Ochrona na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby może zaoferować nam zagraniczne leczenie, które zwiększa szansę na szybki i skuteczny powrót do zdrowia. Na przykładzie oferty PZU sprawdźmy, jak działa ochrona dotycząca leczenia za granicą i co dokładnie oferuje nam takie rozwiązanie, by móc świadomie podjąć decyzję o zakupie ubezpieczenia.

Polisa na życie w swoim standardowym zakresie ma zabezpieczyć sytuację naszych bliskich na wypadek naszej nieprzewidzianej śmierci. W takiej sytuacji osoby uposażone otrzymują od ubezpieczyciela ustalona sumę pieniędzy.

Mamy jednak możliwość rozszerzenia ochrony w dowolnie wybranym przez nas kierunku, w tym również od poważnego zachorowania. Najczęściej rozwiązanie tego typu oferuje nam świadczenie wypłacane jednorazowo lub w formie tymczasowej renty, w zależności od opcji, którą wybierzemy. 

Istnieją jednak choroby, które będą wymagały szybkiego zagranicznego leczenia. Tutaj wysokie świadczenie jest oczywiście przydatne, ponieważ leczenie poza granicami Polski zawsze jest kosztownym przedsięwzięciem, ale taki sposób leczenia wymaga również wielu formalności, które w czasie choroby mogą stanowić sporą trudność. 

Takie ubezpieczenie może zapewnić nam m.in.: 

 • dodatkową opinię medyczną lekarza zza granicy,
 • pokrycie kosztów leczenia,
 • pokrycie kosztów transportu, pobytu w szpitalu, wyżywienia, 
 • tłumaczenie dokumentacji medycznej,
 • organizację leczenia.

Same świadczenie finansowe dla osoby chorej jest dużym wsparciem, ponieważ specjalistyczne leczenie wymaga często sporych środków. Pamiętajmy jednak, że leczenie za granicą – np. w Niemczech, Szwecji czy Stanach będzie rodziło wiele trudności organizacyjnych – od transportu i pobytu w hotelu, przez pobyt w szpitalu, zrozumienie specjalistycznego języka obcego oraz przetłumaczenie skomplikowanej dokumentacji medycznej. Dzięki ubezpieczeniu, które uwzględnia leczenie zagraniczne – powyższe problemy zostają rozwiązane. 

Zobaczmy, jakie wsparcie oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które w swojej ofercie również posiada rozszerzenie dotyczące leczenia poza granicami Polski. 

Gdzie PZU umożliwia leczenie za granicą?

Produkt PZU Organizacja Leczenia za Granicą jest możliwy do nabycia w przypadku, gdy posiadamy jedną z polis na życie: 

 • PZU Gwarantowane Jutro, 
 • PZU Wsparcie Najbliższych, 
 • PZU Ochrona Każdego Dnia, 
 • PZU Na Dobry Początek,
 • albo inne wybrane indywidualne ubezpieczenie na życie.

Ochrona polisy dotyczy placówek medycznych na całym świecie. Ubezpieczony po zdiagnozowaniu poważnej choroby i skontaktowaniu się z ubezpieczycielem otrzymuje 3 rekomendacje placówek z różnych państw, specjalizujących się w danym przypadku chorobowym. 

Co PZU oferuje w ramach leczenia za granicą? 

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na rok z możliwością przedłużenia ochrony o kolejny rok. Osoba, która przystępuje do zakupu rozszerzenia musi mieć ukończone 18 lat i powinna być przed 64 rokiem życia.

Ochrona dotyczy: 

 • zachorowania na nowotwór (złośliwy, złośliwy w stadium in situ, ciężką dysplazję nowotworową), 
 • operacji kardiochirurgicznych (zastawki serca lub by-pass), 
 • operacji neurochirurgicznych (mózgu lub łagodnego guza rdzenia kręgowego), 
 • przeszczepu (narządów lub szpiku kostnego).

Jak działa ubezpieczenie leczenia za granicą PZU?

