Mimo pandemii koronawirusa aż 163 000 dzieci w ubiegłym roku wyjechało na zorganizowane wakacje w formie kolonii lub obozów na terenie Polski oraz za granicą. Organizator ma obowiązek ubezpieczyć uczestników wycieczki. Mimo to taka ochrona może nie wystarczyć.

Na wyjazdy krajowe dzieci są ubezpieczane jedynie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa na obozy i kolonie zagraniczne gwarantuje ochronę w niewielkim zakresie. Podpowiadamy, dlaczego warto wybrać dodatkową ochronę dla dzieci i co powinna ona zapewniać.

Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko na czas kolonii, obozu sportowego lub wycieczki?

Wypadki i problemy ze zdrowiem mogą przytrafić się w najbardziej nieoczekiwanym momencie, także podczas wakacji. Brak odpowiedniej ochrony dla dziecka może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Lepiej tego uniknąć.

Dotyczy to nie tylko zdrowia, ale też spowodowania przez dziecko szkody (np. zniszczenia czyjeś własności) czy kradzieży. Ubezpieczyciel w razie takich sytuacji zapewni pomoc prawną oraz wypłaci stosowne odszkodowanie.

Czy organizator wyjazdu ma obowiązek ubezpieczyć dziecko?

Zgodnie z Ustawą o  systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży organizatorzy wyjazdów dla najmłodszych muszą spełnić szereg wymogów. Jednym z nich jest obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia wynika z innych przepisów (np. dzieci mają taką ochronę już zawartą w inny sposób). 

Dlaczego EKUZ nie wystarczy na wyjazd dziecka?

Na terenie Europy wszyscy posiadający ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, w tym dzieci i młodzież mają prawo do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Daje ona prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA. EKUZ jednak zapewnia tylko najbardziej podstawowe usługi.

Część kosztów trzeba opłacić z własnej kieszeni. Karta nie refunduje:

 • leczenia prywatnego,
 • transportu powrotnego do kraju,
 • kosztów ratownictwa,
 • pobytu na kwarantannie lub w izolacji.

W niektórych krajach nawet mimo posiadania EKUZ trzeba zapłacić za wizyty u specjalistów, porady ambulatoryjne, hospitalizację, leczenie stomatologiczne czy do dopłacić do leków. 

UWAGA! Karta nie zadziała też poza Unią Europejską oraz w krajach, które nie należą do Stowarzyszenia Wolnego Handlu. 

Dlaczego ubezpieczenie od organizatora nie wystarczy?

Ubezpieczenie krajowe na wyjazdy zorganizowane dla dzieci to jedynie zwykłe NNW na niewielką kwotę. Nie zapewnia dodatkowej ochrony w razie, gdyby dziecko wyrządziło jakieś szkody, potrzebowało rehabilitacji czy zgubiło bagaż.

Polisy na obozy i kolonie zagraniczne są rozbudowane o koszty leczenia, aczkolwiek mają one zwykle niskie sumy gwarantowane (na około 5 000 - 10 000 euro). 

Tymczasem w dobie pandemii koronawirusa lepiej mieć pewność, że ubezpieczenie zagwarantuje pokrycie kosztów leczenia w razie zachorowania na Covid-19 (a nie wszyscy ubezpieczyciele to zapewniają).

Dodatkowo, z pewnością przyda się ochrona od ewentualnych kosztów rehabilitacji, OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie bagażu czy sprzętu sportowego.

Czy szkolne NNW wystarczy na wakacyjny wyjazd dla dziecka?

Tego typu polisa najczęściej zapewnia ochronę na terenie kraju. W przypadku wyjazdów zagranicznych nie będzie więc działać. Szkolne NNW zwykle obejmuje tylko - jak sama nazwa wskazuje  - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Nie pokryje więc kosztów leczenia i ratownictwa, nie zagwarantuje odszkodowania w razie kradzieży ani ochrony w ramach odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie dziecka na czas kolonii, obozu lub wycieczki a Covid-19 - co trzeba wiedzieć?

