Wybór polisy na życie nie należy do łatwych – trzeba określić swój budżet, wybrać odpowiednią ochronę oraz czas trwania umowy. Ważne jest również, by zwrócić uwagę na różne rodzaje ubezpieczeń na życie, by wybrać taką polisę, która będzie do nas jak najbardziej dopasowana.

Decyzja dotycząca wyboru rodzaju ubezpieczenia jest bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że wiążemy się z ubezpieczycielem często na długie lata, więc nasza satysfakcja z polisy powinna być jak najwyższa. Sprawdzamy zatem, co dokładnie mamy do wyboru.

Czym różnią się polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie może zabezpieczyć nas, naszych bliskich, bank. Ochrona może dotyczyć wyłącznie zabezpieczenia na wypadek śmierci, ale może również zapewnić wsparcie na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu czy narodzin dziecka, może też być ona czasowa lub dożywotnia. Oprócz ochrony możemy również inwestować swoje pieniądze.

Jak widać, wybór mamy naprawdę duży. Na rynku ubezpieczeniowym rodzajów ubezpieczeń jest sporo, zatem warto zorientować się wcześniej – czego właściwie szukamy. Jeśli będziemy odróżniać poszczególne modele ochrony, to łatwiej będzie nam zakupić odpowiednie ubezpieczenie.

Czym różnią się od siebie ubezpieczenia:

 • liczbą osób ubezpieczonych,
 • czasem trwania umowy,
 • przeznaczeniem składki,
 • wiekiem, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy.

Ubezpieczenie może objąć ochroną tylko nas (wtedy mówimy o indywidualnej polisie na życie), ale również naszych bliskich – partnera, dzieci oraz rodziców. Takie rozwiązanie umożliwia polisa rodzinna, gdzie ubezpieczyć można nawet 10 osób. W przypadku polisy indywidualnej – czas trwania umowy, sumę ubezpieczenia oraz zakres ochrony wybieramy indywidualnie według potrzeb. 

Innym rodzajem jest polisa grupowa. To ochrona, którą możemy nabyć poprzez zakład pracy. Towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje ofertę dla całej firmy, musi zatem uwzględnić potrzeby wszystkich pracowników bez względu na ich zarobki, wiek oraz stan zdrowia. Z tego właśnie powodu polisa grupowa oferuje szeroki zakres ochrony, jednak przy dość niewysokiej sumie ubezpieczenia. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, ale rozwiązanie umowy z pracodawcą będzie oznaczało również zakończenie umowy polisowej.

Ubezpieczenia rozróżniamy także ze względu na przeznaczenie składki. Część polis na życie koncentruje się na ochronie ubezpieczonego, inne z kolei zostały stworzone z myślą o oszczędzaniu lub inwestowaniu (np. polisa posagowa, polisa inwestycyjna). Składka jest wówczas dzielona na dwie części, gdzie jedna z nich kierowana jest właśnie na oszczędności lub inwestycję.

Znaczącym rozróżnieniem jest czas trwania umowy ubezpieczeniowej. W przypadku polisy grupowej umowa jest podpisywana na 12 miesięcy, ale pozostałe ubezpieczenia dotyczą dłuższych okresów – np. 5, jak i 30 lat. 

Wiek, w jakim przystępujemy do ubezpieczenia, jest również istotny. Indywidualne polisy na życie przewidują progi wiekowe najczęściej między 18, a 65 rokiem życia. W przypadku polisy posagowej ochroną może zostać dziecko od 1 roku życia. Górna granica wiekowa może być zdecydowanie wyższa w polisie bezterminowej, gdzie zakupu można dokonać zarówno w wieku 65, jak i 70 roku życia. Polisa bezterminowa zapewnia ochronę dożywotnią, co oznacza, że po zakończeniu okresu składkowego, ochrona z ubezpieczenia trwa nadal.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń na życie?

Znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczeń mogą zaważyć na tym, jaką polisę ostatecznie wybierzemy.

