Nasi Klienci oceniają Balcia Insurance na
3,28
Zostaw opinię

Przede wszystkim należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy OC może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach. 

Wypowiedzenie umowy OC w firmie Balcia Insurance może nastąpić zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje trzy sytuacje, w których można rozwiązać umowę OC przed upływem terminu jej ważności: 

 • gdy korzystamy z OC zbywcy. Kupując używany samochód otrzymujemy od niego ważną polisę OC kupioną przez sprzedającego. Jako nowy właściciel możesz zdecydować się na rozwiązanie umowy OC i wykupienie nowej polisy lub kontynuować OC zbywcy. Pamiętaj, polisa OC przy zmianie właściciela auta nie przedłuża się na kolejny rok. 
 • gdy chcemy zmienić ubezpieczyciela - najpóźniej na ostatni dzień końca polisy należy złożyć wypowiedzenie umowy OC. 
 • w sytuacji, gdy wykupiłeś polisę w innym towarzystwie, a Twoja dotychczasowa polisa odnowi się automatycznie na kolejny rok. W tym przypadku, aby uniknąć sytuacji podwójnego OC możesz wypowiedzieć dotychczasową umowę w dowolnym momencie. Aby nie ponosić niepotrzebnych wydatków, warto wypowiedzieć umowę dotychczasowej polisy jak najszybciej. 

Porównaj ceny OC i AC

Wypowiedzenie umowy OC powinno zostać złożone na piśmie i zawierać następujące elementy: 

 • oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia: markę i model samochodu oraz numer rejestracyjny, 
 • oznaczenie ubezpieczyciela: adres i nazwę firmy ubezpieczeniowej,
 • imię i nazwisko oraz adres ubezpieczonego, 
 • datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia,
 • numer polisy OC,
 • powód złożenia wypowiedzenia OC (opisane wyżej trzy przypadki, w których można wypowiedzieć OC). 

Pismo z wypowiedzeniem powinno być podpisane przez wszystkich właścicieli samochodu.

Wypowiedzenie można złożyć:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • drogą e-mailową na adres: dok@balcia.pl,
 • osobiście u przedstawiciela ubezpieczeniowego.