Wśród różnych wariantów ochrony mamy ubezpieczenia terminowe i bezterminowe. Każde z nich będzie rozwiązaniem dobrym, w zależności od ubezpieczonego. Aby ułtwić przyszły wybór, sprawdźmy na czym polegają oba rozwiązania i przyglądamy się przykładowym ofertom.

Według raportu Deloitte dla PIU „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” tylko 1/10 Polaków decyduje się na zakup ubezpieczenia indywidualnego na życie. Główny powód zakupu polisy to chęć chronienia bliskich na wypadek naszej śmierci oraz wystąpienia poważnej choroby. Wśród osób ubezpieczonych aż 24% przyznało, że zdecydowało się na polisę z powodu przystępnej ceny. Ten ostatni czynnik może miec zatem znaczenie orzy wyborze terminowej lub bezterminowej polisy na życie.

Co wpływa na cenę polisy terminowej i bezterminowej?

Skoro na wybór ubezpieczenia na życie wpływa przede wszystkim jego cena, koszty życia w ostatnich latach stale rosną, nic dziwnego, że na każdym możliwym polu chcemy maksymalnie zaoszczędzić.

Pamiętajmy zatem co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie. Są to głównie:

 • liczba umów dodatkowych – im więcej, tym drożej zapłacimy, zatem wybierajmy te rozszerzenia, które faktycznie uznamy za niezbędne;
   
 • rodzaj polisy – znaczenie ma to, czy ubezpieczenie jest ochronne czy np. inwestycyjne;
   
 • wysokość sumy ubezpieczenia – zdecydujmy się na kwotę, która zabezpieczy nasze oraz najbliższych realne potrzeby, niekoniecznie są to najwyższe kwoty, jakie oferuje ubezpieczyciel;
   
 • wiek ubezpieczonego – im później decydujemy się na zakup ubezpieczenia, tym gorzej dla nas, z każdym rokiem wzrasta ryzyko zachorowania i ubezpieczyciel to uwzględnia;
   
 • stan zdrowia – nie zatajajmy informacji o stanie zdrowia, ponieważ takie zachowanie może w przyszłości wykluczyć wypłatę świadczenia.

Czym się różni polisa terminowa od bezterminowej?

Jak sama nazwa wskazuje – termin w przypadku obu rrodzajów ubezpieczeń ma kluczowe znaczenie. Wariant terminowy zapewnia ochronę do końca trwania umowy np. na czas 10 lat. Po upływie tego czasu zgromadzone na koncie polisy środki zostają wypłacone ubezpieczonemu. Jest to pewnego rodzaju forma oszczędności na przyszłość. Ubezpieczenie terminowe może zapewniać nam wybraną przez nas samych sumę ubezpieczenia, według której określane są ceny składek miesięcznych, czas trwania umowy czy zakres ochrony, jaki nas interesuje.

Polisa bezterminowa z kolei to produkt, który zapewnia ochronę dożywotnio, a sumę ubezpieczenia wypłaca z tytułu śmierci ubezpieczonego. Środki, które zgromadzimy przez czas trwania umowy nie zostaną wypłacone nam zatem wcześniej. Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od naszego wieku, czasu trwania umowy i bezpośrednio wpływa na wysokość składki. 

Wady i zalety ubezpieczenia terminowego na życie

Najważniejsze zalety ubezpieczenia terminowego to:

 • minimum formalności podczas zawierania umowy z ubezpieczycielem,
 • szeroki zakres ochrony,
 • wyższa suma ubezpieczenia.

Tymczasem do wad należy zaliczyć:

 • krótszy czas umowy i konieczność jej regularnego przedłużania,
 • mniej korzystne warunki dla osób starszych.

Gdzie kupić terminowe ubezpieczenie na życie?

Terminowe ubezpieczenie na życie jest dostępne w takich towarzystwach ubezpieczeniowych jak Prudential, Generali, Nationale Nederlande, PZU, Aviva oraz MetLife. Każde z wymienionych towarzystw ubezpieczeniowych oferuje inne warunki w zależności od wybranego wariantu polisy.

Terminowe ubezpieczenie na życie Prudential

Prudential oferuje swoim klientom polisę Komfort Życia. Zapewnia ona bezpieczeństwo finansowe dla bliskich ubezpieczonego w sytuacji, gdy dojdzie do jego śmierci. Ubezpieczenie można rozszerzyć o aż o 11 umów dodatkowych (np. ochronę na wypadek poważnego zachorowania lub niezdolności do pracy), umowę mogą podpisać osoby będące w wieku pomiędzy 18 a 71 lat. Minimalny czas trwania umowy to 5 lat, natomiast maksymalny – aż do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 75 roku życia.