Sprawdźmy, jakie rodzaje ubezpieczeń możemy znaleźć wśród dostępnych ofert:

 • ubezpieczenie na wypadek śmierci – świadczenie z polisy wypłacane jest z tytułu śmierci ubezpieczonego, pieniądze w takiej sytuacji zostają wypłacone osobom wskazanym w umowie jako uposażonym; to forma zabezpieczenia dla rodziny lub przy wysokim kredycie.
 • ubezpieczenia na dożycie – ubezpieczyciel wypłaca pieniądze z tytułu dożycia końca umowy ubezpieczenia; wypłata świadczenia może mieć również miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczony umrze przed zakończeniem umowy, jednak wówczas środki trafiają do jego bliskich. 
 • ubezpieczenie mieszane – to rodzaj polisy, która w ramach jednej składki łączy w sobie dwie funkcje: ochronną i oszczędnościową lub inwestycyjną; wybrana część składki jest kierowana na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne;
 • ubezpieczenia posagowe – to rodzaj zabezpieczenia przyszłości dla dziecka, pieniądze z polisy zostają wypłacone w momencie, gdy dziecko staje się dorosłe; środki mogą być wykorzystane na dowolny cel; zadaniem polisy jest również ochrona na wypadek śmierci rodzica. 
 • ubezpieczenie grupowe– to forma zabezpieczenia, którą spotkać się można najczęściej w miejscu pracy; ze względu na dużą grupę docelową ubezpieczyciel może zaoferować niską cenę składki przy szerokim zakresie ochrony; umowa zawierana jest na rok z możliwością przedłużenia; 
 • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym - w tym przypadku część składki polisowej jest wpłacana na fundusz inwestycyjny, co niesie za sobą pewne ryzyko, ale może również zapewnić powiększenie kapitału. 

Podział ze względu na konstrukcję samego ubezpieczenia

W wyborze ubezpieczenia na życie bardzo ważna jest również sama konstrukcja polisy. W tym przypadku rozróżniamy dwa rodzaje produktów:

 • ubezpieczenia czyste – są to polisy, które skupiają się na ochronie ubezpieczonego, w czasie trwania umowy nie może on korzystać ze zgromadzonych na koncie polisowym środków, a sama składka jest uśredniona.
 • ubezpieczenia mieszane – to produkty, które oprócz ochrony spełniają dodatkową rolę: oszczędnościową lub inwestycyjną; ubezpieczony może w trakcie trwania umowy korzystać ze zgromadzonych środków, ale w ustalonym przez umowę zakresie.

Ile kosztują różne rodzaje ubezpieczeń na życie?

Wysokość składki jest zależna od kilku różnych rzeczy. Na cenę polisy wpływa:

 • wybrana suma ubezpieczenia,
 • zakres ochrony,
 • porównanie ofert przed zakupem,
 • wiek w chwili zawierania umowy,
 • stan zdrowia w chwili zawierania umowy,
 • rodzaj polisy.

Cena może być niższa lub wyższa w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia. Ma znaczenie to, czy ubezpieczymy się na kwotę 20 000 zł czy 2 000 000 zł. Sami możemy wybrać SU, która nas interesuje oraz która wpisuje się w nasze możliwości finansowe.

Znaczenie ma również zakres ochrony - możemy zdecydować się na ochronę podstawową, ale i rozszerzoną w takim zakresie, jaki jest nam realnie potrzebny. Oznacza to, że część osób wybierze np. jedną lub dwie umowy dodatkowe, a ktoś inny może zdecydować się na maksymalną ochronę.

Kluczem do znalezienia tańszej oferty i obniżenia kosztów związanych z ubezpieczeniem na życie jest porównanie ofert. Musimy pamiętać o tym, że zakup pierwszej znalezionej oferty może skutkować przepłaceniem za polisę. Warto poświęcić chwilę na to, by zapoznać się ze wszystkimi istniejącymi możliwościami. Jeśli trudno nam się w tym rozeznać - pomocą może być porównywarka ubezpieczeń na życie.

