Jedną z możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości jest polisa osobowa. Czy taka ochrona jest dla nas odpowiednia? Na czym polega takie ubezpieczenie? Już od 50 zł miesięcznie możemy zapewnić sobie ochronę za pomocą ubezpieczenia osobowego. Sprawdzamy, co dokładnie oferuje taki rodzaj polisy.

Zakup ubezpieczenia na życie może wiązać się z zawarciem umowy na kilka lub kilkanaście lat. Długoterminowe zobowiązanie powinno być zawierane świadomie, dlatego warto dowiedzieć się, na czym polega ubezpieczenie osobowe. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy jest to rozwiązanie dla nas korzystne.

Czym jest ubezpieczenie osobowe?

Na rynku ubezpieczeń na życie dostępnych jest wiele różnych rodzajów ochrony. Jednym z nich jest polisa osobowa. 
Przyjrzyjmy się temu produktowi oraz jego definicji, która jest bardzo ważna.

Ubezpieczenie osobowe – to rodzaj polisy gospodarczej, w której przedmiotem ochrony jest życie, zdrowie oraz zdolność ubezpieczonego do pracy.

W tym miejscu warto przytoczyć przepisy, które jasno określają, czego dotyczy ochrona.
 
Zgodnie z art. 829 Kodeksu cywilnego polisa osobowa zapewnia ochronę dotyczącą

 • przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
 • przy ubezpieczeniu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Na temat ubezpieczeń osobowych wypowiada się również ustawa z dnia 20 września 1984 roku o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych w art. 2 ust. 2, która określa, że w polisie osobowej zakład ubezpieczeń udziela ochrony osobom fizycznym w razie zajścia określonych zdarzeń losowych, które dotyczyły życia, zdrowia lub zdolności do pracy.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie osobowe?

Ubezpieczenie osobowe różni się od pozostałych polis pod kilkoma, ważnymi względami. Te różnice mogą być znaczące, gdy szukamy odpowiedniej ochrony na przyszłość. Sprawdźmy zatem, czym różnią się ubezpieczenia osobowe od pozostałych produktów ochronnych:

 • przedmiot ochrony ubezpieczeniowej – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie, zdrowie i zdolność do pracy ubezpieczonego;
 • charakter szkody – niewymierna w kwocie, nie zawsze o negatywnym wydźwięku;
 • podmiot ubezpieczenia – jedna osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych; 
 • suma ubezpieczenia – jest ustalana swobodnie przed zawarciem umowy;
 • czas trwania ochrony ubezpieczeniowej – najczęściej jest to długoterminowe ubezpieczenie, którego umowa trwa dłużej niż rok;
 • charakter wypłacanych świadczeń – mowa o świadczeniach, nie zaś odszkodowaniach.

Ubezpieczenie osobowe w przeciwieństwie do polisy majątkowej inaczej określa wysokość sumy ubezpieczenia czy zakres preferowanej ochrony. Wartość przedmiotu ochrony w przypadku ubezpieczenia majątkowego jest zrozumiała – możemy wyliczyć, ile warte są nasze dobra materialne. Z kolei w polisie osobowej nie da się obliczyć wartości życia lub zdrowia ubezpieczonego, przez co to on sam ustala, na jaką sumę chce się ubezpieczyć.

Alicja Orłowska, ekspert Rankomat

W jakich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie osobowe?

Ubezpieczenie osobowe może zapewnić wsparcie finansowe w trudnych życiowych chwilach, ale może również zapewnić pomoc nie tylko w wymiarze finansowym, która będzie polegała na konkretnych usługach.

Co dokładnie może zapewnić polisa osobowa:

 • ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • łatwy i szybki dostęp do opieki zdrowotnej w prywatnych placówkach medycznych,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji/ zwrot kosztów za zakupienie sprzętu niezbędnego do rehabilitacji,
 • świadczenie z tytułu niezdolności do pracy,
 • ochronę dla pracowników.

To, jak szeroki zakres ochrony uzyskamy, zależy od nas samych. Warto więc wcześniej zapoznać się z dostępnymi ofertami i sprawdzić, jakie możliwości oferują

Jak długo trwa umowa w ubezpieczeniu osobowym?

Ubezpieczenie osobowe jest produktem, dla którego umowa najczęściej jest długoterminowa. Minimalny czas trwania umowy to 12 miesięcy, jednak taka sytuacja raczej rzadko ma miejsce. Najczęściej umowa będzie trwała 5 lat lub więcej – 10, 20, a nawet 30 lat.

Czas trwania umowy w dużym stopniu zależy od nas oraz naszych preferencji. Również towarzystwo ubezpieczeniowe określa, na jak długo możemy zawrzeć umowę. Te osoby, którym zależy na wieloletniej ochronie, powinny być zadowolone z takiej rozwiązania. 

