na policję, a towarzystwu przedłożyć dokument potwierdzający zgłoszenie.

Wszystkie rodzaje ograniczeń są zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy, a więc koniecznie musisz zapoznać się z tym dokumentem, najlepiej przez podpisaniem umowy polisowej.

Gdzie ubezpieczę aparat słuchowy?

Na zakupiony w sklepie aparat słuchowy przysługuje gwarancja producenta, która obowiązuje przez 2 lata. Można ją od razu przedłużyć, nawet do 5 lat. Niekoniecznie musi być to jednak opłacalny wariant i nie dotyczy on starszych urządzeń oraz nabytych na rynku wtórnym. Alternatywą jest wykupienie odpowiednio skonstruowanej polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie nieruchomości obejmujące aparat słuchowy możesz kupić online. Jest to bardzo wygodna opcja, chociażby ze względu na zminimalizowanie formalności i oszczędność czasu. Nie powinieneś jednak decydować się na pierwszą z brzegu ofertę, bo – jak pokazuje chociażby umieszczona wyżej tabela – składki potrafią się różnić w sposób istotny. Najpierw więc sprawdź, jakie oferty cenowe mają czołowe towarzystwo, a później wybierz najatrakcyjniejszą propozycję.

PORÓWNAJ CENY

Do szybkiej analizy aktualnych stawek przyda ci się kalkulator ubezpieczeń. Dzięki niemu w dosłownie kilka minut sprawdzisz, jakie oferty cenowe mają takie towarzystwa, jak: Proama, Generali, Inter Polska, TU Europa, Link4, mtu24.pl, Benefia, Wiener, Nationale-Nederlanden czy Allianz. Składki obliczysz dla konkretnej nieruchomości i wybranego zakresu ochrony. Oczywiście, będziesz też mógł zapoznać się ze wszystkimi szczegółami interesujących cię ofert, pobierają OWU i karty produktu. Po dokonaniu wyboru od razu przejdziesz do zakupów i opłacisz polisę w najwygodniejszy dla siebie sposób – BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay. Jeśli od razu wykonasz przelew, ochrona ubezpieczeniowa może zacząć obowiązywać nawet od następnego dnia roboczego.

Podsumowanie

1. Aparat słuchowy kupiony w sklepie posiada gwarancję producenta, która obowiązuje przez 2 lata. Można ją od razu przedłużyć, nawet do 5 lat

2. Z polisy mieszkaniowej ubezpieczysz zarówno nowy, jak i używany aparat słuchowy, bez względu na jego cenę i model

3. Aparat słuchowy możesz chronić od zdarzeń losowych, przepięcia, dewastacji, wandalizmu, kradzieży i rabunku

4. Aby chronić aparat słuchowy w nieruchomości, należy ubezpieczyć wyposażenie, a jeśli także poza nieruchomością, wtedy przyda się ochrona dla przedmiotów osobistych od rabunku 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie aparatu słuchowego

 1. Czy można ubezpieczyć aparat słuchowy?

  Tak, np. w ramach polisy mieszkaniowej, gdzie aparat słuchowy zaliczany jest do ruchomości domowych lub rzeczy osobistych (w przypadku ochrony poza miejscem ubezpieczenia). Taki sprzęt można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, dewastacji, rabunku i kradzieży. Alternatywą jest wykupienie dla aparatu przedłużonej gwarancji.

 2. Gdzie ubezpieczyć aparat słuchowy?

  W każdym towarzystwie, w ramach polisy mieszkaniowej, można ubezpieczyć aparat słuchowy od szkód powstałych w miejscu ubezpieczenia. W wybranych firmach możliwe jest również ubezpieczenie urządzenia poza nieruchomością, głównie na okoliczność rabunku.

 3. Jak ubezpieczyć aparat słuchowy?

  Żeby kompleksowo ubezpieczyć aparat słuchowy z polisy mieszkaniowej, trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenia. Chodzi tutaj głównie o ruchomości domowe oraz rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia. Taką polisę można kupić online.

 4. Ile wynosi refundacja NFZ na aparat słuchowy?

  Osoby o określonym stopniu uszkodzenia słuchu, o ile są ubezpieczone w ramach NFZ, mogą liczyć na darmowe badanie słuchu oraz dofinansowanie do aparatu słuchowego nawet do 6000 zł (po 3000 zł na aparat dla każdego ucha). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku oraz udokumentowanie swoich problemów zdrowotnych.

 5. Dlaczego warto ubezpieczyć aparat słuchowy i rzeczy osobiste?

  Aparat słuchowy jest drogim urządzeniem, którego utrata generuje liczne problemy i po prostu utrudnia normalne funkcjonowanie. Wśród rzeczy osobistych znajdują się inne drogie i ważne przedmioty, jak smartfon czy laptop. Wykupienie ochrony dla tego rodzaju mienia wydaje się więc rozsądne.

 6. Ile odszkodowania uzyskam za stracone rzeczy osobiste?

  O ile w polisie mieszkaniowej nie są zapisane specjalne limity odpowiedzialności dla rzeczy osobistych, ubezpieczony może uzyskać pełną rekompensatę za zniszczone bądź zrabowane rzeczy osobiste. Warunkiem koniecznym jest wcześniejsze ustalenie prawidłowych sum ubezpieczenia.

 7. Jakie towarzystwa ubezpieczają aparaty słuchowe?

  Aparat słuchowy można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, a więc każde towarzystwo ubezpieczające nieruchomości, ubezpiecza też omawiane urządzenia. Ochrona poza miejscem ubezpieczenia dostępna jest już jednak tylko u wybranych podmiotów.