Ubezpieczenie domu i mieszkania w mBanku do kredytu hipotecznego zapewnia ochronę od ognia, kradzieży czy rabunku. Bank, a właściwie TU Uniqa, proponuje swoim klientom także wariant All Risk. Sprawdzamy warunki polisy dla kredytobiorców w mBank.

Na stronie mBanku znajduje się 7 ofert ubezpieczenia (stan na koniec roku 2021 r.), w tym ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego. Bank zapewnia indywidualną ochronę nieruchomości, tj. klient może sam wybrać taki zakres, jaki mu odpowiada.

Czym jest ubezpieczenie nieruchomości w banku?

Polisa mieszkaniowa to zwykle produkt kupowany dobrowolnie. Wyjątkiem jest zakup domu i mieszkania za pomocą kredytu hipotecznego – i wtedy już takie ubezpieczenie jest obowiązkowe. Wymaga go bank, który udziela hipoteki. Bank oferuje także możliwość zakupu polisy mieszkaniowej u siebie, co z kolei nie jest obowiązkowe, bo polisę możemy też znaleźć w porównywarce online i przedstawić kupiony produkt bankowi.

Ubezpieczenie nieruchomości w banku charakteryzuje się jedną szczególną cechą – oprócz obowiązku posiadania bank wymaga wykupienia co najmniej podstawowej ochrony. Chodzi o ubezpieczenie co najmniej murów na wypadek szkody całkowitej. Przyczyna może być różna – ogień, zalanie czy uderzenie samolotu.

Po co bankowi polisa mieszkaniowa? To proste, chce on zabezpieczyć wartość udzielanego kredytu. W razie szkody całkowitej domu czy mieszkania, resztę zadłużenia spłaci ubezpieczyciel, a nie kredytobiorca. W tym celu bank będzie chciał przepisania cesji, czyli prawa do odszkodowania na wypadek szkody. 

Co obejmuje polisa mieszkaniowa w mBanku?

Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie nieruchomości w mBanku, nasz dom czy mieszkanie będą chronione z polisy dedykowanej klientom. Ochronę zapewnia w tym przypadku TU Uniqa.
Ubezpieczenie składa się z 3 wariantów do wyboru:

 • Ubezpieczenie Mienia od Ognia i innych Zdarzeń losowych lub Kradzieży z włamaniem i Rabunku albo od Wszystkich ryzyk (All Risk);
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej;
 • Ubezpieczenie Assistance domowy.

Polisa mieszkaniowa w mBanku dotyczy domu jednorodzinnego, domu w budowie, mieszkania, murów, stałych elementów, ruchomości domowych (w głównej nieruchomości, w pomieszczeniach przynależnych, w trakcie przeprowadzki), rzeczy osobistych gości ubezpieczonego, kosztów poszukiwania szkody oraz bagażu podróżny ubezpieczonego na terytorium Polski.

Dostępne ryzyka w ramach ubezpieczenia nieruchomości mBank:

 • zdarzenia losowe – ryzyka nazwana lub All Risk,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • powódź,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym OC najemcy, OC inwestycji),
 • assistance domowy (awaria urządzeń domowych, koszty ratowania mienia, koszty pobytu lokatorów w hotelu na czas usunięcia szkody itp.).

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie nieruchomości w mBanku?

W mBanku ubezpieczmy nieruchomość gotową, jak i w budowie oraz kupowaną z drugiej ręki. Oferta bankowa jest skierowana do osób, które zaciągają kredyt hipoteczny. A ponieważ co miesiąc spłacają ratę kredytu, także składka za polisę mieszkaniową jest podzielona na 12 części. Składkę można opcjonalnie spłacać też co kwartał lub raz na pół roku.

Po roku trwania polisy mieszkaniowej w mBanku, ubezpieczenie będzie automatycznie odnowione na taki sam okres.

Jak kupić ubezpieczenie domu i mieszkania w mBanku?

W celu zakupu ubezpieczenia nieruchomości w mBanku wystarczy odwiedzić najbliższą placówkę. Jest ich ponad 200 w całym kraju. Baza placówek znajduje się na stronie banku z podanymi szczegółami, jak numer telefonu i godziny otwarcia.

