Każda ubezpieczona osoba w Polsce ma prawo do skorzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta wydawana jest bezpłatnie w oddziałach lub delegaturach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie złożonego wniosku.

Jednak osoby wyjeżdżające za granicę, chcące mieć pełną ochronę zdrowotną, powinny mieć świadomość, że nie jest ona wystarczającym zabezpieczeniem. Jak mieszkaniec Warszawy może przygotować się do podróży w zakresie ubezpieczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Warszawa

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument wydawany na życzenia każdej osobie ubezpieczonej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. W celu jej otrzymania konieczne jest złożenie bezpłatnego wniosku we właściwym oddziale NFZ.
EKUZ przypomina dowód osobisty – wydawana jest w formie niewielkiej plastikowej karty – to, co ją odróżnia od dokumentu tożsamości, to brak zdjęcia.

Karta EKUZ potwierdza prawo do podstawowych bezpłatnych świadczeń medycznych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj:
Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

EKUZ jest także ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Popularne i chętnie odwiedzane przez Polaków kraje turystyczne, w których karta EKUZ nie jest honorowana to: Turcja, Tunezja, Egipt, Maroko, kraje azjatyckie, Stany Zjednoczone, Ukraina, Czarnogóra czy Rosja.

PAMIĘTAJ! Karta EKUZ Warszawa wydawana jest na czas określony:

 • Dla osób zatrudnionych albo prowadzących działalność gospodarczą - na 3 lata
 • Dla dzieci i młodzieży - do ukończenia 18. roku życia
 • Dla emerytek, które ukończyły 60 lat i emerytów po 65. roku życia – na 20 lat
 • Dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny – na 18 miesięcy
 • Dla studentów/uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię – na 18 miesięcy
 • Dla pobierających rentę - na 18 miesięcy
 • Dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu – na 6 miesięcy
 • Dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – na 2 miesiące.

Kto może wyrobić EKUZ w Warszawie?

EKUZ w Warszawie i w innych miejscowościach może wyrobić każda osoba, która posiada prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli:

 • zatrudnieni,
 • emeryci i renciści,
 • prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i rolniczą,
 • pobierający zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia,
 • młodzież i dzieci do 18. roku życia.
PAMIĘTAJ! EKUZ Warszawa nie jest kartą rodzinną. Małoletni, w tym nawet niemowlęta, powinni posiadać własną kartę EKUZ, na którą wniosek składa rodzic lub opiekun prawny. EKUZ dziecka ważny jest z dokumentem tożsamości rodzica lub małoletniego, jeśli posiada.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Warszawie? 

Jednym ze sposobów na wyrobienie karty EKUZ w Warszawie jest osobista wizyta w oddziale NFZ, gdzie po złożeniu wniosku zostanie wydana karta.

EKUZ Warszawa wyrobisz pod adresem:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ Warszawa
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel.: (022) 582-84-40, (022) 582-84-42

Na terenie województwa mazowieckiego dostępne są jeszcze punkty pod adresami: 

 • Ciechanów - Delegatura, ul. 17 Stycznia 7 Ciechanów 06-400, ciechanow@nfz-warszawa.pl, +48 23 680 84 46
 • Ostrołęka - Delegatura, ul. Kościuszki 45 Ostrołęka 07-410, ostroleka@nfz-warszawa.pl, (29) 753 90 00 Płock - Delegatura, ul. Padlewskiego 18 c Płock 09-402, plock@nfz-warszawa.pl, +48 24 352 90 01
 • Radom - Delegatura, ul. Piastowska 4 Radom 26-617, radom@nfz-warszawa.pl, (+48) 486-709-600, (+48) 486-709-612, (+48) 486-709-613, (+48) 486-709-614
 • Siedlce - Delegatura, ul. Piłsudskiego 4 Siedlce 08-110, siedlce@nfz-warszawa.pl, +48 25 785 12 00

Istotne, żeby wiedzieć, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest od razu po złożeniu wniosku. Już wychodząc z oddziału, będziesz mieć kartę ze sobą. Jedynie w okresach szczególnego zainteresowania kartami, czyli w sezonie przedurlopowym i urlopowym, wydawanie EKUZ może przebiegać nieco odmiennie.

Z pewnością dłużej poczekasz, jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku drogą pocztową. W takiej sytuacji wniosek o EKUZ rozpatrywany jest w ciągu 5 dni roboczych. Od czerwca do września, w przypadku dużej liczby wniosków, czas ten może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych. Następnie karta zostanie nadana na wskazany adres pocztą, co stosownie wydłuży jej otrzymanie.  

Pamiętaj więc, aby planując wakacje zagraniczne, w pierwszej kolejności załatwić sprawę ubezpieczenia zdrowotnego, które stanowi podstawę spokojnego i bezstresowego wypoczynku.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy mieszkańcowi Warszawy? Co zapewnia polisa turystyczna? 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to ważne, ale nie jedyne zabezpieczenie, które powinien ze sobą mieć mieszkaniec Warszawy, wyjeżdżający za granicę.

