Często kredyt hipoteczny można uzyskać w banku w pakiecie z polisą mieszkaniową. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się pod tym względem oferta mBanku i czy warto z niej skorzystać.

MBank to obecnie czwarty największy bank działający na terenie Polski. Od lat słynie ze sprawnego wdrażania nowoczesnych technologii, czego ostatnim przykładem jest aplikacja mobilna, która cieszy się rekordowym zainteresowaniem i zbiera praktycznie same pozytywne opinie. 

Przyjrzeliśmy się nieco bliżej polisie mieszkaniowej, jaką mBank przygotował dla swoich klientów wraz z towarzystwem AXA Ubezpieczenia, które jest faktycznym dostawcą produktu. 

Jakie nieruchomości ubezpiecza mBank?

Polisy mieszkaniowe mogą chronić nie tylko dom i mieszkanie, ale również inne zabudowania oraz mniej lub bardziej oczywiste ruchomości. Przedmiotami ubezpieczenia z polisy oferowanej przez mBank i AXA Ubezpieczenia mogą być:

 • dom i mieszkanie wraz z elementami stałymi;
 • ruchomości domowe;
 • budynki tzw. małej architektury;
 • nieruchomości, których co najmniej 50% powierzchni wykorzystywane jest do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, a także wyposażenie tych nieruchomości;
 • dom w budowie wraz z innymi zabudowaniami znajdującymi się na posesji;
 • pomieszczenia przynależne do mieszkania;
 • rzeczy osobiste osób goszczących na terenie nieruchomości, które mieszczą się w definicji ruchomości domowych.

Większość wymienionego mienia to standardowe przedmioty ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej. W ofercie mBank wyróżniają się dwa elementy: ochrona rzeczy osobistych gości oraz budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wraz z ich wyposażeniem. 

Jaki zakres ochrony ma polisa mBanku?

Często banki, dla których ubezpieczenia nieruchomości są zaledwie dodatkiem do oferty, proponują swoim klientom tylko jedną polisę, dedykowaną do kredytu hipotecznego. Taki produkt można ewentualnie uzupełnić wykupując jedno lub kilka spośród dostępnych rozszerzeń. Oferta mBanku jest pod tym względem dużo bardziej urozmaicona, bo zawierają się w niej 4 wersje ubezpieczenia dla domu lub mieszkania:  

 • od ryzyk wszystkich (All Risks),
 • wariant Optymalny,
 • wariant Ekonomiczny,
 • wariant „Pod kredyt”.

Poniżej szczegółowa analiza każdej z 4 wersji polisy mieszkaniowej w mBank.

Polisa mieszkaniowa mBank – wariant All Risks

Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich zawiera najszerszą możliwą ochronę. W podstawie znajdziemy następujące zdarzenia:

 • pożar i inne podstawowe zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i kradzież zwykła,
 • OC w życiu prywatnym,
 • domowy assistance,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • przepięcie,
 • dewastacja i graffiti,
 • ochrona mienia znajdującego się w garażu i piwnicy,
 • szkody mrozowe,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • ubezpieczenie przedmiotów wartościowych,
 • ochrona elementów posesji,
 • rażące niedbalstwo.

Dodatkowo, w ramach rozszerzeń, polisę można uzupełnić o powódź oraz OC najemcy, co wiąże się ze wzrostem składki ubezpieczeniowej. Na uwagę zasługuje uwzględnienie w podstawie kradzieży zwykłej oraz rażącego niedbalstwa, które często w ogóle nie są dostępne w ramach ubezpieczenia nieruchomości.  

Polisa mieszkaniowa mBank – wariant Optymalny

Również wariant Optymalny umożliwia ubezpieczenie nieruchomości w sposób kompleksowy, chociaż w tym przypadku znaczna część ryzyk dostępnych jest jako rozszerzenia.  

Co zawiera wariant Optymalny polisy mBanku?

Podstawa

Możliwe rozszerzeniaRozszerzenia niedostępne
 • pożar i inne podstawowe zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem
 • OC w życiu prywatnym
 • domowy assistance
 • powódź
 • stłuczenie elementów szklanych
 • przepięcie
 • dewastacja
 • mienie w garażu i piwnicy
 • szkody mrozowe
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
 • przedmioty wartościowe
 • OC najemcy
 • elementy stałe posesji
 • kradzież zwykła
 • graffiti,
 • rażące niedbalstwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Polisa mieszkaniowa mBank – wariant Ekonomiczny i ubezpieczenie do kredytu

Pozostałe dwa warianty polisy mBanku są zdecydowanie mniej rozbudowane. 

Wersja ekonomiczna w podstawie zawiera tylko ochronę przed pożarem i innymi podstawowymi zdarzeniami losowymi. Można poszerzyć ją dodatkowo o OC w życiu prywatnym, pakiet assistance oraz powódź. Żadne inne dodatki nie są już tutaj dostępne.

Wariant „Pod Kredyt” również zapewnia ochronę przed pożarem i innymi podstawowymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie można poszerzyć o powódź, a także uwzględnić w nim elementy obecne na posesji.

Jakie ograniczenia w ubezpieczeniu nieruchomości mBank?