Co dokładnie oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w ramach produktu Organizacja Leczenia za Granicą:

 • drugą opinię medyczną (wyniki badań zostaną zweryfikowane przez zagranicznego lekarza),
 • wsparcie specjalistów (lekarze zza granicy ustalą program leczenia oraz miejsce leczenia),
 • szybki czas działania,
 • kompleksowe pokrycie kosztów związanych z leczeniem za granicą (transport, pobyt w szpitalu, operacji, leczenia, wyżywienia itd.),
 • komfortowe warunki leczenia,
 • odciążenie bliskich.

Ubezpieczyciel bierze zatem na siebie całą organizację leczenia, która zaczyna się od dodatkowej opinii zagranicznego lekarza, która będzie podstawą do rozpoczęcia leczenia. Zadaniem ubezpieczyciela będzie zorganizowanie lotu oraz zakupu biletów dla nas oraz osoby nam towarzyszącej, jak również transport na lotnisko lub dworzec. Za granicą załatwiony zostanie odbiór i transport do hotelu.

Każdemu spotkaniu z lekarzem będzie towarzyszyć tłumacz, dzięki czemu cała wiedza dotycząca leczenia oraz naszego stanu zdrowia będzie dla nas zrozumiała.
Za każdą noc spędzoną w szpitalu otrzymać możemy 100 euro, które będziemy mogli wykorzystać na nieprzewidziane wydatki. Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z transportem, pobytem w hotelu oraz placówce medycznej, zabiegami, jakim zostaniemy poddani oraz zakupem niezbędnych leków. Łączna kwota przeznaczona na nasze leczenie za granicą może sięgać do 2 000 000 euro. 

Po powrocie do Polski ubezpieczyciel zapewnia również pokrycie leków, zapisanych przez zagranicznych lekarzy na łączną sumę 50 000 euro. 

Korzyści wynikające z polisy PZU są naprawdę duże. Kwoty, na jakie zabezpiecza nas ubezpieczyciel mają przełożenie na realne koszty związane z zagranicznym leczenie. Polisa umożliwi nam również kontakt z lekarzem poprzez tłumacza oraz zakupi w dogodnym dla nas terminie bilety lotnicze, zapewniając przy tym transport. 

Jakie są ograniczenia w leczeniu za granicą PZU?

Każde ubezpieczenie posiada zapis o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli o okolicznościach zdarzenia polisowego, które pozwalają ubezpieczycielowi odstąpić od warunków umowy. 

W przypadku polisy PZU ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji gdy:

 • wystąpienie poważnego stanu chorobowego było skutkiem znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu okoliczności, których ubezpieczający lub ubezpieczony nie podał do naszej wiadomości, a o które pytaliśmy przed zawarciem umowy, 
 • ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie nie podali do naszej wiadomości wszystkich znanych im okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy to, w razie wątpliwości, przyjmuje się, że wystąpienie poważnego stanu chorobowego i jego następstwa są skutkiem tych okoliczności, 
 • w dniu wystąpienia poważnego stanu chorobowego ubezpieczony miał miejsce zamieszkania w Polsce, ale w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem poważnego stanu chorobowego przebywał poza Polską dłużej niż 183 dni kalendarzowe.

Ponadto ochrona PZU nie obejmuje:

