Wśród różnych wariantów ochrony – mamy ubezpieczenia terminowe i bezterminowe. Każde z nich będzie rozwiązaniem dobrym dla kogoś innego. Sprawdźmy zatem na czym polegają oba rozwiązania, przyjrzyjmy się przykładowym ofertom i zastanówmy się dla kogo – które rozwiązanie będzie korzystne.

Według raportu Deloitte dla PIU „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” tylko 1/10 Polaków decyduje się na zakup ubezpieczenia indywidualnego na życie. Główny powód zakupu polisy to chęć chronienia bliskich na wypadek naszej śmierci oraz wystąpienia poważnej choroby. Wśród osób ubezpieczonych aż 24% przyznało, że zdecydowało się na polisę z powodu przystępnej ceny. Wysokoterminowej i bezterminowejść skąłdki może mieć zatem znaczenie przy wyborze polisy na czas określony i nieokreślony.

Wybór polisy a jej cena

Skoro na wybór ubezpieczenia na życie wpływa przede wszystkim jego cena, koszty życia w ostatnich latach stale rosną, nic dziwnego, że na każdym możliwym polu chcemy maksymalnie zaoszczędzić.

Pamiętajmy zatem co wpływa na cenę ubezpieczenia na życie. Są to głównie:

Liczba umów dodatkowych – im więcej, tym drożej zapłacimy, zatem wybierajmy te rozszerzenia, które faktycznie uznamy za niezbędne.
Rodzaj polisy – znaczenie ma to, czy ubezpieczenie jest ochronne czy np. inwestycyjne.
Wysokość sumy ubezpieczenia – zdecydujmy się na kwotę, która zabezpieczy nasze oraz najbliższych realne potrzeby, niekoniecznie są to najwyższe kwoty, jakie oferuje ubezpieczyciel.
Wiek ubezpieczonego – im później decydujemy się na zakup ubezpieczenia, tym gorzej dla nas, z każdym rokiem wzrasta ryzyko zachorowania i ubezpieczyciel to uwzględnia. 
Stan zdrowia – nie zatajajmy informacji o stanie zdrowia, ponieważ takie zachowanie może w przyszłości wykluczyć wypłatę świadczenia.

Czym się różni polisa terminowa od bezterminowej?

Jak sama nazwa wskazuje – termin w przypadku obu rrodzajów ubezpieczeń ma kluczowe znaczenie. Wariant terminowy zapewnia ochronę do końca trwania umowy np. na czas 10 lat. Po upływie tego czasu zgromadzone na koncie polisy środki zostają wypłacone ubezpieczonemu. Jest to pewnego rodzaju forma oszczędności na przyszłość. Ubezpieczenie terminowe może zapewniać nam wybraną przez nas samych sumę ubezpieczenia, według której określane są ceny składek miesięcznych, czas trwania umowy czy zakres ochrony, jaki nas interesuje.

Polisa bezterminowa z kolei to produkt, który zapewnia ochronę dożywotnio, a sumę ubezpieczenia wypłaca z tytułu śmierci ubezpieczonego. Środki, które zgromadzimy przez czas trwania umowy nie zostaną wypłacone nam zatem wcześniej. Wysokość sumy ubezpieczenia jest uzależniona od naszego wieku, czasu trwania umowy i bezpośrednio wpływa na wysokość składki. 

PZU Spokoj na każdy dzień - polisa z konkretnym terminem umowy

Jako przykład polisy terminowej weźmy ubezpieczenie firmy PZU – Spokój na Każdy Dzień. Jest to ubezpieczenie, którego czas umowy może trwać od 5 do 30 lat. Polisę możemy zakupić, jeśli mamy ukończone 18 lat, jednak nie później niż kończąc 65 rok życia. Umowa najpóźniej kończy się w momencie ukończenia 70 roku życia przez ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel reklamuje swoją ofertę jako tanie i korzystne rozwiązanie, minimalna cena składki to 1 zł, jednak pamiętajmy, że cena składki przekłada się na wysokość sumy ubezpieczenia. Jeśli zatem zależy nam na sumie np. 200 000 zł – wysokość składki będzie adekwatnie wyższa.

