Szczepionki na Covid-19 są tematem wielu rozmów, nieustannie budząc pewne wątpliwości i wywołując sporo kontrowersji. Dla wielu osób dość niejasne może być również związane ze szczepieniem ewentualne świadczenie z polisy na życie. Jaki właściwie związek ma szczepienie przeciwko Covid-19 i ubezpieczenie na życie? Czy polisa może okazać się pomocna?

Kolejna fala pandemii koronawirusa pokazuje, jak ważne mogą być szczepienia przeciw Covid-19. Jednak temat wciąż wzbudza wiele emocji. Sprawdzamy, jakie stanowisko w kwestii szczepień mają towarzystwa ubezpieczeniowe? Co mówią o szczepionkach przepisy? Czy można ubiegać się o świadczenie z tytułu powikłań związanych ze szczepieniem?  Odpowiadamy na te pytania poniżej.

Czy szczepionka przeciw Covid-19 to eksperyment medyczny?  

Na początku wyjaśnijmy pewne kwestie związane ze stwierdzeniem jakoby szczepionka przeciw Covid-19 była eksperymentem medycznym i miała uniemożliwić otrzymanie odszkodowania z polisy na życie.  

Obawy mogą budzić zapisy w Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: 

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.  

Na terenie Unii Europejskiej zezwolono na warunkowe użycie szczepionek przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2. Pierwsza rekomendacja w tej sprawie została wydana przez Europejską Agencję Leków jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2020 r. Obecne dziś na rynku europejskim i amerykańskim szczepionki przeciw Covid-19 zostały poddane już wszystkim wymaganym fazom badań przedklinicznych i klinicznych - I, II oraz III fazy. Po zakończeniu badań wykazano ich skuteczność i bezpieczeństwo. Trudno więc mówić tutaj o eksperymencie medycznym. Takie stanowisko może potwierdzać oświadczenie Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca, z maja 2021 r. (przed końcem III fazy badań popularnej szczepionki marki Pfizer/BioNTech): 

Dopuszczenie do obrotu, także to warunkowe, oznacza pełną możliwość stosowania produktu leczniczego w zarejestrowanych wskazaniach. Użycie dopuszczonych na rynek produktów w leczeniu lub zapobieganiu chorób w ramach standardowych świadczeń zdrowotnych nie skutkuje udziałem w eksperymencie medycznym. Być może błędne łączenie obu kwestii wiąże się z tym, że już po zarejestrowaniu szczepionek przeciwko Covid-19 firmy farmaceutyczne kontynuują badanie kliniczne III fazy, w których bada się jak długo utrzymuje się poziom przeciwciał zapewniający skuteczność (immunogenność) szczepionek oraz kontynuuje badania w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania. To jednak ma również miejsce także w odniesieniu do standardowego dopuszczenia leku na rynek (tzw. badania IV fazy).  

Analizując opublikowane na stronie RPP słowa oraz zapisy ww. ustawy a także ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r., wywnioskujemy, że eksperymentem medycznym nie mogą być szczepionki po zakończonych badaniach.

Tym bardziej kiedy wszystkie fazy badań przedklinicznych i klinicznych szczepionek przeciw Covid-19 zostały zakończone, nie powinniśmy mówić o eksperymencie medycznym.   

Jakie powikłania mogą pojawić się po szczepieniu na Covid-19?

Po szczepieniu mogą wystąpić objawy, które świadczą o tym, że organizm reaguje na wstrzyknięcie preparatu i dochodzi do wytworzenia odporności przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Skorzystanie ze szczepienia przeciwko COVID-19 obciążone jest ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Wszyscy producenci szczegółowo wymieniają możliwe niepożądane reakcje po przyjęciu szczepionki. Według badań klinicznych i raportów publikowanych przez różne ośrodki, efekty poszczepienne różnią się, a wpływ na to mają wiek, płeć, dawka, a także to, czy dana osoba przeszła infekcję COVID-19.

