Są sytuacje, w których chcemy zrezygnować z dotychczasowej umowy, gdy przykładowo znaleźliśmy lepszą ofertę. Dotyczy to również polisy mieszkaniowej. Podpowiadamy, jak skutecznie przygotować  wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Sprawdź i pobierz bezpłatny wzór.

Powodów wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej domu może być wiele. Najczęściej jest to chęć zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego, na takie, które ma lepszą ofertę. Rozbieżności w cenach za te same produkty na rynku ubezpieczeń są bowiem dość spore. Niektórzy chcą zrezygnować z ubezpieczenia także w wyniku sprzedaży nieruchomości. Warto jednak zrobić to zgodnie z prawem oraz warunkami zawartej umowy. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na utratę pieniędzy. 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania – obowiązkowe czy nie?

Decyzja o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania jest dobrowolna, ale sama polisa mieszkaniowa już niekoniecznie. Są dwie sytuacje, w których musimy ubezpieczyć nieruchomość:

 • kredyt hipoteczny – bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia na okoliczność szkody całkowitej, za polisę płacimy na ogół w ratach doliczanych do rat kredytu;
   
 • zabudowania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha – w tym nieruchomości zamieszkanej, taka polisa wynika z obowiązkowego ubezpieczenia rolnego.

W pozostałych przypadkach nie trzeba mieć polisy mieszkaniowej, jednak wtedy za szkody spowodowane przez pożar, zalanie czy kradzież będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia – jak napisać wniosek?

Napisanie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia jest bardzo proste. Wystarczy na wniosku podać kilka informacji, w tym:

 • dane ubezpieczyciela,
 • dane ubezpieczonego,
 • numer polisy mieszkaniowej,
 • okres wypowiedzenia,
 • numer rachunku bankowego.

Wypowiedzenie najlepiej sporządzić na papierze i własnoręcznie podpisać. Cały wniosek może być wypisany ręcznie lub pobrany. Przykładowy wzór pokazujemy poniżej.

Pobierz wzór wypowiedzenia

wypowiedzenie polisy mieszkaniowej

Kiedy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia domu lub mieszkania możemy zrezygnować zgodnie z prawem i bez żadnych konsekwencji, w kilku konkretnych sytuacjach.

 • w ciągu 30 dni od podpisania umowy

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle oferują ubezpieczenie mieszkania na czas określony – najczęściej na 12 miesięcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeśli zawieramy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jako osoby fizyczne, mamy prawo zrezygnować z niej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, bez żadnych konsekwencji. Nie jesteśmy zobowiązani do podawania przyczyny rezygnacji. Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm – tu czas na wypowiedzenie to zaledwie 7 dni od momentu podpisania umowy. 

 • w wyniku sprzedaży nieruchomości

Jeśli sprzedamy nasz dom lub mieszkanie, mamy prawo wypowiedzieć umowę. Jeśli tego nie zrobimy, obowiązki wynikające z polisy przechodzą na nowego właściciela nieruchomości. Nowy właściciel także ma prawo wypowiedzieć umowę. Taką możliwość ma również ubezpieczyciel. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, jeżeli w OWU znajduje się specjalny zapis dotyczący tej sytuacji.

 • w razie zniszczenia nieruchomości

Jeżeli dojdzie do całkowitego zniszczenia domu lub mieszkania, które jest przedmiotem umowy, możemy wypowiedzieć umowę, jeżeli w OWU znajdują się zapisy pozwalające na to. 

kiedy można wypowiedzieć polisę mieszkaniową

PAMIĘTAJ!
Warunki rezygnacji z polisy określają tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które stanowią regulamin polisy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia a koniec polisy

Każda polisa mieszkaniowa kiedyś się kończy. Tak jest w przypadku zarówno rocznych, jak i trzyletnich umów z TU. Jeśli w porę nie wypowiemy umowy, ubezpieczyciel automatycznie przedłuży ochronę na taki sam okres. Otrzymamy tylko informację o konieczności opłacenia kolejnej składki.

Jeśli polisa mieszkaniowa dobiega końca, wystarczy złożyć wypowiedzenie najpóźniej 30 dni przed datą wygaśnięcia ochrony ubezpieczenia. 