Ile kosztuje ubezpieczenie osobowe?

Cena w ubezpieczeniu osobowym jest zależna od kilku ważnych czynników. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi wziąć je pod uwagę, by móc obliczyć koszt naszego ubezpieczenia w oparciu o nasze ryzyko dotyczące śmierci lub poważnego zachorowania.

Co ma wpływ na cenę naszej polisy:

 • wiek, w jakim przystępujemy do zakupu – im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko wystąpienia poważnych chorób, a co za tym idzie – również śmierci,
 • wybrana przez nas suma ubezpieczenia – od tego, jaką sumę wybierzemy, będzie zależało, jak dużą składkę za polisę będziemy płacić, inną składkę zapłacimy za ubezpieczenie z SU w wysokości 50 000 zł, a zupełnie inną, gdy SU wynosi 1 000 000 zł,
 • nasz aktualny stan zdrowia – ubezpieczyciel poprosi nas o wypełnienie ankiety medycznej, w której jesteśmy zobowiązani do udzielenia prawdziwych informacji o swoim stanie zdrowia, stylu życia, używkach oraz sposobie spędzania wolnego czasu,
 • umowy dodatkowe – możemy zdecydować się na umowę podstawową lub rozbudować swoją ochronę w wybranym kierunku, każda umowa dodatkowa może zwiększyć cenę naszej składki o kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych,
 • brak porównania ofert ubezpieczeniowych – zbyt szybko podjęta decyzja może prowadzić do tego, że przepłacimy za wybraną polisę, porównanie pomoże nam znaleźć tańsze i lepsze rozwiązanie.

Przykładowy koszt ubezpieczeń na życie

Oferta/koszt miesięczny

Poważne zachorowanieUszczerbek na zdrowiu 1%Zgon

ERGO Hestia /od 55 zł

4000 zł250 zł22 000 zł

Generali /od 68 zł

2000 zł300 zł35 000 zł

Generali /od 140 zł

6000 zł550 zł70 000 zł

ERGO Hestia /od 130 zł

20 000 zł750 zł100 000 zł

Tabela 1. Składki miesięczne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z 17.01.2022 r.

Warto mieć na uwadze również ochronę dodatkową. Często wybieranym wariantem jest ochrona w razie poważnego zachorowania. Przy porównaniu polis należy zwrócić uwagę na to, co dokładnie oferują poszczególne oferty. Każda z nich może oferować inną liczbę chorób, objętych ochroną, sumę ubezpieczenia lub inną formę wsparcia. 

Przykładowe oferty polis na życie z ochroną w razie poważnego zachorowania

TUNazwa polisy

Lista chorób objętych ochroną

SU
AllianzPlan pełnej ochronyDo 55 chorób

Wybierana indywidualnie

Nationale-Nederlanden

Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Do 34 choróbDo 600 000 zł
PZU

Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Do 65 chorób15 000 zł – 1 000 000 zł
Pru

Komfort Życia

54 chorobyDo 150% wybranej sumy ubezpieczenia
Signal Iduna

Umowa dodatkowa z tytułu Poważnego Zachorowania

38 choróbDo 600 000 zł
Warta

Warta Ochrona

9 choróbDo 600 000 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Jak widać, każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje zupełnie inną ochronę w wybranym zakresie. Dotyczy to zarówno NNW, jak i ochrony na wypadek utraty zdolności do pracy. Dlatego właśnie warto dokonać porównania różnych możliwości. 

Kiedy ochrona w ubezpieczeniu osobowym nie zadziała?

Przy zakupie polisy na życie należy również pamiętać o tym, że TU ma możliwość odstąpienia od warunków umowy, jeśli do zdarzenia polisowego doszło w określonych okolicznościach. Taki zapis w umowie możemy znaleźć w punkcie o wyłączeniach odpowiedzialności.

Zdarzenia, które stanowią wyjątek dla otrzymania odszkodowania to sytuacje, w których ubezpieczony mógł świadomie podejmować ryzyko szkody lub działać celowo na własną niekorzyść.

Najczęściej sytuacje, w których możemy spotkać się z odmową świadczenia mają miejsce, gdy do uszczerbku lub śmierci doszło wskutek:

 • usiłowania lub popełnienia przestępstwa,
 • brania czynnego udziału w bójce,
 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • przebywania na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne,
 • zatajenia ważnych informacji o swoim stanie zdrowia,
 • samookaleczenia się,
 • samobójstwa (przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczeniowej).

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia osobowego?

Zapoznanie się z treścią umowy jest kluczowe przy jej podpisywaniu. Choć dokument OWU (Ogólnych Warunków Umowy) może wydawać się długi i skomplikowany, należy wiedzieć, na które punkty zwrócić szczególną uwagę.

