Wybór polisy na życie nie należy do łatwych – trzeba określić swój budżet, wybrać odpowiednią ochronę oraz czas trwania umowy. Ważne jest również, by zwrócić uwagę na różne rodzaje ubezpieczeń na życie, by wybrać taką polisę, która będzie do nas jak najbardziej dopasowana.

Decyzja dotycząca wyboru rodzaju ubezpieczenia jest bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że wiążemy się z ubezpieczycielem często na długie lata, więc nasza satysfakcja z polisy powinna być jak najwyższa. Sprawdzamy zatem, co dokładnie mamy do wyboru.

Czym różnią się polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć nas, naszych bliskich, bank. Ochrona może dotyczyć wyłącznie zabezpieczenia na wypadek śmierci, ale może również zapewnić wsparcie na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu czy narodzin dziecka, może też być ona czasowa lub dożywotnia. Oprócz ochrony możemy również inwestować swoje pieniądze.

Jak widać, wybór mamy naprawdę duży. Na rynku ubezpieczeniowym rodzajów ubezpieczeń jest sporo, zatem warto zorientować się wcześniej – czego właściwie szukamy. Jeśli będziemy odróżniać poszczególne modele ochrony, to łatwiej będzie nam zakupić odpowiednie ubezpieczenie.

Czym różnią się od siebie ubezpieczenia:

 • liczbą osób ubezpieczonych,
 • czasem trwania umowy,
 • przeznaczeniem składki,
 • wiekiem, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy.

Ubezpieczenie może objąć ochroną tylko nas (wtedy mówimy o indywidualnej polisie na życie), ale również naszych bliskich – partnera, dzieci oraz rodziców. Takie rozwiązanie umożliwia polisa rodzinna, gdzie ubezpieczyć można nawet 10 osób. W przypadku polisy indywidualnej – czas trwania umowy, sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony wybieramy indywidualnie według potrzeb. 

Innym rodzajem jest polisa grupowa. To ochrona, którą możemy nabyć poprzez zakład pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje ofertę dla całej firmy, musi zatem uwzględnić potrzeby wszystkich pracowników bez względu na ich zarobki, wiek oraz stan zdrowia. Z tego właśnie powodu polisa grupowa oferuje szeroki zakres ochrony, jednak przy dość niewysokiej sumie ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale rozwiązanie umowy z pracodawcą będzie oznaczało również zakończenie umowy polisowej.

Ubezpieczenia rozróżniamy także ze względu na przeznaczenie składki. Część polis na życie koncentruje się na ochronie ubezpieczonego, inne z kolei zostały stworzone z myślą o oszczędzaniu lub inwestowaniu (np. polisa posagowa, polisa inwestycyjna). Składka jest wówczas dzielona na dwie części, gdzie jedna z nich kierowana jest właśnie na oszczędności lub inwestycję.

Znaczącym rozróżnieniem jest czas trwania umowy ubezpieczeniowej. W przypadku polisy grupowej umowa jest podpisywana na 12 miesięcy, ale pozostałe ubezpieczenia dotyczą dłuższych okresów – np. 5, jak i 30 lat. 

Wiek, w jakim przystępujemy do ubezpieczenia, jest również istotny. Indywidualne polisy na życie przewidują progi wiekowe najczęściej między 18, a 65 rokiem życia. W przypadku polisy posagowej ochroną może zostać dziecko od 1 roku życia. Górna granica wiekowa może być zdecydowanie wyższa w polisie bezterminowej, gdzie zakupu można dokonać zarówno w wieku 65, jak i 70 roku życia. Polisa bezterminowa zapewnia ochronę dożywotnią, co oznacza, że po zakończeniu okresu składkowego, ochrona z ubezpieczenia trwa nadal.
 

Przykładowa oferta ubezpieczeń na życie

PolisaIndywidualnaGrupowaRodzinnaBezterminowa

NNW szkolne

Posagowa

Liczba ubezpieczonych

1-21-21-101-211
Częstotliwość opłacania składki

Miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna

MiesięcznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaRocznaMiesięczna
Wiek ubezpieczonego18-71 lat

18 – do rozwiązania umowy z pracodawcą

1-66 lat18- dożywotnioDo 25 latDo 25 lat

Możliwość rozszerzenia ochrony

TakNieTakNieNieTak

Szczegółowa ankieta medyczna

TakNieTakNieNieNie
Przykładowa polisaNNLife TUnŻiR S.A. na ŻyciePZU P PlusNationale-Nederlanden Ochrona Jutra

4 Life Direct
Red Sands Life Assurance Company 
 

Compensa NNW DzieckoWarta Ubezpieczenie dziecka Warta Posag
Wysokość składkiOd 50 zł miesięcznieOd 50 zł miesięcznieOk. 150 zł miesięcznie

Składka ustalana indywidualnie

Ok. 30 zł rocznieSkładka ustalana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń mogą zaważyć na tym, jaką polisę ostatecznie wybierzemy.

