Szczepionki na Covid-19 są tematem wielu rozmów, nieustannie budząc pewne wątpliwości, a także wywołując sporo kontrowersji. Dla wielu osób dość niejasne może być również w tej kwestii świadczenie z polisy na życie. Jaki właściwie związek ma szczepienie przeciwko Covid-19, a ubezpieczenie na życie? Czy polisa może jakoś pomóc?

Jakie stanowisko w kwestii szczepień mają towarzystwa ubezpieczeniowe i czy prawdą jest, że mają rozpatrywać szczepionki na COVID-19 w kategorii eksperymentu medycznego — wówczas niektórzy ubezpieczyciele mogliby odmówić wypłaty odszkodowania. 

Czy ubezpieczyciele traktują szczepienia na Covid-19 jako eksperyment medyczny?

Według definicji zawartej w ustawie, szczepionki na Covid-19 traktuje się jako eksperyment medyczny. W art. 21 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przeczytać można: „Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej". 

Preparaty służące do szczepienia przeciwko Covid-19 otrzymały warunkową rejestrację europejskiego urzędu rejestracji leków. Dzieje się tak dlatego, że podlegają wciąż trzeciej fazie badań klinicznych. Oznacza to, że ich podanie formalnie stanowi eksperyment medyczny. Na tej podstawie opiera się stanowisko towarzystw ubezpieczeniowych. 

Nic więc dziwnego, że niektóre podmioty lecznicze zabezpieczają się przed potencjalnymi roszczeniami pacjentów, którzy zgłaszają niepożądane objawy poszczepienne. Sam Covid-19 dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych nie stanowi podstawy samej w sobie do wypłaty świadczenia. Aby otrzymać odszkodowanie, ubezpieczony musi zostać poddany hospitalizacji, operacji chirurgicznej lub specjalistycznemu leczeniu.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rząd polski skończył procedowanie projektu nowelizacji ustawy dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Dokument jest aktualnie w parlamencie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ FKSO ma zapewnić środki oraz umożliwić szybkie uzyskanie odszkodowania, jeśli w wyniku szczepienia wystąpiły niepożądane objawy poszczepienne. 

Według założeń ustawy o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych osoby, które w wyniku podania szczepionki doświadczyły niepożądanych objawów i trafiły do szpitala na minimum 10 dni, dostaną świadczenie odszkodowawcze. Jego wysokość będzie miała charakter zryczałtowany. Dolny próg w przypadku hospitalizacji od 14 do 30 dni wynosi 10 tys. złotych, natomiast górny limit w przypadku konieczności pobytu w szpitalu powyżej 120 dni – 100 tys. złotych. Zaszczepieni, którzy doznali wstrząsu anafilaktycznego, objętego obserwacją, pobytem na szpitalnym oddziale ratunkowym albo hospitalizacją do 14 dni mogą liczyć na odszkodowanie w wysokości do 3 tys. złotych. 

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęci wszyscy, którzy doświadczyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, przyjmujący szczepienie po 26 grudnia 2020. Budżet na wypłaty rekompensaty pochodzi z wpłat hurtowni oraz koncernów farmaceutycznych, które podpisały ze Skarbem Państwa umowę na dostarczanie szczepionek. Natomiast w przypadku NOP po preparacie sprowadzonym w ramach międzynarodowej umowy z Komisją Europejską, środki finansowe pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Jakie powikłania mogą pojawić się po szczepieniu na Covid-19?

Po szczepieniu mogą wystąpić objawy, które świadczą o tym, że organizm reaguje na wstrzyknięcie preparatu i dochodzi do wytworzenia odporności przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Skorzystanie ze szczepienia przeciwko COVID-19 obciążone jest ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Wszyscy producenci szczegółowo wymieniają możliwe niepożądane reakcje po przyjęciu szczepionki. Według badań klinicznych i raportów publikowanych przez różne ośrodki, efekty poszczepienne różnią się, a wpływ na to mają wiek, płeć, dawka, a także to, czy dana osoba przeszła infekcję COVID-19.

Do każdej szczepionki na COVID-19 dołączona jest ulotka z listą skutków ubocznych.

Najczęściej pacjenci skarżą się na:

 • zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,
 • ból głowy i mięśni,
 • zmęczenie,
 • dreszcze,
 • gorączkę.  

Efekty te mogą się jednak różnić w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia konkretnej osoby. Dane te pochodzą z badań klinicznych i informacji, które zebrane zostały wśród zaszczepionych mieszkańców Ameryki.

Do poważniejszych objawów poszczepiennych należą tachykardia, bladość, obrzęk oraz drętwienie języka. Niektóre osoby skarżą się także na trudności z przełykaniem śliny. W najgorszych przypadkach dochodzi do omdleń, bólu głowy, a nawet utraty przytomności. 

Jaką ochronę po szczepieniu przeciwko Covid-19 zapewnia ubezpieczenie na życie?

