Na wartość mieszkania i domu składają się nie tylko mury i elementy stałe. To również wszystkie przedmioty, które się z nim znajdują, począwszy od kosztowności i gotówki, a skończywszy na sprzętach RTV/AGD. Można je chronić na wypadek kradzieży, zalania, pożaru i innych ryzyk.

Większość towarzystw wyposażenie domu umieszcza poza podstawową wersją polisy. Żeby ubezpieczyć mienie ruchome, trzeba więc wykupić odpowiednie rozszerzenie, czyli podpisać dodatkową umowę oraz zapłacić większą składkę. 

Czym są ruchomości domowe?

Elementy wyposażenia mieszkania to tzw. ruchomości domowe lub mienie ruchome. Samo pojęcie jest bardzo szerokie i obejmuje m. in.:

 • pieniądze, kosztowności, biżuterię;
 • meble nie będące stałymi elementami zabudowy;
 • sprzęt RTV i AGD z wyłączeniem urządzeń zainstalowanych na stałe (lodówka w zabudowie czy kuchenka);
 • komputery, telefony, tablety, konsole do gier i innego typu sprzęt elektroniczny;
 • obrazy, rzeźby i inne dzieła sztuki lub ozdoby;
 • odzież wraz z obuwiem;
 • sprzęty kuchenne, sztućce, zastawę itp.;
 • sprzęt sportowy i turystyczny;
 • plecaki, torby, walizki;
 • instrumenty muzyczne;
 • płyty i książki;
 • artykuły dziecięce;
 • zwierzęta domowe (psy, koty i inne).

Ruchomości domowe są to więc przedmioty, które można wynieść z obszaru nieruchomości (również z terenu posesji, pomieszczeń gospodarczych itd.) bez konieczności ich demontażu przy użyciu narzędzi. 

Stałe elementy stanowią niejako odwrotność ruchomości domowych. Zalicza się do nich m. in.: elementy drzwi i okien, wykładziny, powłoki malarskie, kominki, kuchenki, piece, gładzie, wanny, zlewozmywaki, anteny satelitarne, panele słoneczne czy elementy instalacji. Kluczem do ich rozróżnienia jest przytwierdzenie danego przedmiotu na stałe.  

Przed czym chronić ruchomości domowe?

Do zdarzeń losowych, które mogą uszkodzić ruchomości domowe, można zaliczyć praktycznie wszystkie możliwe ryzyka. Pożar oraz eksplozja (np. wybuch gazu) mogą pozbawić nas całego majątku. Przepięcie i uderzenie pioruna mogą zniszczyć sprzęt elektroniczny o dużej wartości. Huragan, nawalny deszcz czy grad zagrażają głównie sprzętom zgromadzonym na posesji. Zbiór potencjalnych zagrożeń jest bardzo pokaźny.

Optymalną ochroną dla ruchomości domowych jest ubezpieczenie od ryzyk wszystkich uzupełnione określonymi rozszerzeniami. Pamiętajmy jednak, że również taka polisa zawiera wyłączenia i limity odpowiedzialności, które są wyszczególnione w OWU.

Rozszerzenia chroniące ruchomości

W polisie mieszkaniowej dodatek „minie ruchome” jest ważny, ale może okazać się niewystarczający bez innych rozszerzeń. Poniżej wymieniamy te dodatki, które pośrednio lub bezpośrednio łączą się z ochroną wyposażenia w domu, mieszkaniu a także poza nieruchomością.

Co wybrać do ubezpieczenia ruchomości?

