Nasi Klienci oceniają PZU na
3,18
Zostaw opinię

Ubezpieczenia na życie w Grupie PZU realizuje Spółka PZU Życie S.A. Ochrona życia realizowana jest w ramach dwóch wariantów, oferujących kompleksową ochronę, dobraną do indywidualnych wymagań klienta.


Na Dobry Początek

Indywidualne ubezpieczenie na życie w PZU Na Dobry Początek to polisa, która pozwoli gromadzić oszczędności na przyszłość, zapewniając przy tym ochronę. Minimalny czas trwania umowy wynosi 8 lat, maksymalnie z kolei umowa może trwać 25 lat. Jest to świetnie rozwiązanie dla osób, które chcą zabezpieczyć finansowo przyszłość swoich dzieci. Ubezpieczenie na życie może objąć dziecko ochroną od pierwszych chwil życia. Ile kosztuje ubezpieczenie? To zależy od tego, na jaką sumę ubezpieczenia oraz czas trwania umowy się zdecydujesz.

Dzieci, dzięki tej polisie, zyskują zgromadzone oszczędności oraz ochronę na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna. Wówczas obowiązek opłacania składek może zostać zakończony.

Ochronę można rozbudować w zależności od potrzeb. Nie trzeba być również rodzicem, by zdecydować się na zakup takiego produktu i nabyć go mogą również osoby z otoczenia dziecka, np. babcia, wujek lub rodzic chrzestny.

Takie ubezpieczenie na życie to świetny sposób na to, by zabezpieczyć przyszłość dziecka. Gdy osiągnie ono pełnoletność, może otrzymać pieniądze, a te ułatwią mu start w dorosłe życie. Zgromadzone środki może przeznaczyć na dowolnie wybrany cel, np. zakup mieszkania, otwarcie własnej działalności, rozwijanie pasji lub opłacenie wymarzonych studiów. 

Ochrona Każdego Dnia

Ubezpieczenie na życie w PZU Ochrona Każdego Dnia to indywidualne ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie finansowe na wypadek, gdy ciebie zabraknie. Ochronę można oczywiście rozbudować o wybrane umowy dodatkowe. Jest to polisa terminowa, gdzie najkrótszy czas trwania umowy to 5 lat, najdłuższy z kolei wynosi 30 lat. Do polisy przystąpić mogą osoby między 18 a 65 rokiem życia. W zakres ochrony włączyć można również dzieci oraz współmałżonka lub partnera.

Składka w przypadku tej polisy może być opłacana w systemie miesięcznym, kwartalnym półrocznym lub rocznym. Możesz zatem dopasować ją do tego, jak będzie ci najbardziej wygodnie. Opłacenie składki z góry na najbliższy rok może zaoferować ci atrakcyjne zniżki. Jeśli zatem raz w roku otrzymujesz premię w pracy, możesz ustalić płatność składki w tym okresie, dzięki czemu nie będzie to dla ciebie duże obciążenie finansowe.

Kwota sumy ubezpieczenia jest dobierana do twoich preferencji. Jest to maksymalna suma, która może zostać wypłacona przez ubezpieczyciela. O tym, ile kosztuje ubezpieczenie na życie, dowiesz się dopiero podczas spotkania z agentem. Wysokość składki zależna jest od wybranej sumy ubezpieczenia, czasu trwania umowy oraz wybranego zakresu ochrony. Na kwotę składki wpływ ma również twój wiek oraz stan zdrowia w chwili zawierania umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całą dobę oraz na całym świecie. Ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę lub inne zobowiązanie pieniężne.

Gwarantowane Jutro

PZU Gwarantowane Jutro to indywidualne ubezpieczenie, które pozwoli gromadzić oszczędności na przyszłość. Umowa zawierana jest na określony okres, a przy jej zakończeniu wypłacone zostają zaoszczędzone środki. W sytuacji, gdyby zabrakło cię wcześniej, pieniądze zostaną wypłacone wskazanym przez ciebie w umowie osobom, czyi uposażonym.

Taka polisa może stanowić wsparcie finansowe na czas, gdy przejdziesz na emeryturę. O takim rozwiązaniu warto pomyśleć wcześniej. Nie mamy pewności co do tego, co przyniesie nam przyszłość i nawet, jeśli dzisiejsze zarobki i status zawodowy może być stabilny, to za kilka lat może już tak nie być. Wpływ może mieć na to wiele czynników - utrata pracy, zmiana zapotrzebowania na rynku pracowniczym, choroba, rozwód, problemy rodzinne czy wiele innych. 

