Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) motocyklisty jest dobrowolną polisą. Można ją kupić osobno lub w pakiecie z obowiązkowym OC w większości firm oferujących ubezpieczenia komunikacyjne.

UbezpieczenieNNW chroni motocyklistę w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jego dużą zaletą jest fakt, że jeśli osoba kierująca motocyklem spowoduje wypadek drogowy i dozna w nim poważnych uszkodzeń ciała, to towarzystwo wypłaci mu jednorazowe odszkodowanie. Następnie otrzymane środki może przeznaczyć na leczenie lub rehabilitację.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy ubezpieczenie NNW motocyklisty jest obowiązkowe?

Nie. Ubezpieczenie NNW motocyklisty, podobnie jak samochodu osobowego jest dobrowolne. Zgodnie z przepisami motocykl musi mieć jedynie obowiązkowo wykupioną polisę OC ważną 12 miesięcy. Nawet jeśli pojazd jest używany tylko w sezonie letnio-wiosennym, a przez pozostałą część roku stoi zaparkowany w garażu.

Jednak motocykliści powinni pomyśleć o zakupie dodatkowego ubezpieczenia NNW, ponieważ są bardzo narażeni na ryzyko odniesienia ciężkiego uszkodzenia ciała podczas jazdy. Taniej mogą kupić polisę w pakiecie z obowiązkowym OC.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW motocyklisty?

Ubezpieczenie NNW chroni motocyklistę w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie nogi lub ręki) lub śmierci w wypadku drogowym. Jeśli do niego dojdzie, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci Ci jednorazowe odszkodowanie, bądź wskazanym w umowie osobom w przypadku Twojego zgonu. Jak to działa w praktyce?

Ubezpieczenie NNW może być przydatne, gdy spowodujesz wypadek motocyklem. Wówczas ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym odszkodowanie z Twojego OC. Natomiast jeśli jednocześnie doznasz obrażeń ciała, możesz liczyć na otrzymanie świadczenia z własnego NNW. Podobnie, jeżeli np. uderzysz w drzewo i odniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu.

Przykład: Z winy poruszającego się motocyklem pana Andrzeja doszło do zderzenia z samochodem, w którym uszkodzeniu uległ tylny zderzak i lampy. W efekcie koszty naprawy pokrył ubezpieczyciel z OC sprawcy.

Jednak zderzenie okazało się znacznie groźniejsze dla pana Andrzeja, który w jego wyniku spadł z motocykla i złamał rękę oraz kilka żeber. Leczenie wymagało tygodniowego pobytu w szpitalu oraz późniejszej rehabilitacji. Pan Andrzej część jej kosztów pokrył z odszkodowania otrzymanego w ramach dodatkowo wykupionego ubezpieczenia NNW.

NNW z wysoką sumą ubezpieczenia będzie szczególnie przydatne w razie doznania poważnych uszkodzeń ciała, o które podczas jazdy motocyklem nietrudno. Długotrwałe leczenie czy żmudna rehabilitacja wymagają wysokich wydatków, które mogą doprowadzić do dużych problemów finansowych. Zakup dodatkowego NNW może pozwolić ich uniknąć.

Uwaga! Co ważne, z ubezpieczenia NNW możesz również skorzystać, jeśli przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. Wypłata świadczeń z obu polis się nie wyklucza.

Na co zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie NNW motocyklisty?

Jeśli kupujesz NNW dla motocyklisty, przede wszystkim zwróć uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Im wyższa, tym kwota wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania w razie doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu będzie większa. Sumę ubezpieczenia każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie.

Kolejnym ważnym czynnikiem, na który powinieneś zwrócić uwagę przed zakupem NNW dla motocyklisty, jest zakres terytorialny. Np. niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą go ograniczyć jedynie do terytorium Polski. Oznacza to, że jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w innym kraju, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Warto więc sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czy ochrona NNW działa również za granicą.

Jeszcze ważniejszym elementem jest tabela procentowej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, która również znajduje się w OWU. Zawiera listę rodzajów uszkodzeń ciała wraz z procentowym wskaźnikiem, od którego m.in. jest uzależniona wysokość odszkodowania. Jak dokładnie działa ten mechanizm, wyjaśniamy poniżej.

Jaka jest wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW motocyklisty?

Wysokość odszkodowania wypłaconego z NNW motocyklisty zależy od trzech czynników. Po pierwsze, od sumy ubezpieczenia – im wyższa, tym większa wypłata świadczenia. Po drugie, od rodzaju uszkodzenia ciała doznanego podczas wypadku drogowego. Po trzecie, od procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu zawartego w tabeli w OWU, który każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa indywidualnie.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Przykładowa tabela procentowej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu w NNW motocyklisty

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość procentowej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu

Złamanie obojczyka (bez przemieszczenia)

5%

Uszkodzenie skóry twarzy (rana ponad 6 cm)

5%

Rozpoznanie wstrząśnienia mózgu w następstwie urazu głowy (z hospitalizacją ponad 6 dni)

8%

Złamanie żeber (powyżej 10)

10%

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym (złamania trzonów i łuków leczone operacyjnie)

15%

Złamanie kości śródstopia (czterech lub więcej z przemieszczeniem)

16%

Utrata stopy

30%

Całkowite porażenie splotu barkowego, części podobojczykowej (dolnej)

45%

Średniego stopnia niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych

60%

Źródło rankomat.pl

Pamiętaj, że powyższa tabela ma jedynie przykładowy charakter. W rzeczywistości w OWU towarzystw ubezpieczeniowych lista rodzajów uszkodzeń ciała jest znacznie dłuższa. Jak więc ubezpieczyciele wyliczają wysokość odszkodowania z NNW motocyklisty? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym przykładzie:

Przykład: Pan Mariusz podczas jazdy motocyklem złamał rękę, który spowodowała inna osoba kierująca samochodem. W efekcie ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu motocykliście odszkodowanie z OC sprawcy.