 • nowotworów związanych z AIDS i zakażeniem wirusem HIV, 
 • nowotworów skóry poza czerniakiem złośliwym, ○  leczenia z wykorzystaniem terapii Limfocytami CAR-T (Chimeric Antigen Receptor CAR T-cell therapy), 
 • leczenia metodami radioterapii innej niż promieniowanie wysokoenergetyczne do zmniejszania guzów i niszczenia komórek nowotworowych promieniami rentgenowskimi, promieniami gamma i naładowanymi cząstkami, dostarczanymi przez urządzenie zlokalizowane poza ciałem (promieniowanie wiązką zewnętrzną) lub przez materiał radioaktywny umieszczony w organizmie w pobliżu komórek nowotworowych (wewnętrzna radioterapia), 
 • stanu chorobowego, co do którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia przeszczepu, –  jeżeli konieczność przeprowadzenia przeszczepu wątroby wynika ze skutków alkoholowej choroby wątroby, –  jeżeli jego wykonanie wymaga leczenia komórkami macierzystymi – w przypadku przeszczepu narządów, –  jeżeli narząd do przeszczepu został zakupiony lub jest możliwy do zakupienia od dawcy,  
 • organizacji i pokrycia kosztów znalezienia dawcy dla ubezpieczonego, kosztów badań diagnostycznych potwierdzających zgodność tkankową przeprowadzanych w celu zidentyfikowania odpowiedniego dawcy spoza członków rodziny ubezpieczonego, 
 • przeszczepu krwiopochodnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej.  

PZU nie zorganizuje leczenia oraz nie pokryje kosztów w przypadku:

 • leczenia alternatywnego ani leczenia eksperymentalnego nawet, jeśli zaleca je lekarz konsultant podczas leczenia poważnego stanu chorobowego,   
 • leczenia z wykorzystaniem terapii genowej, terapii komórkami somatycznymi, inżynierii tkankowej.  

Co oferują konkurencyjne polisy na życie?

Zanim zdecydujemy się jednak na zakup konkretnej polisy na życie, warto zawsze porównać dostępne opcje. Pamiętajmy o tym, że na rynku ubezpieczeniowym jest obecnie wiele towarzystw ubezpieczeniowych, które oferują nam bardzo różnorodne możliwości. 

Jedną z nich może być na przykład oferta grupy Allianz – Allianz Best Doctors. Porównajmy zatem obie polisy, by sprawdzić w jakim zakresie one się od siebie różnią.

Leczenie za granicą w ramach polisy na życie

PolisaPZU Leczenie za GranicąAllianz Best Doctors
Wiek przystąpienia18-64 lat19-65 lat
Maksymalna suma ubezpieczenia2 000 000 euro1 000 000 euro na jeden rok polisowy, 2 000 000 euro – w ciągu całego życia ubezpieczonego
Rekomendacja trzech specjalistycznych placówek za granicąTakTak
Opinia medyczna dotycząca sposobu leczeniaTakTak
Organizacja i pokrycie kosztów leczeniaTakTak
Świadczenie za każdy dzień hospitalizacji100 euro100 euro
Zwrot kosztów za zakup leków po powrocie do PolskiDo 50 000 euroDo 50 000 euro
Tłumaczenie dokumentacji medycznej na język polskiTakTak
Czas trwania umowy12 miesięcy12 miesięcy

Tabela 1. Opracowanie własne

Jak przedstawia powyższa tabela – oferta grupy Allianz jest bardzo podobna do oferty PZU, jednak różni się w zakresie wieku, w którym możemy przystąpić do zakupu polisy, jak również kwotą sumy ubezpieczenia, ponieważ zabezpiecza nas na 1 000 000 zł, jednak kwota może zostać wykonana ponownie w przypadku ponownego zachorowania. 

Warto jednak zwracać uwagę na detale i porównać np. wyłączenia odpowiedzialności czy listę chorób objętych ochroną. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, które szczegóły dotyczące oferty działają na jej korzyść i wybrać ubezpieczenie maksymalnie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb. 

Porównanie ofert umożliwia nam również znalezienie ofert najbardziej korzystnej finansowo. Część ofert może dotyczyć tej samej ochrony, która nas interesuje – jednak w lepszej, niższej cenie. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek leczenia zagranicznego jest możliwe poprzez zakup umowy dodatkowej do polisy podstawowej

2. Ochrona na wypadek leczenia zagranicznego zapewnia organizację wyjazdu, leczenie, tłumacza, powrót do kraju oraz zwrot kosztów za zakup leków

3. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić zapis o wyłączeniach odpowiedzialności

4. Porównanie ofert pozwala nam znaleźć najbardziej korzystną finansowo ofertę