Zakupienie ubezpieczenia na życie nie zawsze jest wystarczające. Maksymalną ochronę  uzyskamy wtedy, gdy rozszerzymy polisę w zakresie zdrowotnym. Sprawdzamy, jak pod tym względem wygląda prywatne ubezpieczenie medyczne PZU w wersji indywidualnej i grupowej.

Różne dolegliwości zdrowotne, urazy, pobyty w szpitalu – to wszystko statystycznie przytrafia nam się częściej, niż wypadki komunikacyjne. Rozszerzenia, których możemy potrzebować na co dzień znajdują się właśnie w zakresie ochrony polisy zdrowotnej.

Towarzystwo ubezpieczeń PZU oferuje 3 pakiety zdrowotne, które analizujemy poniżej:

 • PZU Z Miłości do Zdrowia – zapewnia opiekę medyczną podczas ciężkiego zachorowania,
 • PZU Pomoc od Serca – zapewnia pomoc w przypadku zachorowania na raka,
 • PZU Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie.

PZU ubezpieczenie na życie i zdrowie – jaka jest różnica?

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU przewiduje możliwość ochrony zdrowia. Taka polisa jest uzupełnieniem ubezpieczenia na życie.

Jeśli zatem nie posiadamy jeszcze podstawowej polisy na życie, warto sprawdzić ofertę grupy PZU, a następnie sprawdzić ofertę zdrowotną.

Jednym z produktów ochrony życia jest program – Ochrona na Zawsze. Jest to ubezpieczenie bezterminowe. Polisę można zawrzeć pomiędzy 18. a 80. rokiem życia. Po śmierci osoby ubezpieczonej – PZU wypłaca rodzinie (lub osobom wskazanym w umowie jako uposażonym) ustaloną sumę ubezpieczenia. Kwota ta może:

 • pokryć koszty pogrzebu,
 • spłacić zobowiązania finansowe (np. kredyt na samochód),
 • pozwolić utrzymać dotychczasowy poziom życia pomimo utraty bliskiej osoby.

Podstawowa funkcja każdego ubezpieczenia na życie to właśnie ochrona życia ubezpieczonego. Nie należy zatem oczekiwać, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie np. z tytułu operacji chirurgicznej. Aby taką ochronę uzyskać, należy wybrać odpowiedni pakiet zdrowotny, który rozszerzy zakres ochrony ubezpieczenia.

PZU Z Miłości do Zdrowia – pomoc w leczeniu

Ubezpieczenie zdrowotnePZU Z Miłości do Zdrowia to program ochronny, który zapewnia ubezpieczonemu wsparcie w przypadku nowotworów złośliwych, niezłośliwego guza mózgu, udaru mózgu czy zawału serca.

Jest to polisa, która przydać się może każdemu z nas – nikt z nas nie wie czy w przeciągu najbliższych lat poważnie nie zachoruje. Ponadto, trzeba pamiętać, że wiele poważnych zachorowań coraz częściej przytrafia się ludziom młodym, w dobrej kondycji i dbającym o zdrowie – zbyt duży stres oraz obciążenie genetyczne coraz częściej przyczyniają się do poważnych schorzeń.

Polisa PZU Z Miłości do Zdrowia dedykowana jest osobom poniżej 64. roku życia. Warunkiem do skorzystania z tej polisy jest posiadanie jednego z ubezpieczeń na życie:

Ubezpieczenie zapewnia możliwość wizyty u lekarza bez skierowania w ponad 2000 placówek medycznych na terenie całej Polski, a także gwarantuje:

 • darmowe badania laboratoryjne i diagnostyczne,
 • opiekę psychologa dla ubezpieczonego i jego bliskich,
 • rehabilitację wspierającą leczenie,
 • wsparcie opiekuna dla ubezpieczonego oraz jego rodziny w sprawach formalnych oraz medycznych,
 • badania profilaktyczne z okazji drugiej i czwartej rocznicy zakupu ubezpieczenia.

PZU Z Miłości do Zdrowia – zakres ochrony

Nowotwór złośliwy

Niezłośliwy guz mózgu

Udar mózgu

Zawał serca*

Wizyty lekarskie

37

32

27

24

Specjalizacje lekarskie

15

7

7

6

Konsultacje z dietetykiem

6

6

4

4

Konsultacje z psychologiem, psychiatrą

12

12

12

(dodatkowo 12 spotkań z logopedą)

6

Zabiegi ambulatoryjne lub pielęgniarskie

20

20

20

20

Badania laboratoryjne

85

85

85

85

Badania diagnostyczne

48

20

23

22

Zabiegi rehabilitacyjne w placówkach medycznych

120

120

120

72

*ubezpieczyciel zapewnia teleopiekę całodobowo przez 365 dni w roku, co umożliwia telefoniczne konsultacje z lekarzem

Tabela 1. Gwarantowane usługi medyczne w zależności od rodzaju zdiagnozowanej choroby.

PZU Pomoc od Serca

Ubezpieczenie zdrowotne Pomoc od Serca to program ochronny dla osób, które obawiają się zachorowania na nowotwór złośliwy lub inną ciężką chorobę.

