PZU zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla firm zatrudniających co najmniej 3 osoby. Dla porównania sprawdzamy też produkty przeznaczone dla większej liczby pracowników, w tym polisy dostępne indywidualnie na zasadach grupowych.

Małe i mikro przedsiębiorstwa to siła napędowa polskiej gospodarki. Stanowią one znaczny procent wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniając często kilku czy kilkunastu pracowników. Zaletami takiego rozwiązania jest lepsza oferta dla pracownika, mniejsza rotacja, większa efektywność i motywacja – to niektóre z zalet ubezpieczenia grupowego z punktu widzenia pracodawcy. Pracownicy zyskują przede wszystkim bardzo tanią ochronę dla siebie i najbliższych.

Poniżej analizujemy różne wersje grupowej polisy na życie dla pracowników:

 • PZU Ochrona Plus - dla firm zatrudniających od 3 osób,
 • PZU Ochrona Max - dla firm zatrudniających od 9 osób,
 • PZU P Plus – dla firm zatrudniających od 15 osób.

PZU Ochrona Plus - wystarczy 3 zatrudnionych

Ubezpieczenie PZU Ochrona Plus to ochrona życia i zdrowia pracowników małych i średnich firm, które zatrudniają od 3 osób. PZU proponuje rozszerzenie ochrony w formie gotowych pakietów, które zapewniają wsparcie finansowe w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Dostępne rozszerzenia obejmują wsparcie w chorobie, jeśli pracownik:

 • trafi do szpitala na dłużej niż 3 dni,
 • przejdzie specjalistyczne leczenie, np. chemioterapię, radioterapię, wszczepienie rozrusznika serca,
 • podda się operacji chirurgicznej.

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat, a także jeśli:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie może objąć również małżonka oraz pełnoletnie dzieci pracownika. 

PZU Ochrona Max - przynamniej 9 pracowników w firmie

Wersją pośrednią jest polisa PZU Ochrona Max przeznaczona dla firm zatrudniających co najmniej 9 osób. Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat.

Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o:

 • wsparcie w chorobie – opisane niżej,
 • wsparcie w wyniku operacji – opisane niżej,
 • wsparcie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu po zawale serca lub krwotoku śródmózgowym,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć dziecka.

Wsparcie w razie ciężkiej choroby, czyli wypłata pieniędzy z polisy w momencie zdiagnozowania którejś z 36 chorób, jak m.in.: Parkinson, gruźlica, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, oparzenie, przewlekłe zapalenie wątroby, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, stwardnienie rozsiane, wścieklizna czy zakażenie wirusem HIV w następstwie bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania jest dostępne w 4 wariantach:

 • podstawowym (17 chorób),
 • rozszerzonym (22 choroby),
 • podstawowym plus (31 chorób),
 • rozszerzonym plus (36 chorób).

Innym z możliwych dodatków jest Wparcie po operacji chirurgicznej. PZU wypłaci świadczenie w przypadku jednej z 600 operacji wymienionych w OWU. Operacje są podzielone na klasy, według których otrzymamy odpowiedni procent sumy ubezpieczenia.

PZU Wsparcie po operacji chirurgicznej - % odszkodowania wg SU

Klasa operacji

Przykładowe operacjeSuma ubezpieczenia
I
 • przeszczep wątroby
 • wszczepienie sztucznego serca
 • przeszczep całej twarzy

100%

II
 • całkowite wycięcie żołądka
 • amputacja kończyny górnej na wysokości łopatki
 • wycięcie płuca

50%

III
 • wycięcie tkanki mózgu
 • całkowite wycięcie tarczycy
 • rekonstrukcja pęcherza moczowego

30%

IV
 • szycie tętnicy
 • uzupełnienie ubytku kości czaszki
 • amputacja kciuka

10%

V
 • przeczep rogówki
 • rozszerzanie gardła
 • usunięcie kamienia z nerki

5%

Tabela 1. Na podstawie oferty PZU Wsparcie po operacji chirurgicznej.

W tym rozszerzeniu kluczowa jest karencja wynosząca 180 dni od przystąpienia do polisy. Wyjątkiem są tylko te operacje, których przeprowadzenie było konieczne ze względu na nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego. Wtedy karencji nie ma.

