Szukasz ubezpieczenia, które gwarantowałoby ochronę przed smogiem? W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych możesz wykupić polisę na życie lub ubezpieczenie zdrowotne, którego zakres obejmuje także poważne zachorowania będące następstwem smogu.

Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie finansowe w różnych sytuacjach. Niektóre polisy chronią przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, inne mają na celu zabezpieczyć bliskie osoby w przypadku, gdy doszło do śmierci ubezpieczonego. Wśród ofert towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć również polisy na życie i zdrowotne, które zabezpieczają w sytuacji, gdy ubezpieczony zachorował na poważną chorobę układu oddechowego, w tym także w wyniku nadmiernej ekspozycji na smog.

Co oznacza smog?

To zjawisko atmosferyczne powstające wskutek wymieszania się mgły z zanieczyszczeniami powietrza takimi jak spaliny samochodowe czy dym z fabryk. Smog występuje w wielu miastach Polski, zjawisku temu sprzyja niewielki ruch mas powietrza oraz emisja dużych ilości zanieczyszczeń. Powietrze ze smogiem jest szkodliwe, ponieważ znajdują się w nim różne toksyczne związki – tlenki siarki, tlenek azotu, a nawet rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Skąd wiadomo, że powietrze, którym oddychamy, jest szkodliwe? Potwierdzają to specjalistyczne badania jakości powietrza. Wyniki pomiarów są jawne, można je sprawdzić np. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Polski indeks jakości powietrza uwzględnia pomiary wykonywane co godzinę, mierzone jest stężenie zanieczyszczeń obecnych w smogu, takich jak:

 • benzen (C6H6),
 • dwutlenek siarki (SO2),
 • dwutlenek azotu (NO2),
 • ozon (O3),
 • pył PM10,
 • pył PM2,5,
 • tlenek węgla (CO).

Następnie wyznaczany jest indeks jakości powietrza, w skali PM 2,5. Może on przyjmować wartości od 0 do 300+.

pm 2,5

Czy smog wpływa na długość życia?

Wdychanie zanieczyszczonego powietrza prowadzi do gromadzenia się w organizmie szkodliwych substancji. W wyniku ekspozycji na smog osoba dorosła lub dziecko może odczuwać osłabienie, a także cierpieć z powodu licznych infekcji i podrażnień układu oddechowego. Inne negatywne skutki smogu to duszności, nagłe i nawracające bóle głowy, również problemy z koncentracją.

Smog może wpływać na długość życia, ponieważ długotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór płuc, gardła czy krtani.

Smog powoduje także liczne przewlekłe choroby układu oddechowego – wśród konsekwencji smogu najczęściej wymieniane są: astma, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) oraz niewydolność oddechowa.

Wdychanie zanieczyszczenia powietrza przyczynia się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (takich jak niewydolność serca, udar mózgu czy też zawał serca). Jest również niekorzystne dla kobiet będących w ciąży. Wskutek nadmiernej ekspozycji na smog może dojść do poważnych zaburzeń w rozwoju dziecka, smog jest wymieniany również wśród przyczyn przedwczesnego porodu u kobiet.

Czy można ubezpieczyć się od smogu?

Nie istnieje dedykowane ubezpieczenie na wypadek smogu. Jednak można wykupić ochronę finansową w razie zachorowania na choroby przewlekłe układu oddechowego, które są konsekwencją zanieczyszczonego powietrza. Polisa może obejmować swoim zakresem również sytuacje takie jak zachorowanie na nowotwór.

Leczenie chorób wywołanych przez smog to długi i kosztowny proces, ubezpieczenie ma na celu udzielić w takiej sytuacji wsparcia finansowego. Osoby żyjące w mieście, w którym jest wysokie stężenie smogu, powinny wykupić ubezpieczenie obejmujące poważne choroby i  pobyt w szpitalu. 

Czy za smog dostaniemy odszkodowanie?