Co zatem powinniśmy sprawdzić, zanim podpiszemy umowę z ubezpieczycielem:

 • wysokość sumy ubezpieczenia – podczas rozmowy z agentem możemy zmienić zdanie w stosunku do zakresu ochrony, czasu trwania umowy lub ceny składki, to może wpłynąć na SU, zatem warto sprawdzić, czy kwota w umowie zgadza się z tym, czego oczekujemy,
 • zakres ochrony – podobnie, jak w przypadku SU, w czasie rozmowy możemy zrezygnować z jakiegoś rozszerzenia ochrony lub zdecydować się na jakąś umowę dodatkową, sprawdźmy więc czy zakres ochrony jest dokładnie taki, na jakim nam zależało,
 • czas karencji – to czas pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w konkretnym zakresie, najczęściej wynosi od 1 do 24 miesięcy, w zależności od zdarzenia objętego ochroną,
 • limity świadczeń – jeśli w roku polisowym kilkukrotnie zdarzy nam się np. pobyt w szpitalu, który jest objęty ochroną, to z czasem limit świadczeń w tym zakresie może się wyczerpać, umowa powinna określać czy za zdarzenie polisowe uwzględnia jedno lub kilka świadczeń lub określoną pulę pieniędzy.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie osobowe?

Znalezienie odpowiedniej oferty ubezpieczenia na życie może nie być proste. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować kilka różnych rozwiązań. Dodatkowo – oferowany zakres ochrony może różnić się w zależności od TU.

Przy wybieraniu polisy na życie kluczowe jest porównanie wszystkich dostępnych ofert. Dzięki temu nie przepłacimy za ubezpieczenie, znajdziemy najbardziej korzystne rozwiązanie i zapewnimy sobie najlepszą ochronę na przyszłość.

Porównanie ofert będzie banalnie proste, jeśli skorzystamy z pomocy porównywarki. To ona, na podstawie udzielonych przez nas informacji, pomoże znaleźć najbardziej dopasowaną do nas ofertę. W krótkiej ankiecie zaznaczamy oczekiwania względem szukanej polisy – sumę ubezpieczenia, zakres ochrony oraz podajemy kilka ogólnych informacji o nas samych – wiek, wykonywany zawód, zarobki i zostawiamy numer kontaktowy. Nie musimy podawać żadnych szczegółowych danych osobowych.

Po opracowaniu oferty, która będzie sprofilowana według naszych potrzeb, skontaktuje się z nami konsultant w celu przedstawienia oferty. Z nim możemy omówić szczegóły dotyczące oferty oraz umówić spotkanie z agentem ubezpieczeniowym. Dzięki porównywarce możemy zaoszczędzić nie tylko sporo pieniędzy, ale i swój wolny czas, który musielibyśmy poświęcić na wnikliwe czytanie różnych ofert ubezpieczeniowych.

Ważne informacje

1.    Ubezpieczenie osobowe to polisa, która ma na celu zabezpieczyć życie i zdrowie ubezpieczonego

2.    Polisa osobowa może chronić na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, NNW oraz niezdolności do pracy

3.    Polisa osobowa to najczęściej ubezpieczenie długoterminowe

4.    Porównanie ofert może znaleźć najtańsze i najbardziej dopasowane do naszej osoby ubezpieczenie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie osobowe

 1. Na jaką kwotę można się ubezpieczyć z polisą osobową?

  Kwota, na jaką się ubezpieczymy, zależy od naszych potrzeb oraz możliwości finansowych. Suma ubezpieczenia może wynosić zarówno 10 000 zł, jak i 1 000 0000 zł. Im wyższą SU wybierzemy, tym wyższą zapłacimy składkę, dlatego warto dobrać odpowiednią kwotę, która nie obciąży naszego budżetu.

 2. W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy osobowej?

  Do zakupu ubezpieczenia osobowego możemy przystąpić jako osoby pełnoletnie, zatem po ukończeniu 18 roku życia. Polisę możemy zakupić w dowolnym momencie życia, pod warunkiem, że nie przekroczyliśmy progu wiekowego, który wyznaczył ubezpieczyciel. Najczęściej możemy przystąpić do zakupu ubezpieczenia między 18 a 65 rokiem życia.

 3. Czy można kupić ubezpieczenie osobowe, gdy posiada się już inną polisę?

  Tak, można posiadać dowolną liczbę polis. Jeśli posiadamy już np. ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy, to wciąż możemy nabyć indywidualną polisę na życie. Dwie polisy mogą zapewnić nam w przyszłości podwójne odszkodowanie w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia polisowego.

 4. Czy można rozszerzyć zakres ochrony w ubezpieczeniu osobowym?

  Tak, polisa może mieć rozszerzony zakres ochrony, który będzie dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. Możemy więc zdecydować się na podstawową ochronę, jak i dodatkowo wybrać ochronę NNW lub na wypadek utraty zdolności do pracy.