Część ubezpieczycieli oferuje ochronę od zachorowania na Covid-19. Mimo wyłączenia sytuacji związanych z pandemią towarzystwa dopasowały się do aktualnej sytuacji i nie pozostawiają swoich klientów bez wsparcia w razie zachorowania wskutek zarażenia się koronawirusem.

Każdy ubezpieczyciel oferuje własny zakres ochrony w przypadku Covid-19. Niektóre towarzystwa pokryją tylko koszty leczenia i pobyt w szpitalu, w innych firmach można liczyć też na organizację pobytu na kwarantannie, w izolacji czy nawet sfinansowanie testu. Warto przed zakupem polisy sprawdzić, na co dokładnie można liczyć. 

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

W naszym kalkulatorze na etapie porównania ofert można zobaczyć, którzy ubezpieczyciele pokrywają koszty leczenia również w przypadku zdiagnozowania Covid-19.

Ubezpieczenie dziecka na czas wakacji w Polsce - co powinno zapewniać?

Tego typu polisa przede wszystkim zapewnia NNW, czyli odszkodowanie w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Najlepiej wybrać więc możliwie najwyższą sumę gwarantowaną, bo w razie nieszczęśliwego wypadku wypłacany jest procent z tej kwoty (np. w przypadku złamania nogi czy ręki będzie to 3% z całej sumy). 

Polisa zapewnia też koszty leczenia prywatnego i rehabilitacji w razie wypadku oraz OC w życiu prywatnym (jeśli dziecko spowoduje jakieś straty, ewentualne odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel, a nie rodzic). Ochroną można objąć bagaż, a także uprawianie sportów wysokiego ryzyka. 

Taką polisę można mieć już od 1,08 zł dziennie.

UbezpieczycielNNWOCRehabilitacjaKoszty leczenia Cena 1 os. / 1 dzień
AXA
NNW10 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia500 zł
1,08 zł 1 os. / 1 dzień
Proama
NNW30 000 zł
OC80 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
Generali
NNW40 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: bagaż  
AXA
1,08 zł 1 os. / 1 dzień
NNW10 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia500 zł
Proama
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
NNW30 000 zł
OC80 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
Generali
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
NNW40 000 zł
OC100 000 zł
Rehabilitacja 
Koszty leczenia5 000 zł
Dodatkowo: bagaż

Ubezpieczenie dziecka na wakacje zagraniczne - jaką ochronę zapewnia?

Taka polisa powinna przede wszystkim pokrywać koszty leczenia na kwotę przynajmniej 30 000 euro i zapewniać ochronę w razie zachorowania na Covid-19. Warto zadbać o szeroki zakres assistance (wsparcie medyczne, informacyjne, prawne). Poza tym polisa powinna obejmować NNW, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie bagażu. Można ją rozszerzyć o uprawianie sportów. 

Ubezpieczenie dla dziecka na zagraniczny wyjazd można zakupić w naszym kalkulatorze od 2,58 zł.

Ubezpieczenie dziecka na wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Wiener
Koszty leczenia
188 010 zł
Ratownictwo
37 602 zł
Bagaż
1 000 zł
22,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 117 506 złubezpieczenie Covid-19
AXA
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
38,50 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 250 000 zł 114 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
55,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
57,92 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 150 000 zł 60 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Ubezpieczenie dziecka na wakacje zagraniczne
Wiener
22,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
188 010 zł
Ratownictwo
37 602 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 117 506 złubezpieczenie Covid-19
AXA
38,50 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 250 000 zł 114 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Generali
55,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
Nationale-Nederlanden
57,92 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
2 000 zł
Dodatkowo: NNW: 25 000 złOC: 150 000 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 150 000 zł 60 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy

Polisę można zakupić online - szybko i wygodnie. Po wyborze oferty i opłaceniu składki otrzyma się ją na maila. Wystarczy zapisać dokument lub wydrukować. W razie jakichkolwiek problemów można kontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym/ Numer znajduje się na dokumencie ubezpieczenia. 

