Poważne zachorowanie to jedno z najważniejszych rozszerzeń w polisie na życie i zdrowie. Dzięki świadczeniu skuteczniej możemy walczyć nowotworem, dojść do sprawności po zawale serca czy udarze mózgu. Istotny jest też zakres świadczeń po zdiagnozowaniu choroby. Sprawdzamy, co w tej kwestii proponuje PZU.

W polisie zdrowotnej z Miłości do Zdrowia umowę zawieramy na 5 lat. To rozszerzenie, więc zawrzeć ją możemy wówczas, gdy umowa ubezpieczenia podstawowego kończy się za mniej niż 5 lat oraz gdy kończy się najpóźniej w rocznicę umowy, w której ubezpieczony kończy 65 lat.

Ochrona, jaka wynika z umowy dodatkowej PZU Z Miłości do Zdrowia dotyczy zdrowia, a konkretnie poważnego zachorowania. Do chorób objętych ochroną należą:

 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • niezłośliwy guz mózgu,
 • nowotwór złośliwy.

Opieka medyczna w PZU – co zawiera?

Ubezpieczenie dodatkowe PZU Z Miłości do Zdrowia oferuje pomoc innego rodzaju. Po zdiagnozowaniu poważnej choroby można skorzystać z:

 • badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
 • specjalistycznej opieki medycznej bez skierowania w ponad 550 miastach w Polsce,
 • opieki psychologicznej dla ubezpieczonego oraz najbliższych, 
 • wsparcia opiekuna w sprawach medycznych i formalnych,
 • rehabilitacji wspierającej proces leczenia,
 • badań profilaktycznych w drugą i czwartą rocznicę ubezpieczenia.

W ramach polisy Z Miłości do Zdrowia można skorzystać na wiele sposobów. Może to być zarówno wsparcie psychologiczne, jak i rehabilitacja po chorobie. Każda choroba jednak umożliwia inną liczbę konsultacji czy zabiegów. 

PZU Z Miłości do Zdrowia – zakres ochrony i limity

Liczba usług medycznychNowotwór złośliwyNiezłośliwy guz mózguUdar mózguZawał serca
Wizyty37322724
Specjalizacje lekarskie15776
Konsultacje z dietetykiem6644
Konsultacje z psychologiem lub psychiatrą1212126
Konsultacje z logopedą12
Zabiegi ambulatoryjne lub pielęgniarskie20202020
Badania laboratoryjne85858585
Badania diagnostyczne48202322
Zabiegi rehabilitacji w placówce medycznej12012012072
Teleopieka medyczna 24 h przez 365 dni – telefoniczne konsultacje z lekarzem, diagnoza stanu serca, przesyłanie badań EKG przez telefon, pomoc w wezwaniu karetkitak

Tabela 1. Opracowanie na podstawie OWU PZU.

PZU Z Miłości do Zdrowia - świadczenia z tytułu umowy

W przypadku tej umowy dodatkowej mamy do czynienia ze świadczeniami, które nie należą do finansowych. W ramach polisy Z Miłości do Zdrowia nie otrzymamy odszkodowania z powodu zdiagnozowania poważnej choroby.

Do świadczeń polisowych należą konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne, rehabilitacja, opieka psychologa, wsparcie opiekuna.

Świadczenia są limitowane w sposób, jaki przedstawia powyższa tabela. Oznacza to, że w ramach ubezpieczenia przysługuje nam konkretna liczba wizyt lub konsultacji i nic ponad to. Liczba świadczeń jest jednak na tyle wysoka, by spełniała realne zapotrzebowanie.

Dostęp do lekarzy i badań w PZU – po nowotworze złośliwym

W ubezpieczeniach zdrowotnych dostajemy pakiet dostępu o lekarzy określonych specjalizacji oraz badań. W przypadku polisy PZU Z Miłości do Zdrowia osoba po zdiagnozowanym nowotworze złośliwym może liczyć na konsultacje z lekarzami 18 specjalizacji, w tym anestezjologiem, chirurgiem onkologiem, dermatologiem, endokrynologiem, gastrologiem, ginekologiem, hematologiem, laryngologiem, lekarzem POZ (internista, lekarz rodzinny), lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej, neurologiem, onkologiem, ortopedą, pulmonologiem, urologiem, dietetykiem, psychologiem, psychiatrą.