Na wysokość składki wpływ ma również wiek, w jakim jesteśmy podczas zakupu polisy. Im później decydujemy się na zakup ubezpieczenia, tym większe ryzyko poważnych chorób, np. zawału serca, udaru mózgu, jak również śmierci. Ubezpieczyciel bierze te ryzyko od uwagę i stąd wyższa kwota składki. Nie warto zatem odkładać decyzję o zakupie ubezpieczenia na później. 

Stan zdrowia również jest istotny dla ubezpieczyciela. Będzie on oczekiwać od nas wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań lekarskich. Dzięki temu będzie mógł ustalić czy w chwili zawierania umowy nie jesteśmy poważnie chorzy oraz jak wysokie ryzyko zachorowania nas dotyczy.

Nie bez znaczenia jest również rodzaj polisy. Inny koszt dotyczyć będzie polisy indywidualnej oraz grupowej. Najtańszym możliwym ubezpieczeniem jest polisa szkolna NNW, w której opłacamy składkę roczną i wynosi ona zwykle około 50 - 100 zł. W przypadku polisy posagowej ubezpieczyciel może zastosować minimalną kwotę obowiązkową (np. nie mniej niż 150 zł miesięcznie). W ubezpieczeniu grupowym składka bardzo często wynosi około 50 zł miesięcznie, z kolei w przypadku polisy indywidualnej - składka może kosztować nas zarówno 50 zł, jak i 300 zł miesięcznie.

Przykładowa oferta ubezpieczeń na życie

PolisaIndywidualnaGrupowaRodzinnaBezterminowa

NNW szkolne

Posagowa

Liczba ubezpieczonych

1-21-21-101-211
Częstotliwość opłacania składki

Miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna

MiesięcznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaRocznaMiesięczna
Wiek ubezpieczonego18-71 lat

18 – do rozwiązania umowy z pracodawcą

1-66 lat18- dożywotnioDo 25 latDo 25 lat

Możliwość rozszerzenia ochrony

TakNieTakNieNieTak

Szczegółowa ankieta medyczna

TakNieTakNieNieNie
Przykładowa polisaNationale-NederlandenPZU P PlusNationale-Nederlanden Ochrona Jutra

4 Life Direct
Red Sands Life Assurance Company 
 

Compensa NNW DzieckoWarta Ubezpieczenie dziecka Warta Posag
Wysokość składkiOd 50 zł miesięcznieOd 50 zł miesięcznieOk. 150 zł miesięcznie

Składka ustalana indywidualnie

Ok. 30 zł rocznieSkładka ustalana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne.

Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Dobra polisa powinna być do nas jak najbardziej dopasowana. Ważne jest to, kogo i na jaką kwotę chcemy zabezpieczyć, jakim dysponujemy budżetem, jakie zagrożenie płynące z naszej pracy oraz spędzania wolnego czasu nas dotyczą oraz to, czy zależy nam wyłącznie na ochronie czy również tworzeniu oszczędności.

Każdy z nas jest inny pod wieloma względami – część klientów ma dzieci, inni nie planują zakładania rodziny. Pewna grupa może wykonywać pracę w biurze, inni z kolei są zatrudnieni w miejscu, gdzie ryzyko wypadku lub zgonu jest zdecydowanie wyższe. Różnimy się również ze względu na zobowiązania finansowe – ktoś może mieć nieduży kredyt na samochód, z kolei inni są zadłużeni na najbliższe 20 lat w ramach kredytu na mieszkanie.

Zastanówmy się zatem dobrze – czego najbardziej się obawiamy, jakiego wsparcia oczekujemy oraz ile jesteśmy w stanie zainwestować w dobre ubezpieczenie na życie. Jeśli wiemy czego szukamy, należy przejść do porównania dostępnych ofert, by wybrać tę najbardziej korzystną. Pomocnym narzędziem może okazać się porównywarka ubezpieczeniowa, która ułatwi nam dotarcie do tych ofert, które stworzone zostały z myślą o naszych potrzebach.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

W chwili, gdy szukamy odpowiedniej polisy na życie, możemy mieć pewne trudności ze znalezieniem najbardziej pasującej oferty. Głównym problemem może być ilość dostępnych propozycji. Ze względu na to, że na polskim rynku funkcjonuje wiele różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a dostępnych rodzajów polis również jest sporo – wybranie jednej może stanowić dla wielu osób duże wyzwanie.

