Pomimo posiadanego prawa do skorzystania z darmowej opieki medycznej, coraz częściej jesteśmy zmuszeni korzystać z prywatnej praktyki lekarskiej. Dlaczego? Ponieważ NFZ nie jest systemem na tyle wydolnym, bo zapewnić szybką opiekę medyczną wszystkim ubezpieczonym. 

Właśnie dlatego coraz więcej osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – można zyskać wówczas szybką pomoc zdrowotną, jak również kosztuje to mniej niż odwiedzanie prywatnych gabinetów lekarskich.

Luxmed – co oferuje prywatna polisa medyczna?

Luxmed swoim klientom oferuje możliwość zakupu indywidualnego, jak i grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. Obie opcje są na tyle elastyczne, by można je było swobodnie dopasować do własnych potrzeb i wymagań.

Pakiet Magnolia dla klientów indywidualnych to ochrona skierowana zarówno do dorosłych, jak i dzieci.  

Ochrona Luxmed Magnolia zapewnia:

 • nielimitowany dostęp do lekarzy 18 różnych specjalizacji bez skierowania;
 • dostęp do lekarzy 16 różnych specjalizacji ze skierowaniem;
 • nielimitowany dostęp do lekarzy podstawowej opieki medycznej;
 • konsultacje u alergologa oraz testy skórne;
 • prowadzenie ciąży;
 • nielimitowane i kompleksowe badania diagnostyczne (wśród nich m.in. RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny);
 • kompleksowe konsultacyjne zabiegi laboratoryjne;
 • całodobową infolinię medyczną oraz kontakt do lekarzy dyżurnych w razie nagłej sytuacji.

Luxmed oferuje swoje usługi w 90 placówkach na terenie całej Polski oraz w 700 placówkach, które współpracują z grupą Luxmed. Znacznie ułatwia to kontakt z lekarzem bez względu na miejsce zamieszkania.

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego w Luxmed

Jeśli interesuje nas pakiet indywidualny, możemy zdecydować się na płatność w kilku różnych opcjach – co miesiąc, co kwartał, co 6 miesięcy lub za cały rok z góry.

Sama cena wybranego przez nas pakietu uzależniona jest przede wszystkim od częstotliwości opłacania składki, na jaką się zdecydujemy, jak i od wieku – z każdym rokiem ubezpieczyciel może wyższej ceny składki. Ryzyko zachorowania z wiekiem jest coraz większe i cena z wiekiem ulega podwyższeniu.

Cena polisy zdrowotnej Luxmed w zależności od wieku

wiek
ubezpieczonego
składka
miesięczna
składka
kwartalna
składka
półroczna
składka
roczna
0-3255 zł764 zł1452 zł2751 zł
4-7195 zł585 zł1111 zł2105 zł
8-18163 zł490 zł931 zł1763 zł
19-40256 zł768 zł1459 zł2764 zł
41-50227 zł680 zł1292 zł2448 zł
51-55248 zł744 zł1413 zł2677 zł
56-60290 zł871 zł1654 zł3135 zł
61-70355 zł1066 zł2026 zł3838 zł

Tabela. 1. Na podstawie cennika Luxmed.

Z tabeli jasno wynika, że cena składki wzrośnie wraz z naszym wiekiem, dlatego decyzji o zakupie nie odkładajmy na później. Bardzo często zdarza się odsuwać plany o nowych wydatkach, tłumacząc sobie – wykupię polisę po wakacjach albo od nowego roku. Jednak wtedy nasz wiek w oczach ubezpieczyciela rośnie. Najtańszą składkę posiadają dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, ponieważ według statystyk ich choroby wymagają najczęściej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, z kolei pomoc specjalisty bywa w ogóle niepotrzebna.

Luxmed - Ubezpieczenie Ambulatoryjne

Luxmed Ubezpieczenie Ambulatoryjne jest pakietem dedykowanym firmom, które zatrudniają przynajmniej 10 pracowników. Pracownik ma możliwość włączyć w zakres ochrony swoich najbliższych. Pakiet skierowany jest do osób pomiędzy 18. a 70. rokiem życia.

W ramach tego pakietu zdrowotnego osoba ubezpieczona może skorzystać z:

 • konsultacji u lekarzy podstawowej opieki medycznej;
 • konsultacji u specjalistów;
 • konsylium medycznego;
 • zabiegów ambulatoryjnych;
 • szczepień profilaktycznych;
 • szczepień przeciwko grypie;
 • opieki stomatologicznej;
 • fizjoterapii;
 • prowadzenia ciąży;
 • wykonania testów alergologicznych;
 • transportu medycznego;
 • drugiej opinii medycznej;
 • programów profilaktycznych;
 • hospitalizacji krótkoterminowej.

Pakiet Luxmed Ubezpieczenie Ambulatoryjne umożliwia zarówno kontakt z lekarzem, jak również gwarantuje wsparcie w razie trudnej sytuacji – jak np. transport medyczny. 