Suma ubezpieczenia na życie Prudential jest ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, zainteresowany może ją dostosowywać do swoich aktualnych potrzeb. Miesięczna składka zaczyna się już od 40 zł miesięcznie, jest ona stała przez cały okres ubezpieczenia i może się zmienić jedynie wskutek indeksacji, waloryzacji lub zmiany sumy ubezpieczenia na życzenie ubezpieczonego.

Terminowe ubezpieczenie na życie Generali

Generali oferuje kilka różnych produktów ubezpieczeniowych, które można dopasować do aktualnych potrzeb. Dostępne są:

 • Generali z myślą o życiu Plus – polisa jest przeznaczona dla singli, par, rodzin i seniorów,
 • Generali ProFamilia – ubezpieczenie chroni całą rodzinę,
 • Generali z myślą o dziecku – polisa ma charakter oszczędnościowy i ma na celu zapewnić dziecku lepszą przyszłość,
 • Generali Życie Komfort – polisa zabezpiecza spłaty kredytów w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń.

Wspomniane warianty można rozszerzać o umowy dodatkowe, np. ochronę na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Suma ubezpieczenia zależy od bieżącej sytuacji ubezpieczonego, natomiast składka miesięczna zaczyna się od 20 złotych miesięcznie. Umowa jest zawierana na okres jednego roku, po czym ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok (chyba że ubezpieczony złoży oświadczenie o jej nieprzedłużaniu).

Terminowe ubezpieczenie na życie Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden oferuje polisę na życie, która chroni w przypadku śmierci ubezpieczonego oraz na wypadek niezdolności do samodzielnego życia lub pracy. Ubezpieczenie można rozszerzyć, np. o świadczenie na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby lub pobytu w szpitalu. Suma ubezpieczenia zależy od wysokości składki i zakresu ubezpieczenia, w zależności od wariantu może wynieść nawet 1 000 000 złotych. Okres ubezpieczenia wynosi minimum 10 lat z możliwością przedłużenia, natomiast najniższa możliwa składka to 150 złotych miesięcznie.

Terminowe ubezpieczenie na życie PZU

PZU posiada w swojej ofercie ubezpieczenie, którego czas trwania wynosi od 5 do 30 lat. Polisę może wykupić każdy, kto w dniu podpisania umowy ma skończone 18 lat, ale jeszcze nie osiągnął 70 roku życia. Minimalna cena składki w wariancie podstawowym wynosi 1 zł, dostępne są także warianty rozszerzone, np. PZU z Miłości do Zdrowia – wsparcie na wypadek problemów zdrowotnych, czy też JA Plus z pakietem chroniącym na wypadek pobytu w szpitalu. Sumę odszkodowania należy dobrać do własnych możliwości finansowych.

Terminowe ubezpieczenie na życie Aviva

W ofercie Aviva znajdziemy kilka wariantów polis na życie. Jednym z nich jest Twoje życie. W ramach ubezpieczenia gwarantowane jest nie tylko wsparcie finansowe dla bliskich, lecz także bezpłatne badania kontrolne oraz zniżki na badania genetyczne. Polisę można rozszerzyć o ochronę na wypadek poważnego zachorowania, wsparcie finansowe podczas niezdolności do pracy, a także świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. Miesięczna składka zależy od wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia oraz wyniku oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Umowa główna jest zawierana na czas nieokreślony, natomiast umowy dodatkowe podpisuje się na rok.

Terminowe ubezpieczenie na życie MetLife

Produkt ubezpieczeniowy MetLife jest skierowany do osób w wieku od 18 do 70 lat. Czas trwania umowy wynosi od 5 do 30 lat, przy czym, jeśli w dniu podpisania umowy zainteresowany miał 70 lat, wygasa ona automatycznie po 5 latach i nie może być przedłużona. Poza ochroną podstawową ubezpieczyciel oferuje także umowy dodatkowe, np. wsparcie w sytuacji, gdy doszło do poważnego zachorowania czy też kompleksową ochronę wypadkowo-zdrowotną dla dzieci ubezpieczonego. Wysokość składki ustala się z uwzględnieniem kilku czynników, takich jak wiek czy też stan zdrowia ubezpieczonego, natomiast minimalna wysokość odszkodowania wynosi 50 000 złotych.