Sprawdźmy, jakie rodzaje ubezpieczeń możemy znaleźć wśród dostępnych ofert:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci – świadczenie z polisy wypłacane jest z tytułu śmierci ubezpieczonego, pieniądze w takiej sytuacji zostają wypłacone osobom wskazanym w umowie jako uposażonym; to forma zabezpieczenia dla rodziny lub przy wysokim kredycie.
 • ubezpieczenia na dożycie – ubezpieczyciel wypłaca pieniądze z tytułu dożycia końca umowy ubezpieczenia; wypłata świadczenia może mieć również miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed zakończeniem umowy, jednak wówczas środki trafiają do jego bliskich. 
 • ubezpieczenie mieszane – to rodzaj polisy, która w ramach jednej składki łączy w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną; wybrana część składki jest kierowana na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne;
 • ubezpieczenia posagowe – to rodzaj zabezpieczenia przyszłości dla dziecka, pieniądze z polisy zostają wypłacone w momencie, gdy dziecko staje się dorosłe; środki mogą być wykorzystane na dowolny cel; zadaniem polisy jest również ochrona na wypadek śmierci rodzica. 
 • ubezpieczenie grupowe– to forma zabezpieczenia, którą spotkać się można najczęściej w miejscu pracy; ze względu na dużą grupę docelową ubezpieczyciel może zaoferować niską cenę składki przy szerokim zakresie ochrony; umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia; 
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym - w tym przypadku część składki polisowej jest wpłacana na fundusz inwestycyjny, co niesie za sobą pewne ryzyko, ale może również zapewnić powiększenie kapitału. 

Podział ze względu na konstrukcję samego ubezpieczenia

W wyborze ubezpieczenia na życie bardzo ważna jest również sama konstrukcja polisy. W tym przypadku rozróżniamy dwa rodzaje produktów:

 • ubezpieczenia czyste – są to polisy, które skupiają się na ochronie ubezpieczonego, w czasie trwania umowy nie może on korzystać ze zgromadzonych na koncie polisowym środków, a sama składka jest uśredniona.
 • ubezpieczenia mieszane – to produkty, które oprócz ochrony spełniają dodatkową rolę: oszczędnościową lub inwestycyjną; ubezpieczony może w trakcie trwania umowy korzystać ze zgromadzonych środków, ale w ustalonym przez umowę zakresie.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Dobra polisa powinna być do nas jak najbardziej dopasowana. Ważne jest to, kogo i na jaką kwotę chcemy zabezpieczyć, jakim dysponujemy budżetem, jakie zagrożenie płynące z naszej pracy oraz spędzania wolnego czasu nas dotyczą oraz to, czy zależy nam wyłącznie na ochronie czy również tworzeniu oszczędności.

Każdy z nas jest inny pod wieloma względami – część klientów ma dzieci, inni nie planują zakładania rodziny. Pewna grupa może wykonywać pracę w biurze, inni z kolei są zatrudnieni w miejscu, gdzie ryzyko wypadku lub zgonu jest zdecydowanie wyższe. Różnimy się również ze względu na zobowiązania finansowe – ktoś może mieć nieduży kredyt na samochód, z kolei inni są zadłużeni na najbliższe 20 lat w ramach kredytu na mieszkanie.

Zastanówmy się zatem dobrze – czego najbardziej się obawiamy, jakiego wsparcia oczekujemy oraz ile jesteśmy w stanie zainwestować w dobre ubezpieczenie na życie. Jeśli wiemy czego szukamy, należy przejść do porównania dostępnych ofert, by wybrać tę najbardziej korzystną. Pomocnym narzędziem może okazać się porównywarka ubezpieczeniowa, która ułatwi nam dotarcie do tych ofert, które stworzone zostały z myślą o naszych potrzebach.
 

Ważne informacje

1. Polisa na życie nie jest jednowymiarowym produktem i na rynku ubezpieczeniowym mamy wiele możliwości ochronnych do wyboru

2. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć zarówno osób dorosłych, dzieci, jak i seniorów

3. Dopasujmy zarówno rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia do swoich możliwości finansowych oraz potrzeb

4. Porównanie ofert znacznie ułatwi nam znalezienie dobrej polisy na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rodzaje ubezpieczeń na życie

 1. Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie?

  Tak, można mieć dwa lub więcej ubezpieczeń na życie. Posiadanie dwóch polis na życie może zapewnić dwa odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego. Warunkiem jest jednak, by obie polisy obejmowały ochroną te same zdarzenie.

 2. Co to jest ubezpieczenie czyste?

  Ubezpieczenie czyste to produkt, który skupia się na ochronie ubezpieczonego. Cała składka kierowana jest na konto polisowe i zapewnia ochronę w wybranym przez nas zakresie. 

 3. Co to jest ubezpieczenie mieszane?

  Ubezpieczenie mieszane to produkt, którego składka jest podzielona na dwie części. Jedna z nich jest odkładana na rachunku ochronnym, druga część kierowana jest z kolei na oszczędności lub inwestycje. Taka forma ubezpieczenia pomaga pomnażać zgromadzone środki.

 4. Jakie są typowe ubezpieczenia na życie z jakimi można spotkać się na polskim rynku?

  Najczęściej możemy spotkać się z indywidualną lub grupową polisą na życie. Ubezpieczenie grupowe możemy nabyć w większość zakładów pracy, ale również w banku lub u naszego operatora sieci komórkowej. Bardzo często spotykamy ubezpieczeniem jest polisa szkolna NNW dla dziecka, której zakup oferuje nam szkoła.