Luxmed - Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego

Jest to z kolei oferta, w ramach której wybrać można aż 5 wariantów. Jest to rozszerzenie zakresu pakietu Ubezpieczenia Ambulatoryjnego. 
Pakiet jest skierowany do osób pomiędzy 18 a 70 rokiem życia.

Luxmed Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego umożliwia nam przede wszystkim szybkie leczenie operacyjne dotyczące zarówno zabiegów chirurgicznych krótkoterminowych, jak i długoterminowych pobytów w szpitalu.

Ten pakiet Luxmed oferuje nam wysokie sumy ubezpieczenia przewidziane na poszczególne operacje planowe. Osobom, które tego potrzebują pakiet zapewnia również transport medyczny – zarówno w konieczności przewiezienia pacjenta ze szpitala do szpitala, jak i ze szpitala do miejsca zamieszkania. Ponadto osoba ubezpieczona ma zapewnioną komfortową opiekę medyczną – pobyt w 1- lub 2-osobowych salach.

Luxmed - Ubezpieczenie w razie Poważnego Zachorowania

To z kolei rozszerzenie w ramach programu Ubezpieczenie Ambulatoryjne. Przedział wiekowy dla ubezpieczonego przewidziany jest na okres pomiędzy 18. a 64. rokiem życia.

Pakiet jest skierowany do osób obawiających się poważnego zachorowania, jak nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu czy udar mózgu.

Luxmed Poważne Zachorowanie - kiedy działa polisa?

Wariant ochronny IWariant ochronny I
nowotwór złośliwy
ostry zawał serca (MI)
udar mózgu
łagodny guz mózgu
utrata kończyn
przeszczep głównych organów
operacja zastawki serca
śpiączka
dodatkowo
brak
 • stwardnienie rozsiane,
 • operacyjne leczeie choroby wieńcowej (by-pass),
 • oparzenia trzeciego stopnia,
 • utrata wzroku,
 • utrata słuchu,
 • utrata mowy,
 • niewydolność nerek,
 • operacja aorty,
 • niedowład (paraliż).

Tabela 2. Opracowanie własne.

Luxmed - Ubezpieczenie NNW

Tutaj mamy do czynienia z pakietem Luxmed, którego zadaniem jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to wariant ochronny dla osób pomiędzy 18 a 70 rokiem życia.

Składka miesięczna nie musi być sporym wydatkiem, ponieważ może zaczynać się już od kilku złotych miesięcznie. To, co z pewnością wiele osób zainteresuje – polisa oferuje wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 100 000 zł. Po co nam tak wysoka suma ubezpieczenia? Musimy pamiętać, że to na jej podstawie ustalany jest procent, który otrzymujemy z tytułu wystąpienia zdarzeń objętych ochroną.

Luxmed - Ubezpieczenie Zdrowotne Panaceus 

To z kolei pakiet Luxmed, który ułatwia osobie ubezpieczonej dostęp do zakupu leków. Dotyczy to zarówno leków używanych na codziennie przypadłości, jak i leczenia specjalistycznego.

Pakiet przewiduje współpłatność, dzięki czemu osoba ubezpieczona zapłaci za niezbędne leki tylko niedużą kwotę. Ten pakiet może być dobrym rozwiązaniem dla osób chorych przewlekle, kobiet w ciąży czy osób o stałych trudnościach zdrowotnych, jak astma, alergia czy rwa kulszowa.

Luxmed - Leczenie Poważnych Chorób za Granicą BEST HELP

Ten pakiet z kolei jest skierowany do osób, które na wypadek poważnego zachorowania wolałyby zapewnić sobie fachową opiekę medyczną, w tym również za granicą. Rozszerzenie umożliwia operacje, które nie są wykonywane w Polsce jak m.in. operacje neurochirurgiczne czy przeszczepy od żywego dawcy.

Pakiet zapewnia osobie ubezpieczonej wysoką sumę ubezpieczenia, która wynosić może nawet do 2 mln euro na cały okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel gwarantuje krótki czas oczekiwania na zabieg chirurgiczny, a wyjazd na terapię medyczną organizuje do 20 dni od zgłoszenia.

Na czas pobytu za granicą Luxmed zapewnia ubezpieczonemu wsparcie finansowe w wysokości 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu do maksymalnie 60 dni. Pozwala to na utrzymanie stałego poziomu finansowego, bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z pobytem za granicą.
Polisa załatwia także koniecznie formalności związane z wyjazdem za granicę, m.in. wizę, dowóz na lotnisko oraz z powrotem do domu oraz niezbędne tłumaczenie w obszarze medycznym. 

Ważne informacje

1. Prywatna polisa zdrowotna Luxmed to 6 wariantów ochrony do wyboru

2. Luxmed oferuje swoje usługi w 90 placówkach na terenie całej Polski

3. Najtańsza składa miesięczna bez refundacji to koszt 163 zł

4. Z ubezpieczenia Luxmed można skorzystać w kraju i za granicą