Jakie objawy po szczepieniu występują najczęściej:  

 • podwyższona temperatura,  
 • osłabienie,  
 • krótkotrwała bolesność w okolicy wkłucia,  
 • dreszcze.  

Z bieżących statystyk, których dane obejmują okres między 27.12.2020 r. a 16.12 2021 r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostało zgłoszonych 16 720 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 14 035 przypadków dotyczyło łagodnego charakteru objawów (np. bolesność w miejscu wkłucia). Samopoczucie po podaniu szczepienia może różnić się w zależności od płci, wieku i stanu zdrowia konkretnej osoby.  

Do poważniejszych objawów poszczepiennych należą tachykardia, bladość, obrzęk oraz drętwienie języka. Niektóre osoby skarżyły się także na trudności z przełykaniem śliny. W najgorszych przypadkach dochodzi do omdleń, bólu głowy, a nawet utraty przytomności. Należy jednak podkreślić, że są to nieliczne przypadki.  

Jaką ochronę po szczepieniu przeciwko Covid-19 zapewnia ubezpieczenie na życie?

Choć z COVID-19 walkę wygrało już tysiące Polaków, to wiele osób wciąż obawia się zakażenia koronawirusem. Dlatego też stworzono specjalne formy ochrony zabezpieczające przed groźnymi skutkami zakażenia. Ubezpieczenie na życie takie jak Ochrona z Plusem – Pakiet Ochronny czy Wariant Życie z Plusem, które oferuje TU Uniqa, stanowią przykłady takich ofert. W tych przypadkach nie obowiązuje żaden okres karencji pomimo dość niskiej składki. 

Tego typu indywidualne ubezpieczenie jest dostępne na rok, a wpłata składki jest jednorazowa. Polisa automatycznie się przedłuża, Zainteresowany będzie mógł wybrać jeden z pięciu dostępnych wariantów, których zakres obejmuje:

 • pobyt w szpitalu (związany z chorobą lub obrażeniami ciała),
 • dodatkowo OIOM/OIT, 
 • rekonwalescencję,
 • sanatorium,
 • śmierć osoby ubezpieczonej.

Suma ubezpieczenia w pierwszym wariancie wynosi 20 tys. zł, w następnych zwiększa się o 10 tys., by finalnie osiągnąć kwotę 60 tys. w wariancie piątym. Świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego otrzymują osoby wskazane w umowie jako uposażeni. W przypadku potrzeby hospitalizacji świadczenie wypłacane jest każdego dnia podczas nieprzerwanego pobytu w szpitalu przy założeniu, że:

 • obrażenia ciała podlegają hospitalizacji trwającej minimum 1 dzień,
 • choroba wymaga hospitalizacji minimum przez 4 dni,
 • powikłania wymagają hospitalizacji przez minimum 10 dni.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie z ochroną od skutków Covid-19?

Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw sytuacji na świecie. Coraz więcej ubezpieczycieli uwzględnia śmierć wskutek zakażenia koronawirusem oraz powikłania poszczepienne jako podstawę do wypłaty świadczenia. Przy zakupie polisy warto zdecydować się na rozszerzenie ochrony i zakup umowy dodatkowej związanej z pobytem w szpitalu.  

Jak przestawiają się koszty miesięczne takiego zabezpieczenia?

ERGO Hestia Grupa Otwarta

Wariant

SkładkaOperacja chirurgicznaPoważne zachorowanieLeczenie specjalistyczne

Podstawowy

od 30 zł---

Podstawowy+

od 65 złdo 2000 zł12 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony

od 85 złdo 2500 zł15 000 złdo 3000 zł

Rozszerzony+

od 100 złdo 3000 zł17 000 złdo 5000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne.

Możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości jest naprawdę sporo. Należy jednak pamiętać o tym, by dokładnie sprawdzać zakres ochrony każdej z polis. Dwa na pozór podobne produkty ochronne w tej samej cenie mogą oferować różną formę ochrony.