Oprócz tego pan Mariusz posiadał również NNW motocyklisty z sumą ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł. W tabeli zawartej w OWU towarzystwo ubezpieczeniowe określiło procentową ocenę złamania ręki na 5%. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłacił panu Mariuszowi odszkodowanie z NNW motocyklisty w wysokości 1500 zł, którego kwota została obliczona według poniższego wzoru:

5% procentowego uszczerbku na zdrowiu (złamanie ręki) z 30 000 zł sumy ubezpieczenia = 1500 zł odszkodowania z NNW motocyklisty

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW motocyklisty?

Największy wpływ na cenę NNW motocyklisty ma suma ubezpieczenia – im mniejsza, tym niższa składka. Zwykle koszt zakupu polisy wynosi od kilkudziesięciu do powyżej 100 zł w zależności od zakresu ochrony. Taniej NNW motocyklisty można kupić w pakiecie wraz z obowiązkowym OC w kalkulatorze rankomat.pl.

Tak, jak np. 40-letni pan Dominik z Ełku, który jest właścicielem Hondy Wave 110i z 2016 r. W najtańszym wariancie Benefia zaproponowała mu zakup ubezpieczenia NNW motocyklisty z sumą ubezpieczenia do 10 000 zł w pakiecie z OC za 190 zł. Z kolei, w Proama wysokość składki wzrosła do 265 zł przy podniesieniu sumy ubezpieczenia do 50 000 zł. Natomiast np. w Generali suma ubezpieczenia NNW wynosi 30 000 zł w ofercie z OC i assistance za 308 zł.  

Ile kosztuje NNW motocyklisty w pakiecie z OC?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Ile kosztuje NNW motocyklisty w pakiecie z OC?
Benefia
190,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
265,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
308,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
794,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 15.10.2021 r. Honda Wave 110i z 2016 r., poj. silnika 109 cm3

Czy można mieć więcej niż jedno ubezpieczenie NNW motocyklisty?

Tak. Możesz kupić dowolną liczbę polis NNW motocyklisty. Oznacza to, że można ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas jazdy motocyklem w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych równocześnie. Nie ma w tej kwestii żadnych ograniczeń.

Jeśli więc np. złamiesz nogę podczas jazdy motocyklem, to odszkodowanie wypłaci Ci każdy z ubezpieczycieli, u których masz aktualnie wykupione ubezpieczenie NNW. Oczywiście wiąże się to z koniecznością opłacania wyższych składek w kilku towarzystwach jednocześnie.

Źródła:

 1. Raport policyjny z 2020 r.: https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
 2. Dane Amerykańskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) z lat 1996-2007: https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/810982

Co warto wiedzieć?

 1. NNW motocyklisty jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
 2. NNW motocyklisty można kupić osobno lub w pakiecie z obowiązkowym OC.
 3. Ubezpieczenie NNW chroni motocyklistę w razie doznania uszkodzeń ciała podczas jazdy.
 4. Wysokość odszkodowania wypłacanego z NNW motocyklisty zależy od sumy ubezpieczenia, a także rodzaju urazu i procentowej oceny uszkodzenia ciała posiadacza polisy. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o NNW motocyklisty?

 1. Jak często dochodzi w Polsce do wypadków z udziałem motocyklistów?

  W 2020 r. doszło do 2075 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, w których zginęły 244 osoby, a 1879 zostało rannych – wynika z policyjnych statystyk.

 2. Czy młodzi motocykliści powodują najwięcej wypadków?

  Tak. W 2020 r. motocykliści z grupy wiekowej 25-39 lat spowodowali 394 wypadki drogowe. Śmierć poniosło w nich 77 osób, a 364 zostały ranne – wynika z raportu policyjnego.

 3. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków spowodowanych przez motocyklistów?

  Według raportu policyjnego w 2020 r. najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych spowodowanych przez motocyklistów były:

  • niedostosowanie prędkości do warunków – 545 wypadków,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie – 94 wypadki,
  • niezachowanie bezpiecznej odległości – 86 wypadków,
  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 57 wypadków,
  • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – 28 wypadków,
  • nieprawidłowy manewr skrętu – 21 wypadków,
  • nieprawidłowe wymijanie i gwałtowne hamowanie – 17 wypadków.
 4. Jakich urazów najczęściej doznają motocykliści w wypadkach?

  Najczęściej motocykliści doznają urazów kończyn dolnych (47%), kończyn górnych (40%) i głowy (35%). W dalszej kolejności dochodzi do uszkodzenia klatki piersiowej (31%), kręgosłupa (20%), brzucha (15%) i twarzy (10%) – wynika z danych zgromadzonych przez Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) z lat 1996-2007.