Polisa na życie i polisa zdrowotna stanowią często dwa osobne produkty. Tymczasem coraz więcej osób jest zainteresowanych produktem kompleksowym, takim, jaki oferuje np. Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva. Ile kosztuje polisa łącząca w sobie zalety tych dwóch produktów? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom różnorodne produkty. Jednym z nich jest polisa na życie i zdrowie, czyli ubezpieczenie łączące w sobie zalety polisy na życie i polisy na zdrowie. Ile kosztuje taka polisa? Co wpływa na cenę? Sprawdźcie naszą obszerną analizę, by dowiedzieć się jak najwięcej o tym typie ubezpieczenia.

Polisa na życie i na zdrowie – co je różni?

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym to w rzeczywistości połączenie dwóch różnych produktów. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega polisa na życie i polisa zdrwotna.

Polisa na życie ma na celu zabezpieczyć życie ubezpieczonego na określoną sumę ubezpieczenia. Dostępny jest wariant podstawowy, który polega na tym, że rodzina ubezpieczonego otrzymuje wysokie odszkodowanie w sytuacji jego śmierci, oraz warianty rozszerzone, gwarantujące wsparcie finansowe na wypadek zaistnienia innych trudnych sytuacji, takich jak np. poważne zachorowanie, konieczność poddania się zabiegowi chirurgicznemu, utrata zdolności do pracy czy też powiększenie rodziny. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć na dowolny cel.

Polisa zdrowotna to ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie na wypadek wystąpienia problemów zdrowotnych. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć na limitowane wizyty u lekarzy różnych specjalizacji oraz szeroki dostęp do rozmaitych badań diagnostycznych. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty prywatnych wizyt domowych i rehabilitacji oraz finansuje konsultacje u zagranicznych specjalistów, można z nich korzystać bez skierowania ani oczekiwania w kolejce. W ramach polisy zdrowotnej realizowane są konkretne świadczenia, tymczasem ubezpieczenie na życie polega na wypłacie ustalonego odszkodowania.

Przykładowe koszty ubezpieczenia zdrowotnego

TULekarzeBadaniaWiytzy domoweRezonans

Składka miesięczna

Zdrowie16190nienie

od 32 zł

Signal Iduna5116nienie

od 41 zł

Signal Iduna15110taknie

od 62 zł

InterRisk1889nienie

od 65 zł

Uniqa933nienie

od 68 zł

Signal Iduna

15110taknieod 99 zł
InterRisk64173taktak

od 125 zł

Uniqa

24

176taktakod 130 zł
Inter Polska65175tak

tak

od 245 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 05.07.2021 r.

Kto oferuje ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym?

Ubezpieczenie na życie z rozbudowaniem ochrony o zakres zdrowotny jest dostępne między innymi u takich towarzystw ubezpieczeniowych jak Uniqa, Generali, Aviva czy też Ergo Hestia. Wymienieni ubezpieczyciele oferują swoim klientom pomoc w postaci wsparcia finansowego (odszkodowania), a także pokrywają koszty drogich usług medycznych.

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym Uniqa

Towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa oferuje swoim klientom polisę na życie z dodatkowym pakietem zdrowotnym, jest ona dostępna w formie indywidualnej lub rodzinnej. W ramach ubezpieczenia zapewniony jest swobodny dostęp do profesjonalnej opieki medycznej – bez kolejek, oczekiwania na wolne terminy i dodatkowych dopłat. Ubezpieczyciel pokrywa koszty diagnostyki medycznej, zobowiązuje się także do opłacenia wizyt domowych u kilkudziesięciu różnych specjalistów. W ramach polisy przysługują nawet świadczenia związane z prowadzeniem ciąży.

Dostępne są dwa warianty ubezpieczenia na życie z pakietem medycznym Uniqa – podstawowy oraz rozszerzony. W ramach podstawowej umowy gwarantowana jest:

 • podstawowa opieka lekarska (wizyta jest realizowana w ciągu 24 h),
 • konsultacje lekarzy różnych specjalizacji (wizyta jest realizowana w ciągu 5 dni roboczych).

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na finansowanie badań laboratoryjnych i badań czynnościowych, zabiegową opiekę pielęgniarską oraz coroczny bilans monitorujący rozwój dziecka.

Wysokość składki za polisę w wersji podstawowej zaczyna się już od 68 złotych miesięcznie. Tymczasem cena wariantu rozszerzonego zaczyna się od 130 złotych miesięcznie, co przekłada się na zakres polisy. Ubezpieczony może liczyć na to, co w pakiecie podstawowym, oraz dodatkowo:

 • konsultacje u większej liczby specjalistów,
 • konsultacje profesorskie,
 • domową opiekę pielęgniarską,
 • zabiegi ambulatoryjne,
 • zabiegi związane z prowadzeniem ciąży,
 • wizyty domowe 24/7,
 • badania laboratoryjne, radiologiczne, endoskopowe i czynnościowe,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • pokrycie kosztów szczepień,
 • opiekę stomatologiczną (profilaktyczny przegląd stanu uzębienia oraz zdjęcie RTG zęba).

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym Generali

Polisę na życie z pakietem medycznym proponuje swoim klientom także Generali. Ubezpieczenie z myślą o życiu plus jest dostępne w wersji rozszerzonej o różne usługi medyczne. W ramach polisy ubezpieczony może liczyć na

 • zestaw badań kontrolnych raz w roku,
 • konsultację wyników badań u lekarza,
 • przydzielenie osobistego opiekuna medycznego, który doradzi w kwestii przeprowadzenia odpowiednich badań, a nawet sprawdzi dostępność określonych leków,
 • prywatne wizyty stacjonarne u lekarza i konsultacje online,
 • wizyty domowe w wybranych miejscowościach,
 • drugą opinię medyczną (ubezpieczyciel pomaga zebrać odpowiednią dokumentację, tłumaczy ją na język obcy i przekazuje do specjalisty. Po otrzymaniu dodatkowej opinii medycznej klient otrzymuje przetłumaczoną diagnozę),
 • pokrycie kosztów poważnych operacji, np. serca lub nerki,
 • pokrycie kosztów innych specjalistycznych zabiegów,
 • wypłatę odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu,
 • objęcie polisą rodziny.