O co warto rozszerzyć ubezpieczenia dla dziecka?

Jeśli wakacje będą wiązać się z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnymi (np. nurkowanie, rejsy jachtem, wyprawy górskie itp.), to wówczas taką dodatkową ochronę dla aktywnych warto mieć. Przyda się też ubezpieczenie sprzętu sportowego, jeśli dziecko zabiera go ze sobą. 

W przypadku dzieci przyjmujących leki na stałe i pozostających pod opieką lekarza trzeba ochronę rozszerzyć o choroby przewlekłe. Wówczas ubezpieczyciel pokryje też koszty leczenia z uwagi na zaostrzenie schorzenia.

Kiedy ubezpieczenie dla dziecka nie zadziała?

Ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przewidują szereg sytuacji, w których ochrona ubezpieczeniowa nie zadziała. Są to tak zwane wyłączenia. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć:

 • umyślne działanie,
 • rażące niedbalstwo,
 • złamanie prawa,
 • brak zgłoszenia zdarzenia do centrum alarmowego/informacyjnego,
 • niezachowanie faktur i rachunków, np. za leczenie,
 • bak stosownych rozszerzeń,
 • zbyt niskie sumy gwarantowane (np. koszty leczenia będą pokryte tylko do 30 000 euro, niezależnie od wysokości rachunku),
 • zdarzenia, do których doszło na skutek klęsk żywiołowych,
 • epidemie,
 • stan wojenny, działania wojenne, akty terroru.

Co warto wiedzieć?

 1. Polisa zapewniana przez organizatora kolonii czy wyjazdu dla dziecka może nie wystarczyć.

 2. Optymalna ochrona powinna zapewniać pokrycie kosztów leczenia, zachorowanie na Covid-19, NNW, OC i ubezpieczenie bagażu.

 3. Ubezpieczenie na wyjazd krajowy można mieć od 1,08 zł dziennie.

 4. Polisa na wakacje za granicą kosztuje od 2,58 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy dziecko musi posiadać ubezpieczenie na czas wyjazdu?

  Jeśli jest to wjazd zorganizowany, to organizator ma obowiązek ubezpieczyć każdego z uczestników. Taka polisa może jednak okazać się niewystarczająca. Biura podróży oferują w wersji podstawowej najniższe sumy gwarantowane i najmniejsze pakiety. Lepiej więc dokupić dziecku dodatkową indywidualną polisę.

 2. Czy można wykupić polisę tylko dla dziecka?

  Tak, to możliwe. Ważne jednak jest, by osobą ubezpieczającą był dorosły.

 3. Co powinno zapewniać ubezpieczenie dla dziecka?

  Polisa na wyjazd krajowy powinna zapewniać przede wszystkim ubezpieczenie NNW i OC, a także ochronę bagażu. W przypadku ubezpieczeń zagranicznych najważniejsze są koszty leczenia ratownictwa i NNW.

 4. Czy można ubezpieczyć dziecko od zachorowania na Covid-19?

  Tak. Obecnie takie wsparcie zapewniają wszyscy ubezpieczyciele w standardowym zakresie. Zapewni pokrycie kosztów leczenia, hospitalizację, zakup leków, transport powrotny do kraju, a nawet w niektórych ofertach pobyt na kwarantannie czy w izolacji.

 5. Dlaczego EKUZ nie wystarczy na wyjazd dla dziecka?

  EKUZ zapewnia tylko podstawową ochronę. Za część usług trzeba zapłacić z własnej kieszeni np. za część pobytu w szpitalu, wizyty u specjalistów czy wykonanie badań. Karta nie działa poza Unią Europejską i EFTA.