Zakup polisy mieszkaniowej w banku odbywa się bezgotówkowo. Bank rozłoży płatność za polisę na 12 rat i każdą z nich doliczy do raty kredytu.

WAŻNE!
Do spełnienia warunków kredytu w mBanku wystarczy ubezpieczenie murów i stałych elementów od pożaru, zalania, silnego wiatru i zdarzeń losowych plus ubezpieczenie od powodzi.

Czy ubezpieczenie nieruchomości w banku się opłaca?

Zaletą ubezpieczenia nieruchomości na kredyt w banku jest wygoda. Wadą – ryzyko przepłacenia na polisę. To możliwe, ponieważ bank przedstawia nam tylko jedną ofertę, w dodatku dedykowaną, więc sam jest niejako pośrednikiem tej transakcji.

Jeśli wstrzymamy się z decyzją o zakupie polisy do kredytowanej nieruchomości, mamy szansę znaleźć ofertę tańszą nawet o kilkaset złotych w skali 12 miesięcy. W tym celu wystarczy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń online i wpisać dane nieruchomości, na którą zaciągamy lub zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania w mBanku?

Cena polisy mieszkaniowej w mBanku zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich jest oferta banku, a raczej dedykowanej oferty TU Uniqa. Ubezpieczyciel może ustalić minimalny limit np. na 200 zł rocznie. Drugim czynnikiem jest wartość ubezpieczanej nieruchomości – im większy kredyt, tym wyższa składka. I wreszcie trzecim czynnik stanowi zakres ochrony. Wariant All Risk z dodatkami będzie kosztowniejszy od samej podstawy wymaganej przez bank (mBank wymaga ochrony murów i stałych elementy od zdarzeń losowych + powodzi).

Uzyskanie ceny polisy mieszkaniowej w mBanku jest możliwe po wizycie w placówce, kontakcie telefonicznym z obsługą, z aplikacji mobilnej na telefonie lub na stronie banku. Cena w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości będzie znana w 3 minuty po wpisaniu do formularza paru danych o domu czy mieszkaniu.

Ubezpieczenie nieruchomości w mBanku – kiedy nie działa?

Polisa mieszkaniowa w mBanku, podobnie jak każdy produkt ubezpieczeniowy, nie zadziała w określonych sytuacjach opisanych w OWU. Przykładowe z nich to:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, w tym przez pozostałych lokatorów ubezpieczonych w ramach polisy;
 • szkody będące następstwem działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, lokautów, strajków;
 • szkody wynikające z aktów terroryzmu;
 • szkody będące następstwem decyzji administracyjnej;
 • szkody górnicze.

Ubezpieczenie mBanku nie obejmuje niektórych budowli, jak nagrobek, zabytek wpisany do rejestru, dom drewniany, konstrukcja tymczasowa, budynek przeznaczony do rozbiórki, samowola budowlana. 

WAŻNE!
Polisa mieszkaniowa mBank nie pokrywa szkód w wyniku powodzi, jeśli ta na ubezpieczonym terenie miała miejsce w przeciągu ostatnich 10 lat. 

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności w polisie mBank oferowanej przez Uniqa znajdziemy szereg limitów. To żaden wyjątek, ale warto o nich pamiętać przy zawieraniu umowy polisowej. Limity odpowiedzialności w tym przypadku dotyczą m.in.:

 • sprzętu elektronicznego – 70% wartości sumy ubezpieczenia na mienie ruchome;
 • broni i amunicji – 10% wartości sumy ubezpieczenia na mienie ruchome;
 • rzeczy osobiste gości – 1000 zł;
 • materiały budowlane wewnątrz domu w budowie – 15 000 zł;
 • bagaż w podróży – 2000 zł w wariancie All Risk;
 • pękanie mrozowe – 5000 zł;
 • graffiti – 2500 zł;
 • poszukiwanie zwierząt domowych – 500 zł;
 • utrata wody i gazu – 2500 zł.

