Największe towarzystwo ubezpieczeń w Polsce ma bardzo szeroki wybór polis. Wybraliśmy 4 oferty i w każdej z nich pokazujemy możliwy zakres ochrony, wiek przy zawieraniu umowy czy wyłączenia odpowiedzialności.

PZU to ubezpieczeniowy gigant w Polsce i tej części kontynentu. Jedną z wewnętrznych spółek jest PZU Życie z ponad 30-procentowym udziałem w rynku polis na życie. Dla wyjaśnienia PZU Życie SA należy do Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU). Jednostką dominującą w Grupie PZU jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU SA).

Spółka posiada szeroką ofertę indywidualnych produktów o charakterze ochronnym i inwestycyjnym, m.in.: 

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia na życie i dożycie,
 • pracownicze programy emerytalne,
 • ubezpieczenia zdrowotne,
 • ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Indywidualna polisa na życie w PZU - co proponuje ubezpieczyciel?

Powszechny Zakład Ubezpieczeń oferuje kilknaście polis na życie i zdrowie. Osoba indywidualna może wybrać m.in. organizację leczenia za granicą, pomoc w przypadku zachorowania na nowotwór, zabezpieczenie przyszłości dziecka, ubezpieczenie terminowe, ochronę dożywotnią, a także wsparcie dla bliskich z oszczędzaniem. Istnieje też możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego.

W naszej analizie zestawiamy ze sobą 4 indywidualne produkty PZU różniące się między sobą przeznaczeniem:

 • PZU Gwarantowane Jutro – polisa ochronno-oszczędnościowa,
 • PZU Ochrona Każdego Dnia – polisa ochronna,
 • PZU Na Dobry Początek – polisa posagowa dla dziecka,
 • PZU NNW – ochrona finansowa w razie następstw nieszczęśliwych wypadków.

PZU Gwarantowane Jutro – ze zwrotem składek

Polisa PZU Gwarantowane Jutro skierowana jest do osób, które chcą część wpłacanej składki gromadzić na koncie polisowym i wypłacić w momencie zakończenia umowy.

PZU Gwarantowane Jutro to produkt o charakterze długoterminowym. W oparciu o średni okres, na jaki zawierane są ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką regularną zalecany okres ubezpieczenia i utrzymywania umowy to 20 lat.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby w wieku 13-65 lat.

Składki mogą być opłacane regularnie (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie) albo jednorazowo - do ustalonego w umowie momentu, natomiast ochrona finansowa trwa do końca życia.

WAŻNE!
Polisa PZU Gwarantowane Jutro wymaga wypełnienia ankiety medycznej, która ma na celu ustalenie stan zdrowia. Na tej podstawie możliwe jest precyzyjne obliczenie składki. 

W części ochronnej PZU Gwarantowane Jutro można wybrać wiele rozszerzeń, jak:

 • organizacja leczenia za granicą,
 • poważne zachorowanie,
 • utrata sprawności w życiu codziennym,
 • leczenie szpitalne,
 • operacja chirurgiczna,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • złamanie kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

Ochronę można rozszerzyć także o dziecko (np. leczenie za granicą, operacje, nieszczęśliwy wypadek czy operacja chirurgiczna).

Ubezpieczenie na życie PZU Gwarantowane Jutro to także wyłączenia odpowiedzialności. PZU nie wypłaci świadczenia w kilku sytuacjach:

 • gdy ubezpieczony zataił informacje o swoim zdrowiu, które mogły decydować o ocenie ryzyka;
 • zdarzenie nastąpiło w okresie 3 lat od zawarcia umowy (karencja);
 • ubezpieczony zmarł na skutek samobójstwa w okresie 2 lat od zawarcia umowy (karencja).

Wysokość składki jest zależna m.in. od wieku, zakresu i sumy ubezpieczenia, jednak PZU podje minimalne wartości. To co najmniej 100 zł miesięcznie, 300 zł kwartalnie, 600 zł co pół roku i 1200 zł przy częstotliwości rocznej.