Kwota wypłacona na koniec umowy może stanowić duży zastrzyk gotówki, który może wspomóc finansowo na emeryturze, ale i posłużyć jako środki na odkładany od dawna remont, zakup lepszego samochodu lub pomoc finansową dla dzieci lub wnuków.

Możesz również spłacić zobowiązania finansowe, jeśli posiadasz np. kredyt na mieszkanie.

Sumę ubezpieczenia określasz samodzielnie. Możesz ją dopasować do swoich możliwości finansowych oraz potrzeb. Ochronę możesz rozbudować o umowy dodatkowe, dzięki czemu zyskasz wsparcie w przypadku operacji chirurgicznej, nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego czy poważnego zachorowania.

Wsparcie Najbliższych

Polisa PZU Wsparcie Najbliższych to ubezpieczenie na życie, które zapewnia rodzaj zabezpieczenia finansowego dla bliskich, gdyby ciebie zabrakło. Składkę ubezpieczeniową opłacasz przez określony w umowie czas, natomiast zyskujesz dożywotnią ochronę. Podstawowym zakresem ochrony jest w tym przypadku śmierć ubezpieczonego. Wysokość składki zależna jest od tego, na jaką kwotę sumy ubezpieczenia się zdecydujesz. Im wyższa suma, tym wyższa składka. 

Wsparcie Najbliższych to ubezpieczenie na życie, które może objąć ochroną osoby między 13. a 80. rokiem życia. Ubezpieczyciel na wypadek twojej śmierci zobowiązany jest do tego, by wypłacić odszkodowania osobom wskazanym w umowie. Takie środki mogą pomóc pokryć koszty pochówku lub spłatę zobowiązań finansowych.

Cena polisy zależna jest od tego, w jakim wieku decydujesz się na zakup oraz na jak wysokiej sumie ubezpieczenia będzie ci zależało. Szczegółowe warunki umowy możesz przeczytać w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Dodatkowe ubezpieczenie na życie w formie rozszerzenia ochrony jest możliwe, pamiętaj, że o taką opcję należy dopytać agenta podczas spotkania. To on wytłumaczy, jaki zakres ochrony będzie dla ciebie możliwy w oparciu o twój wiek, stan zdrowia oraz oczekiwania względem polisy.

Ubezpieczenie NNW Dla Każdego

Te ubezpieczenie na życie w PZU ma na celu zapewnić ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej polisa NNW oferowana jest dzieciom, jednak w wyniku nieszczęśliwego wypadku ucierpieć może każdy, bez względu na wiek. Jeśli w wyniku gwałtownych i niespodziewanych działań zewnętrznych dojdzie u ciebie do złamania kości, krwotoku śródczaszkowego czy omdlenia, to ubezpieczyciel zapewni wsparcie finansowe.

NNW Dla Każdego to ubezpieczenie na życie, które zapewnia pomoc na wypadek:

 • ataku epilepsji lub omdlenia,
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • następstw nieszczęśliwego wypadku.

Oprócz pomocy finansowej ubezpieczyciel oferuje również pomoc assistance. Zapewnia ona:

 • domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, zawiezienie do szpitala,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc domową na wypadek leczenia, 
 • opiekę nad dziećmi,
 • opiekę nad psami i kotami,
 • zastępstwo w podróży służbowej, 
 • zmiennika kierowcy (na wypadek, gdybyś po nieszczęśliwym wypadku mógł samodzielnie wrócić do domu swoim samochodem), 
 • konsultacje przez infolinię medyczną.

Jaką ochronę dodatkową oferuje PZU?

Ubezpieczenie na życie w PZU, jak widać, ma do zaoferowania tobie różne opcje ochrony. Podstawową ochroną jest zawsze ta na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ma ono na celu zabezpieczenie finansowe dla twoich bliskich, jeśli np. w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracą ukochaną osobę. Wypłata świadczenia następuje zatem po śmierci ubezpieczonego lub po wystąpieniu zdarzeń, które zostały dodatkowo objęte ochroną (np. poważne zachorowanie, leczenie szpitalne, nieszczęśliwy wypadek, który doprowadził do trwałego inwalidztwa).

Jakie masz możliwości ochrony dodatkowej? Sprawdź, zanim zdecydujesz się na podstawową ochronę, jaką może zaoferować ubezpieczenie na życie. Możesz wybrać jedną lub kilka umów dodatkowych i tak rozbudować polisę, by dopasować ją do swoich potrzeb.

