Są sytuacje, w których chcemy zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia domu lub mieszkania, ale czy mamy taką możliwość? Wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób można to zrobić bez negatywnych konsekwencji.

Powodów wypowiedzenia polisy ubezpieczeniowej domu może być wiele. Najczęściej jest to chęć zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego, na takie, które ma lepszą ofertę. Rozbieżności w cenach za te same produkty na rynku ubezpieczeń są bowiem dość spore. Niektórzy chcą zrezygnować z ubezpieczenia także w wyniku sprzedaży nieruchomości. Warto jednak zrobić to zgodnie z prawem oraz warunkami zawartej umowy. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na utratę pieniędzy. 

Pobierz wzór wypowiedzenia

wypowiedzenie polisy mieszkaniowej

Kiedy można odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia domu lub mieszkania możemy zrezygnować zgodnie z prawem i bez żadnych konsekwencji, w kilku konkretnych sytuacjach.

  • w ciągu 30 dni od podpisania umowy

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle oferują ubezpieczenie mieszkania na czas określony – najczęściej na 12 miesięcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeśli zawieramy umowę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jako osoby fizyczne, mamy prawo zrezygnować z niej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy, bez żadnych konsekwencji. Nie jesteśmy zobowiązani do podawania przyczyny rezygnacji. Inaczej sprawa wygląda w przypadku firm – tu czas na wypowiedzenie to zaledwie 7 dni od momentu podpisania umowy. 

  • w wyniku sprzedaży nieruchomości

Jeśli sprzedamy nasz dom lub mieszkanie, mamy prawo wypowiedzieć umowę. Jeśli tego nie zrobimy, obowiązki wynikające z polisy przechodzą na nowego właściciela nieruchomości. Nowy właściciel także ma prawo wypowiedzieć umowę. Taką możliwość ma również ubezpieczyciel. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, jeżeli w OWU znajduje się specjalny zapis dotyczący tej sytuacji.
 

  • w razie zniszczenia nieruchomości

Jeżeli dojdzie do całkowitego zniszczenia domu lub mieszkania, które jest przedmiotem umowy, możemy wypowiedzieć umowę, jeżeli w OWU znajdują się zapisy pozwalające na to. 

kiedy można wypowiedzieć polisę mieszkaniową

PAMIĘTAJ!
Warunki rezygnacji z polisy określają tzw. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które stanowią regulamin polisy.

Jakie są zasady wypowiedzenia umowy polisy mieszkaniowej?

Sprawdziliśmy, jak pod kątem wypowiedzenia, wyglądają Ogólne Warunki Ubezpieczenia polisy na dom lub mieszkanie w pięciu popularnych towarzystwach ubezpieczeniowych: Proama, Inter Polska, Link4, Generali i Concordia. Każdy z tych ubezpieczycieli stosuje te same zasady, gdy:

  • umowa ubezpieczenia jest dłuższa niż 6 miesięcy, umowę możemy wypowiedzieć w ciągu 30 dni od daty jej podpisania,
  • polisę wzięliśmy na firmę, na wypowiedzenie mamy tylko 7 dni od momentu zawarcia umowy,
  • umowa traci ważność również wraz z końcem terminu polisy.

Jeżeli więc zechcemy zrezygnować z ubezpieczenia domu, możemy to zrobić maksymalnie w miesiąc po podpisaniu umowy. Jeśli przegapimy ten termin, zmuszeni jesteśmy czekać do końca trwania okresu polisy i regularnie opłacać składki. 

Kiedy ubezpieczyciel może sam wypowiedzieć umowę?

W określonych sytuacjach również ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć nam umowę. Takie prawo przysługuje mu w sytuacji, gdy:

  • ponosił odpowiedzialność jeszcze przed opłaceniem składki, a my nie opłaciliśmy składki w terminie (jeżeli ubezpieczyciel nie odstąpi od umowy, umowa rozwiąże się samoistnie na mocy prawa, z końcem okresu, na który przypada nieopłacona składka);
  • istnieją okoliczności (o których ubezpieczyciel wcześniej nie wiedział), które zwiększają ryzyko utraty lub uszkodzenia nieruchomości;
  • została wypłacona całkowita suma ubezpieczenia;
  • prawa własności do nieruchomości zostały przeniesione na inną osobę.

Czy polisa mieszkaniowa automatycznie się odnawia?

Polisy ubezpieczeniowe po upływie terminu, na jaki zostały podpisane, zwykle automatycznie się przedłużają. Ale ubezpieczyciel ma obowiązek poinformowania nas o zbliżającym się upływie terminu ważności rocznej polisy. Tę informację musi przekazać nam na 15 dni przed końcem umowy. Po otrzymaniu powiadomienia mamy 20 dni na rezygnację z polisy, bez żadnych konsekwencji. Nie musimy podawać powodu rezygnacji. 

Umowę możemy wypowiedzieć na dwa sposoby:

1) u dotychczasowego ubezpieczyciela - przekazując wypowiedzenie umowy bezpośrednio do towarzystwa, z którym ją zawarliśmy.

2) u nowego ubezpieczyciela - zgłaszając się do nowego towarzystwa ubezpieczeniowego, od którego chcemy wykupić polisę. Nasz nowy ubezpieczyciel rozwiąże dotychczasową umowę w naszym imieniu i przekaże nam dokument potwierdzający wypowiedzenie. 

Rezygnacja za porozumieniem stron – kiedy warto?

Jeżeli zaistniała sytuacja, w której koniecznie musimy zrezygnować z dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej, a nie przysługuje nam prawo wypowiedzenia umowy, możemy spróbować uzyskać porozumienie z ubezpieczycielem. Zdarzają się sytuacje, w których umowa zostaje wypowiedziana w oparciu o porozumienie stron. W tej sytuacji jednak, dużo zależy od dobrej woli ubezpieczyciela.

Różnice w cenach polis na dom u różnych ubezpieczycieli nierzadko sięgają nawet 200-300 zł. Nic dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, jak zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia i przejść do innego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niestety, jak widać, nie jest to wcale takie proste. Dlatego tak ważne jest, by przed dokonaniem ostatecznego wyboru, sprawdzić wiele ofert. Niezastąpionym narzędziem jest przy tym internetowy kalkulator polis mieszkaniowych. 

Ważne informacje

1. Z polisy na dom lub mieszkanie można zrezygnować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lub wraz z końcem terminu ubezpieczenia

2. Przy wykupieniu polisy mieszkaniowej na firmę, termin rezygnacji z ubezpieczenia wynosi 7 dni od podpisania umowy

3. Przy sprzedaży nieruchomości, prawo do rezygnacji z umowy ma zarówno stary, jak i nowy właściciel oraz towarzystwo ubezpieczeniow

4. Brak składki w terminie oznacza, że umowa rozwiąże się samoistnie, ale konieczne będzie opłacenie zaległości za wykorzystany okres ochrony