Innymi ograniczeniami, jakie stawia PZU, jest brak odszkodowania za kilka operacji, które zostały przeprowadzone w okresie 60 dni, licząc od dnia pierwszej operacji. Podobnie jest z odszkodowaniem za operację tego samego narządu (tzw. reoperacja).

PZU P Plus, czyli mała firma na minimum 15 pracowników 

Najpopularniejszą polisą grupową PZU jest P Plus. W wersji podstawowej jest tylko 1 zdarzenie (śmierć ubezpieczonego), ale zakres można rozszerzyć o kilkanaście innych zdarzeń. Poniżej przykładowe świadczenia.

Miesięczne składki w przykładowej ofercie ubezpieczenia grupowego PZU P Plus

ZdarzenieWariant IWariant II

Śmierć ubezpieczonego
wypadek komunikacyjny w czasie pracy

133 000 zł272 000 zł

Śmierć ubezpieczonego
wypadek komunikacyjny

98 000 zł236 000 zł

Śmierć ubezpieczonego
nieszczęśliwy wypadek

63 000 zł200 000 zł

Śmierć ubezpieczonego
zawał serca lub krwotok śródmózgowy

63 000 zł100 000 zł

Śmierć ubezpieczonego 

31 000 zł100 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu
nieszczęśliwy wypadek - 1%

300 zł400 zł

Śmierć  małżonka 

14 000 zł21 000 zł

Śmierć  małżonka 
nieszczęśliwy wypadek

21 000 zł31 000 zł
Śmierć  dziecka 
do 25. roku życia
2 400 zł3 500 zł
Urodzenie martwego noworodka2 200 zł3 000 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego 
(również ojczyma lub macochy)
1 400 zł2 000 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu1 000 zł1 500 zł
Osierocenie dziecka 
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego
dla każdego dziecka do 18 lat bądź uczącego się do 25 lat
3 000 zł4 500 zł
Operacja chirurgiczna
od 10-50% SU
2 500 zł2 500 zł

Leczenie szpitalne 

6 000 zł7 000 zł

Pobyt w szpitalu 
nieszczęśliwy wypadek (przez pierwsze 14 dni)

75 zł105 zł

Pobyt w szpitalu 
wypadek komunikacyjny (przez pierwsze 14 dni)

90 zł140 zł

Pobyt w szpitalu 
wypadek przy pracy (przez pierwsze 14 dni)

90 zł122 zł

Pobyt w szpitalu 
zawał serca lub krwotok śródmózgowy (przez pierwsze 14 dni)

45 zł52 zł

Pobyt na OIOM
jednorazowe świadczenie

300 zł350 zł

Rekonwalescencja
za każdy dzień rekonwalescencji po pobycie w szpitalu

15 zł17 zł

Karta Apteczna
bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece

200 zł200 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA

40 zł

60 zł

Tabela 2. Sumy ubezpieczenia i składki mogą się różnić w zależności od wielkości firmy. Wskazane w zestawieniu dotyczą przynajmniej 15 zatrudnionych.

Polisa na życie PZU P Plus (podobnie jak PZU Ochrona Plus i PZU Ochrona Max) zawiera półroczną karencję. To znaczy, że przez pierwsze 6 miesięcy od zawarcia umowy, PZU nie odpowiada finansowo za zdarzenia. Świadczenia, tym razem przez cały okres obowiązywania umowy, nie dostaniemy w przypadku wyłączeń odpowiedzialności. Są one ustalone osobno dla podstawy i dla każdego z rozszerzeń. 

Przykładowo, bliscy ubezpieczonego nie otrzymają świadczenia, jeśli do śmierci pracownika dojdzie:

 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
 • samobójstwa popełnionego w okresie pierwszych 2 lat od zawarcia umowy;
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych. 

Polisa firmowa czy prywatna, a może dwa w jednym?

Powodów, by mieć więcej niż jedną polisę na życie, jest kilka. Główny z nich to niewystarczający zakres ochrony w „grupówce”. Tu pracownik nie może wpływać ani na liczbę rozszerzeń, ani na wysokość sum ubezpieczenia. 

Z drugiej strony nie trzeba rezygnować z ubezpieczenia w pracy kosztem ubezpieczenia indywidualnego. Polisa firmowa jest tania, a za to samo zdarzenie w obu polisach dostaniemy podwójne odszkodowanie. Albo uzupełnimy zakres ochrony o brakujące, a potrzebne naszym zdaniem rozszerzenia. 

