Nasi Klienci oceniają PZU na
3,96
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2018 roku bezpośrednio do towarzystwa PZU lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 52695 skarg od niezadowolonych klientów. Jak PZU wypada w porównaniu z innymi towarzystwami?

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie komunikacyjne w towarzystwie PZU, uwzględniliśmy nie tylko ilość wniesionych skarg do towarzystwa, ale również znaczenie rynkowe tej firmy. PZU S.A. posiada największe udziały w rynku (32%). Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 1647 skarg. W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo PZU zajmuje 5. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2018 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1PKO TU S.A.4031,4288
2TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych9251,3712
3TU Compensa S.A. VIG40523,81066
4TU Europa S.A.13110,81639
5PZU S.A.52695321647
6TU INTERRISK S.A. VIG58882,62265
7TUiR Alianz Polska S.A.132625,22550
8TU INTER Polska S.A.8420,32807
9Concordia Polska TUW20760,72966
10AVIVA TU Ogólnych S.A.32761,12978
11TUiR WARTA S.A.42786143056
12Generali TU S.A.120123,73246
13TUZ TUW16340,53268
14AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.1768453537
15STU Ergo Hestia S.A.53128153542
16Gothaer TU S.A.90961,94787
17Pocztowe TUW20340,45085
18UNIQA TU S.A.1682435608
19TUW TUW92811,56187
20Link4 TU S.A.189462,67287

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2018 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy. Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2018 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2018 r.

Musimy podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa należy potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane reklamacje. Niektóre z nich, po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Porównaj ofertę ubezpieczenia w PZU z propozycjami kilkunastu ubezpieczycieli

Porównaj ceny PZU

Zapraszamy do dzielenia się opinią o PZU. Co sądzicie o cenach polis i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo PZU. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)