Nie wszystkie polisy zdrowotne uwzględniają potrzeby osób starszych i część ofert zwyczajnie wyklucza tę grupę społeczną. Na przykładzie kilku ofert polis zdrowotnych sprawdzamy, czy tak jest rzeczywiście i które z towarzystw gwarantują ochronę do najpóźniejszego wieku.

To ograniczenie dostępności wynika ze skali ryzyka ubezpieczeniowego. Towarzystwa przy konstruowaniu oferty polisowej zwracają uwagę na dane umieralności czy zachorowań. A tutaj statystyka jest bezwzględna dla osób powyżej 60 roku życia.

Dlatego ubezpieczyciele ustalają maksymalny termin ważności polisy. Termin ten jest określony wiekiem ubezpieczonego. Granice wiekowe często wykluczają osoby starsze, a ewentualne widełki obejmują osoby do 55 lub 60 roku życia. Zobaczmy zatem, jakie możliwości czekają na osoby po 55 roku życia. 

Kim jest senior dla ubezpieczyciela?

Towarzystwa ubezpieczeniowe do ochrony osób starszych podchodzą z rezerwą, a wynika to oczywiście z racji wieku, a co za tym idzie – wyższego ryzyka zachorowania. Mówiąc najprościej – ubezpieczyciel zarabia najmniej właśnie na osobach starszych.

Od kilku lat branża ubezpieczeniowa ulega jednak pewnym zmianom i zaczyna coraz bardziej się otwierać również na osoby po 55 roku życia. Wiąże się to z coraz większą świadomością o zdrowym stylu życia, dbaniu o zdrowie i poprawą sytuacji finansowej osób starszych. Wcześniej – wielu z nich mogłoby zwyczajnie nie stać na zakup polisy zdrowotnej.

Duży wpływ na cenę polisy zdrowotnej ma stan zdrowia ubezpieczonego. Tutaj oczywiste jest to, że inne problemy zdrowotne będzie miała osoba 25-letnia, inne z kolei osoba 65-letnia. 

Które polisa zdrowotna najlepsza dla seniora?

Najczęściej górną granicą wiekową, w której możemy przystąpić do zakupu polisy zdrowotnej, jest 60 rok życia. Coraz częściej jednak ta granica się wydłuża i ochronę może nabyć również osoba, która ukończyła 65 czy nawet 70 lat. 

Najdłuższą ochronę w polisie zdrowotnej oferują produkty TU Zdrowie. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, w jakim wieku klient przystępuje do zakupu polisy – część ukończyło 50 rok życia i rozgląda się za dobrą formą ochrony zdrowotnej, inni z kolei mają już ukończony 65 rok życia i myślą o wykonaniu solidnych badań w wielu kierunkach. 

W przypadku, gdy głównym celem polisy jest duża liczba badań medycznych – warto zdecydować się na polisę, która takie rozwiązanie nam zaoferuje, np. oferta grupy TU Zdrowie w wariancie rozszerzonym przewiduje wykonanie aż 466 różnych badań. Jest to również polisa o rozsądnej cenie, wariant podstawowy może kosztować od 32 zł miesięcznie, a dla wielu osób starszych cena będzie odgrywała ważną rolę przy wyborze odpowiedniej oferty.

Do jakiego wieku obowiązuje polisa zdrowotna?

Polisa

Składka miesięcznaLiczba lekarzyLiczba badańWiek ubezpieczonego

TU Zdrowie – Polisa Zdrowie
wariant podstawowy

32 zł16190

do 70 lat

TU Zdrowie – Polisa Zdrowie
wariant podstawowy

168 zł40466

do 70 lat

InterRisk – Antidotum Plus
wariant podstawowy

65 zł1889

do 65 lat

InterRisk – Antidotum Plus
wariant rozszerzony

125 zł65135

do 65 lat

Signal Iduna – Direct
wariant podstawowy

41 zł5116

do 60 lat

Signal Iduna – Polmed
wariant podstawowy

62 zł15110

do 60 lat

Signal Iduna – Start+
wariant podstawowy

99 zł15110

do 60 lat

Inter Polska - Inter Vison
wariant podstawowy

125 zł64173

do 60 lat

Inter Polska - Inter Vison
wariant rozszerzony

245 zł65175

do 60 lat

Tabela 1. Opracowanie na podstawie rankingu zdrowotnego rankomat.pl.

Jakie inne możliwości ubezpieczenia ma senior?

Oprócz polisy zdrowotnej seniorzy mogą ubezpieczyć się na życie. Polisa życiowa dla seniorów często oznacza inne zasady, wyższą składkę i niższą sumę ubezpieczenia. Sprawdziliśmy, jakie możliwości ubezpieczenia na życie maja osoby po 55 roku życia.