PZU Ochrona Każdego Dnia – składka od 1 zł

PZU Spokój na Każdy Dzień kupimy na co najmniej 5 lat, przy czym umowa może trwać nawet 30 lat. Aby przystąpić do zakupu polisy. Należy mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 65 lat. Zatem maksymalnie ochrona może trwać do 70 roku życia.

Polisa PZU Ochrona Każdego Dnia w podstawowym zakresie zapewnia świadczenie dla najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego, dlatego jest polecana zwłaszcza kredytobiorcom.

WAŻNE!
Ubezpieczyciel zapewnia, że wypłata z polisy jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, a wysokość składki nie zmieni się przez cały okres ubezpieczenia.

Zakres ochrony dodatkowej i wyłączeń odpowiedzialności jest taki sam, jak w przypadku polisy PZU Gwarantowane Jutro, opisywanej wyżej. Tu jednak można poznać orientacyjną wysokość składki. Cena polisy w dużym stopniu zależy od wieku ubezpieczonego. To zarówno 47 zł miesięcznie dla osoby młodej, jak i nawet 5900 zł z bardzo wysoką sumą ubezpieczenia dla osoby w wieku 60 lat.

Miesięczny koszt ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Każdego Dnia

Wiek ubezpieczonegoSuma ubezpieczenia

Składka miesięczna

30 lat200 000 zł

47 zł

40 lat400 000 zł

157 zł

50 lat500 000 zł

471 zł

60 lat3 000 000 zł

5 900 zł

Tabela 1. Na podstawie kalkulatora PZU w dniu 23.07.2021 r.

PZU Na Dobry Początek – finansowe bezpieczeństwo dziecka

PZU Na Dobry Początek może być prezentem lub stypendium dla dziecka. Ubezpieczenie może zawrzeć dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i ma nie więcej niż 55 lat, np. dziadek, chrzestna, wujek, przyjaciel rodziny.

Umowę można zawrzeć na okres od 8 do 25 lat. PZU Na Dobry Początek jest dostępne nawet dla noworodka. Pieniądze z ubezpieczenia dziecko otrzyma najwcześniej po ukończeniu 18 lat. Umowa zakończy się najpóźniej w roku, w którym dziecko ukończy 25 lat, a ubezpieczający 75 lat.

W razie kłopotów finansowych można zawiesić opłacanie składek, zmienić częstotliwość opłacania składek, np. z rocznej na miesięczną lub zrezygnować z kolejnych wpłat i zachować polisę.

Polisa PZU Na Dobry Początek zapewnia wsparcie finansowe na wypadek,

 • śmierci rodzica,
 • śmierci rodzica spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierci rodzica spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym,
 • wystąpienia u rodzica trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobytu rodzica w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • złamania kości – dotyczy rodzica i dziecka,
 • wystąpienia u dziecka trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

PZU Na Dobry Początek nie zadziała w razie doznanych obrażeń (łącznie ze skutkiem śmiertelnym),jeśli doszło do zdarzenie w wyniku samookaleczenia, próby lub popełnienia samobójstwa. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują także złamanie kości w trakcie uprawiania:

 • sportów walki, 
 • sportów motorowych i motorowodnych, 
 • sportów lotniczych, 
 • wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, 
 • speleologii, 
 • nurkowania ze specjalistycznym sprzętem, który umożliwia oddychanie pod wodą, 
 • skoków do wody, 
 • skoki na bungee
 • udziału w wyścigach (oprócz biegów i pływania).

Cena polisy PZU Na Dobry Początek zależy od zadeklarowanej składki opłacanej regularnie przez ubezpieczającego. Im będzie ona wyższa, tym większą sumę otrzyma ubezpieczone dziecko na koniec umowy.