Co się stanie, gdy tego nie zrobimy? Umowa wygaśnie ze względu na brak składki. Dotyczy to ubezpieczenia nieruchomości bez kredytu hipotecznego i nie podlegającej pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia a koniec spłaty kredytu hipotecznego

Także spłata kredytu hipoteczne kiedyś dobiegnie końca. Tu również możemy wypowiedzieć umowę sami lub nie płacić składki i poczekać aż ubezpieczenie samo wygaśnie. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia a lepsze warunki w innym TU

Podpisaliśmy umowę, opłaciliśmy składkę, ale okazuje się, że konkurencyjne TU ma o połowę niższą cenę, a oferuje przy tym te same ryzyka. Co wtedy? Jeśli taką ofertę znajdziemy w ciągu 30 dni od zawarcia wcześniejszej polisy, to wystarczy złożyć wypowiedzenie umowy. Dostaniemy zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

A jeśli chcemy zmienić polisę po 30 dniach od zawarcia pierwszej umowy, pozostaje kontakt z TU, które zaproponuje zwrot niewykorzystanej składki lub rozstanie na innych warunkach, być może będzie to zaoferowanie tańszej polisy.

Możemy oczywiście kupić drugą polisę w innym TU, tyle że nie zawsze takie rozwiązanie jest opłacalne. W polisach mieszkaniowych mimo opłacania dwóch składek dostaniemy za szkodę tyle świadczenia, by wystarczyło na pokrycie strat, bez nadwyżki wynikającej z dwóch sum ubezpieczenia. 

Czy ubezpieczyciel też może wypowiedzieć polisę mieszkaniową?

W określonych sytuacjach również ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć nam umowę. Takie prawo przysługuje mu w sytuacji, gdy:

 • ponosił odpowiedzialność jeszcze przed opłaceniem składki, a my nie opłaciliśmy składki w terminie (jeżeli ubezpieczyciel nie odstąpi od umowy, umowa rozwiąże się samoistnie na mocy prawa, z końcem okresu, na który przypada nieopłacona składka);
 • istnieją okoliczności (o których ubezpieczyciel wcześniej nie wiedział), które zwiększają ryzyko utraty lub uszkodzenia nieruchomości;
 • została wypłacona całkowita suma ubezpieczenia;
 • prawa własności do nieruchomości zostały przeniesione na inną osobę.

Jak przekazać ubezpieczycielowi wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie umowy domu i mieszkania najlepiej przesłać do ubezpieczyciela mailowo wykorzystując odpowiedni adres do kontaktu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypowiedzenie złożyć osobiście w siedzibie TU. Ta metoda jest jednak czasochłonna.

Ważne informacje

1. Z polisy na dom lub mieszkanie można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lub wraz z końcem terminu ubezpieczenia

2. Przy wykupieniu polisy mieszkaniowej na firmę, termin rezygnacji z ubezpieczenia wynosi 7 dni od podpisania umowy

3. Przy sprzedaży nieruchomości, prawo do rezygnacji z umowy ma zarówno stary, jak i nowy właściciel oraz towarzystwo ubezpieczeniow

4. Brak składki w terminie oznacza, że umowa rozwiąże się samoistnie, ale konieczne będzie opłacenie zaległości za wykorzystany okres ochrony
 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie ubezpieczenia

 1. Czy polisa mieszkaniowa automatycznie się odnawia?

  Tak, na ten sam okres, na który została zawarta, czyli 12, 24 lub 36 miesięcy.

 2. Czy za wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zapłacę jakąś karę?

  Nie, ale posiadacze kredytu hipotecznego muszą dostarczyć do banku kontynuację polisy mieszkaniowej z innego TU.

 3. Czy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za porozumieniem stron?

  Tak, to możliwe zarówno w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia polisy, jak i później. Różnica może dotyczyć wysokość zwracanej składki.

 4. Czy dostanę zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony z polisy?

  Tak, jednak przy wypowiedzeniu umowy po pierwszych 30 dniach umowy TU może zaproponować inne rozwiązanie lub potrącić z wpłaconej składki dodatkową opłatę.