Polisa Pomoc od Serca dedykowana jest osobom poniżej 64. roku życia. Należy również posiadać jedno z ubezpieczeń na życie w PZU: Ochrona na Zawsze, Start w Dorosłość, Spokój na Każdy Dzień, lub Więcej niż Ochrona.

Polisa PZU Pomoc od Serca pozwala ubezpieczonemu samodzielnie wybrać sumę ubezpieczenia według własnych możliwości oraz potrzeb, może to być zarówno kwota w wysokości 10 000 zł, jak i 500 000 zł. W przypadku zachorowania ubezpieczony otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia.

PZU Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie

Te ubezpieczenie zdrowotne dedykowane jest osobom poniżej 64. roku życia. Należy również posiadać jedno z ubezpieczeń na życie w PZU:

 • Ochrona na Zawsze,
 • Start w Dorosłość,
 • Spokój na Każdy Dzień,
 • Gwarantowane Jutro,
 • Więcej niż Ochrona.

Ta polisa zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy ubezpieczony trafi do szpitala na min. 4 dni. Pieniądze można wówczas przeznaczyć na leczenie, rehabilitację lub dowolnie wybrany cel.

Suma ubezpieczenia w polisie PZU Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie to 3 możliwe warianty: 10 000 zł, 20 000 zł oraz 50 000 zł. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do odszkodowania również za pobyt w innym kraju (dotyczy aż 38 państw).

PZU Ochrona zdrowia w polisie grupowej

Grupa ubezpieczeniowa PZU oferuje również ochronę zdrowia w przypadku ubezpieczeń grupowych. Możemy swobodnie wybrać spośród kilku lub nawet kilkunastu rozszerzeń ochrony w zakresie zdrowotnym.

Polisy grupowe są przewidziane dla pracowników własnej działalności gospodarczej, firm zatrudniających od 3 do 30 osób oraz dla firm zatrudniających powyżej 30 osób.

Ubezpieczenie zdrowotne PZU - własna działalność gospodarcza

Działalność zatrudniająca 1 lub 2 osoby może zdecydować się na ubezpieczenie zdrowotne PZU Mój Zdrowy Biznes. 

W ramach tej polisy można ubezpieczyć właściciela działalności, pracownika, współmałżonka oraz dzieci.

Jest to program ochronny, który zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w razie zachorowania lub wypadku, jak również gwarantuje wypłatę świadczenia w zdarzeniach objętych ochroną. Należą do nich m.in.:

 • złamania kości,
 • zdiagnozowanie jednej z 22 poważnych chorób,
 • pobyt w szpitalu powyżej 4 dni.

Ponadto ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe, gdy umrze mu bliska osoba lub narodzi się mu dziecko. Dodatkowo po pobycie w szpitalu ubezpieczony otrzyma kartę na zakup w aptece zapisanych leków.

Polisa zdrowotna PZU Mój Zdrowy Biznes posiada aż 8 wariantów, dzięki czemu można dopasować do własnych potrzeb zarówno zakres ubezpieczenia, jak i sumę, na jaką się ubezpieczymy.

Ubezpieczenie zdrowotne PZU - firma od 3 do 30 pracowników

Towarzystwo PZU oferuje dla takich firm ubezpieczenie zdrowotne PZU Strefy Zdrowia.

Polisa gwarantuje pracodawcy komfort oraz bezpieczną atmosferę w pracy, oferuje 4 programy zdrowotne oraz zapewnia pozytywny odbiór wizerunku firmy.

Polisa zapewnia dostęp do darmowej opieki medycznej, wczesne wykrycie poważnych chorób oraz wsparcie finansowe dla pracowników w trudnych momentach.

Pracownik może liczyć na bezpłatne konsultacje w przypadku poważnej diagnozy oraz szybkie rozpoczęcie leczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne PZU - firma powyżej 30 pracowników

PZU wśród swojej oferty ubezpieczeń ma również produktu zdrowotne dla pracowników, a jednym z nich jest ubezpieczenie zdrowotne PZU W Szpitalu.

Polisa skierowana jest do osób, które nie ukończyły jeszcze 64. roku życia. Gwarantuje dostęp do aż 180 różnych procedur medycznych, a także wykonania koniecznych potrzebnych badań przed zabiegiem lub operacją.

Ubezpieczenia znacznie skraca czas oczekiwania na zabieg medyczny, ponieważ maksymalny czas oczekiwania to 30 dni. Polisa zapewnia ponadto całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Ważne informacje

1. Prywatna polisa zdrowotna PZU jest dodatkiem do uzupełnieniem polisy na życie

2. Z polisy zdrowotnej PZU mogą skorzystać osoby do 64. roku życia

3. Zdrowotne ubezpieczenie indywidualne w PZU to 3 pakiety zapewniają ce dostęp do lekarza w ponad 2000 placówek

4. Zdrowotne ubezpieczenie grupowe w PZU to 3 rozwiązania w zależności od liczby zatrudnionych