PZU Dla Ciebie i Rodziny - NNW dla każdego

Oferta PZU w tym zakresie to ochrona finansowa od nieszczęśliwych wypadków. Będziemy zatem chronieni w razie m.in.:

 • zawału serca;
 • ataku epilepsji;
 • krwotoku śródczaszkowego;
 • omdlenia;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczyciel zapewnia także pomoc Assistance, a dokładniej:

 • pomoc medyczną, rehabilitacyjną oraz pielęgniarską, np. domowa wizyta lekarza lub pielęgniarki, również transport do szpitala;
 • pomoc psychologa;
 • pomoc domową, jeśli w następstwie wypadku potrzebne będzie wsparcie w prowadzeniu domu, np. ubezpieczyciel organizuje osobę, która posprząta lub zrobi zakupy;
 • opiekę nad dziećmi;
 • opiekę nad psami i kotami;
 • zastępstwo w podróży służbowej (zwrot kosztów powrotu z podróży służbowej oraz koszty dojazdu zmiennika),
 • zmiennika kierowcy (jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie będzie mógł wrócić do domu swoim pojazdem, ubezpieczyciel zwróci koszty dojazdu zmiennika);
 • konsultacje przez infolinię medyczną.

Suma ubezpieczenia NNW jest zależna od klienta – on ustala kwotę, na jaką chce się ubezpieczyć.

Które indywidualne ubezpieczenie na życie PZU wybrać?

Polisa na życie w PZU dostępna jest m.in. w naszej porównywarce. W formularzu należy określić przezbnaczenie takiej polisy - dla siebie, kogoś z rodziny, a także zaznaczyć posiadanie dzieci, aby jak najlepiej dopasować ofertę. 

Część ofert w porównywarce na życie zawiera już podany zakres i minmalne ceny, które zaczynają się poniżej 50 zł miesięcznie, np. w TU Uniqa czy Ergo Hestia. W podobnej cenie można też znaleźć ubezpieczenie indywidualne PZU - w określonym zakresie i wysokości odszkodowania (SU).

Przykładowe ceny ubezpieczenia na życie w porównywarce online

TU

Polisa

Minimalna wysokość składki miesięcznejOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
Ergo Hestia

Dla Mnie Wariant Podstawowy

30 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

40 zł30 000 zł
Uniqa

Dla mnie i rodziny

49 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

50 zł50 000 zł
Uniqa

Dla mnie i dziecka

50 zł30 000 zł

Ergo Hestia

Wariant 56+55 zł10 000 zł

Ergo Hestia

Dla Rodziny wariant podstawowy60 zł22 000 zł

Ergo Hestia

Dla Nas i Dziecka65 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny PLUS65 zł25 000 zł

Ergo Hestia

Dla Mnie wariant podstawowy+65 zł50 000 zł

Generali

Dla Ciebie i Bliskich68 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny70 zł30 000 zł

Generali

Dla Ciebie72 zł40 000 zł

Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 23.07.2021 r.

Ważne informacje

1. Oferta PZU to kilka ochronnych polis na życie, do których można dokupić te same dodatki

2. Ubezpieczony wybiera samodzielnie rodzaj polisy, a także czas trwania umowy

3. Najtańsze ubezpieczenie indywidualne na życie PZU kosztuje 1 zł dziennie

4. Umowę można zawrzeć do ustalonego wieku, także w przypadku ubezpieczenia dożywotniego
 

FAQ najczęściej zadawane pytania indywidualna polisę na życie w PZU

 1. Od czego zależy wysokość składki w PZU?

  To zazwyczaj 5 elementów: wiek ubezpieczonego, stan zdrowia, okres ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia i częstotliwość opłacania składki. Liczy się także w zależności od polisy wybrany zakres ochrony.

 2. Kiedy mogę zawiesić opłacanie składki w PZU?

  To możliwe o określonych sytuacjach i na wskazany czas, np. 6 miesięcy. Warunki do spełnienia to przynamniej druga rocznica posiadania polisy, brak zaległości w opłacaniu składki i wyższa wartość wykupu od sumy składek za okres zawieszenia.

 3. Ile czasu mam na rezygnację z polisy na życie PZU?

  Jako przedsiębiorca można to zrobić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy, jako osoba fizyczna w ciągu 30 dni.

 4. Czy w polisie na życie PZU występuje indeksacja składki?

  Tak, PZU zaproponuje podwyższenie składki najpóźniej 30 dni przed rocznicą umowy. Automatycznie będzie to maksymalny wskaźnik. Jednak ubezpieczony może zdecydować się na niższy wskaźnik indeksacji lub zrezygnować z niego. O takim zamiarze trzeba jednak powiadomić PZU najpóźniej 14 dni przed rocznicą umowy.