Jak przystało na największe towarzystwo ubezpieczeń w Polsce, wybór polis jest bardzo szeroki. W naszej analizie idziemy na skróty i prześwietlamy 4 wybrane oferty ubezpieczenia na życie, kierując się długością trwania umowy oraz przeznaczeniem ubezpieczenia. 

PZU ubezpieczenie na życie
PORÓWNAJ OFERTY
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/indywidualne-ubezpieczenie-na-zycie-w-pzu-4-oferty-co-wybrac

Jeśli chodzi o czas trwania umowy, do wyboru są dwa warianty: polisa dożywotnia (PZU Ochrona na Zawsze) i polisa terminowa (PZU Spokój na Każdy Dzień). Nasza analiza dotyczy także ubezpieczenia dla rodzica i dziecka (PZU Ja Plus) oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (PZU NNW).

PZU Ochrona na Zawsze – bez opłacania składek

Jak zapewnia PZU - gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe bliskim lub pozostawiamy spadek wskazanym osobom na wypadek śmierci. Ubezpieczenie PZU Ochrona na Zawsze skierowane jest do osób, które chcą opłacać składki przez pewien okres (np. aktywności zawodowej) – a później, mimo iż składki nie są już opłacane, mieć zagwarantowaną pełną, dożywotnią ochronę na wypadek śmierci.

Polisa PZU Ochrona na Zawsze skierowana jest do grupy wiekowej 13-80 lat. Wspomniane składki opłacane są do ustalonego w umowie momentu, natomiast ochrona finansowa trwa do końca życia.   Składki mogą być opłacane regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie) albo jednorazowo.

WAŻNE!
Polisa wymaga od nas wypełnienia ankiety medycznej. Ma ona na celu ustalić stan naszego zdrowia, na podstawie którego następnie dopasowana jest odpowiednia suma ubezpieczenia oraz wysokość składki. Cena w związku z tym może różnić się względem różnych klientów.

W dożywotniej polisie na życie PZU Ochrona na Zawsze obowiązek opłacania składek ustaje, jeśli dokonamy wpłaty jednorazowo lub osiągniemy określony przez umowę wiek.

Od kiedy ubezpieczony nie musi opłacać składek?

wiek ubezpieczonegowarunek
70 lat

jeśli w chwili zawierania umowy
ubezpieczony miał
nie więcej niż 45 lat

75 lat

jeśli w chwili zawierania umowy
ubezpieczony miał
co najmniej 46 lat, ale nie więcej niż 55 lat

80 lat

jeśli w chwili zawierania umowy
ubezpieczony miał
co najmniej 56 lat, ale nie więcej niż 60 lat

85 lat

jeśli w chwili zawierania umowy
ubezpieczony miał
co najmniej 61 lat, ale nie więcej niż 65 lat

Tabela 1. Na podstawie OWU polisy PZU Ochrona na Zawsze.

KOMENTARZ: PZU kieruje się jeszcze jedną zasadą, której nie pokazuje powyższa tabela - jeżeli w początku ubezpieczenia wiek polisowy ubezpieczonego wynosi co najmniej 66 lat, obowiązek opłacania składek trwa 15 lat.

Polisa PZU Ochrona na Zawsze to także czasowe zawieszenie składek. Jeśli opłacimy należne składki, to najwcześniej po upływie 2 lat od początku ubezpieczenia przysługuje nam prawo do zawieszenia opłacania składek na maksymalnie 6 miesięcy. Taką operację możemy wykonać raz na 5 lat.

A co z wyłączeniami odpowiedzialności? W analizowanym produkcie również są obecne i dotyczą zgonu ubezpieczonego. PZU nie wypłaci świadczenia w kilku sytuacjach:

1) gdy ubezpieczony zataił informacje o swoim zdrowiu, które mogły decydować o ocenie ryzyka;
2) zdarzenie nastąpiło w okresie 3 lat od zawarcia umowy (karencja);
3) ubezpieczony zmarł na skutek samobójstwa w okresie 2 lat od zawarcia umowy (karencja).

PZU Ochrona na Zawsze – ile kosztuje?

Wysokość składki, jak i sumy ubezpieczenia jest indywidualnie ustalana przy zawieraniu umowy, którą można rozszerzyć o kilka dodatków, jak:

 • śmierć spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
 • leczenie szpitalne
 • operacja chirurgiczna
 • złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
 • trwałe inwalidztwo spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

PZU Spokój na Każdy Dzień – składka od 1 zł

PZU Spokój na Każdy Dzień kupimy na co najmniej 5 lat, przy czym umowa może trwać nawet sześć razy dłużej. Aby przystąpić do zakupu polisy musimy mieć ukończone 18 oraz mieć nie więcej niż 65 lat. Zatem maksymalnie ochrona może trwać do 70. roku życia.

Polisa w podstawowym zakresie zapewnia świadczenie dla najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego, dlatego jest polecana zwłaszcza kredytobiorcom.

PZU zapewnia, że wypłata z polisy jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a wysokość składki nie zmieni się przez cały okres ubezpieczenia.

Zakres ochrony dodatkowej i wyłączeń odpowiedzialności jest taki sam, jak w przypadku polisy PZU Ochrona na Zawsze, opisywanej wyżej.

PZU Spokój na Każdy Dzień – ile kosztuje?