Każda polisa, również omawiana, posiada pewne ograniczenia. Jedynymi z nich są limity odpowiedzialności. Występują one w rozszerzeniu Domowy assistance i najczęściej są określone kwotowo (np. do 800 zł na dozór mienia w razie pożaru czy zalania mieszkania)  lub ilościowo (maksymalnie  wizyty hydraulika w ciągu 12 miesięcy ochrony polisowej).

Przykładowe limity odpowiedzialności w polisie mBanku

Usługa assistance

Limit odpowiedzialności

Organizacja pobytu i pokrycie kosztów hotelu w przypadku szkody

1000 zł na jedną osobę

Koszt transportu do hotelu i z powrotem

100 zł na jedną osobę

Transport mienia

1500 zł

Dozór mienia

800 zł

Interwencja specjalisty

3 interwencje, do 500 zł jedna

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ograniczeniami dla polisy mieszkaniowej są też wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu. W ubezpieczeniu oferowanym przez mBank można znaleźć kilka takich zapisów. To m.in.:

 • szkody będące następstwem działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek, rozruchów, lokautów, strajków i aktów terroryzmu;
 • zniszczenia będące skutkiem działania materiałów rozszczepialnych;
 • straty wynikłe z decyzji administracyjnych;
 • szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
 • zniszczenia na budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz wybudowanych nielegalnie lub nie posiadających wymaganych przeglądów;
 • wyłączone z ochrony są budynki o konstrukcji palnej;
 • ochrona nie obejmuje znajdujących się na posesji instalacji tymczasowych;
 • poza odpowiedzialnością znajdują m. in. następujące ruchomości: rękopisy, metale szlachetne w złomie i sztabach, nieoprawione kamienie szlachetne, dane przechowywane w formie cyfrowej, rośliny i zwierzęta utrzymywane w celach handlowych lub hodowlanych.
WAŻNE!
Pełną listę limitów i wyłączeń znaleźć można w OWU polisy, a jej wnikliwa analiza powinna być traktowana jako obowiązek dla osoby, która chce wykupić ubezpieczenie. 

Czy opłaca się kupić polisę mieszkaniową w banku?

Właściwie jedyną zaletą zakupu polisy w banku jest ograniczenie procedur związanych z zakupem – i kredyt, i ubezpieczenie nabywamy w jednym miejscu. Ewentualnie możemy tutaj jeszcze dodać uproszczony sposób rozliczenia się ze składki, która może być automatycznie odciągana z naszego rachunku bankowego. 

Największym minusem takiego rozwiązania jest z kolei ograniczony wybór. Na rynku dostępnych jest mnóstwo identycznych albo bardzo podobnych produktów ubezpieczeniowych, a każdy z nich wiąże się z innymi kosztami. Nawet, jeśli polisa oferowana przez bank odpowiada nam pod względem zakresu ochrony, to istnieje niewielka szansa, że wśród konkurencyjnych produktów nie znajdziemy tańszego rozwiązania, które da nam identyczne profity.

Jak kupić polisę mieszkaniową poza bankiem?

Współcześnie zakup polisy mieszkaniowej jest bardzo prosty, ponieważ można go bez problemu dokonać przez Internet. Jeśli ubezpieczenie jest nam potrzebne do kredytu hipotecznego, to jedyną dodatkową formalnością, jakiej musimy dopełnić, jest dostarczenie do placówki bankowej polisy, którą nabyliśmy u innego ubezpieczyciela. Możemy to zrobić osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 

Czy ubezpieczenie do kredytu jest obowiązkowe?

Przy okazji warto jeszcze wyjaśnić kwestię tego, w jakich okolicznościach wykupienie ubezpieczenia nieruchomości jest odgórnie narzuconą koniecznością.

Polskie prawo przewiduje właściwie tylko jedną sytuację, w której polisa mieszkaniowa jest obowiązkowa. Chodzi tutaj o ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego powierzchnia jest większa niż 1 hektar. Chociaż w teorii ubezpieczenie do kredytu hipotecznego jest dobrowolne, to w praktyce rezygnacja z niego często bywa bezpośrednią przyczyną odmowy udzielenia pożyczki przez bank. 

PAMIĘTAJ!
Bank może wymóc na nas ubezpieczenie nieruchomości i podać minimalne kryteria dla takiego ubezpieczenia, ale to zawsze kredytobiorca decyduje, w jakim towarzystwie wykupi polisę.

Obowiązku wykupu polisy nie może narzucić nam żadna prywatna instytucja finansowa, ale już uzależnić uzyskanie kredytu od posiadania tejże polisy ma pełne prawo. Co częsta praktyka, podobnie jak umożliwienie klientom uzyskania pożyczki w pakiecie z ubezpieczeniem.

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa mBanku jest oferowana wraz z towarzystwem AXA Ubezpieczenia, które jest faktycznym ubezpieczycielem

2. MBank ma w swojej ofercie 4 różne warianty polisy mieszkaniowej

3. Polisę do kredytu wybieramy sami i nie musimy korzystać z ubezpieczenia oferowanego przez bank

4. Banki często uzależniają uzyskanie kredytu hipotecznego od zakupienia polisy mieszkaniowej