Wybór polisy na życie nie należy do łatwych – trzeba określić swój budżet, wybrać odpowiednią ochronę oraz czas trwania umowy. Ważne jest również, by zwrócić uwagę na różne rodzaje ubezpieczeń na życie, by wybrać taką polisę, która będzie do nas jak najbardziej dopasowana.

Decyzja dotycząca wyboru rodzaju ubezpieczenia jest bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że wiążemy się z ubezpieczycielem często na długie lata, więc nasza satysfakcja z polisy powinna być jak najwyższa. Sprawdzamy zatem, co dokładnie mamy do wyboru.

Dowiedz się, jakie są różnice w ubezpieczeniach na życie 

Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć nas, naszych bliskich, bank. Ochrona może dotyczyć wyłącznie zabezpieczenia na wypadek śmierci, ale może również zapewnić wsparcie na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu czy narodzin dziecka, może też być ona czasowa lub dożywotnia. Oprócz ochrony możemy również inwestować swoje pieniądze.

Jak widać, wybór mamy naprawdę duży. Na rynku ubezpieczeniowym rodzajów ubezpieczeń jest sporo, zatem warto zorientować się wcześniej – czego właściwie szukamy. Jeśli będziemy odróżniać poszczególne modele ochrony, to łatwiej będzie nam zakupić odpowiednie ubezpieczenie.

Czym różnią się od siebie ubezpieczenia:

 • liczbą osób ubezpieczonych,
 • czasem trwania umowy,
 • przeznaczeniem składki,
 • wiekiem, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy.

Ubezpieczenie może objąć ochroną tylko nas (wtedy mówimy o indywidualnej polisie na życie), ale również naszych bliskich – partnera, dzieci oraz rodziców. Takie rozwiązanie umożliwia polisa rodzinna, gdzie ubezpieczyć można nawet 10 osób. W przypadku polisy indywidualnej – czas trwania umowy, sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony wybieramy indywidualnie według potrzeb. 

Innym rodzajem jest polisa grupowa. To ochrona, którą możemy nabyć poprzez zakład pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje ofertę dla całej firmy, musi zatem uwzględnić potrzeby wszystkich pracowników bez względu na ich zarobki, wiek oraz stan zdrowia. Z tego właśnie powodu polisa grupowa oferuje szeroki zakres ochrony, jednak przy dość niewysokiej sumie ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale rozwiązanie umowy z pracodawcą będzie oznaczało również zakończenie umowy polisowej.

Ubezpieczenia rozróżniamy także ze względu na przeznaczenie składki. Część polis na życie koncentruje się na ochronie ubezpieczonego, inne z kolei zostały stworzone z myślą o oszczędzaniu lub inwestowaniu (np. polisa posagowa, polisa inwestycyjna). Składka jest wówczas dzielona na dwie części, gdzie jedna z nich kierowana jest właśnie na oszczędności lub inwestycję.

Znaczącym rozróżnieniem jest czas trwania umowy ubezpieczeniowej. W przypadku polisy grupowej umowa jest podpisywana na 12 miesięcy, ale pozostałe ubezpieczenia dotyczą dłuższych okresów – np. 5, jak i 30 lat. 

Wiek, w jakim przystępujemy do ubezpieczenia, jest również istotny. Indywidualne polisy na życie przewidują progi wiekowe najczęściej między 18, a 65 rokiem życia. W przypadku polisy posagowej ochroną może zostać dziecko od 1 roku życia. Górna granica wiekowa może być zdecydowanie wyższa w polisie bezterminowej, gdzie zakupu można dokonać zarówno w wieku 65, jak i 70 roku życia. Polisa bezterminowa zapewnia ochronę dożywotnią, co oznacza, że po zakończeniu okresu składkowego, ochrona z ubezpieczenia trwa nadal.

Sprawdź, jakie rodzaje masz do wyboru

Znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń mogą zaważyć na tym, jaką polisę ostatecznie wybierzemy.

Sprawdźmy, jakie rodzaje ubezpieczeń możemy znaleźć wśród dostępnych ofert:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci – świadczenie z polisy wypłacane jest z tytułu śmierci ubezpieczonego, pieniądze w takiej sytuacji zostają wypłacone osobom wskazanym w umowie jako uposażonym; to forma zabezpieczenia dla rodziny lub przy wysokim kredycie.
 • ubezpieczenia na dożycie – ubezpieczyciel wypłaca pieniądze z tytułu dożycia końca umowy ubezpieczenia; wypłata świadczenia może mieć również miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed zakończeniem umowy, jednak wówczas środki trafiają do jego bliskich. 
 • ubezpieczenie mieszane – to rodzaj polisy, która w ramach jednej składki łączy w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną; wybrana część składki jest kierowana na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne;
 • ubezpieczenia posagowe – to rodzaj zabezpieczenia przyszłości dla dziecka, pieniądze z polisy zostają wypłacone w momencie, gdy dziecko staje się dorosłe; środki mogą być wykorzystane na dowolny cel; zadaniem polisy jest również ochrona na wypadek śmierci rodzica. 
 • ubezpieczenie grupowe– to forma zabezpieczenia, którą spotkać się można najczęściej w miejscu pracy; ze względu na dużą grupę docelową ubezpieczyciel może zaoferować niską cenę składki przy szerokim zakresie ochrony; umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia; 
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym - w tym przypadku część składki polisowej jest wpłacana na fundusz inwestycyjny, co niesie za sobą pewne ryzyko, ale może również zapewnić powiększenie kapitału. 

