Wypadki i choroby zdarzają się każdemu, również podczas urlopów i wyjazdów. W przypadku podróży zagranicznych, musisz się odpowiednio zabezpieczyć na taką ewentualność. Turyści, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, mogą skorzystać z podstawowej, nieodpłatnej opieki medycznej w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego. Kartę można wyrobić w Toruniu.

Ubezpieczeni na NFZ podróżni, podczas podróży objęci są opieką zapewnianą przez EKUZ. Taka ochrona działa jednak wyłącznie na terenie krajów członkowskich UE i EFTA i nie zapewnia kompleksowego zabezpieczenia, na jakie możesz liczyć wykupując polisę turystyczną. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyrobi EKUZ w Toruniu, jakie zalety, ale i ograniczenia niesie ze sobą karta, a także czemu warto zainwestować w ubezpieczenie na wyjazd.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - Toruń

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, który zapewnia obywatelom państw członkowskich UE i EFTA możliwość skorzystania z nieodpłatnej, podstawowej pomocy i opieki medycznej, podczas pobytu w innym kraju członkowskim.

Prawo do otrzymania darmowych świadczeń przysługuje Ci na takich samych zasadach, na jakich mogą korzystać z niego obywatele danego kraju.

Jak czytamy na oficjalnej stronie pacjent.gov.pl:

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istniej obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Przykład: Pani Anna wyjechała na urlop do Niemiec, gdzie za dobę spędzoną w szpitalu (mimo ubezpieczenia społecznego) trzeba zapłacić 10 euro. Kobieta była hospitalizowana przez 5 dni, dlatego - chociaż posiadała EKUZ - została obciążona kosztami w wysokości 50 euro. Gdyby posiadała ubezpieczenie turystyczne, TU opłaciłoby wydatki związane z leczeniem.

EKUZ zapewnia podstawową, bezpłatną opiekę medyczną w większości europejskich krajów, a dokładnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest więc honorowana w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, we Włoszech, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii. Działa też wWielkiej Brytanii.

Pamiętaj! EKUZ obowiązuje również na terytoriach zamorskich, takich jak: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon, Gujana Francuska, Azory i Madera, Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

EKUZ nie zapewni polskiemu turyście nieodpłatnej opieki medycznej w krajach, które nie należą do UE i EFTA. Podczas takich podróży, wszelkie koszty związane z leczeniem będziesz pokrywał z własnej kieszeni.

Co więcej, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obowiązuje również: na Wyspach Normandzkich i wyspie Man, w Monaco, San Marino oraz w Watykanie.

Kto może wyrobić EKUZ w Toruniu?

O wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się osoby, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, a także te, którym przysługuje prawo do otrzymywania świadczeń zdrowotnych na innych zasadach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

EKUZ przysługuje więc:

 • Osobom zatrudnionym
 • Emerytom
 • Rencistom
 • Osobom prowadzącym rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą
 • Osobom korzystającym z zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
 • Dzieciom i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia
 • Osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (jeśli ukończyły 18 rok życia)

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Toruniu?

W Toruniu Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego możesz wyrobić w miejscowej delegaturze NFZ. 

Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia w Toruniu. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy
Szosa Chełmińska 30
87-100 Toruń.

Pozostałe placówki zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim to:

 • EKUZ Bydgoszcz: Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Łomżyńska 33 Bydgoszcz 85-863
 • EKUZ Włocławek: Delegatura - Kilińskiego 16 Włocławek 87-800

Dlaczego EKUZ nie wystarczy mieszkańcowi Torunia?  Co zapewnia polisa turystyczna?

Musisz jednak pamiętać, że EKUZ nie zapewnia kompleksowej ochrony podczas zagranicznego wyjazdu. Karta gwarantuje bezpłatny dostęp wyłącznie do podstawowych usług medycznych, które w razie wypadku lub nagłej choroby z reguły nie są wystarczające.

polisa a ekuz

Co istotne, wiele usług, które nie są objęte zakresem ochrony Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wymaga od nieubezpieczonego turysty pokrycia wysokich kosztów związanych z leczeniem, lub pokryciem ewentualnych szkód związanych z wypadkiem.

Aby kompleksowo zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami, z jakimi trzeba liczyć się w razie wypadku lub nagłej choroby podczas zagranicznego urlopu, konieczne będzie wykupienie ubezpieczenia turystycznego na zagraniczny wyjazd. Taka ochronę najlepiej dopasować do swoich potrzeb, a także do kierunku i charakteru wyjazdu.

Magdalena Kajzer, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznychMagdalena Kajzer, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznych

Czego EKUZ często nie zapewni?

 • Prywatnej opieki medycznej (w tym wizyty u specjalisty w ramach wizyt poza ubezpieczeniem społecznym).
 • Refundacji wielu leków (także tych, które zostały wypisane przez lekarza).
 • Specjalistycznych badań.
 • Operacji i zabiegów, które nie są niezbędne do ratowania życia.
 • Leczenia stomatologicznego.