Do polisy PZU Spokój na Każdy Dzień  dokupimy umowy dodatkowe, które rozszerzą ochronę:

 • PZU z Miłości do Zdrowia – rozszerzenie, które zapewnia wsparcie na wypadek problemów zdrowotnych. Ubezpieczenie zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną w ponad 550 miastach w Polsce. Polisa zapewnia rehabilitację, badania laboratoryjne, wsparcie psychologiczne czy konsultacje dietetyczne,
   
 • PZU Pomoc od Serca – jest wariantem, który chroni na wypadek poważnego zachorowania. Polisa uwzględnia 25 ciężkich chorób, w razie których gwarantuje wsparcie finansowe, które pomoże szybko rozpocząć specjalistyczne leczenie. Oprócz środków finansowych ubezpieczyciel zapewnia również konsultacje u zagranicznych specjalistów,
   
 • Wsparcie po operacji chirurgicznej – to ubezpieczenie, które z tytułu przebytej operacji wypłaca świadczenie finansowe. Środki można wówczas przeznaczyć na rehabilitację, niezbędne zabiegi czy leczenie pooperacyjne, które pozwoli szybciej wrócić do zdrowia. Polisa obejmuje ochroną około 400 zabiegów.

4lifedirect bez terminu

Polisa bezterminowa oferuje trochę mniej niż wcześniej opisane ubezpieczenie. Znaczącą różnicą jest najczęściej niższa suma ubezpieczenia. Z czego to wynika? Ubezpieczenie bezterminowe najczęściej jest kierowane do osób starszych, które chcą zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci. Celem jest przede wszystkim zagwarantowanie środków na koszty związane z pochówkiem. 

Dobrym przykładem polisy bezterminowej jest oferta grupy 4life Direct. Produkt Bezterminowe ubezpieczenie na życie to rozwiązanie, które nie wymaga od nas konieczności badań lekarskich. Przystąpić do polisy możemy przed ukończeniem 85 roku życia. O sumie ubezpieczenia decydujemy sami – z tytułu śmierci z przyczyn naturalnych rodzina ubezpieczonego otrzyma 100% sumy ubezpieczenia, w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku kwota ta wzrośnie do 200% sumy ubezpieczenia.

Oczywiście przy ubezpieczeniu bezterminowym też mamy możliwość rozszerzenia ochrony. W przypadku firmy 4life Direct mamy do wyboru umowy dodatkowe: 

 • Ochrona Szpitalna – rozszerzenie zapewnia wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu, za każdy dzień spędzony w szpitalu można otrzymać nawet do 400 zł
   
 • Ochrona Wypadkowa – umowa dodatkowa, która zwiększa sumę odszkodowania, jaką otrzymają bliscy na wypadek naszej śmierci
   
 • Wypadkowa Ochrona Szpitalna – to rozszerzenie z kolei wspiera w sytuacji, gdy trafimy do szpitala w wyniku wypadku. Za każdy dzień spędzony w szpitalu ubezpieczony otrzyma 500 zł, w przypadku pobytu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej – stawka będzie podwójna. Umowa podpisywana jest na 5 lat

Jaką polisę wybrać? Dopasowaną

Zupełnie innego zabezpieczenia będzie potrzebować 35-letni mężczyzna, który spłaca kredyt i utrzymuje rodzinę, innego – kobieta na emeryturze. Dla osób młodszych lepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie na życie terminowe, które jasno określa czas trwania umowy, zakres ochrony możemy zwykle dowolnie rozszerzyć według własnych oczekiwań, jak również zapewni nam wysoką sumę ubezpieczenia, która na wypadek śmierci pozwoli bliskim np. spłacić kredyt hipoteczny.

Osoby starsze – która nie posiadają już zobowiązań finansowych w postaci kredytów, mogą woleć wsparcie w mniejszym zakresie. Niższa suma ubezpieczenia pozwoli na załatwienie formalności związanych ze śmiercią ubezpieczonego. Nie oznacza to jednak wcale, że polisa bezterminowa jest kierowana wyłącznie do osób w wieku emerytalnym. Sumy ubezpieczenia można dobierać według własnych preferencji, w związku z czym możemy wybrać ten rodzaj ochrony będąc również przed emeryturą.

Ważne informacje

Minimalny termin polisy na życie wynosi 12 miesięcy
Polisa terminowa to również możliwość wypłaty zgromadzonych środków w momencie zakończenia umowy
Ubezpieczenie bezterminowe zapewnia ochronę dożywotnio
Oba ubezpieczenia możemy rozszerzyć w zakresie ochrony