PZU dysponuje na swojej stronie uproszczonym kalkulatorem, dzięki któremu możemy poznać orientacyjną cenę polisy. Cena będzie zależała m.in. od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia (wysokości świadczenia za zgon właściciela polisy). Sprawdziliśmy cenę w 4 wariantach:

 • 47 zł miesięcznie zapłaci 30-latek na sumę ubezpieczenia w wysokości 200 000 zł
 • 157 zł miesięcznie zapłaci 40-latek na sumę ubezpieczenia w wysokości 400 000 zł
 • 471 zł miesięcznie zapłaci 50-latek na sumę ubezpieczenia w wysokości 500 000 zł
 • 5900 zł miesięcznie zapłaci 60-latek na sumę ubezpieczenia w wysokości 3 000 000 zł

Składka minimalna wynosi 30 zł miesięcznie. Tyle zapłaci np. 18-latek z SU 112 000 zł. Zakres sum ubezpieczenia to 50 000 zł – 3 000 000 zł.

PZU Ja Plus – wsparcie finansowe po wypadku

PZU Ja Plus może dotyczyć rodzica (Pakiet dla Ciebie) lub rodzica z dzieckiem (Pakiet dla Ciebie i Dziecka). To przykład polisy terminowej z okresem trwania umowy na 5 lat. Granice wiekowe dla dorosłych to 18-60 lat, natomiast dzieci 1-18 lat.

Polisa PZU Ja Plus zapewnia wsparcie finansowe na wypadek,

 • śmierci rodzica,
 • śmierci rodzica spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierci rodzica spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
 • wystąpienia u rodzica trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobytu rodzica w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamania kości – dotyczy rodzica i dziecka,
 • wystąpienia u dziecka trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

Jeśli do zgonu dojdzie wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego PZU wypłaci podwójną lub nawet potrójną wypłatę.

PZU Ja Plus – wybrane sumy ubezpieczenia

zdarzenierodzicdzieckoWariant IWariant II

pobyt w szpitalu 
wskutek NW

10 000 zł20 000 zł

złamanie kości 
wskutek NW

10 000 zł20 000 zł

trwałe inwalidztwo
wskutek NW

20 000 zł40 000 zł

zgon
wskutek wypadku komunikacyjnego

100 000 zł200 000 zł

zgon
wskutek NW

50 000 zł100 000 zł

zgon

100 zł100 zł

Tabela 2. opracowana na podstawie strony internetowej PZU.

Polisa PZU Ja Plus nie zadziała w razie doznanych obrażeń (łącznie ze skutkiem śmiertelnym),jeśli doszło do zdarzenie w wyniku samookaleczenia, próby lub popełnienia samobójstwa. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują także złamanie kości w trakcie uprawiania:

 • sportów walki, 
 • sportów motorowych i motorowodnych, 
 • sportów lotniczych, 
 • wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, 
 • speleologii, 
 • nurkowania ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, 
 • skoków do wody, 
 • skoki na bungee
 • udziału w wyścigach (oprócz biegów i pływania).

Przykładowo: jeśli chcemy wybrać opcję ochrony dla siebie i dziecka – mamy dwa warianty do wyboru – wariant I w cenie 27 zł oraz wariant II w cenie 44 zł miesięcznie.

PZU Ja Plus – ile kosztuje?

Cena polisy zależy od wybranego pakietu (rodzic lub rodzic z dzieckiem). Każdy pakiet do 2 warianty różniące się między sobą wysokością odszkodowania za to samo zdarzenie, np. złamanie ręki:

 • 21 zł lub 31 zł miesięcznie (pakiet Dla Ciebie)
 • 27 zł lub 44 zł miesięcznie (pakiet Dla Ciebie i Dziecka)

Składka jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.

PZU Dla Ciebie i Rodziny - NNW dla każdego

Oferta PZU w tym zakresie to ochrona finansowa od nieszczęśliwych wypadków. Będziemy zatem chronieni w razie m.in.:

 • zawału serca;
 • ataku epilepsji;
 • krwotoku śródczaszkowego;
 • omdlenia;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczyciel zapewnia także pomoc Assistance, a dokładniej:

 • pomoc medyczną, rehabilitacyjną oraz pielęgniarską, np. domowa wizyta lekarza lub pielęgniarki, również transport do szpitala;
 • pomoc psychologa;
 • pomoc domową, jeśli w następstwie wypadku potrzebne będzie wsparcie w prowadzeniu domu, np. ubezpieczyciel organizuje osobę, która posprząta lub zrobi zakupy;
 • opiekę nad dziećmi;
 • opiekę nad psami i kotami;
 • zastępstwo w podróży służbowej (zwrot kosztów powrotu z podróży służbowej oraz koszty dojazdu zmiennika),
 • zmiennika kierowcy (jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie będzie mógł wrócić do domu swoim pojazdem, ubezpieczyciel zwróci koszty dojazdu zmiennika);
 • konsultacje przez infolinię medyczną.

Suma ubezpieczenia NNW jest zależna od klienta – on ustala kwotę, na jaką chce się ubezpieczyć.

PZU Dla Ciebie i Rodziny – ile kosztuje?

Wysokość składki ustala się indywidualnie w zależności od:

 • sumy ubezpieczenia
 • liczby ubezpieczonych osób
 • zakresu ubezpieczenia

Ważne informacje

1. Oferta PZU to kilka ochronnych polis na życie, do których można dokupić te same dodatki

2. Ubezpieczony wybiera samodzielnie rodzaj polisy, a także czas trwania umowy

3. Najtańsze ubezpieczenie indywidualne na życie PZU kosztuje 1 zł dziennie

4. Umowę można zawrzeć do ustalonego wieku, także w przypadku ubezpieczenia dożywotniego