Konstrukcja również ma znaczenie 

W wyborze ubezpieczenia na życie bardzo ważna jest również sama konstrukcja polisy. W tym przypadku rozróżniamy dwa rodzaje produktów:

 • ubezpieczenia czyste – są to polisy, które skupiają się na ochronie ubezpieczonego, w czasie trwania umowy nie może on korzystać ze zgromadzonych na koncie polisowym środków, a sama składka jest uśredniona.
 • ubezpieczenia mieszane – to produkty, które oprócz ochrony spełniają dodatkową rolę: oszczędnościową lub inwestycyjną; ubezpieczony może w trakcie trwania umowy korzystać ze zgromadzonych środków, ale w ustalonym przez umowę zakresie.

Ile zapłacisz za polisę? 

Ubezpieczenie na życie zapewnia finansowe zabezpieczenie dla nas i naszych bliskich. Jednak wiele osób zastanawia się, ile kosztują poszczególne rodzaje ubezpieczeń na życie. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. 

Pierwszym rodzajem ubezpieczeń na życie są bezterminowe polisy na życie. Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia ochronę na całe życie ubezpieczonego. Koszt polis na życie stałych jest zazwyczaj wyższy niż polis na życie czasowych, ponieważ ubezpieczyciel ma większe ryzyko wypłaty świadczenia. Ceny polis na życie stałych są zależne od wielu czynników, takich jak wiek ubezpieczonego, stan zdrowia, styl życia oraz suma ubezpieczenia. Osoby starsze i te z pewnymi schorzeniami mogą spodziewać się wyższych składek.

Kolejnym rodzajem polis na życie są terminowe polisy na życie. Te polisy oferują ochronę na określony okres, na przykład 5, 10 lub 30 lat. Polisy na życie czasowe są zazwyczaj tańsze niż polisy na życie stałe, ponieważ ryzyko wypłaty świadczenia jest mniejsze. Ceny polis na życie czasowe są ustalane na podstawie podobnych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i suma ubezpieczenia.

Rodzaj polisy ma istotne znaczenie w kwestii kosztów. Dotyczy to nie tylko podziału na terminowe i bezterminowe. Przykładowo, polisa indywidualna najczęściej jest droższa od polisy grupowej. Najtańsza opcja ubezpieczenia to zwykle polisa szkolna NNW przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym i studentów, gdzie roczna składka wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

Natomiast jeśli chodzi o polisę posagową, ubezpieczyciel może ustalić minimalną kwotę obowiązkową, na przykład nie mniej niż 100 złotych miesięcznie. W ubezpieczeniu grupowym, podobnie jak w przypadku szkolnego NNW, składka często oscyluje wokół kilkunastu, kilkudziesięciu złotych miesięcznie, podczas gdy koszt polisy indywidualnej może wynosić znacznie więcej.
Dla zobrazowania różnic w przypadku poszczególnych rodzajów ubezpieczeń przygotowano tabelę z wybranymi ofertami TU.
 

Przykładowa oferta ubezpieczeń na życie

Rodzaj polisy

indywidualna

grupowa

rodzinna

bezterminowa

NNW szkolne

posagowa

Przykład polisy

Nationale Nederlanden,  „Ochrona jutra”

PZU, Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P

Allianz, Twoje Bezpieczeństwo+

Generali Życie,  „Moi Bliscy”

Compensa NNW Dziecko

Warta Ubezpieczenie dziecka Warta Posag

Czas trwania polisy

min. 5 lat

12 miesięcy, z możliwością przedłużania co roku o dodatkowe 12 miesięcy

min. rok z możliwością przedłużenia

dożywotnio

rok

min. 10 lat

Wiek ubezpieczonego

osoba, która ukończyła 1. rok życia i nie ukończyła 71. roku życia

 16-69 lat

15-75 lat

osoba zawierająca umowę musi być w wieku 40-85 (z ochroną dożywotnią)

oferta przeznaczona dla dzieci od urodzenia do 26. roku życia

ukończone 18 lat

(maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a nie później niż do ukończenia 25. roku życia)

Możliwość rozszerzenia ochrony

tak

nie

tak

tak

tak

tak

Wysokość składki

od 39 zł miesięcznie

od 5 zł od 1000 zł sumy ubezpieczenia miesięcznie

od 50 zł miesięcznie

składka ustalana indywidualnie

od 59 zł rocznie

składka ustalana indywidualnie

Tabela 1. Przykładowe oferta ubezpieczeniowa wybranych TU. 

