Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla całej rodziny i nawet 800 000 zł na leczenie. Tak w skrócie wygląda propozycja polisy zdrowotnej Aviva. Sprawdzamy dokładniej, co kryje się za ofertą ubezpieczenia Nowa Perspektywa, kiedy możemy liczyć na odszkodowanie, a kiedy nie.

Ubezpieczyć możemy się w podstawie i w rozszerzeniach. Umowa podstawowa to pieniądze za zgon ubezpieczonego – 100% świadczenia. Mniejsze świadczenie przysługuje za zgon w wyniku zamieszek lub działań wojennych oraz samobójstwa w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy.

Do tego aż 8 rozszerzeń, w tym:

 • leczenie poważnej choroby – 45 chorób w katalogu świadczeń i 20 chorób obejmujących dzieci, z SU 800 000 zł;
 • pobyt w szpitalu – może obejmować także świadczenie na zakup leków, refundacja od 300 zł do 15 000 zł;
 • prywatna opieka medyczna – dostęp do lekarzy specjalistów Luxmed;
 • pomoc po wypadku – środki na opłacenie leczenia i rehabilitacji;
 • wsparcie w chorobie – druga opinia medyczna, także dla dziecka do 25 lat.

Poniżej przeanalizowaliśmy 3 dodatki zdrowotne, jak pobyt w szpitalu, prywatna opieka medyczna i wsparcie w chorobie.

Aviva Nowa Perspektywa – co oferuje?

Umowa główna Aviva Nowa Perspektywa zawierana jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że ochrona nie wygaśnie po upływie roku, 3 czy 5 latach od jej podpisania. Natomiast dodatki są wykupowane na czas określony.

Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od nas samych. Ma jednak ona wpływ na cenę składki, jaką przyjdzie nam regularnie opłacać.

WAŻNE!
Ubezpieczyciel może wymagać wypełnienia ankiety medycznej w celu ustalenia stanu zdrowia. Na tej podstawie oceniane jest ryzyko zachorowania oraz śmierci, co wpływać będzie na wysokość sumy ubezpieczenia oraz składki.

Składka może być opłacana w 4 różnych częstotliwościach: co miesiąc, kwartał, pół roku czy 12 miesięcy. Co ciekawe, po 3 latach regularnego opłacania składek istnieje możliwość przekształcenia głównej umowy ubezpieczenia w umowę ubezpieczenia bezskładkowego.

Pobyt w szpitalu – wypłata świadczenia po 6 dniach

Rozszerzenie Aviva Na Zdrowie ma zapewnić możliwie maksymalny komfort w powrocie do zdrowia. Polisa uwzględnia zarówno sam pobyt w szpitalu, jak i wsparcie finansowe na wypadek leczenia.

Ważne jest, by pobyt w szpitalu trwał przynajmniej 6 dni. 

Wysokość składki zależy od nas – samodzielnie ustalamy, jaką kwotę chcemy przeznaczyć na ubezpieczenie zdrowotne.

Aviva Na Zdrowie – ile wynosi odszkodowanie?

Powód pobytu w szpitaluWARIANT IWARIANT IIWARIANT III
Nadciśnienie tętnicze
leczone zachowawczo
330 zł660 zł1 000 zł
Leczenie operacyjne kamicy
pęcherzyka żółciowego
1 100 zł2 200 zł3 300 zł
Nowotwór złośliwy krtani
leczony operacyjnie
3 570 zł7 130 zł10 800 zł
Niewydolność serca
leczona przeszczepem
16 500 zł33 000 zł50 000 zł

Tabela 1. Wybrane choroby z OWU polisy dodatkowej Aviva Na Zdrowie.

KOMENTARZ: Wykaz chorób Aviva Na Zdrowie zawiera ponad 400 jednostek chorobowych. Na większość z nich obowiązuje karencja, czyli czasowy brak odpowiedzialności towarzystwa (wypłaty świadczenia). Karencja trwa 12 miesięcy, 18 miesięcy lub 5 lat.

Aviva nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, o które pytało przed zawarciem pierwszej dodatkowej umowy ubezpieczenia, a które podano do jego wiadomości niezgodnie z prawdą. Towarzystwo ma prawo podnieść ten zarzut również po upływie 3 lat od zawarcia pierwszej dodatkowej umowy ubezpieczenia.

Prywatna opieka medyczna w placówkach Luxmed

Dodatkowa ochrona Aviva Pakiet Medyczny dotyczy prywatnej opieki medycznej i umożliwia szybki i łatwy kontakt z lekarzem, dzięki czemu możliwe będzie trafne postawienie diagnozy i szybkie rozpoczęcie leczenia.