PZU ubezpieczenie na życie oferuje ochronę na wypadek m.in.:

 • poważnego zachorowania,
 • operacji chirurgicznych,
 • organizacji leczenia za granicą,
 • utraty sprawności w życiu codziennym,
 • leczenia szpitalnego,
 • złamania kości wskutek nieszczęśliwego wypadku (NW),
 • ciężkiej choroby dziecka.

Zakres ochrony jest zależny od wybranej umowy podstawowej, ale również twojego wieku oraz stanu zdrowia. Dla ubezpieczyciela znaczenie ma to, czy wybierzesz ubezpieczenie ochronne w wieku 20, 30 czy 55 lat. Im młodszy jesteś, tym większe masz szanse na szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie.

Dlatego właśnie, zanim dojdzie do zawarcia umowy, ubezpieczyciel będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej o twoim stanie zdrowia. W tym celu niezbędna może być ankieta medyczna. Na wypadek ciężkich chorób w niedawnej przeszłości może zlecić również badania lekarskie, które pomogą ustalić ryzyko ubezpieczeniowe. Jeśli więc zastanawiasz się, od czego zależy wysokość składki, to musisz wiedzieć, że wiek i stan zdrowia mają na nią spory wpływ. 

Kiedy ochrona w PZU może nie zadziałać?

Pamiętaj o tym, że ubezpieczenie na życie ma zapewnić ochronę, ale nie oznacza to, że działa ona w każdych okolicznościach.

Jeśli dojdzie do wypadku, w którym ubezpieczyciel ma prawo podejrzewać np. nieuczciwe intencje lub świadome działanie na własną niekorzyść, może odstąpić od warunków umowy. Stanowi o tym zapis w OWU, który precyzuje wyłączenia odpowiedzialności oraz limity.

Każda umowa może posiadać własne zapisy, inaczej sformułowane punkty czy limity, dlatego zawsze powinieneś pamiętać o wnikliwym przeczytaniu warunków umowy.

W przypadku polisy PZU Ochrona Każdego Dnia, umowa precyzuje ograniczenia odpowiedzialności w taki sposób, że nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy do śmierci doszło wskutek:

 • działań wojennych,
 • czynnego uczestnictwa ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych, 
 • popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu, który wypełnia ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
 • samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie dwóch lat od zawarcia umowy.

Na brak wypłatę świadczenia wpływ może mieć również okres karencji. Jest on określony w umowie i wynosi najczęściej między 1-24 miesiące, w zależności od rodzaju zdarzenia. Zanim kupisz polisę, sprawdź, jaką karencję przewiduje ubezpieczyciel na wypadek naszej śmierci, leczenia szpitalnego lub ciężkich chorób. Dobre ubezpieczenie poznasz właśnie po tym, że stosuje karencję. Jest to forma zabezpieczenia dla firmy ubezpieczeniowej przed nieuczciwymi klientami. 

Zastanów się zawsze, zanim zdecydujesz się na konkretne ubezpieczenie na życie. Przed zawarciem umowy sprawdź koniecznie, czy polisa odpowiada twoim realnym potrzebom oraz co oferuje konkurencja. Może okazać się, że ubezpieczenie na życie oferowane przez inne firmy w podobnej cenie oferują więcej .

Pomyśl o tym, w jakich sytuacjach ubezpieczenie na życie może przydać ci się w przyszłości, jakie zagrożenia są mniej lub bardziej prawdopodobne i stwórz ochronę na miarę swoich potrzeb. Sprawdź ofertę w różnych towarzystwach, warunki umowy, porównaj cenę ubezpieczenia. Dzięki temu możesz uniknąć przepłacenia. Musisz wiedzieć, że suma ubezpieczenia w podobnej cenie w dwóch różnych firmach mogą być zupełnie różne. Pomóc może z pewnością porównanie ofert.
 

Ważne informacje

1. Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU oferuje różne formy ochrony

2. Ochronę podstawową w PZU można rozbudować w dowolnie wybranym kierunku

3. Cenę składki polisowej można poznać podczas spotkania z agentem, jest ona indywidualnie naliczana w oparciu o wybraną ofertę, sumę ubezpieczenia oraz ryzyko ubezpieczeniowe wynikające z wieku oraz stanu zdrowia

4. Zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę, porównaj polisę z innymi TU, możesz uniknąć przepłacenia za ubezpieczenie