Oprócz rodzaju polisy istnieje wiele innych czynników, które wpływają na koszt ubezpieczenia na życie. Jak już wspomniano, ważną rolę odgrywa wiek ubezpieczonego. Zazwyczaj im młodsza osoba, tym niższe składki. Stan zdrowia również ma duże znaczenie. Osoby o dobrym zdrowiu mogą spodziewać się niższych składek, podczas gdy ludzie z pewnymi schorzeniami często płacą wyższe składki lub są objęci ograniczeniami w zakresie ochrony. Ponadto styl życia, pod którym kryje się m.in. palenie papierosów lub uprawianie niebezpiecznych sportów, może wpływać na koszt polisy.

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Która oferta będzie dla ciebie najlepsza?

Dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa powinna być jak najbardziej dopasowana do twoich oczekiwań. Z tego powodu istnieją pewne czynniki, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie.

Pierwszym krokiem jest zrozumienie swoich indywidualnych potrzeb oraz celów, jakie chcesz osiągnąć poprzez ubezpieczenie na życie. Czy pragniesz zapewnić finansową ochronę sobie, czy bliskim i rodzinie w przypadku twojej śmierci? Czy zależy ci na budowaniu kapitału inwestycyjnego? Czy może potrzebujesz ubezpieczenia, które łączy ochronę na życie z oszczędnościami? Wyjaśnienie sobie tych kwestii pomoże ci w wyborze odpowiedniego rodzaju polisy.

Kolejną istotną kwestię stanowi ustalenie zakresu ochrony, jaki chcesz uzyskać. Polisy na życie mogą oferować różne formy ochrony, takie jak ochrona na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy, chorób krytycznych itp. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami polisy i upewnić się, że odpowiada ona twoim potrzebom. Staranność w czytaniu umowy oraz zrozumienie wszystkich warunków są niezwykle ważne, gdyż pozwolą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Należy również rozważyć, jaką sumę ubezpieczenia chcesz wykupić. Suma ta powinna być adekwatna do twoich potrzeb i uwzględniać zobowiązania finansowe oraz przyszłe cele. Dobrze jest też ustalić zakres cenowy, który będzie dla ciebie akceptowalny. Skonsultowanie się z agentem ubezpieczeniowym lub korzystanie z porównywarki ubezpieczeń  pewnością pomoże ci w określeniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia, a także szacunkowej składki.

Wybierając ubezpieczyciela, warto sprawdzić jego reputację oraz stabilność na rynku. To istotne, aby zdecydować się na renomowaną firmę ubezpieczeniową, którą cechuje wiarygodność i rzetelność w wypłacaniu odszkodowań. Sprawdź opinie innych klientów i rankingi ubezpieczycieli albo skonsultuj się z profesjonalistami branży.

Podsumowując, wybór ubezpieczenia na życie to ważna decyzja, która wymaga rozważnego podejścia. Po określeniu swoich potrzeb warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

 • zakres ochrony,
 • suma ubezpieczenia (SU),
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • czas trwania umowy,
 • budżet.

Skonsultowanie się z agentem ubezpieczeniowym z pewnością pomoże ci w podjęciu właściwej decyzji oraz znalezieniu najodpowiedniejszej polisy, która zapewni ochronę finansową tobie i twoim bliskich.

3 sposoby na znalezienie najkorzystniejszej polisy

Z tyloma opcjami dostępnymi na rynku znalezienie najkorzystniejszej polisy ubezpieczeniowej okazuje się sporym wyzwaniem.

Na szczęście istnieją trzy skuteczne sposoby, które ułatwią ci podjęcie właściwej decyzji:

 • porównywarka, 
 • rankingi, 
 • strony poświęcone tematyce ubezpieczeniowej z poradnikami.

Po pierwsze, możesz skorzystać z porównywarki ubezpieczeń. To narzędzie online, które umożliwia porównanie ofert różnych ubezpieczycieli pod względem cen, zakresu ochrony, warunków umowy i innych istotnych czynników. Kalkulator polis pozwala łatwo zidentyfikować pakiety, które najlepiej odpowiadają twoim potrzebom oraz budżetowi. Porównywarki ubezpieczeń są wygodne — dzięki nim zaoszczędzisz czas, ponieważ w jednym miejscu znajdziesz wiele ofert i będziesz w stanie szybko je porównać.