Warto pomyśleć o indywidualnej polisie na życie w sytuacji, gdy grupową finansuje nam pracodawca. Nie dość, że rozszerzymy zakres ochrony, to za powtarzające się zdarzenia, np. złamanie ręki dostaniemy odszkodowanie z obu ubezpieczeń

- podkreśla Alicja Orłowska z Rankomat.

Innym rozwiązaniem jest polisa grupowa otwarta. To nic innego jak gotowa oferta przypominająca konstrukcją polisy firmowe - stały zakres ochrony i sumy ubezpieczenia z możliwością wyboru przygotowanych wariantów. Różnica polega na dostępności takich ubezpieczeń. Już nie trzeba być zatrudnionym w firmie oferującej "grupówki". To dobra propozycja dla osób wykonujących wolne zawody ze względu na dość dużą liczbę ryzyk i niską składkę podstawową. Zaczyna się ona od poniżej 50 zł miesięcznie i nie przekracza 80 zł w wariancie minimalnym.

Polisy grupowe otwarte oferują m.in. Uniqa, Ergo Hestia, Generali czy Signal Iduna.

Minimalna cena ubezpieczenia grupowego dla osób indywidualnych

TU

Polisa

Minimalna wysokość składki miesięcznejOdszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego
Ergo Hestia

Dla Mnie Wariant Podstawowy

30 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

40 zł30 000 zł
Uniqa

Dla mnie i rodziny

49 zł25 000 zł
Uniqa

Dla mnie

50 zł50 000 zł
Uniqa

Dla mnie i dziecka

50 zł30 000 zł

Ergo Hestia

Wariant 56+55 zł10 000 zł

Ergo Hestia

Dla Rodziny wariant podstawowy60 zł22 000 zł

Ergo Hestia

Dla Nas i Dziecka65 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny PLUS65 zł25 000 zł

Ergo Hestia

Dla Mnie wariant podstawowy+65 zł50 000 zł

Generali

Dla Ciebie i Bliskich68 zł35 000 zł

Uniqa

Dla mnie i rodziny70 zł30 000 zł

Generali

Dla Ciebie72 zł40 000 zł

Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 23.07.2021 r.

Ważne informacje

1. W zakresie polisy grupowej PZU proponuje rozwiązanie dla pracodawców zatrudniających co najmniej 3 osoby

2. Każdą z polis grupowych można rozszerzyć o przydatne dodatki, jak poważne zachorowanie czy operacja

3. Polisa grupowa PZU P Plus jest podstawą dla ofert Ochrona Plus i Ochrona Max

4. Pracownik może łączyć polisę grupową z indywidualną i zyskać tym samym podwójne odszkodowanie za to samo zdarzenie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o grupowe ubezpieczenie PZU dla pracowników

 1. Jak długo trwa umowa ubezpieczenia grupowego PZU?

  Umowa zawierana jest pomiędzy PZU a pracodawcą na czas określony potwierdzony polisą. Dla pracownika umowa kończy się z chwilą zwolnienia z pracy czy przejścia na emeryturę.

 2. Czy ochrona z ubezpieczenia grupowego PZU działa tylko w godzinach pracy?

  Nie, ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie, przez 24 godziny na dobę.

 3. Co decyduje o wysokości składki za polisę grupową PZU?

  To m.in. wysokość sumy ubezpieczenia, liczba ubezpieczeń dodatkowych, częstotliwość opłacania składki przez pracodawcę, wiek i liczba zatrudnionych.

 4. Czy wykonywany zawód ma wpływ na wysokość ubezpieczenia?

  Tak, ubezpieczyciel analizuje ryzyko ubezpieczeniowe także pod kątem charakteru wykonywanej pracy, przez co inną składkę zaproponuje pracownikom biurowym i zatrudnionym w przemyśle ciężkim.

 5. Kto otrzyma odszkodowanie z grupowej polisy PZU?

  W pierwszej kolejności jest to uposażony, a jeśli nie został wskazany lub zmarł, to świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego według kolejności pierwszeństwa: małżonek w całości, dzieci w częściach równych, rodzice w częściach równych, inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego w częściach równych.