UNIQA Ochrona z plusem

Zakres polisy

Wysokość świadczenia

SU

20 000 zł – 60 000 zł

Śmierć ubezpieczonego

20 000 – 60 000 zł

Pobyt w szpitalu w związku z chorobą

50-150 zł/dzień

Pobyt na OIOM/OIT, rekonwalescencja i sanatorium

150-500 zł/dzień

Tab. 2 Opracowanie własne na podstawie danych TU UNIQA.

Maksymalna wysokość SU w towarzystwie UNIQA wynosi 60 000 zł. Na tej podstawie obliczane jest świadczenie należne z tytułu pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciel rozróżnia jako podstawę do wypłaty pobyt w szpitalu oraz pobyt na OIOM lub OIT.

PZU – Wsparcie w razie leczenia po NW lub chorobie

Zakres polisy

Wysokość świadczenia

SU

15 000 – 100 000 zł

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu 

0,5% SU za każdy dzień pobytu powyżej 4 dni

Dodatkowe świadczenie rekonwalescencyjne z tytułu pobytu w szpitalu

5% SU jednorazowo

Wydanie karty aptecznej po pobycie w szpitalu 

1% sumy ubezpieczenia jednorazowo

Tab. 3 Opracowanie własne na podstawie danych TU PZU.

Oferta grupy PZU to umowa dodatkowa, którą można nabyć do jednej z polis podstawowych. W ramach tego ubezpieczenia maksymalna suma ubezpieczenia to 100 000 zł. Oprócz świadczenia z tytułu hospitalizacji, ubezpieczyciel oferuje dodatkowo możliwość wydania karty aptecznej po pobycie w szpitalu.

Nationale Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Wariant

Wariant z niższą składkąWariant z wyższą składką

Minimalna składka

152,33 zł237,96 zł

Wypłata w przypadku pobytu w szpitalu

28 000 zł40 000 zł

Wsparcie dla bliskich

85 000 zł85 000 zł

Plan powrotu do zdrowia

13 zł13 zł

Tab. 4 Opracowanie własne na podstawie danych Nationale Nederlanden.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden oferuje Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu jako umowę dodatkową do polisy podstawowej. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 85 000 zł w obu wariantach. Różnice natomiast dotyczą świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu.

Prudential Ochrona życia

Cena składki

od 40 zł miesięcznie

SU

10 000 zł – 50 000 zł

Pobyt w szpitalu od 1 do 30 dni

1% SU

Pobyt w szpitalu powyżej 31 dni

2%

Pobyt na OIOM

Dodatkowo 1% SU

Pobyt powyżej 21 dni

Jednorazowo 10% SU

Tab. 5 Opracowanie własne na podstawie danych Prudential.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi powikłania po szczepieniu na Covid-19?

Należy pamiętać, by w pierwszej kolejności ewentualne powikłania poszczepienne natychmiast zgłosić lekarzowi. Wskazane jest dosyć szczegółowe omówienie objawów, ich nasilenie oraz czas trwania. W tej sytuacji specjalista powinien sporządzić konkretną dokumentację medyczną, która zaświadczy o przebiegu leczenia i występujących powikłań. Następnym krokiem jest udanie się do wybranej agencji ubezpieczeniowej, aby przedstawić dowody (takie jak wspomniane opinie lekarskie), a ubezpieczyciel pobierze wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty. 

Kiedy polisa na życie nie obejmuje szczepienia przeciwko Covid-19?

Faktem, który bezsprzecznie należy mieć na uwadze, jest prawo ubezpieczyciela do odmowy wypłaty świadczenia w określonym czasie od zawarcia umowy. Tak zwany okres karencji (czyli czas, w którym, pomimo podpisania umowy z placówką, ochrona nie musi faktycznie obowiązywać) zazwyczaj trwa od 30 dni do nawet 12 miesięcy. Niemniej, polisa na życie jest produktem, który z założenia powinien gwarantować ubezpieczonemu oraz jego najbliższym wsparcie finansowe w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia — do takich przypadków zalicza się również pandemia COVID-19. 