Pełny zakres limitów odpowiedzialności również znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Proces likwidacji szkody z ubezpieczenia nieruchomości w mBanku przebiega w 4 etapach:

1. telefoniczne zgłoszenie szkody – (22) 459 10 00
2. wycena szkody – przez powołanego rzeczoznawcę Uniqa
3. wydanie decyzji – ubezpieczyciel ma na to 30 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia, a jeśli pewne okoliczności wymagają dodatkowego wyjaśnienia, towarzystwu przysługuje kolejne 15 dni
4. wypłata świadczenia – w postaci przelewu na konto ubezpieczonego lub osób uposażonych wskazanych w polisie

Pełne zgłoszenie szkody jest możliwe przez wypełnienie formularza na stronie mBanku. W tym celu należy przygotować numer polisy, dane osoby zgłaszającej oraz opisać okoliczności zdarzenia. Ubezpieczyciel będzie wymagał także spełnienia określonych formalności, np. notatki służb z miejsca szkody (policji lub straży pożarnej). Te dokumenty można dołączyć do formularza w późniejszym czasie.

PAMIĘTAJ!
Na zgłoszenie szkody w polisie mieszkaniowej ubezpieczony ma zwykle 3 dni od momentu stwierdzenia zdarzenia.

Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia nieruchomości w mBanku?

Wypowiedzenie polisy mieszkaniowej możemy złożyć nie w banku, ale u ubezpieczyciela. W tym przypadku jest to TU Uniqa:

 • mailowo – na adres serwis@uniqa.pl
 • telefonicznie – pod numerem (22) 444 70 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Osoba fizyczna może zrezygnować z polisy do 7 dni od momentu zawarcia umowy. Przedsiębiorca ma na rezygnację 30 dni.
W razie rezygnacji z polisy mieszkaniowej przed końcem umowy, ubezpieczony otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

WAŻNE!
Po zrezygnowaniu z polisy mieszkaniowej mBank będzie wymagał ubezpieczenia z innego źródła, np. porównywarki, ponieważ do zakończenia spłaty kredytu hipotecznego wymaga zabezpieczenia w postaci polisy.
 

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości poza bankiem?

Ubezpieczenie nieruchomości na kredyt w banku jest możliwe, ale nie jest obowiązkowe. Alternatywą jest skorzystanie z porównywarki ubezpieczeń, która zawiera kilkadziesiąt ofert sprofilowanych ofert ubezpieczenia domu czy mieszkania, w tym nieruchomości na kredyt.

Do wyboru są polisy roczne, jak i 3-letnie, z płatnością jednorazową za cały okres ochrony, jak i w kilku ratach. Polisa przychodzi na mail, a po jej opłaceniu jest ważna najwcześniej już na następny dzień.

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa mBanku to dedykowany produkt TU Uniqa

2. Klient mBanku może ubezpieczyć nieruchomość w podstawie, a dodatkowo od All Risk, powodzi, OC w życiu prywatnym i home assistance

3. Bank wymaga od kredytobiorcy ustanowienia cesji, czyli prawa do odszkodowania z polisy za szkodę całkowitą

4. Polisę mieszkaniową można kupić bezpośrednio w banku, który udziela kredytu albo poszukać tańszej oferty, np. w porównywarce

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu i mieszkania w banku

 1. Czy ubezpieczenie nieruchomości na kredyt jest obowiązkowe?

  Tak, ale tylko w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego oraz posiadania nieruchomości z gospodarstwem rolnym o łącznej powierzchni ponad 1 hektara.

 2. Czy bank jest jednocześnie ubezpieczycielem?

  Poza nielicznymi wyjątkami (PKO) bank współpracuje z ubezpieczycielem i przedstawia swoim klientom dedykowaną ofertę towarzystwa. To oznacza, że w razie zgłoszenia szkody czy rozwiązania umowy polisowej trzeba zwrócić się do TU, a nie banku.

 3. Jak ustanowić cesję w polisie mieszkaniowej z banku?

  W tym celu wystarczy zaznaczyć w formularzu porównywarki taką opcję albo wysłać osobny mail do ubezpieczyciela, w którym podajemy nazwę banku (cesjonariusza), dane adresowe banku, numer umowy kredytowej i NIP banku, który udziela kredytu hipotecznego. Aby znieść cesję, wystarczy również mail do TU z kopią zaświadczenia od banku o zakończeniu spłaty kredytu.