Ochronę dla rodzica i dziecka można nabyć już od 27 zł miesięcznie, a maksymalna kwota świadczenia z tej polisy to 100 000 zł. Drugi wariant jest droższy jedynie o 17 zł, a najwyższe odszkodowanie wynosi 200 000 zł. To mocne strony tego ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w swojej ofercie posiada polisę dla dziecka i rodzica, której składka zdecydowanie nie należy do wygórowanych, a sam zakup nie wymaga ankiety medycznej. Czy taka forma ochrony jest solidna i jest dobrym pomysłem na ubezpieczenie? Sprawdzamy, jak dokładnie wygląda oferowana polisa oraz jakie są jej słabe punkty.

PZU Ja Plus – co oferuje polisa? 

Polisa PZU Ja Plus to produkt, który jest skierowany do osób między 18, a 60 rokiem życia, które chcą ubezpieczyć siebie i dziecko. Dziecko może zostać objęte ochroną pod warunkiem, że ma ukończony rok, ale nie przekroczyło jeszcze 18 roku życia. Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 5 lat.

Ubezpieczyciel w ramach polisy zapewnia brak ankiety medycznej oraz jednakową składkę na przestrzeni trwania umowy. Również w czasie trwania ubezpieczenia można w dowolnym momencie zrezygnować z polisy.

Osoby zainteresowane polisą mogą wybrać dwie opcje ubezpieczenia – ochronę dla siebie w dwóch wariantach oraz ochronę dla siebie i dziecka, również w dwóch wariantach.

PZU Ja Plus - ile kosztuje polisa dla rodzica i dla dziecka? 

Polisa PZU Ja Plus jest dostępna jako ochrona dla rodzica lub ochrona dla rodzica i dziecka. Pierwsze ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach, dla których różnica w cenie wynosi zaledwie 10 zł. 

Ochrona dotyczy nie tylko śmierci ubezpieczonego, ale również:

 • pobytu w szpitalu,
 • złamania kości, 
 • trwałego inwalidztwa. 

Ubezpieczenie PZU Ja Plus dla jednej osoby

Zdarzenia

Wariant IWariant II

Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

10 000 zł20 000 zł

Złamanie kości spowodowane NW

10 000 zł20 000 zł

Trwałe inwalidztwo spowodowane NW

20 000 zł40 000 zł

Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

100 000 zł200 000 zł

Śmierć spowodowana NW

50 000 zł100 000 zł

Cena składki miesięcznej

21 zł31 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Podane powyżej kwoty dotyczą maksymalnej SU do wybranego zdarzenia. Oznacza to, że na podstawie wskazanej sumy obliczany jest procent, jaki zostanie przyznany z tytułu zdarzenia polisowego. W razie złamania nasady bliższej kości ramiennej, zgodnie z tabelą OWU, ubezpieczony powinien otrzymać 10% SU, co oznacza kwotę 1000 zł dla pierwszego wariantu oraz kwotę 2000 zł dla drugiego wariantu.

Ubezpieczenie PZU Ja Plus dla rodzica z dzieckiem

Zdarzenia

Ochrona rodzica

Ochrona dzieckaWariant IWariant II

Pobyt w szpitalu spowodowany NW

TakTak10 000 zł20 000 zł

Złamanie kości spowodowane NW

TakTak10 000 zł20 000 zł

Trwałe inwalidztwo spowodowane NW

TakTak20 000 zł40 000 zł

Śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

TakNie100 000 zł200 000 zł

Śmierć spowodowana 

TakNie50 000 zł100 000 zł

Cena składki miesięcznej

27 zł44 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Produkt, który włącza w zakres ochrony również zabezpieczenie dla dziecka, uwzględnia tylko część zdarzeń polisowych. Dziecko uzyskuje ochronę na wypadek pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, złamania kości wskutek NW oraz trwałego inwalidztwa wskutek NW.

Jakie są zalety ubezpieczenia PZU Ja Plus? 

Zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia, warto przeanalizować wady i zalety danego produktu. W tym celu istotne jest również porównanie dostępnych możliwości, co ułatwi nam zauważenie różnic pomiędzy poszczególnymi ofertami.

Polisa PZU Ja Plus posiada kilka ważnych zalet. Są to:

 • niska cena polisy,
 • możliwość wyboru ochrony spośród dwóch wariantów,
 • możliwość ochrony indywidualnej lub w pakiecie z dzieckiem,
 • czas trwania umowy,
 • ochrona obejmuje również uszczerbek na zdrowiu.

Jakie są wady ubezpieczenia PZU Ja Plus? 

Dla części klientów, oferta PZU Ja Plus nie będzie rozwiązaniem wystarczającym ze względu na wady tego rozwiązania. Warto przyjrzeć się minusom ubezpieczenia, by móc podjąć świadomą i przemyślaną decyzję.

Wady ubezpieczenia PZU Ja Plus:

 • niska suma ubezpieczenia,
 • brak możliwości większego wyboru w zakresie SU,
 • wąski zakres ochrony,
 • czas trwania umowy.

Czas trwania umowy ubezpieczenia dla części osób może być plusem, dla innych z kolei może być zdecydowanie minusem. Musimy zatem zastanowić się, czy oczekujemy ochrony na dłuższy okres, czy raczej szukamy ochrony na najbliższą przyszłość.

Dla kogo polisa PZU Ja Plus to dobre rozwiązanie?  

