Nasi Klienci oceniają PZU na
4,46
Zostaw opinię

Z raportu Rzecznika Finansowego wynika, że w 2016 roku bezpośrednio do towarzystwa PZU lub za pośrednictwem innej instytucji wpłynęło 73505 skarg od niezadowolonych klientów. Jak PZU wypada w porównaniu z innymi towarzystwami?

Aby obiektywnie ocenić stopień niezadowolenia klientów posiadających ubezpieczenie komunikacyjne w towarzystwie PZU, uwzględniliśmy nie tylko ilość wniesionych skarg do towarzystwa, ale również znaczenie rynkowe tej firmy. PZU S.A. posiada największe udziały w rynku (33,297%). Stosunek skarg do udziału wynosi więc około 2208 skarg. W naszym rankingu najlepszych ubezpieczycieli pod względem poziomu skarg klientów, towarzystwo PZU zajmuje 5. miejsce (na 20 wybranych firm ubezpieczeniowych*).

Poziom skarg na ubezpieczycieli w 2016 roku
Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
1TUW SKOK8610,5561549
2AXA TUiR S.A.22621,3341696
3TU Europa S.A.18481,0531755
4TUiR Allianz Polska S.A.117505,8831997
5PZU S.A.7350533,2972208
6TU INTER Polska S.A.7800,3512222
7TUiR WARTA S.A.3391712,8972630
8AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.136175,12670
9TUW TUW57502,0262838
10Concordia Polska TUW24090,7893053
11TUZ TUW28130,93126
12Pocztowe TUW8830,2813142
13STU Ergo Hestia S.A.4724113,693451
14TU Compensa S.A. VIG132373,7773505
15UNIQA TU S.A.136463,6093781
16Generali TU S.A.184814,633992
17Link4 TU S.A.108902,1824991
18TU INTERRISK S.A. VIG156822,9725277
19Gothaer TU S.A.131102,046426
20AVIVA TU Ogólnych S.A.107781,6456552

* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji

¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2016 r., AXA Ubezpieczenia: stan na 31.12.2016 r. 

źródło: Rzecznik Finansowy

Musimy podkreślić, że liczbę skarg i sporów sądowych dotyczących działalności towarzystwa należy potraktować jako subiektywną ocenę ubezpieczonych. Sprawozdanie Rzecznika Finansowego przedstawia wszystkie otrzymane reklamacje. Niektóre z nich po rozpatrzeniu okazują się bezzasadne.

Opinie o towarzystwie to nie wszystko. Liczy się również cena polisy. Porównaj ofertę ubezpieczenia w PZU z propozycjami kilkunastu ubezpieczycieli

Porównaj ceny PZU

Zapraszamy do dzielenia się opinią o PZU. Co sądzicie o cenach polis i jakie macie doświadczenie w likwidacji szkód przez towarzystwo PZU. Wasze opinie mogą pomóc innym klientom w wyborze najlepszego ubezpieczyciela.

* lista 20. towarzystw sporządzona wg wielkości udziałów w rynku (Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)