Po drugie, podjęcie decyzji z pewnością ułatwią ci rankingi ubezpieczycieli. Różne portale i agencje oceniają towarzystwa ubezpieczeniowe na podstawie ich oferty, zakresu, ceny, wiarygodności oraz wielu innych czynników. Przeglądając te rankingi, możesz znaleźć ubezpieczycieli, którzy cieszą się dobrą reputacją i są godni zaufania. Rankingi pozwalają również porównać oferty różnych TU i wybrać tylko te, które spełniają twoje oczekiwania oraz wyróżniają się na tle konkurencji.

Po trzecie, istnieją strony poświęcone tematyce ubezpieczeniowej, które oferują poradniki i informacje dotyczące różnych rodzajów polis. Przeglądając takie portale, zdobędziesz wiedzę na temat każdego z ubezpieczeń na życie. Często znajdziesz tam także opinie i rekomendacje innych osób. Strony te są cennym źródłem informacji, które pomogą ci lepiej zrozumieć różne aspekty ubezpieczeń, a w efekcie dokonać świadomego wyboru.
 

Ważne informacje

1. Polisa na życie nie jest jednowymiarowym produktem i na rynku ubezpieczeniowym mamy wiele możliwości ochronnych do wyboru

2. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć zarówno osób dorosłych, dzieci, jak i seniorów

3. Dopasujmy zarówno rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia do swoich możliwości finansowych oraz potrzeb

4. Porównanie ofert znacznie ułatwi nam znalezienie dobrej polisy na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rodzaje ubezpieczeń na życie

 1. Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie?

  Tak, można posiadać kilka ubezpieczeń na życie. To oczywiście będzie generować większe wydatki, jednak takie rozwiązanie ma bardzo ważne plusy. Posiadając np. dwie polisy, możemy liczyć na dwa odszkodowania.

 2. Co to jest ubezpieczenie czyste?

  Ubezpieczenie czyste to rodzaj ubezpieczenia, który jasno określa cel czyli ochronę ubezpieczonego. Cała składka kierowana jest na konto polisowe i zapewnia ochronę w wybranym przez nas zakresie. 

 3. Co to jest ubezpieczenie mieszane?

  Ubezpieczenie mieszane to produkt, którego zadaniem są dwa różne cele: ochrona oraz oszczędzanie lub inwestycje. Składka podzielona zostaje na dwie części i każda z nich kierowana jest na inny cel. Jedna z nich jest odkładana na rachunku ochronnym, druga część kierowana jest z kolei na oszczędności lub inwestycje. Taka forma ubezpieczenia pomaga pomnażać zgromadzone środki.

 4. Jaki jest koszt polisy na życie?

  To, ile zapłacimy za naszą polisę na życie, zależy od kilku czynników, ale przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, porównania ofert oraz tego, ile mamy lat oraz jakim zdrowiem się cieszymy. Ubezpieczenie może kosztować zarówno 50 zł, jak i 300 zł miesięcznie.

 5. Jak wybrać odpowiednią polisę na życie?

  Każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby względem ubezpieczenia – część osób może oczekiwać szerokiego zakresu ochrony, inni solidnej pomocy finansowej dla bliskich na wypadek śmierci, a jeszcze inni będą chcieli zainwestować swoje środki. Należy zastanowić się nad celem polisy oraz budżetem, jaki jesteśmy w stanie poświęcić na regularne składki.

 6. Grupowe ubezpieczenie na życie – czy warto?

  Polisa grupowa z całą pewnością może być atrakcyjnym rozwiązaniem, ale na pewno nie dla każdego. Część osób skorzysta z szerokiego zakresu ochrony, a równie ważnym atutem będzie niska cena składki. Inni z kolei mogą uznać, że ubezpieczenie z tak niską sumą ubezpieczenia nie spełnia ich oczekiwań. 

 7. Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

  Rodzaje ubezpieczeń w najprostszym ujęciu obejmują ubezpieczenia na życie bezterminowe, ubezpieczenia na życie terminowe, na życie i dożycie, ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy oraz ubezpieczenia posagowe. Wśród ubezpieczeń wyróżnia się również podział na polisy grupowe i indywidualne.

 8. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

  Koszt ubezpieczenia na życie zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, styl życia, suma ubezpieczenia i rodzaj polisy. Przeciętne miesięczne składki wahają się od kilkunastu do kilkuset złotych.

 9. Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

  Dobre ubezpieczenie na życie da się znaleźć w różnych miejscach. Możesz skonsultować się z lokalnymi agentami ubezpieczeniowymi, wyszukać oferty w Internecie, odwiedzić oddziały ubezpieczycieli bądź też skorzystać z porównywarek ubezpieczeń, które pomogą w znalezieniu najlepszej oferty. Ta ostatnia opcja jest najwygodniejszą formą poszukiwań.