Jakie elementy dodatkowe gwarantuje polisa?

 • Koszty leczenia i transportu medycznego
 • Transport medyczny do kraju
 • Akcje ratownictwa i akcje poszukiwawcze
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej (OC)
 • Ochrona bagażu
 • Assistance

Co więcej, w ramach karty EKUZ nie będziemy mogli liczyć na pomoc zapewnianą przez dodane do zakresu polisy turystycznej rozszerzenia, szczególnie ważne podczas aktywnego wypoczynku, takie jak np.:

 • Klauzula alkoholowa.
 • Polisa dla aktywnych (w tym sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka).
 • Rozszerzenie o choroby przewlekłe.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Gdzie można pobrać wniosek, starając się o EKUZ w Toruniu?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, niezależnie od miejsca zamieszkania, możesz złożyć na kilka sposobów – w zależności od wybranej opcji, będziemy mogli pobrać wzór dokumentu ze strony internetowej, lub skorzystać z szablonu dostępnego na wybranej platformie elektronicznej.

Jak to zrobić?

 • Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ - aby to zrobić, wystarczy pobrać wzór wniosku, a następnie zanieść wypełniony i podpisany dokument do oddziału.
 • Za pośrednictwem ePUAP - wniosek złożyć można również korzystając z platformy ePUAP, wybierając z katalogi zakładkę „Zdrowie”, a następnie „Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą” lub „Wydanie katy EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą”. Wniosek, który otrzymasz, należy wypełnić i podpisać podpisem elektronicznym.
 • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - aby złożyć wniosek w ten sposób, wystarczy że zalogujesz się na swoje IKP, wejdziesz w zakładkę „Moje konto”, a następnie wypełnisz elektroniczny dokument w sekcji dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego i EKUZ i prześlesz go do urzędu drogą elektroniczną.
 • Pocztą tradycyjną - podobnie jak w przypadku składania dokumentu w oddziale, najpierw trzeba pobrać wzór wniosku. Wypełniony i podpisany dokument należy wysłać pocztą do dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

skladanie wniosku o ekuz

Pamiętaj! Jeśli nie chcesz lub nie możesz odebrać gotowej EKUZ samodzielnie, możesz upoważnić do tego inną osobę. W tym celu konieczne będzie jednak dołączenie do wniosku specjalnego upoważnienia

Wnioski do pobrania na 2023 rok

Co warto wiedzieć?

 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest wydawana bezpłatnie, mogą z niej skorzystać osoby objęte ubezpieczenie w ramach NFZ.
 2. EKUZ zapewnia dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w krajach członkowskich UF i EFTA, na takich samych zasadach na jakich przysługuje na obywatelom kraju, do którego wyjeżdżamy.
 3. Kartę można wyrobi składają wniosek osobiście w lokalnej delegaturze, poprzez ePUAP, IKP, a także wysyłając go tradycyjną pocztą.
 4. EKUZ nie zapewnia pełnej ochrony w razie wypadku lub choroby - nie obejmuje między innymi kosztów opieki prywatnej opieki medycznej, transportu medycznego do kraju, ratownictwa, NNW, OC, czy Assistance.
 5. Aby zapewnić sobie kompleksową ochronę podczas pobytu za granicą, trzeba wykupić odpowiednio dopasowaną polisę turystyczną.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy EKUZ pokrywa koszty ratownictwa?

  To zależy, jakie zasady ma kraj, w którym przebywamy. Jeśli koszty ratownictwa są odpłatne, także podróżny z Polski będzie musiał je pokryć z własnej kieszeni.

 2. Jak znaleźć tanie ubezpieczenie turystyczne?

  Aby znaleźć najlepszą i najbardziej przystępną cenowo polisę na zagraniczny wyjazd, najlepiej skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń online.

 3. Ile czeka się na wydanie karty EKUZ?

  Jeśli udajemy się do oddziału osobiście, często możemy uzyskać EKUZ niemal od ręki. W pozostałych przypadkach czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wydanie EKUZ nie przekracza zazwyczaj 5 dni roboczych. W przypadku zwiększonej liczby wniosków, może on zostać wydłużony do 10 dni roboczych.

 4. Czy EKUZ pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych?

  Tak, natomiast dotyczy to wyłącznie opieki medycznej, która zostanie uznana niezbędną ze względu na stan zdrowia i długość pobytu. Aby uzyskać bezpłatne świadczenia w ramach opieki specjalistycznej i wymagającej wykorzystania specjalnych urządzeń lub techniki, konieczne będzie uzyskanie zgody właściwego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, jeszcze przed podróżą.

 5. Czy mogę EKUZ pocztą?

  Tak, gotowa karta może zostać wysłana pocztą, jeśli we wniosku został wskazany adres do korespondencji.