Aviva zapewnia dostęp do ponad 700 placówek grupy Luxmed, ponadto zyskać możemy szeroki zakres badań oraz zabiegów medycznych. Ubezpieczony zyskuje również możliwość wizyt domowych pielęgniarki lub lekarza. 
 

Aviva Pakiet Medyczny Bądź Zdrów – zakres ochrony

zakreswariant
PODSTAWOWY
wariant
ROZSZERZONY
wariant
PLATINUM
Lekarze specjaliści72029
Badania diagnostyczne115289491
Prowadzenie ciążybadania podstawoweszeroki zakres badań diagnostycznych i profilaktycznych
Zabiegi ambulatoryjne485791
Usługi stomatologiczne
 • 1 bezpłatny przegląd
 • 1 bezpłatny przegląd
 • usuwanie kamienia nazębnego
 • RTG zęba
 • 1 bezpłatny przegląd
 • usuwanie kamienia nazębnego
 • RTG zęba
 • pantomogram jamy ustnej
 • piaskowanie zębów
 • polerowanie zębów
 • fluoryzacja zębów
 • lakierowanie zębów

Tabela 1. Opracowana na podstawie dokumentów OWU.

KOMENTARZ: Do niektórych lekarzy (dostępnych w wariancie PLATYNOWYM), w tym anestezjologa, chirurga naczyniowego, chirurga onkologa, hepatologa, neurochirurga, specjalisty chorób zakaźnych i specjalisty rehabilitacji medycznej obowiązuje skierowanie.

Wsparcie w chorobie, czyli druga opinia medyczna

Dzięki umowie dodatkowej Aviva Mediservice w razie poważnej choroby można skonsultować otrzymaną diagnozę ze światowej klasy specjalistami (diagnoza eksperta, ocena dotychczasowego leczenia i propozycja dalszej kuracji). A także liczyć na pomoc medyczną i domową (Assistance) w przypadku ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu.

Pakiet Assistance obejmuje m.in.:

 • wsparcie szpitalne - jeżeli pobyt w szpitalu trwa dłużej niż 2 dni, Aviva zapłaci za wizyty bliskich (także ich noclegi), a gdy stan zdrowia ubzpieczonego będzie wymagał dłuższego pobytu poza domem, TU zorganizuje opiekę nad dziećmi oraz zwierzętami (kotem, psem);
 • pomoc po wyjściu ze szpitala – po powrocie ze szpitala do domu, raz w roku, ubepieczony może liczyć na pomoc wykwalifikowanej pielęgniarki (np. przy zmianie opatrunku) oraz pomocy domowej;
 • transport medyczny - transport do i ze szpitala lub przychodni;
 • pomoc w razie zachorowania - organizacja porady w prywatnej przychodni u lekarzy wybranych specjalizacji, a jeśli ubezpieczony nie będzie mógł wychodzić z domu - dostarczenie leków, artykułów spożywczych lub gotowych posiłków.

Zakres ubezpieczenia Aviva Mediservice obejmuje ponad 30 stanów chorobowych i uszkodzeń ciała – nowotwór złośliwy, paraliż, stwardnienie rozsiane, gruźlica, śpiączka, zawał serca, przeszczep narządu i inne. Pod warunkiem, że nie były one następstwem nieszczęśliwego wypadku. Tu karencja wynosi 90 dni – z tego rozszerzenia możemy skorzystać najwcześniej po 3 miesiącach od zawarcia umowy

PAMIĘTAJ!
Uzyskanie zagranicznej opinii lekarskiej dotyczącej osoby bliskiej jest niemożliwe, jeśli dotyczy ostrego i krótkotrwałego stanu chorobowego, choroby przewlekłej o lekkim przebiegu, zaburzenia psychicznego i problemu stomatologicznego.

Ubezpieczenie obejmuje także dostęp do internetowej platformy informacyjnej AskBestDoctors, na której ubezpieczony lub współmałżonek mogą on-line wypełnić i złożyć wniosek o uruchomienie usługi zagranicznej opinii lekarskiej, przeglądać przechowywaną na niej dokumentację medyczną dotyczącą zgłaszanych zdarzeń ubezpieczeniowych oraz skorzystać z szerokich zasobów informacji medycznych.

Ważne informacje

1. Grupa ubezpieczeniowa Aviva posiada zarówno polisy zdrowotne, życiowe, jak i mieszane

2. Ubezpieczenie Nowa Perspektywa jest polisą na życie z możliwością rozszerzenia ochrony w zakresie zdrowotnym

3. Aviva nie narzuca klientom konkretnych sum ubezpieczenia – są one obliczane na podstawie wieku, preferencji oraz możliwości finansowych klienta

4. Oprócz wsparcia finansowego, Aviva oferuje w zakresie zdrowotnym szeroki zakres możliwości assistance