Problemy ze zdrowiem w czasie wakacji mogą dopaść każdego z nas, podobnie jak nieszczęśliwy wypadek czy kradzież. Ubezpieczenie turystyczne pomoże w takich sytuacjach praktycznie od ręki. Warto wiedzieć, jak w razie kłopotów za granicą z niego skorzystać.

mężczyzna z polisą przeglądający wiadomości na telefonie
Porównaj ceny

Podpowiadamy, jakie dokumenty będą niezbędne, jak rozliczyć się bezkosztowo i o czym należy pamiętać przed zakupem polisy. Wyjaśniamy również, kiedy towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia.

Powiadomienie centrum alarmowego o szkodzie to podstawa

Na początek dobra informacja – procedura zgłoszenia szkody z ubezpieczenia podróżnego zasadniczo nie jest skomplikowana. Każdy podróżnik, o ile tylko dysponuje podstawową wiedzą, będzie w stanie skutecznie zgłosić szkodę i bezpiecznie przebrnąć przez dalsze procedury.

Pierwszym, absolutnie niezbędnym krokiem jest powiadomienie o szkodzie ubezpieczyciela, a konkretnie – centrum alarmowego danego towarzystwa. Szkodę zwykle zgłasza się telefonicznie. Znaczna większość towarzystw dopuszcza też formę elektroniczną. Numer telefonu i inne dane centrum alarmowego znajdują się na m.in. na polisie, a często również na innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

W przypadku zgłoszenia telefonicznego konsultant na infolinii informuje ubezpieczonego o kolejnych krokach, jakie należy podjąć. Wskazuje też, jakie dokumenty trzeba przygotować. Warto liczyć się też z tym, że konsultant poprosi o szybkie przesłanie skanów np. polisy lub dokumentów medycznych związanych ze szkodą. W przypadku zgłoszenia przez Internet całość opiera się natomiast na wypełnieniu odpowiednich formularzy na stronie internetowej towarzystwa.

Należy pamiętać, że to właśnie zgłoszenie uruchamia całą procedurę prowadzącą do wypłaty świadczenia. Szkodę zawsze należy więc zgłosić jak najszybciej! Im szybciej centrum alarmowe zostanie powiadomienie, tym szybciej sprawa się zakończy i ubezpieczony będzie mógł rozliczyć podjęte za granicą leczenie lub otrzymać odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia turystycznego – niezbędne dokumenty

Równie ważne, jak powiadomienie ubezpieczyciela, jest skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wszelkie braki formalne wydłużą całą procedurę i ewentualne rozliczenie z placówką medyczną. Najszybszym rozwiązaniem jest więc przesłanie kompletu dokumentów wraz ze zgłoszeniem.

Zwykle turyści, którzy doświadczyli szkody, kompletują dokumentację prowadząc równocześnie rozmowę z konsultantem centrum alarmowego.

Dokumenty, które zwykle są potrzebne dla skutecznego zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego, to przede wszystkim:

 • skan dowodu osobistego ubezpieczonego (lub np. paszportu),
 • formularz zgłoszenia szkody,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • jeśli chory przebywał w szpitalu – rachunki ze szpitala i całość dokumentacji medycznej,
 • rzetelny opis okoliczności zdarzenia, w których doszło do szkody (jeśli był to wypadek i wzywana była policja, niezbędna będzie notatka od funkcjonariuszy),
 • potwierdzenie pobytu ubezpieczonego w danym miejscu za granicą, np. rezerwacji z hotelu czy pensjonatu.

Rozliczenie z placówką medyczną, czyli polisa zamiast gotówki

Zgłoszenie szkody to jedno. Równie duże wątpliwości praktyczne u podróżników często wywołuje samo rozliczenie z placówką medyczną czy lekarzem. Czy trzeba dysponować odpowiednią ilością gotówki? W końcu leczenie za granicą potrafi być kilkukrotnie droższe niż w Polsce.

Na szczęście coraz szersze grono ubezpieczycieli w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia oferuje tzw. rozliczenie bezgotówkowe. W praktyce oznacza to, że ze strony  ubezpieczonego okazanie polisy wystarcza. Placówka medyczna kontaktuje się z ubezpieczycielem we własnym zakresie, aby rozliczyć koszty. To niezwykle wygodne rozwiązanie. Zdejmuje ono z ubezpieczonego obowiązek operowania dużą ilością gotówki oraz minimalizuje formalności po stronie podróżnika.