Warunki terminowego ubezpieczenia na życie w przykładowych TU

TU

Suma ubezpieczeniaCzas trwania umowyMiesięczna wysokość składki
Prudentialustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

od 5 lat do osiągnięcia przez ubezpieczonego 75. roku życia

od 40 zł
Generaliustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, może wynieść nawet 2 000 000 złminimum 1 rokod 20 zł

Nationale Nederlanden

zależy od wysokości składki, może wynieść nawet 1 000 000 złminimum 10 latod 150 zł

PZU

zależy od wysokości składkiod 5 do 30 latod 30 zł

Aviva

zależy od wysokości składkiumowa główna jest podpisywana na czas nieograniczony, umowy dodatkowe na rok

zależy od wieku ubezpieczonego, sumy ubezpieczenia oraz wyniku oceny ryzyka ubezpieczeniowego

MetLife

od 50 000 złod 5 do 30 lat

zależy od takich czynników jak suma ubezpieczenia, czy też wiek/stan zdrowia ubezpieczonego

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 08.06.2021 r.

Wady i zalety ubezpieczenia bezterminowego na życie

Najważniejsze zalety ubezpieczenia bezterminowego to:

 • brak konieczności przedłużania umowy,
 • łatwe dostosowanie umowy do aktualnej sytuacji życiowej,
 • minimum formalności,
 • możliwość rezygnacji z polisy bez utraty wpłaconych składek,

Tymczasem do wad należy zaliczyć:

 • mniej korzystne warunki dla osób młodszych,
 • niską sumę ubezpieczeniową,
 • wysoką cenę;

Gdzie kupić bezterminowe ubezpieczenie na życie?

Bezterminowe ubezpieczenie na życie jest dostępne w takich towarzystwach ubezpieczeniowych jak Prudential, Generali, Allianz, PZU, MetLife oraz 4life. Wymienione firmy oferują polisę, której umowa jest podpisywana na czas nieokreślony i jest ważna dożywotnio.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie Generali

Generali oferuje kilka różnych produktów ubezpieczeniowych, w tym także bezterminowe ubezpieczenie na życie. Umowa może być zawierana w wariancie indywidualnym, z jednym ubezpieczonym, lub razem ze współmałżonkiem jako drugim ubezpieczonym. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ma od 40 do 86 lat, składka zależy od wybranej sumy ubezpieczenia. Zakres ochrony można rozszerzyć, np. o świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała czy też odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie Allianz

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz oferuje produkt ubezpieczeniowy o nazwie Plan na dziś i jutro. Umowa może być zawarta przez osoby w wieku od 18 do 71 lat. Podpisuje się ją na okres 5-letni z automatycznym przedłużaniem. Ochrona dotyczy zdarzenia, jakim jest śmierć ubezpieczonego, natomiast wysokość składki i suma ubezpieczenia są ustalane podczas podpisywania umowy, po tym, jak ubezpieczyciel oceni ryzyko ubezpieczeniowe.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie PZU

PZU proponuje produkt ubezpieczeniowy Ochrona na Zawsze, czyli umowę, która jest ważna dożywotnio. Do polisy może przystąpić osoba pomiędzy 13 i 80 rokiem życia, suma ubezpieczenia jest wybierana przez zainteresowanego. Poza ochroną podstawową dostępne są także umowy dodatkowe, np. ochrona na wypadek operacji chirurgicznej czy też świadczenie z tytułu zdiagnozowaniu raka.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie MetLife

Polisę bezterminową można kupić także w towarzystwie ubezpieczeniowym MetLife. Z oferty mogą skorzystać seniorzy w wieku pomiędzy 55 i 76 lat. Wysokość składki zależy od zakresu ochrony – zainteresowany może dopasować warunki ubezpieczenia do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Firma ubezpieczeniowa oferuje również możliwość wykupienia polisy przez osobę trzecią w ramach prezentu dla rodziców lub dziadków.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie 4Life

Polisa bezterminowa 4Life Direct jest dostępna dla osób w wieku od 40 do 85 lat. O sumie ubezpieczenia i wysokości składki decyduje zainteresowany. Ochronę można rozszerzyć o umowy dodatkowe, np. wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu czy też powiększenie sumy odszkodowania, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku.