Cena takiego kompleksowego ubezpieczenia na życie w Generali zależy od wybranego wariantu. Zainteresowany może przystąpić do jednego z siedmiu gotowych pakietów lub stworzyć własną kombinację. Wysokość składki miesięcznej wynosi od 59 złotych wzwyż.

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym Aviva

Towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva także oferuje produkt łączący dwie formy ochrony – polisę na życie i zdrowie Nowa Perspektywa. Ubezpieczony ma zagwarantowaną wypłatę świadczenia na wypadek śmierci oraz może skorzystać z dostępu do prywatnej opieki medycznej. Zakres ochrony można zwiększyć o odszkodowanie z tytułu:

 • leczenia poważnej choroby,
 • pobytu w szpitalu,
 • rekonwalescencji i rehabilitacji,
 • wypadku.

Ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe, gdy zdiagnozowano u niego jedną z 45 różnych chorób wymienionych w OWU. Dodatkowo przysługują mu również środki na rehabilitację, sfinansowanie zakupu leków, druga opinia medyczna oraz przyspieszona wizyta w prywatnej przychodni. Do polisy może przystąpić cała rodzina, umowa gwarantuje również pakiet assistance, m.in.

 • całodobowy dostęp do infolinii medycznej,
 • domowe wizyty lekarskie (3 w roku),
 • organizacja i opłacenie pobytu rodzica w szpitalu w razie choroby lub wypadku dziecka,
 • organizacja transportu pomiędzy domem ubezpieczonego a placówką medyczną,
 • transport leków,
 • wizyta pielęgniarki u nowo narodzonego dziecka ubezpieczonego,
 • wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym Ergo Hestia

Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym oferuje również Ergo Hestia. Poza polisą podstawową, która kosztuje od 30 złotych miesięcznie, dostępny jest pakiet dodatkowej opieki medycznej, a w jego ramach: dostęp do najlepszych specjalistów oraz nowoczesnych placówek, badania diagnostyczne, rehabilitacja oraz usługi assistance. Ciekawym produktem jest grupowe otwarte ubezpieczenie na życie, czyli polisa, do której może przystąpić każdy, kto nie pracuje na etacie. W ramach opłacanej co miesiąc składki w wysokości od 55 złotych można liczyć na kompleksową ochronę, zarówno życia, jak i zdrowia, w ramach jednej polisy.

Polisa na życie i polisa zdrowotna - lepiej kupić razem czy osobno?

Połączenie dwóch form ubezpieczenia w ramach jednej składki jest bardzo wygodnym i komfortowym rozwiązaniem – ubezpieczony opłaca tylko jedną składkę, a jeśli dojdzie do wystąpienia zdarzenia objętego polisą, czeka go minimum formalności. W przypadku osobnych polis będzie miał więcej dokumentów do wypełnienia, należy również znaleźć czas na to, aby zagłębić się w treść obu umów, wyłączenia odpowiedzialności, karencję itd. 

Czy taka podwójna forma ubezpieczenia życia jest opłacalna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, a także sprawdzić oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych i je ze sobą porównać. Dzięki rzetelnemu zestawieniu różnych ubezpieczeń uda się znaleźć rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze pod wieloma różnymi względami.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na życie i polisa zdrowotna to dwa różne rodzaje ubezpieczeń

2. Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe na wypadek zgonu ubezpieczonego

3. Polisa zdrowotna zapewnia dostęp do wybranych usług medycznych, np. darmowe badania diagnostyczne czy wizyty u specjalistów

4. Produkty ubezpieczeniowe można połączyć w ramach jednej polisy – dzięki temu zwiększa się zakres ochrony oraz wysokość odszkodowania

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym

 1. Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie z pakietem medycznym?

  Tak jak w przypadku różnych innych produktów ubezpieczeniowych, cena zależy od wybranego wariantu. Wpływa na nią zarówno suma ubezpieczenia, jak i zakres ochrony ubezpieczeniowej.

 2. Kto może dokupić pakiet medyczny do polisy na życie?

  Pakiet medyczny do polisy na życie może dokupić każda pełnoletnia osoba, której zależy na powiększeniu ochrony podstawowej o szeroki dostęp do usług medycznych oraz która spełnia wymogi stawiane przez ubezpieczyciela (takie jak np. wiek poniżej 70 lat czy też dobra historia chorób).

 3. Czy można dokupić polisę zdrowotną do innych ubezpieczeń, np. na życie?

  Tak, można kupić tyle ubezpieczeń, ile się potrzebuje, nie zawsze jednak będzie się to wiązać z kumulacją odszkodowań. Przed podpisaniem każdej umowy należy oszacować, czy opłaca się płacić podwójnie składki.

 4. Kiedy ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym nie wystarczy?

  Ubezpieczenie na życie z pakietem medycznym obejmuje konkretne sytuacje i wizyty u określonych specjalistów. Przykładowo, po wykupieniu wariantu podstawowego w Uniqa, ubezpieczony zyskuje dostęp do internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej, chirurga, dermatologa, kardiologa, okulisty, laryngologa oraz ginekologa. Polisa może się okazać niewystarczająca, gdy zależy mu na wizycie u endokrynologa, urologa, ortopedy lub onkologa. Na szczęście ubezpieczyciel oferuje także szerszy pakiet usług zdrowotnych.