Z zbiegów ambulatoryjnych dostępne są pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu i wagi ciała, iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne, podłączenie wlewu kroplowego, pobranie krwi.

PZU Z Miłości do Zdrowia to także wiele badań podzielonych na 14 rodzajów, np. RTG, USG, badania moczu, diagnostyka ultrasonograficzna. Ciekawym składnikiem zakresu są zabiegi rehabilitacyjne, w tym ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne i z oporem, ćwiczenia izometryczne, masaż hydropowietrzny całkowity i miejscowy, masaż podwodny czy masaż pneumatyczny.

PZU Z Miłości do Zdrowia – za co nie będzie wypłaty świadczenia?

Jako że polisa dotyczy ochrony zdrowia w bardzo konkretnym zakresie, a mianowicie czterech przypadków chorobowych – wyłączenia odpowiedzialności dotyczą przede wszystkim sytuacji, w której ubezpieczony zataił posiadany stan wiedzy o swoim zdrowiu na niekorzyść ubezpieczyciela. 

Dzieje się tak w sytuacji, gdy ubezpieczony chorował wcześniej na określone schorzenia, których następstwem mogą być choroby objęte ochroną.

Dodatkowo – ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za ubezpieczonego w sytuacji, gdy wystąpienie zdarzeń polisowych będzie bezpośrednim następstwem:

 • nietrzeźwości, wpływu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • promieniowania radioaktywnego lub jonizującego w wyniku reakcji termojądrowych, wybuchu nuklearnego, działań wojennych,
 • czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych.

Nasz typ – czy warto wybrać polisę PZU?

Na tle innych ubezpieczeń polisa PZU z Miłości do Zdrowia nie wypada źle. Zakres dotyczy sporej liczby specjalizacji lekarskich czy wizyt, jednak nie dla każdego z nas ważne będą wizyty u dietetyka czy psychologa – a lepszym rozwiązaniem byłoby darmowe badanie rezonansem magnetycznym.

Minusem ubezpieczenia PZU jest długi okres trwania umowy, podczas gdy inne polisy zdrowotne (AXA, Inter Polska, TU Zdrowe Signal Iduna) posiadają 12-miesięczne termin ważności – z możliwością przedłużenia o następny rok. 

Pewnym ograniczeniem może być również obecność z zakresie polisy PZU tylko 4 chorób uznawanych za poważne - nowotworu złośliwego, niezłośliwego guza mózgu, udaru mózgu i zawału serca. Tymczasem rodzajów poważnych zachorowań jest znacznie więcej. Może się okazać, że mając polisę na poważne zachorowanie (z reguły 20-50 jednostek chorobowych w zakresie), pomoc medyczną otrzymamy tylko w przypadku 4 wymienionych, a resztę będziemy musieli sfinansować z własnej kieszeni. 

Warto zatem zastanowić się – jakie ryzyko w przypadku naszego zdrowia jest najwyższe – ale również wziąć pod uwagę fakt już istniejących problemów zdrowotnych, np. choroby tarczycy, choroby skórne, alergie, problemy z widzeniem. W takiej sytuacji dobrze jest zainwestować w ubezpieczenie, które potraktuje nasze zdrowie kompleksowo.

Ważne informacje

1. Polisa PZU z Miłości do Zdrowia uwzględnia cztery przypadki chorobowe: udar mózgu, zawał serca, niezłośliwy guz mózgu oraz nowotwór złośliwy

2. W ramach ubezpieczenia PZU nie otrzymuje się wsparcia finansowego, lecz pomoc medyczną oraz wsparcie leczenia

3. Umowa w PZU zawierana jest na 5 lat

4. Przed zakupem warto dokonać porównania z innymi polisami, dzięki czemu można znaleźć ofertę najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb