Kupno ubezpieczenia na życie nie jest prostą decyzją. To, na jaki produkt się zdecydujemy, zależy od wielu różnych czynników. Stąd tak ważne jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym, który ułatwi nam decyzję. Jego wiedza może być bardzo przydatna, dzięki czemu wybierzemy polisę najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb.

Podpowiadamy, o co warto zapytać doradcę ubezpieczeniowego, o czym warto pamiętać podczas rozmowy i na które punkty w umowie zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy na życie. Dzięki temu łatwiej będzie nam wybrać odpowiedni produkt.

Jak wygląda zakup polisy na życie online?

Najłatwiejszym sposobem jest wybór polisy na życie z porównywarki. Zasada jej działania opiera się na kilku czynnościach:

1. Wypełniamy krótki formularz. W zależności, czego szukamy, uzupełniamy pola dla Ubezpieczenia na życie lub Zabezpieczenia do kredytu bankowego

2. Otrzymujemy gotowe oferty z rzeczywistymi cenami. Wygenerowane w porównywarce polisy możemy zestawić ze sobą i ocenić, która z ofert jest korzystniejsza pod względem ceny, zakresu ochrony czy kwot odszkodowania.

3. Kontaktuje się z nami konsultant i potwierdza prawdziwość danych, a następnie przekazuje je do ubezpieczycieli.

4. Wybrane towarzystwa ubezpieczeniowe kontaktują się z nami również telefonicznie i przedstawiają szczegóły oferty. W pojedynczej kalkulacji mamy możliwość skorzystania z 5 ofert.

5. Ustalamy termin spotkania z doradcą ubezpieczeniowym tego towarzystwa, które naszym zdaniem ma dla nas najlepsze warunki. Takie spotkanie może odbyć się w miejscu naszego zamieszkania, więc właściwie cały proces zakupu polisy na życie odbywa się bez konieczności wychodzenia z domu.

Dlaczego warto spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym?

Przy zakupie ubezpieczenia na życie kontakt z doradcą jest niezwykle ważny. Rolą doradcy nie jest przymuszenie nas do podpisania konkretnej umowy, a dobór oferty do naszych indywidualnych potrzeb. To również bardzo ważny element zakupu polisy dla samego ubezpieczyciela, ponieważ zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest przeprowadzenie z nami wywiadu (na podstawie ankiety medycznej) i pomoc w wyborze polisy. 

Doradca ustala ryzyko ubezpieczeniowe (np. dotyczące zachorowania czy śmierci). Stąd właśnie konieczność wykonania ankiety medycznej lub badań lekarskich. Dzięki temu oferta może odpowiadać naszym oczekiwaniom – zapewniać wysoką sumę ubezpieczenia, składki dopasowane do możliwości finansowych czy ochronę dodatkową, na której najbardziej nam zależy.

Ubezpieczenie online bez spotkania z agentem też jest możliwe, ale w tego typu produktach towarzystwa ograniczają ryzyko ubezpieczeniowe do minimum. W efekcie dostajemy bardzo wąski zakres ochrony (najczęściej tylko jedno zdarzenie – zgon ubezpieczonego), niskie kwoty odszkodowania (do 100 000 zł) i ograniczony wiek zawarcia umowy (przed skończeniem 50 lat). 

Zanim spotkamy się z doradcą - przykładowa kalkulacja ubezpieczenia na życie

Towarzystwa ubezpieczeniowe na swoich stronach internetowych często oferują możliwość przykładowej kalkulacji składek, jednak więcej informacji uzyskamy korzystając z kalkulatora ubezpieczeniowego.

Przykładowo, osoba w wieku 34 lat może wybrać jedną spośród ponad trzydziestu ofert. Najtańsza kosztuje 40 zł miesięcznie, najdroższa ponad 300 zł. Różnica wynika z innych kwot odszkodowania za zgon, poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu czy uszczerbek na zdrowiu. O wysokości składki decyduje też wewnętrzna polista każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Podane ceny są wstępnymi i mogą się zmienić, jeśli ubezpieczony nie będzie cieszył się dobrym zdrowiem, co potwierdzą badania lekarskie zlecone na koszt ubezpieczyciela.

Część towarzystw obecna w porównywarce nie podaje cen swoich produktów, ale można w szybki sposób zamówić rozmowę z konsultantem, by poznać szczegóły oferty.

O co warto dopytać doradcę ubezpieczeniowego? 

Spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym jest okazją do tego, by dopytać o wszystkie szczegóły dotyczące podpisywanej przez nas umowy, jak i samego produktu. Może np. okazać się, że składka miesięczna będzie wyższa niż w opisie produktu na stronie internetowej, ponieważ podczas rozmowy zdecydowaliśmy się zakupić kilka umów dodatkowych, które zwiększą nasz zakres ochrony. Różnica w składce może również z naszego wieku lub stanu zdrowia, zatem oferta, która reklamowała się jako polisa od 20 zł miesięcznie – może nie mieć wiele wspólnego ze składką, jaką nam przyjdzie płacić.

Bardzo ważne jest zatem, by podczas rozmowy z agentem rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące umowy. Powinniśmy zapytać o różnice dotyczące zakresu ochrony podstawowej i rozszerzonej: jakie opcje mamy do wyboru, jaka suma ubezpieczenia obowiązuje przy umowach dodatkowych, jak rozszerzenia wpłyną na cenę naszej składki.

Spośród umów dodatkowych najczęściej możemy wybrać ochronę na wypadek: 

 • zgonu w wypadku komunikacyjnym,
 • zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • urazu ciała (NNW), 
 • poważnego zachorowania, 
 • trwałego inwalidztwa, 
 • wypadku przy pracy, 
 • leczenia szpitalnego, 
 • rehabilitacji, 
 • operacji chirurgicznej, 
 • narodzin dziecka.

Polisa oprócz wsparcia finansowego może również zapewniać nam bogaty pakiet assistance. Tutaj jednak pamiętajmy o tym, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować nam zupełnie inny pakiet pomocowy w trudnych sytuacjach, więc warto oferty porównywać przed zakupem. Assistance może zapewnić nam: transport medyczny, dowóz leków, pomoc psychologiczną, rehabilitację, pomoc domową po hospitalizacji, pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji.

O co zapyta doradca ubezpieczeniowy?

Rozmowa z doradcą ubezpieczeniowym to nie tylko nasze pytania skierowane do niego, ale również seria pytań do nas. Powinniśmy być zatem przygotowani na to, o co może nas zapytać, ponieważ brak konkretnych informacji może wydłużyć proces podpisywania umowy.

Doradca ubezpieczeniowy może zapytać nas przede wszystkim o nasz stan zdrowia, na podstawie którego będzie oceniane ryzyko z nami związane. Ankieta medyczna powinna być przez nas rzetelnie wypełniona, a zatajanie ważnych informacji będzie działało na naszą niekorzyść. Pytania mogą dotyczyć:

 • wieku,
 • przebytych chorób,
 • przebytych operacji,
 • nałogów,
 • zażywanych leków,
 • pobytów w szpitalu,
 • nieprawidłowości w dotychczasowych badaniach.

Oczywiście informacje o stanie zdrowia powinny być dla nas oczywiste, jednak zdarza się, że potrzebne są informacje dotyczące np. operacji przebytych w dzieciństwie i tutaj warto znać szczegóły takich zdarzeń. 

Agent ubezpieczeniowy może również zapytać nas o nasze zarobki, stanowisko na jakim pracujemy, co pozwoli oszacować nasze możliwości finansowe. Ważną informacją mogą być również nasze miesięczne wydatki. Dzięki temu zakupiona oferta nie powinna przekraczać naszych możliwości finansowych. 

O tym pamiętaj na spotkaniu z agentem ubezpieczeniowym

Ubezpieczyciel gwarantuje nam ochronę finansową w określonych zdarzeniach polisowych. To od nas zależy, na jakie umowy dodatkowe się zdecydujemy. Warto jednak pamiętać, jakie możliwości oferuje nam rynek ubezpieczeniowy, by móc świadomie dokonać wyboru.

Zgon ubezpieczonego (bez względu na przyczynę) – ubezpieczyciel może zaoferować nam SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, jest to świadczenie wypłacane jednorazowo osobom uposażonym z zachowaniem kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni.
 
Nieszczęśliwy wypadek – może być podstawą do otrzymania odszkodowania, SU jest liczona procentowo według tabeli dołączonej do regulaminu polisy, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
 
Poważne zachorowanie – w przypadku zachorowania np. na nowotwór złośliwy lub udar mózgu, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie SU 0d 10 000 do 500 000 zł, odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie. 

Leczenie szpitalne – również może być podstawą do otrzymania świadczenia. SU może wynosić od 10 do 100 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej decyduje oferta ubezpieczyciela),wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala.  

Rehabilitacja – gdy ubezpieczyciel zapewnia nam pomoc na wypadek rehabilitacji, możemy liczyć na SU od 1000 do 10 000 zł, która pokryje koszty związane z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, takie świadczenie jest wypłacane jednorazowo.  

Operacja chirurgiczna – w przypadku operacji ubezpieczony może otrzymać SU do 100 000 zł, pieniądze są wypłacane po operacji, a wysokość kwoty może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia.  

Medyczne assistance – jest to realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa, najczęściej określona limitem SU. 

Limity i wyłączenia odpowiedzialności – podczas rozmowy z agentem z całą pewnością warto zapytać o punkt w umowie, który określa wyłączenia odpowiedzialności oraz limity z tym związane. Są to okoliczności zdarzenia polisowego, w których ubezpieczyciel może odstąpić od wypłaty należnego nam świadczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą najczęściej sytuacji, w których ubezpieczony działał świadomie na swoją niekorzyść. Ubezpieczyciel może nie wypłacić pieniędzy z polisy w sytuacji, gdy do zgonu ubezpieczonego dojdzie wskutek m.in.:

 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • samobójstwa (do 2 lat od podpisania umowy),
 • brania udziału w bójkach, protestach lub rozruchach.

W przypadku poważnego zachorowania podstawą do niewypłacenia środków z polisy może być zachorowanie lub problemy zdrowotne powstałe wskutek:

 • wojny, działań wojennych lub stanu wojennego; aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach; 
 • niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków; 
 • spożycia alkoholu (rozumianego jako stężenie alkoholu we krwi co najmniej 0,2 promila albo obecność alkoholu w wydychanym powietrzu co najmniej 0,1 mg w 1 dm sześciennym); 
 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa, 
 • próby samobójczej, 
 • świadomego samookaleczenia lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności; 
 • wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania na pokładzie samolotu innego niż samolot przewoźnika lotniczego;
 • prowadzenia pojazdu mechanicznego bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 • wad wrodzonych i schorzeniami będącymi ich skutkiem; 
 • choroby AIDS;
 • jeśli poważne zachorowanie zostało zdiagnozowane lub było leczone przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową;
 • uprawiania niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznych albo udziału w niebezpiecznych zajęciach sportowych lub aktywnościach fizycznych. 

Z wyłączeniami odpowiedzialności warto zapoznać się wcześniej, by uniknąć na przyszłość rozczarowania brakiem odszkodowania. Agent powinien wyjaśnić wszystkie zawiłości dotyczące limitów oraz ograniczeń odpowiedzialności.

Ważne informacje

1. Spotkanie z doradcą ubezpieczeniowym pozwoli dobrać odpowiednią ofertę do naszych potrzeb

2. Ubezpieczenia 100% online, czyli bez spotkania z doradcą, zwykle oferują niższe sumy ubezpieczenia i podstawowy zakres ochrony

3. Doradca ubezpieczeniowy wyjaśni nam różnice dotyczące składek, sumy ubezpieczenia czy zakresu ochrony w poszczególnych ofertach

4. Podczas spotkania agent może zapytać nas o stan zdrowia, nasze zarobki oraz wydatki