Warto jednak pamiętać, że rozliczenie bezgotówkowe nie będzie prawdopodobnie działało w każdej placówce medycznej w kraju, w którym przebywa turysta. Przed konsultacją medyczną trzeba więc skontaktować się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego. Konsultant udzieli podróżnikowi informacji, z którą placówką medyczną współpracuje dany ubezpieczyciel. Tym samym ubezpieczony będzie wiedział, gdzie na pewno może rozliczyć się bezgotówkowo.

Wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym, czyli kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone

Przed zaopatrzeniem się w ubezpieczenie turystyczne koniecznie należy przeczytać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie są wyłączenia w przypadku wybranej polisy. Chodzi o sytuacje, w których ubezpieczyciel, mimo prawidłowo zgłoszonej szkody i wszczęcia procedury, nie wypłaci podróżnikowi świadczenia. Tym samym odmówi także m.in. pokrycia kosztów leczenia.

W przypadku każdego towarzystwa wyłączenia mogą być inne, dlatego tak ważna jest dokładna lektura OWU w tym zakresie. Wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można najczęściej znaleźć w szczegółach wspólnych dla całej polisy lub w opisach konkretnych ryzyk.

Najczęściej spotykane wyłączenia w popularnych ubezpieczeniach turystycznych to:

 • stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem alkoholu,
 • stan po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,
 • stan po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość,
 • szeroko rozumiane działania wojenne – rozruchy, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne itp.,
 • eksplozja atomowa lub napromieniowanie radioaktywne,
 • popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa lub usiłowanie jego dokonania,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • umyślne samookaleczenie lub uszkodzenie ciała na prośbę ubezpieczonego oraz próba samobójcza,
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warto raz jeszcze wyraźnie podkreślić, że wyłączenia mogą się różnić w przypadku różnych ubezpieczycieli. Dokładna lektora OWU nie powinna być wyłącznie przykrym obowiązkiem – jest ona naprawdę niezbędna!

Mądry Polak przed szkodą, czyli o czym pamiętać przed zakupem polisy turystycznej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają informacje nie tylko na temat wyłączeń, ale również dokładny opis wybranej oferty. Ofert jest wiele, a każda, z perspektywy konkretnego podróżnika, będzie miała mocniejsze i słabsze strony. Warto więc poświęcić chwilę na wybór i ostatecznie zakupić propozycję, która będzie dopasowana precyzyjnie do potrzeb turysty i charakteru wyjazdu.

Przed zakupem polisy warto zwrócić uwagę w szczególności na:

 • Sumy gwarantowane. Zasadniczo czym wyższe, tym lepiej. Szczególnie ważna jest wysoka suma gwarantowana kosztów leczenia.
 • Wyłączenia. Te najpopularniejsze wskazaliśmy powyżej.
 • Zakres ochrony. Ubezpieczenie kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie oc w życiu prywatnym i NNW – to minimum.
 • Niezbędne rozszerzenia. Rozszerzyć ochronę za dodatkową składką muszą m.in. osoby, które cierpią na choroby przewlekłe. Bez wymaganego rozszerzenia ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.
 • Możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów leczenia.
 • Dodatkowe elementy ubezpieczenia dostosowane do potrzeb konkretnego turysty. Ochronę często można uzupełnić m.in. o ubezpieczenie od opóźnienia lotu, kosztów rezygnacji z podróży, czy ubezpieczenie bagażu. Ciekawą propozycją jest też klauzula alkoholowa, dzięki której ochroną zostaną objęte również zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu.
 • Katalog sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Każde towarzystwo może inaczej rozumieć podjęcie „sportów ekstremalnych”. Warto więc od razu sprawdzić w OWU, czy sport, który zamierza uprawiać turysta, nie wymaga dokupienia klauzuli dodatkowej.
 • Cenę. Warto porównać różne oferty. Nawet te o stosunkowo podobnym zakresie mogą znacznie różnić się ceną w zależności od towarzystwa.

Rzetelne porównanie ofert bardzo ułatwia nasz kalkulator ubezpieczeń podróżnych. Przy pomocy kalkulatora można szybko znaleźć propozycje kilkunastu popularnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu parametrów wyszukiwania ofertę można maksymalnie dostosować do swoich potrzeb.

Po wyborze polisy wystarczy opłacić ją, wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą na wyjazd. Szybko, wygodnie, a co najważniejsze – bezpiecznie.

Co warto wiedzieć?

 1. W razie problemów za granicą pomoże ubezpieczenie turystyczne.
 2. Szkodę można zgłosić telefonicznie lub online w centrum alarmowym ubezpieczyciela.
 3. Trzeba pamiętać o zebraniu opowiedniej dokumentacji.
 4. Przed zakupem polisy warto sprawdzić warunki ubezpieczenia i poznać obowiązki, jakich należy dopełnić.