Warunki bezterminowego ubezpieczenia na życie w przykładowych TU

TU

Suma ubezpieczeniaWiek przystępującego do polisyMiesięczna wysokość składki
Generali

ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

40-86 lat

zależy od sumy ubezpieczenia
Allianz

zależy od ryzyka ubezpieczeniowego

18-71 latzależy od sumy ubezpieczenia

PZU

ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

13-80 latzależy od sumy ubezpieczenia

MetLife

ustalana przy zawieraniu umowy ubezpieczenia

55-76 latzależy od zakresu ochrony

4life

do 50 000 zł - śmierć ubezpieczonego

150 000 zł - śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

umowa główna jest podpisywana na czas nieograniczony, umowy dodatkowe na rok

zależy od możliwości finansowych ubezpieczonego

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 08.06.2021 r.

Jaką polisę na życie wybrać? Dopasowaną

Zupełnie innego zabezpieczenia będzie potrzebować 35-letni mężczyzna, który spłaca kredyt i utrzymuje rodzinę, innego – kobieta na emeryturze. Dla osób młodszych lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie na życie terminowe, które jasno określa czas trwania umowy, zakres ochrony możemy zwykle dowolnie rozszerzyć według własnych oczekiwań, jak również zapewni nam wysoką sumę ubezpieczenia, która na wypadek śmierci pozwoli bliskim np. spłacić kredyt hipoteczny.

Osoby starsze – która nie posiadają już zobowiązań finansowych w postaci kredytów, mogą woleć wsparcie w mniejszym zakresie. Niższa suma ubezpieczenia pozwoli na załatwienie formalności związanych ze śmiercią ubezpieczonego. Nie oznacza to jednak wcale, że polisa bezterminowa jest kierowana wyłącznie do osób w wieku emerytalnym. Sumy ubezpieczenia można dobierać według własnych preferencji, w związku z czym możemy wybrać ten rodzaj ochrony będąc również przed emeryturą.

Ważne informacje

1. Minimalny czas trwania polisy terminowej na życie wynosi 12 miesięcy

2. Polisa terminowa to również możliwość wypłaty zgromadzonych środków w momencie zakończenia umowy

3. Ubezpieczenie bezterminowe zapewnia ochronę dożywotnio

4. Oba ubezpieczenia możemy rozszerzyć w zakresie ochrony

FAQ - najczęściej zadawane pytania o terminowe i bezterminowe ubezpieczenie na życie

 1. Czy terminowe ubezpieczenie na życie jest dostępne dla każdego?

  Do ubezpieczenia terminowego może przystąpić każdy, kto spełnia kryteria określone przez ubezpieczyciela. Jednym z nich jest wiek ubezpieczonego. Najczęściej dolny próg to 18 lat, a górny – około 70-75 (w zależności od konkretnego produktu ubezpieczeniowego oraz sumy ubezpieczenia).
 2. Kto może wykupić bezterminowe ubezpieczenie na życie?

  Dożywotnie ubezpieczenie na życie mogą wykupić osoby, które spełniają kryteria określone przez ubezpieczyciela. Minimalny wiek ubezpieczonego wynosi zazwyczaj 18 lat, natomiast górna granica wieku zależy od firmy ubezpieczeniowej, którą wybierzemy. Podczas obliczania wysokości składki brany jest pod uwagę także stan zdrowia – w celu jego oceny ubezpieczyciel może poprosić o wypełnienie ankiety medycznej lub nawet poddanie się badaniom lekarskim.
 3. Czym się różni terminowe ubezpieczenie podstawowe i polisa rozszerzona?

  W ramach podstawowego terminowego ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel zapewnia ochronę jedynie w sytuacji, kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczonego. Tymczasem polisa rozszerzona oferuje więcej świadczeń – np. z tytułu niezdolności do pracy czy też poważnego zachorowania lub na wypadek pobytu w szpitalu.
 4. Na co uważać podczas zakupu ubezpieczenia terminowego lub bezterminowego?

  Przed zakupem dowolnej polisy należy sprawdzić dokładnie dokument OWU i zawarte tam: spis wyłączeń odpowiedzialności oraz informacje o karencji. Karencja to czas po podpisaniu umowy, kiedy ubezpieczonemu nie przysługuje jeszcze wypłata świadczenia. Okres karencji może wynieść od kilku miesięcy do nawet kilku lat i ma na celu uchronić ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony klientów. Tymczasem wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Z reguły są to zdarzenia, które wynikają z działania ubezpieczonego na własną szkodę. Świadczenie nie przysługuje np. wtedy, gdy ubezpieczony brał udział w protestach, prowadził pojazd bez posiadania koniecznych do tego uprawnień lub był pod wpływem substancji odurzających.