Choć z COVID-19 walkę wygrało już tysiące Polaków, to wiele osób wciąż obawia się zakażenia koronawirusem. Dlatego też stworzono specjalne formy ochrony zabezpieczające przed groźnymi skutkami zakażenia. Ubezpieczenie na życie takie jak Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny czy Wariant Życie z Plusem, które oferuje TU Uniqa, stanowią przykłady takich ofert. W tych przypadkach nie obowiązuje żaden okres karencji pomimo niskiej składki. 

Tego typu indywidualne ubezpieczenie jest dostępne na rok, automatycznie się przedłuża, a wpłata składki jest jednorazowa. Zainteresowany będzie mógł wybrać jeden z pięciu dostępnych wariantów, których zakres obejmuje:

 • pobyt w szpitalu (związany z chorobą lub obrażeniami ciała),
 • dodatkowo OIOM/OIT, 
 • rekonwalescencję,
 • sanatorium,
 • śmierć osoby ubezpieczonej.

Suma ubezpieczenia w pierwszym wariancie wynosi 20 tys. zł, w następnych zwiększając się o 10 tys., by finalnie osiągnąć kwotę 60 tys. w wariancie piątym. Świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego otrzymują osoby wskazane w umowie jako uposażeni. W przypadku potrzeby hospitalizacji świadczenie wypłacane jest każdego dnia podczas nieprzerwanego pobytu w szpitalu przy założeniu, że:

 • obrażenia ciała podlegają hospitalizacji trwającej minimum 1 dzień,
 • choroba wymaga hospitalizacji minimum przez 4 dni,
 • powikłania wymagają hospitalizacji przez minimum 10 dni.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie z ochroną od skutków Covid-19?

Jak już wspomniano, w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych nie ma dostępnych ubezpieczeń stricte przeciwko COVID-19. Można jednak zdecydować się na wykupienie polisy, która gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku ciężkiego zachorowania, hospitalizacji, pobytu na oddziale intensywnej terapii lub śmierci ubezpieczonego. Jak przestawiają się koszty miesięczne takiego zabezpieczenia? 

ERGO Hestia Grupa Otwarta

Wariant

SkładkaOperacja chirurgicznaPoważne zachorowanieLeczenie specjalistyczne

Podstawowy

od 30 zł---

Podstawowy+

od 65 złdo 2000 zł12 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony

od 85 złdo 2500 zł15 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony+

od 100 złdo 3000 zł17 000 złdo 5000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości jest naprawdę sporo. Należy jednak pamiętać o tym, by dokładnie sprawdzać zakres ochrony każdej z polis. Dwa na pozór podobne produkty ochronne w tej samej cenie mogą oferować zupełnie różną formę ochrony.

UNIQA Ochrona z plusem

Zakres polisy

Wysokość świadczenia

SU

20 000 zł – 60 000 zł

Śmierć ubezpieczonego

20 000 – 60 000 zł

Pobyt w szpitalu w związku z chorobą

50-150 zł/dzień

Pobyt na OIOM/OIT, rekonwalescencja i sanatorium

150-500 zł/dzień

Tab. 2 Opracowanie własne na podstawie danych TU UNIQA.

Maksymalna wysokość SU w towarzystwie UNIQA wynosi 60 000 zł. Na tej podstawie obliczane jest świadczenie należne z tytułu pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel rozróżnia jako podstawę do wypłaty pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIOM lub OIT.

PZU – Wsparcie w razie leczenia po NW lub chorobie

Zakres polisy

Wysokość świadczenia

SU

15 000 – 100 000 zł

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu 

0,5% SU za każdy dzień pobytu powyżej 4 dni

Dodatkowe świadczenie rekonwalescencyjne z tytułu pobytu w szpitalu

5% SU jednorazowo

Wydanie karty aptecznej po pobycie w szpitalu 

1% sumy ubezpieczenia jednorazowo

Tab. 3 Opracowanie własne na podstawie danych TU PZU.

Oferta grupy PZU to umowa dodatkowa, którą można nabyć do jednej z polis podstawowych. W ramach tego ubezpieczenia maksymalna suma ubezpieczenia to 100 000 zł. Oprócz świadczenia z tytułu hospitalizacji, ubezpieczyciel oferuje dodatkowo możliwość wydania karty aptecznej po pobycie w szpitalu.

Nationale Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Wariant

Wariant z niższą składkąWariant z wyższą składką

Minimalna składka

152,33 zł237,96 zł

Wypłata w przypadku pobytu w szpitalu

28 000 zł40 000 zł

Wsparcie dla bliskich

85 000 zł85 000 zł

Plan powrotu do zdrowia

13 zł13 zł

Tab. 4 Opracowanie własne na podstawie danych Nationale Nederlanden.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden oferuje Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu jako umowę dodatkową do polisy podstawowej. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 85 000 zł w obu wariantach. Różnice natomiast dotyczą świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu.

