Nasi Klienci oceniają PZU na
4,40
Zostaw opinię

W skład Grupy PZU wchodzi także spółka PZU Życie S.A. Ubezpieczenie na życie w PZU dostępne jest w dwóch wariantach, z których każdy proponuje interesującą ofertę. Ochrona jest kompleksowa i dobrana zawsze do indywidualnych wymagań klienta.

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Pierwszą z tych propozycji jest „PZU Ochrona Życia”, skierowane do osób, które szukają ochrony na całe życie, a wypłata będzie następować bez względu na wiek, czy stan zdrowia. Oznacza to, że ochroną mogą zostać objęte nawet osoby starsze.

„PZU Ochrona Życia":

  • działa na całym świecie,
  • składki opłacane są jedynie przez pewien określony czas, a ochrona do końca życia,
  • suma ubezpieczenia zwolniona jest z podatku do dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
  • istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe świadczenia.

Polisa zostanie wypłacona w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU "Ochrona Życia"

Drugą ofertą jest „PZU Twoja Ochrona”, zapewniająca terminową ochronę, na ustalony wcześniej okres, jak np. okres spłaty kredytu lub innego rodzaju zobowiązań. Propozycją tą będą także zainteresowane osób, których dochody są źródłem utrzymania rodziny.

PZU Twoja Ochrona”:

  • zabezpieczenie zobowiązań finansowych,
  • elastyczność przy ustalaniu okresu ubezpieczenia,
  • możliwość rozszerzenia ochrony,
  • wypłacona suma ubezpieczenia zwolniona jest z podatku od dochodów kapitałowych oraz podatku od spadków i darowizn,
  • umowa chroni ubezpieczonego na całym świecie i przez całą dobę

Ogólne Warunki Ubezpieczenia pakietu PZU "Twoja Ochrona"

Informacje o PZU Życie S.A.
Adres:
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa

NIP: 527-020-60-56
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki wynosi 295.000.000 zł. Kapitał wpłacony w całości.