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie z ochroną przeciw Covid-19?

Zakup ubezpieczenia na życie może przynieść wsparcie w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Jednak wybór odpowiedniej polisy może nie być łatwy dla wielu z nas. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada nieco inną ofertę, ceny, zakresy ochrony. Znalezienie dopasowanej do nas polisy może zająć nam sporo czasu.

Najlepszym rozwiązaniem, by znaleźć solidną i dobrą ochronę na przyszłość, jest skorzystanie z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Dzięki niej łatwiej można dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych ofert, jak również znaleźć podobne produkty w różnych cenach. W ten sposób możemy zaoszczędzić zarówno sporo pieniędzy, jak i naszego wolnego czasu.  

Podsumowując – obowiązujące przepisy i regulacje jasno podkreślają, że dopuszczone w Polsce preparaty do szczepienia nie stanowią eksperymentu medycznego i są dokładnie zbadane.  

Ważne informacje

1. Szczepienie przeciw Covid-19 przeszło wszystkie niezbędne badania i testy, dzięki którym nie stanowi eksperymentu medycznego  

2. Istnieje możliwość otrzymania odszkodowania w przypadku wystąpienie niepożądanych powikłań poszczepiennych

3. Dostępne są oferty ubezpieczeń uwzględniające skutki zachorowania na Covid-19

4. Należy dokładnie sprawdzić umowę z ubezpieczycielem i zwrócić szczególną uwagę na czas karencji

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od powikłań po szczepieniu na Covid-19

 1. Czy szczepienie przeciw Covid-19 jest eksperymentem medycznym?

  Nie, szczepienie przeciw Covid-19 przeszło wymagane testy oraz badania, dzięki czemu zdrowotne konsekwencje szczepionki nie mogą być podstawą od odmowy wypłaty odszkodowania z polisy na życie. 

 2. Czy ubezpieczenie może uwzględnić Covid-19?

  Tak, ale w określonych warunkach. Nie dostaniemy odszkodowania za samą infekcję, ale za jej konsekwencje, np. pobyt na OIOM czy pobyt w szpitalu. Zgon z powodu koronawirusa to także podstawa do wypłaty odszkodowania najbliższym. Przez zakupem polisy warto zapoznać się z treścią OWU (Ogólnych Warunków Umowy) wybranego ubezpieczenia.  

 3. Czy polisa grupowa w miejscu pracy również może pomóc w powikłaniach po szczepieniu na Covid-19?

  Wszystko zależy od wariantu wykupionego ubezpieczenia. Najczęściej ubezpieczenia grupowe uwzględniają ochronę na wypadek pobytu w szpitalu czy na OIOM. Jeśli w wyniku zachorowania na Covid-19 lub z powodu powikłań szczepienia, ubezpieczony był hospitalizowany - może liczyć na pieniądze z polisy. 

 4. Jak wysokie świadczenie można otrzymać z tytułu powikłań po szczepieniu na Covid-19?

  Jeżeli dochodzi do poważnych powikłań poszczepiennych po szczepieniu na COVID-19 i sytuacja wymaga hospitalizacji, za każdy dzień spędzony w szpitalu otrzymuje się świadczenie. W zależności od wariantu polisy można pobrać kwotę w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za dzień pobytu w szpitalu. 

 5. Czy posiadanie polisy indywidualnej i grupowej uprawnia do otrzymania dwóch świadczeń z tytułu powikłań po szczepieniu na Covid-19?

  Tak, dwie polisy mogą stanowić podstawę do trzymania dwóch świadczeń. Dzieje się tak jednak w sytuacji, gdy obie polisy uwzględniają ten sam zakres ochrony. Jeśli posiadane ubezpieczenia chronią przykładowo na wypadek pobytu w szpitalu, możemy ubiegać się o dwa odszkodowania.