Sprawne auto może uchronić Ciebie i Twoich pasażerów przed poważnymi obrażeniami podczas wypadku. Pamiętaj też, że poruszając się po drogach samochodem bez ważnego badania technicznego, ryzykujesz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

mechanicy naprawiający samochód
Porównaj ceny OC i AC

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany nie tylko do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC, lecz także do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych pojazdu i to bez względu na to, czy ma wykupioną polisę AC czy też nie. Są to badania, które mają nam zagwarantować sprawność naszego auta, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa osób nim jadących, innych uczestników ruchu, jak również ochrony środowiska naturalnego.

Jak często powinniśmy „badać” nasze auto?

Jeśli kupiliśmy auto prosto z salonu to jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia pierwszego badania technicznego dopiero po trzech latach od dnia zakupu. Kolejny przegląd musimy wykonać po upływie dwóch lat, a kiedy nasz samochód jest już pięciolatkiem, badania techniczne powinny być wykonywane po upływie każdego roku. Każdy przegląd zostaje potwierdzony pieczątką w dowodzie rejestracyjnym wraz z podaniem terminu kolejnego badania lub ważności obecnego. Tę datę powinniśmy sobie za każdym razem dobrze zapamiętać.

Kary za brak aktualnych badań technicznych

Warto wiedzieć, że przy zwykłej kontroli drogowej brak badań technicznych może być dla kierowcy bardzo kłopotliwy. Dlatego należy o nich bezwzględnie pamiętać, bo jeśli podczas niej nie będziemy w stanie przedstawić policji dowodu rejestracyjnego z potwierdzeniem aktualnego przeglądu technicznego samochodu, musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami naszego nieprzemyślanego zachowania:

Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję

W przypadku kontroli drogowej kierowcy grozi zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i skierowanie jego auta na badania techniczne. Jeśli niewiele spóźniliśmy się z kolejnym przeglądem to teoretycznie możemy liczyć na pobłażliwość i upomnienie ze strony policjanta. Jednak najczęściej w takiej sytuacji dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany, a my dostaniemy kwitek ze skierowaniem na obowiązkowe badanie techniczne.

Musimy przy tym pamiętać, że kwitek, który otrzymamy nie zastępuje dowodu rejestracyjnego i wydawany jest na siedem dni tylko po to, aby móc dojechać do najbliższej stacji kontroli – wyjaśnia Wojciech Rabiej z internetowej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. Ponadto po tak nieprzyjemnej kontroli drogowej konieczna będzie wizyta w jednej z okręgowych stacji kontroli pojazdów, a nie w którejkolwiek przeprowadzającej takie badania – dodaje Wojtek Rabiej.

Jeśli przejdziemy pozytywnie badania w stacji okręgowej, otrzymamy zaświadczenie ważne 30 dni, z którym możemy jeździć do czasu odzyskania dowodu rejestracyjnego. Ten otrzymamy w urzędzie właściwym ze względu na miejsce rejestracji po okazaniu dokumentu ze stacji okręgowej potwierdzającego sprawność naszego auta.

Brak odszkodowania z ubezpieczenia OC?

Jeśli spowodowałeś szkodę pojazdem bez ważnych badań technicznych, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z Twojego OC. Nie jest bowiem zwolniony z odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Jednak nie zwalnia Cię to z obowiązku posiadania aktualnych badań technicznych pojazdu.

A jeśli nie masz ważnych badań technicznych jako poszkodowany?

Inny kierowca wyjechał z drogi podporządkowanej, nie ustąpił Ci pierwszeństwa i doszło do kolizji? Co prawda Ty nie byłeś jej sprawcą, ale Twój samochód nie miał ważnych badań technicznych. Co w takiej sytuacji? Odszkodowanie zostanie Ci wypłacone, ale ubezpieczyciel może uznać, że stan techniczny pojazdu wpłynął na powstanie szkody lub na jej rozmiary. W takim przypadku odszkodowanie może zostać pomniejszone.

Brak odszkodowania z ubezpieczenia AC

Twój samochód w wyniku kolizji uległ zniszczeniu, a Ty jesteś przekonany, że za jego naprawę zapłaci ubezpieczyciel, bo posiadasz wykupioną polisę AC? Uważaj, bo możesz się mocno rozczarować. Jeśli auto w chwili zdarzenia nie miało ważnych badań technicznych, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, a Ty musisz być przygotowany na pokrycie kosztów spowodowanej przez Ciebie stłuczki z własnej kieszeni.