Ochrona dla rodzica już od 21 zł miesięcznie, a razem z dzieckiem od 27 zł to mocne strony polisy na życie PZU. W wyższym wariancie jest niewiele drożej, a składka nie przekracza wysokości 50 zł dla 2 osób.

PZU chwali się na swojej stronie jasnymi zasadami w zakresie ochrony życia i zdrowia dla rodzica z dzieckiem. To m.in. stała ochrona przez kilka lat z identyczną składką przez cały okres umowy, brak ankiety medycznej, możliwość zrezygnowania w każdej chwili, a także równa składka dla wszystkich ubezpieczonych dzieci, niezależnie od wieku

Sprawdzamy, jak wyglądają pozostałe elementy ubezpieczenia oraz słabsze punkty takiego produktu.

Plusy i minusy polisy dla rodzica i dziecka

Zdecydowanym plusem ubezpieczenia jest jego niska cena, co dla wielu klientów jest decydującym czynnikiem przy wyborze polisy. Jednak w PZU Ja Plus cena ulega zmianie po włączeniu do ochrony każdego dziecka.

Inne zalety polisy to: 

 • ochrona dla więcej niż jednej osoby,
 • dość szeroki zakres ochrony,
 • możliwość wybrania wariantu.

To, o czym warto wspomnieć – wykupując opcję ochrony dla dziecka – można włączyć w zakres ochrony dowolną ilość dzieci w cenie tej samej składki. Warto również wspomnieć o tym, że ubezpieczyciel nie wymaga wykonywania żadnych badań medycznych w celu obliczenia składki. Badania medyczne są powodem, który najczęściej zniechęca do zakupu ubezpieczenia na życie.

Minusów jest znacznie więcej. Są to przede wszystkim:

 • niska suma ubezpieczenia,
 • długi czas trwania umowy,
 • sztywny zakres ochrony.
 • brak porównania.

Zakres ochrony uwzględnia jedynie skutki nieszczęśliwych wypadków, na wypadek których wypłaca świadczenia w ustalonych kwotach. Część z nas może jednak woleć wsparcie finansowe w sytuacji, gdy urodzi nam się dziecko, gdy zdiagnozowana zostanie poważna choroba lub na wypadek pobytu w szpitalu. 

Dla kogo jest przeznaczona polisa PZU Ja Plus?

PZU Ja Plus to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona finansowa po nieszczęśliwym wypadku dla osoby dorosłej oraz dziecka. Aby przystąpić do ubezpieczenia, trzeba mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 60 lat. 

W przypadku dzieci – możemy je ubezpieczyć po pierwszym roku życia i najpóźniej do ukończenia 18 roku życia. 
Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na okres 5 lat, co oznacza, że ochrony nie trzeba odnawiać po upływie kolejnego roku, jak bywa w przypadku innych ubezpieczeń NNW.

PZU Ja Plus – co oferuje polisa?

Ubezpieczenie PZU Ja Plus zabezpiecza na wypadek kilku zdarzeń, w tym:

 • złamania kości,
 • pobytu w szpitalu 4-90 dni,
 • doznania trwałego inwalidztwa.

Polisa zabezpiecza również na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej – wówczas ustalona suma ubezpieczenia zostaje wypłacona osobom wskazanym w umowie jako uposażonym

PZU Ja Plus – warianty

WariantIII
SU10 000 zł20 000 zł
Śmierć osoby ubezpieczonej100 zł100 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku50 000 zł + 100 zł z tytułu śmierci100 000 zł + 100 zł z tytułu śmierci
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego100 000 zł
50 000 zł z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
100 zł z tytułu śmierci
200 000 zł
100 000 zł z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
100 zł z tytułu śmierci
Trwałe inwalidztwo20 000 zł40 000 zł
Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem100 zł za 1 dzień pobytu200 zł za 1 dzień pobytu

Tabela 2. Na podstawie informacji zawartych w dokumencie OWU.

PZU Ja Plus – ile dostanę za szkodę?

Ponieważ produkt PZU Ja Plus jest ubezpieczeniem NNW, wypłata odszkodowania będzie zależeć od konkretnego przypadku oraz wybranej sumy ubezpieczenia. 

Przykładowo, jeśli SU wypadkowe wynosi 20 000 zł, to 1% za złamanie ręki będzie oznaczać wypłatę z tego tytułu kwoty 200 zł.

PZU Ja Plus – sposób obliczania odszkodowania

WariantIII
SU10 000 zł20 000 zł
Złamanie jednego albo kilku trzonów kręgosłupa20%20%
Całkowita utrata mowy100%100%
Utrata kończyny dolnej (wraz z podudziem, stopą, palcami)75%75%
Utrata stopy (wraz z palcami)50%50%
Złamanie jednej albo kilku kości nadgarstka5%5%
Złamanie mostka5%5%
Złamanie jednej albo obu kości nosa7%7%
Złamanie kości piętowej lub skokowej12%12%

Tabela 2. Na podstawie informacji zawartych w dokumencie OWU.

PZU Ja Plus – ile kosztuje miesięcznie i rocznie?

Mimo że sumy ubezpieczenia są te same dla osoby dorosłej i osoby dorosłej z dzieckiem, różnica tkwi w wysokości miesięcznej składki. Jest to odpowiednio 21 i 31 zł oraz 27 i 44 zł.

Jak się okazuje, cena takiej polisy wcale nie jest najniższa. Za cały rok zapłacimy od 252 zł do 372 zł (dla 1 osoby dorosłej) oraz od 324 zł do 528 zł (dla 1 osoby dorosłej). W porównaniu z innymi polisami NNW znajdziemy oferty na podobnym poziomie cenowym, ale z innym lub szerszym zakresem ochrony i z wyższymi sumami ubezpieczenia, np. Uniqa, Compensa, Proama, Gothaer oraz innymi w rankingu polis NNW.


Wyłączenia ochrony w polisie PZU

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w umowie zapis o wyłączeniu ochrony w określonych sytuacjach. Nie za każde zdarzenie możemy otrzymać świadczenie, do którego zobowiązuje umowa. 

Sprawa dotyczy zdarzeń, w których działaliśmy nierozważnie i na własną niekorzyść, a konsekwencje były dość przewidywalne w skutkach. 

PZU nie wypłaci nam odszkodowania w sytuacji, gdy do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu doszło wskutek:

 • działań wojennych,
 • uczestniczenia w aktach terroru,
 • próby samobójczej przed upływem 2 lat od zawarcia umowy,
 • wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • nadużycia środków farmakologicznych.

Ubezpieczenie PZU Ja Plus nie obejmuje złamania kości, które nastąpiło w wyniku uprawiania niebezpiecznych sportów: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczkę wysokogórską i skałkową, speleologię, nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie oraz udział w wyścigach z wyjątkiem biegów i pływania.

Ważne informacje

1. PZU Ja Plus przewiduje ochronę między 18 a 60 rokiem życia

2. W ochronę PZU Ja Plus można włączyć dzieci

3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie na 5 lat

4. Brak porównania może sprawić, że przepłacimy za ubezpieczenie