Pomocą w tej sytuacji może okazać się porównywarka ubezpieczeniowa. Jest to narzędzie proste w obsłudze. Wymaga wypełnienia krótkiej ankiety, w której to zaznaczamy, jakiego produktu szukamy oraz podajemy kilka informacji o nas samych – ile mniej więcej zarabiamy, jaką pracę wykonujemy, w jak dużym mieście mieszkamy. Na tej podstawie zostanie przygotowana dla nas kalkulacja dostępnych rozwiązań.

W ten sposób możemy zaoszczędzić sporo wolnego czasu oraz pieniędzy. Możemy wybrać najtańsze możliwe rozwiązanie, a dodatkowo – nie poświęcimy swojego cennego czasu na wnikliwe wczytywanie się w szczegóły wielu różnych ofert.
 

Ważne informacje

1. Polisa na życie nie jest jednowymiarowym produktem i na rynku ubezpieczeniowym mamy wiele możliwości ochronnych do wyboru

2. Ubezpieczenie na życie może dotyczyć zarówno osób dorosłych, dzieci, jak i seniorów

3. Dopasujmy zarówno rodzaj ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i sumę ubezpieczenia do swoich możliwości finansowych oraz potrzeb

4. Porównanie ofert znacznie ułatwi nam znalezienie dobrej polisy na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rodzaje ubezpieczeń na życie

 1. Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie?

  Tak, można posiadać kilka ubezpieczeń na życie. To oczywiście będzie generować większe wydatki, jednak takie rozwiązanie ma bardzo ważne plusy. Posiadając np. dwie polisy, możemy liczyć na dwa odszkodowania.

 2. Co to jest ubezpieczenie czyste?

  Ubezpieczenie czyste to rodzaj ubezpieczenia, który jasno określa cel czyli ochronę ubezpieczonego. Cała składka kierowana jest na konto polisowe i zapewnia ochronę w wybranym przez nas zakresie. 

 3. Co to jest ubezpieczenie mieszane?

  Ubezpieczenie mieszane to produkt, którego zadaniem są dwa różne cele: ochrona oraz oszczędzanie lub inwestycje. Składka podzielona zostaje na dwie części i każda z nich kierowana jest na inny cel. Jedna z nich jest odkładana na rachunku ochronnym, druga część kierowana jest z kolei na oszczędności lub inwestycje. Taka forma ubezpieczenia pomaga pomnażać zgromadzone środki.

 4. Jaki jest koszt polisy na życie?

  To, ile zapłacimy za naszą polisę na życie, zależy od kilku czynników, ale przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, porównania ofert oraz tego, ile mamy lat oraz jakim zdrowiem się cieszymy. Ubezpieczenie może kosztować zarówno 50 zł, jak i 300 zł miesięcznie.

 5. Jak wybrać odpowiednią polisę na życie?

  Każdy z nas ma zupełnie inne potrzeby względem ubezpieczenia – część osób może oczekiwać szerokiego zakresu ochrony, inni solidnej pomocy finansowej dla bliskich na wypadek śmierci, a jeszcze inni będą chcieli zainwestować swoje środki. Należy zastanowić się nad celem polisy oraz budżetem, jaki jesteśmy w stanie poświęcić na regularne składki.

 6. Grupowe ubezpieczenie na życie – czy warto?

  Polisa grupowa z całą pewnością może być atrakcyjnym rozwiązaniem, ale na pewno nie dla każdego. Część osób skorzysta z szerokiego zakresu ochrony, a równie ważnym atutem będzie niska cena składki. Inni z kolei mogą uznać, że ubezpieczenie z tak niską sumą ubezpieczenia nie spełnia ich oczekiwań.