Ubezpieczenie, które oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, ma swoje plusy i minusy, przez co nie jest rozwiązaniem dobrym dla każdego. Z całą pewnością może być to dobre ubezpieczenie dla osób, które nie posiadają indywidualnej polisy na życie, ani nawet polisy grupowej w miejscu zatrudnienia

Umowa zawierana na 5 lat jest rozwiązaniem komfortowym – umowę możemy rozwiązać lub po jej zakończeniu zdecydować się na bardziej solidną ochronę. 

Może to być również dobre rozwiązanie dla osób, które posiadają już inne ubezpieczenie i poprzez zakup polisy PZU chcą zwiększyć swój zakres ochrony lub zwiększyć szansę na otrzymanie świadczenia. 

Dla kogo taka polisa to nie będzie to dobry pomysł? Dla osób, którym zależy na wysokiej sumie ubezpieczenia oraz szerokim zakresie ochrony. Nie mamy możliwości modyfikowania umowy, ani zwiększania jej możliwości. Należy zatem zaakceptować warunki ubezpieczyciela lub poszukać rozwiązania bardziej korzystnego względem naszych oczekiwań.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy na życie? 

Nie każdy z nas orientuje się w dziedzinie ubezpieczeń na życie, przez co łatwo podjąć zbyt pochopną decyzję. Musimy pamiętać o tym, by zapoznać się dokładnie z treścią umowy. Oczywiście, czytanie całego dokumentu OWU jest zajęciem trudnym i żmudnym, warto więc wiedzieć na jakie punkty  należy zwrócić szczególną uwagę.

Co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy:

•    suma ubezpieczenia – sprawdźmy, czy kwota, na której nam zależy jest zgodna z sumą ubezpieczenia w umowie; podczas spotkania z agentem możemy zdecydować się na nieco inny model ochrony, który oznaczać będzie niższą lub wyższą sumę ubezpieczenia,
•    zakres ochrony – podobnie, jak w przypadku SU, w trakcie rozmowy z agentem nasze plany odnośnie polisy mogą ulec zmianie, co może oznaczać zmianę zakresu ochrony,
•    wyłączenia odpowiedzialności – są to okoliczności zdarzenia polisowego, w którym ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy, dotyczą m.in. szkody powstałej wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu,
•    karencja – to czas pomiędzy datą zawarcia umowy, a rozpoczęciem ochrony w określonym zakresie, karencja może trwać od 1 do 24 miesięcy,
•    limity świadczeń – dotyczą określonej kwoty, jaka przysługuje w konkretnej sytuacji, limity po wykorzystaniu całej puli środków oznaczają koniec polisy w tym zakresie. 

Gdzie kupić dobre ubezpieczenie na życie? 

Zanim ostatecznie zdecydujemy się na konkretne ubezpieczenie, warto sprawdzić, co oferuje nam konkurencja. 

W tym celu należy porównać dostępne oferty. Można samodzielnie sprawdzić polisy innych towarzystw ubezpieczeniowych lub – jeśli chcemy zaoszczędzić swój wolny czas – skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej.

Dzięki porównywarce możemy dotrzeć do najbardziej dopasowanych do nas ubezpieczeń. Porównywarka wymaga wypełnienia krótkiego formularza, a dzięki udzielonym odpowiedziom, możemy liczyć na znalezienie tych ofert, które będą odpowiadać naszym potrzebom. Po przygotowaniu oferty skontaktuje się z nami konsultant, który opisze szczegóły oferty, możemy również podczas rozmowy umówić spotkanie z agentem ubezpieczeniowym. 
 

Ważne informacje

1. PZU Ja Plus przewiduje ochronę między 18 a 60 rokiem życia

2. W ochronę PZU Ja Plus można włączyć dzieci

3. Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie na 5 lat

4. Brak porównania może sprawić, że przepłacimy za ubezpieczenie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla mamy i dziecka

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy PZU Plus?

  Polisa jest skierowana do osób między 18 a 60 rokiem życia. Umowa zawierana jest na 5 lat. Dziecko może zostać objęte ochroną wyłącznie, jeśli ukończyło 1 rok życia oraz nie ma ukończonych 18 lat.

 2. Czy ubezpieczenie PZU Plus może objąć ochroną również partnera/współmałżonka?

  Nie, pakiet przewidziany jest dla osób z dziećmi lub jako indywidualne ubezpieczenie ochronne. W sytuacji, gdy chcemy zabezpieczyć partnera lub współmałżonka, możemy wskazać go jako osobę uposażoną w umowie.

 3. Gdzie znajdę szczegółowe informacje o produkcie PZU Ja Plus?

  Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące szczegółów ubezpieczenia PZU Ja Plus można znaleźć na stronie internetowej tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możemy tam znaleźć zarówno opis produktu, jak i dokument Ogólnych Warunków Umowy. 

 4. Kto otrzyma odszkodowanie, jeśli nie wskażemy w umowie uposażonych?

  Pieniądze z ubezpieczenia na życie po śmierci ubezpieczonego trafiają do osób, które zostały wskazane w umowie. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie podał takiej informacji w umowie, odszkodowanie trafia do jego bliskich, którzy są uprawnieni do dziedziczenia. 

 5. Gdzie obowiązuje ubezpieczenie PZU Ja Plus?

  Ochrona z ubezpieczenia PZU Ja Plus dotyczy zdarzeń, które mają miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ochrona trwa przez całą dobę, przez cały czas trwania umowy.