Ubezpieczenie terminowe na życie – w ramach tego ubezpieczenia można nabyć ochronę podstawową na wypadek śmierci, jak również rozszerzyć zakres ochrony w zakresie zdrowotnym i wypadkowym. W zależności od wybranej firmy ubezpieczeniowej – górną granicą wiekową może być 60, 65, a nawet 70 rok życia. 

Stąd niezwykle ważne jest porównywanie ofert ubezpieczeniowych ze sobą, zamiast zakup pierwszej, która wyda nam się atrakcyjna cenowo. Porównując ze sobą oferty – przyszły ubezpieczony ma szansę dowiedzieć się o lepszych cenach, korzystniejszych rozwiązaniach, jak również znaleźć produkty dopasowane do własnej sytuacji życiowej, również uwzględniającej wiek. 

Terminowa polisa na życie ma jednak pewne ograniczenie w postaci ankiety medycznej. Przystępowanie do polisy w późnym wieku będzie oznaczało wysoką składkę ze względu na gorszy stan zdrowia czy wyższe ryzyko zachorowania i zgonu.

Do wyboru jest również ubezpieczenie bezterminowe. Jest to rozwiązanie, które ma na celu zabezpieczyć finansowo bliskich na wypadek śmierci głównego ubezpieczonego. W przypadku tej polisy składkę opłacamy do ustalonego momentu np. 5 lat, a ochronę otrzymujemy dożywotnio – w sytuacji, gdy umrzemy – nasi bliscy otrzymają świadczenie, które pozwoli im np. pokryć koszty związane z pochówkiem lub spłacić nasze zobowiązania finansowe. 

W przypadku ubezpieczeń bezterminowych – wiek nie jest ograniczeniem, jednak nie należy spodziewać się dużego zakresu ochrony czy wysokiej sumy ubezpieczenia. Taka polisa posiada uproszczone procedury, dzięki czemu towarzystwo nie wymaga szczegółowej ankiety medycznej, a raczej – zadaje pytania o ogólny stan zdrowia i kondycję. Wybór rzeczywiście istnieje, a osoby starsze nie muszą decydować się na pierwszy znaleziony produkt. Porównanie jest kluczowe, by dopasować polisę jak najlepiej do własnych potrzeb i możliwości finansowych.

Do jakiego wieku obowiązuje polisa na życie?

Polisa

Towarzystwo ubezieczenioweZakres ochronyWiek przystępującego do polisyCzs trwania umowy

START55

Nationale-Nederlandenśmierć ubezpieczonego55-76 lat

nieokreślony

Plan na dziś i jutro

Allianzśmierć ubezpieczonego18-71 lat

5 lat 
z automatycznym przedłużaniem

życiedirect.pl

Europaśmierć ubezpieczonego;
poważne zachorowanie
18 – 85 lat

12 miesięcy 
z automatycznym przedłużaniem

Lew Senior

Generaliśmierć ubezpieczonego50-75 lat

nieokreślony

Tabela 2. Opracowanie własne.

Po co seniorowi ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne to coraz częściej kupowane ubezpieczenie wśród Polaków. Publiczna służba zdrowia szwankuje już od wielu lat – chory musi uzbroić się w cierpliwość i może zderzyć się ze ścianą w wielu sytuacjach: długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, brak zaangażowania lekarza w badanie, ignorowanie ważnych sygnałów i potrzeb chorego, brak odpowiedniego sprzętu do badań itd.

Ubezpieczenie zdrowotne, które zakupujemy prywatnie – udostępnia nam szybka i fachową pomoc medyczną, bez konieczności skierowania, darmowe badania diagnostyczne i krótki czas oczekiwania na wizytę. W ramach polisy zdrowotnej możemy otrzymać również darmowe szczepienia, wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki, całodobową infolinię medyczną czy możliwość wykonania specjalistycznych i drogich badań, jak chociażby rezonans magnetyczny.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenia zdrowotne dla seniora to produkty obejmujące osoby do ukończenia 70 roku życia

2. Polisa zdrowotna umożliwia korzystanie z szybkiej i solidnej opieki zdrowotnej, bez kolejek i bez konieczności skierowania do specjalisty

3. Wśród ubezpieczeń życiowych seniorzy mogą wybrać polisy terminowe i bezterminowe, ale te nie zawsze posiadają rozszerzenia zdrowotne

4. Porównanie ofert pozwoli zaoszczędzić i znaleźć najbardziej korzystne rozwiązanie