Smog sam w sobie nie upoważnia do uzyskania odszkodowania, ale już jego konsekwencje w postaci chorób układu oddechowego lub chorób nowotworowych – już tak. Dlatego też warto się ubezpieczyć na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby układu oddechowego lub choroby nowotworowej. Zalety tego rozwiązania to nie tylko świadczenie finansowe, które pomoże w walce z chorobą, lecz także szybszy dostęp do badań i lekarzy. 

W wielu przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje również organizację transportu medycznego oraz oferuje pomoc w opiece nad osobami, którymi zajmuje się chory (np. dziećmi). Przed zakupem ubezpieczenia na życie oraz polisy na zdrowie warto dokładnie przyjrzeć się OWU, by poznać jego zakres.

W ramach polisy na życie i zdrowie np. Generali, jeśli ubezpieczony zachoruje na jedną z poważnych chorób wymienionych w OWU (np. zaawansowaną chorobę płuc), może uzyskać świadczenie, które pokryje koszty pobytu w szpitalu, specjalistycznych zabiegów, konsultacji z lekarzami, a nawet rehabilitacji. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia Neuca – ubezpieczyciel zapewnia ochronę w przypadku, gdy ubezpieczony zachoruje na wymienione w OWU choroby układu oddechowego.

W kontekście smogu warto się zainteresować także onkopolisą, czyli polisą na wypadek zachorowania na nowo do 120 000 zł, dzięki czemu łatwiej będzie walczyć z chorobą.

Ważne informacje

1. Smog to powszechne w Europie zjawisko atmosferyczne, do którego powstania dochodzi wskutek wymieszania się mgły z zanieczyszczeniami, np. spalinami

2. Smog przyczynia się do wzrostu ryzyka rozwoju przewlekłych chorób układu oddechowego, a także chorób nowotworowych

3. Polska zajmuje drugie miejsce w rankingu krajów, w których stężenie zanieczyszczeń w powietrzu wpływa znacząco na śmiertelność populacji

4. Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami ekspozycji na smog, warto wykupić ubezpieczenie na życie lub polisę zdrowotną

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek smogu

 1. Gdzie kupić najtaniej ubezpieczenie na wypadek zachorowania na choroby układu oddechowego lub nowotwór?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma inną ofertę. Wysokość składki polisy jest ustalana indywidualnie, w zależności od takich czynników jak wiek osoby ubezpieczonej czy też wybrany wariant sumy ubezpieczenia. Aby zdecydować, która polisa jest najkorzystniejsza, warto skorzystać z profesjonalnego kalkulatora ubezpieczeń, a także sprawdzić dokładnie zakres ubezpieczenia określony w OWU. Nie wszystkie choroby wywołane smogiem są objęte ubezpieczeniem.

 2. Kto powinien rozważyć zakup ubezpieczenia na życie obejmującego poważne zachorowania wywołane smogiem?

  Polisa na wypadek poważnego zachorowania może się przydać mieszkańcom miast, w których odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza. Należą do nich nie tylko Warszawa, Kraków, Katowice czy Wrocław, ale także: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Opoczno, Skawina, Nowy Sącz, Niepołomice, Zabrze, Wadowice i wiele innych miejscowości. Zestawienia miast, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza jest największe, można znaleźć w raportach Światowej Organizacji Zdrowia. Cyklicznie rankingi smogowych rekordzistów tworzy także PAS, czyli Polski Alarm Smogowy.

 3. Jak chronić się przed smogiem i zminimalizować ryzyko zachorowania na wymienione choroby?

  W trosce o zdrowie warto śledzić komunikaty o poziomie zanieczyszczenia powietrza i pomyśleć o dodatkowej ochronie, np. maseczkach na twarz. Dodatkowo warto zapewnić sobie także dostęp do prywatnej opieki medycznej, by nie czekać w kolejkach do pulmonologa, alergologa czy też lekarza innej specjalizacji.