Prudential Ochrona życia

Cena składki

od 40 zł miesięcznie

SU

10 000 zł – 50 000 zł

Pobyt w szpitalu od 1 do 30 dni

1% SU

Pobyt w szpitalu powyżej 31 dni

2%

Pobyt na OIOM

Dodatkowo 1% SU

Pobyt powyżej 21 dni

Jednorazowo 10% SU

Tab. 5 Opracowanie własne na podstawie danych Prudential.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi powikłania po szczepieniu na Covid-19?

Należy pamiętać, by w pierwszej kolejności ewentualne powikłania poszczepienne natychmiast zgłosić lekarzowi. Wskazane jest dosyć szczegółowe omówienie objawów, ich nasilenie oraz czas trwania. W tej sytuacji specjalista powinien sporządzić konkretną dokumentację medyczną, która zaświadczy o przebiegu leczenia i występujących powikłań. Następnym krokiem jest udanie się do wybranej agencji ubezpieczeniowej, aby przedstawić dowody (takie jak wspomniane opinie lekarskie), a ubezpieczyciel pobierze wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty. 

Kiedy polisa na życie nie obejmuje szczepienia przeciwko Covid-19?

Faktem, który bezsprzecznie należy mieć na uwadze, jest prawo ubezpieczyciela do odmowy wypłaty świadczenia w określonym czasie od zawarcia umowy. Tak zwany okres karencji (czyli czas, w którym, pomimo podpisania umowy z placówką, ochrona nie musi faktycznie obowiązywać) zazwyczaj trwa od 30 dni do nawet 12 miesięcy. Niemniej, polisa na życie jest produktem, który z założenia powinien gwarantować ubezpieczonemu oraz jego najbliższym wsparcie finansowe w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia — do takich przypadków zalicza się również pandemia COVID-19. 

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie z ochroną przeciw Covid-19?

Zakup ubezpieczenia na życie może przynieść wsparcie w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Jednak wybór odpowiedniej polisy może nie być łatwy dla wielu z nas. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada nieco inną ofertę, ceny, zakresy ochrony. Znalezienie dopasowanej do nas polisy może zająć nam sporo czasu.

Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Dzięki niej łatwiej można dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych ofert, jak również znaleźć podobne produkty w różnych cenach. W ten sposób możemy zaoszczędzić zarówno sporo pieniędzy, jak i naszego wolnego czasu.

Ważne informacje

1.    Jeśli w wyłączeniach nie ma zapisów powiązanych ze zdarzeniem, które powstaje w wyniku eksperymentów medycznych, to ubezpieczyciel nie ma podstawy do odmowy wypłaty

2.    Istnieje możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku wystąpienie niepożądanych powikłań poszczepiennych

3.    Dostępne są oferty ubezpieczeń uwzględniające skutki zachorowania na Covid-19

4.    Należy dokładnie sprawdzić umowę z ubezpieczycielem i zwrócić szczególną uwagę na czas karencji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od powikłań po szczepieniu na Covid-19

 1. Czym jest eksperyment medyczny?

  Do eksperymentu medycznego zaliczamy metody lecznicze, diagnostyczne lub profilaktyczne, które są zupełnie nowe albo tylko częściowo przebadane. Ich celem jest osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej.

 2. Czy ubezpieczenie na życie chroni na wypadek Covid-19?

  Polisa na życie nie chroni bezpośrednio na wypadek zdiagnozowania na Covid-19. Ubezpieczenie może jednak uwzględniać pobyt w szpitalu, pobyt na OIOM/OIT, leczenie specjalistyczne oraz operacje chirurgiczne. Każda z tych sytuacji może być podstawą do otrzymania odszkodowania, również, gdy przyczyną było zachorowanie na koronawirusa.

 3. Czy polisa grupowa w miejscu pracy również może pomóc w powikłaniach po szczepieniu na Covid-19?

  Wszystko zależy od wariantu wykupionego ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczenia grupowe uwzględniają ochronę na wypadek pobytu w szpitalu czy na OIOM. Jeśli w wyniku zachorowania na Covid-19 lub z powodu powikłań szczepienia, ubezpieczony był hospitalizowany - może liczyć na pieniądze z polisy. 

 4. Jak wysokie świadczenie można otrzymać z tytułu powikłań po szczepieniu na Covid-19?

  Jeżeli dochodzi do poważnych powikłań poszczepiennych po szczepieniu na COVID-19 i sytuacja wymaga hospitalizacji, za każdy dzień spędzony w szpitalu otrzymuje się świadczenie. W zależności od wariantu polisy można pobrać kwotę w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za dzień pobytu w szpitalu. 

 5. Czy posiadanie polisy indywidualnej i grupowej uprawnia do otrzymania dwóch świadczeń z tytułu powikłań po szczepieniu na Covid-19?

  Tak, dwie polisy mogą stanowić podstawę do trzymania dwóch świadczeń. Dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy obie polisy uwzględniają ten sam zakres ochrony. Jeśli posiadane ubezpieczenia chronią przykładowo na wypadek pobytu w szpitalu, możemy ubiegać się o dwa odszkodowania.