Przepięcie

chroni urządzenia domowe warte minimum kilka, a często kilkanaście tysięcy złotych przed skokami napięcia

Kradzież z włamaniemkiedy sprawca pozostawia po sobie ślady w postaci zniszczonych zamków czy zbitych szyb 
nie należy mylić ze zwykłą kradzieżą
Rabunek (rozbój)rozszerzenie działające poza terenem ubezpieczonej nieruchomości, np. na ulicy czy w środkach komunikacji publicznej
OC w życiu prywatnymzabezpiecza finansowo np. przed szkodami wyrządzonymi przez dzieci czy zwierzęta domowe
Domowy assistancepakiet dający nam możliwość naprawy określonych sprzętów (np. lodówki, telewizora, elementów poszczególnych instalacji) na koszt ubezpieczyciela, który odpowiada również za organizację interwencji specjalistów
Powódźw polisach często obwarowana dodatkowymi zapisami, np. miesięczną karencją. Rozszerzenie niemożliwe do nabycia przy niektórych lokalizacjach (tereny zalewowe), a w innych objęta dodatkowymi kosztami

Tabela 1. Opracowanie własne.

Jakich ruchomości nie ubezpieczymy?

Zawsze to ubezpieczyciel decyduje, jakie przedmioty mogą zostać ujęte w polisie, a jakie nie. Trudno jest objąć ochroną akcesoria szczególnie narażone na uszkodzenie, bardzo cenne oraz specyficzne. Ich spis znajdziemy zawsze w wyłączeniach odpowiedzialności w OWU.

Problematyczne są np. dzieła sztuki przedstawiające znaczną wartość. Żeby objąć je ochroną, muszą najpierw zostać wycenione przez rzeczoznawcę, a za wycenę finansowo odpowiada ubezpieczony. 

Również przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach czy na posesji mogą być wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa. 

Inne ruchomościami, za których kradzież lub zniszczenie możemy nie otrzymać odszkodowania to:

 • kamienie szlachetne, 
 • broń,  
 • trofea myśliwskie, 
 • programy komputerowe, 
 • dane w formie elektronicznej, 
 • rękopisy,
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej. 

Nie ubezpieczymy też niektórych gatunków zwierząt, np. psów ras uznawanych za niebezpieczne czy gatunków egzotycznych. 

Jak wycenić wartość ruchomości?

Zapisana w umowie suma ubezpieczenia dla ruchomości powinna być adekwatna do ich realnej wartości. W innym wypadku możemy otrzymać zbyt małe odszkodowanie (niedoubezpieczenie), albo płacić zbyt wysoką składkę (nadubezpieczenie).

Chcąc oszacować łączną wartość ruchomości powinniśmy je najpierw skatalogować. Przedmioty takie, jak wspomniane wyżej dzieła sztuki, najlepiej wycenić w oparciu o wiedzę ekspercką. Inne, jak chociażby urządzenia elektroniczne czy sprzęt AGD, porównajmy z cenami rynkowymi tych samych modeli, np. na popularnych portalach z ogłoszeniami. Możemy również skorzystać z internetowych narzędzi do wyceny ruchomości, jakie za darmo udostępniają niektóre towarzystwa (np. Warta). 

Za zbyt niskie szkody nie będzie wypłaty z polisy

Ubezpieczając ruchomości warto sprawdzić, czy w umowie nie jest zawarta franszyza integralna (inaczej względna albo warunkowa). Jest to kwota graniczna – do jej wysokości ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Może być to konkretna liczba lub określony procent sumy ubezpieczenia. Rozpatrzmy to na przykładach:

1.Franszyza integralna to 150 zł. Jeśli strata wyniesie 120 zł, to nie otrzymamy odszkodowania. Jeśli natomiast 160 zł, otrzymamy pełną rekompensatę.
2.Franszyza integralna równa jest 1% sumy ubezpieczenia, a ono wynosi 20 000 zł. Najmniejsza strata, za jaką w tym przypadku dostaniemy odszkodowanie, równa jest 201 zł. 

Ważne informacje

1. Możliwość wyniesienia przedmiotu bez demontażu z użyciem narzędzi – to rozróżnia ruchomości od elementów stałych

2. Zazwyczaj ubezpieczenie ruchomości dostępne jest jako rozszerzenie polisy

3. Nie wszystkie ruchomości da się ubezpieczyć

4. Żeby ubezpieczyć dzieło sztuki, najpierw musi je wycenić rzeczoznawca