EKUZ zapewni jedynie podstawową opiekę medyczną i to w takim zakresie, w jakim obowiązuje mieszkańców danego kraju. Jeśli więc mieszkaniec danego kraju zapłaci za leczenie, hospitalizację, czy inną usługę medyczną, Ty również będziesz zobligowany do opłaty. Warto również pamiętać że koszt usług medycznych za granica jest zazwyczaj droższy niż w Polsce. Może więc okazać się, że za badanie, które w Polsce jest bezpłatne zapłacisz nawet tysięcy złotych

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Polacy błędnie utożsamiają korzystanie z EKUZ z takimi możliwościami i standardami, jakie są w Polsce. Takie podejście może kosztować wiele pieniędzy i nerwów w razie wypadku lub choroby za granicą.

PrzykładPan Sebastian wyjechał w słowacką część Tatr. Z uwagi na bliskość tej destynacji i własnego niedoinformowania, założył, że karta EKUZ w zupełności mu wystarczy w sytuacji, gdyby musiał skorzystać z pomocy specjalisty. Niestety podczas wycieczki w góry tak poważnie złamał nogę, że konieczna była pomoc ratowników górskich. W Polsce taka usługa wchodzi w zakres EKUZ, jednak inaczej jest na Słowacji – tutaj to poszkodowany pokrywa koszty pracy ratowników i wykorzystanego przez nich sprzętu. Pan Sebastian otrzymał od słowackich służb wysoki rachunek, od którego nie mógł się odwołać.

Wniosek z opisywanej historii jest jeden: niech Cię nie zwiodą bliskość destynacji, informacje przekazywane pocztą pantoflową czy własne przekonania. Temat zdrowia za granicą i korzystania z opieki medycznej jest na tyle istotny, że konieczne jest zajęcie się tym wnikliwie.

Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy zdarzy się wypadek, choroba czy kolizja na drodze – te nieprzyjemne sytuacje, jeśli mają miejsce za granicą, mogą dodatkowo generować bardzo wysokie wydatki. Dlatego na każdą podróż, nawet w obrębie krajów honorujących EKUZ, należy zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne.

ochrona EKUZ a polisa turystyczna

Oto najważniejsze powody, dla których należy mieć ubezpieczenie turystyczne podczas podróży zagranicznej:

 • Zapewniony transport medyczny – w razie braku możliwości czy środków, by wrócić do kraju zaplanowanym środkiem transportu, turysta zmuszony jest pokryć koszty samodzielnie. EKUZ i NFZ nie opłacą transportu medycznego, np. w sytuacji, gdy pacjent ma skomplikowane złamanie nogi/przeszedł udar itp. i nie może lecieć samolotem. Natomiast jeśli podróżny wykupił ubezpieczenie turystyczne, to koszty transportu medycznego pokryje ubezpieczyciel.
 • Pokrycie kosztów leczenie i wizyt u specjalistów w 100% - ubezpieczenie zapewni pełen zwrot kosztów za wizyty u lekarzy specjalistów, bez względu na to, jak działa lokalna kasa chorych. W przeciwieństwie do karty EKUZ, która zapewni takie finansowanie, jakie obejmuje lokalnych mieszkańców, np. we Francji chory zobowiązany jest pokryć 30% rachunku podczas wizyty u lekarza.
 • Możliwość skorzystania z placówek publicznych i prywatnych – posiadając ubezpieczenie turystyczne możesz skorzystać z pomocy lekarzy nie tylko w państwowych szpitalach i przychodniach, ale też w placówkach prywatnych. Ten aspekt jest o tyle istotny, że nierzadko w popularnych kurortach turystycznych przyjmują wyłącznie lekarze na prywatnej praktyce. Posiadając EKUZ podróżny musi udać się do lekarza leczącego w ramach kasy chorych, co niekiedy może się wiązać z koniecznością pojechania do sąsiadującej miejscowości.
 • Ubezpieczenie OC i OC sportowe – EKUZ zapewnia wyłącznie opiekę medyczną. Jeśli chcesz być zabezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, koniecznie wykup ubezpieczenie turystyczne z opcją OC i OC sportowego, jeśli potrzebujesz. Zabezpieczy cię w szeregu różnorodnych sytuacji: uszkodzenia czyjegoś mienia czy szkody na zdrowiu, zgubienia/zniszczenia sprzętu sportowego itp.
 • Ubezpieczenia bagażu – jeśli podróżujesz samolotem, wiesz jak ważne jest zabezpieczenie bagażu. Opóźnienie czy zgubienie bagażu jest bardzo problematyczne w podróży, a ubezpieczenie turystyczne zapewni nie tylko wypłatę odszkodowania, ale też pokryje koszt zakupu podstawowych produktów i przedmiotów, które są niezbędne.

Gdzie można pobrać wniosek starając się o EKUZ w Warszawie?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Turystycznego można pobrać w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ lub na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można go złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
 • przez Internetowe Konto Pacjenta
 • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ
 • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

wyrobienie EKUZ - co musisz wiedzieć

Wnioski do pobrania na 2023 rok

Wnioski o wydanie EKUZ, które możesz przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej. Wystarczy, że je pobierzesz, wydrukujesz oraz wypełnisz.

Poniżej aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2023:

Co warto wiedzieć?

 1. Podczas wyjazdu zagranicznego, oprócz posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, warto mieć także ubezpieczenie turystyczne. Tylko wtedy zakres pomocy medycznej za granicą jest pełny i bezpłatny.
 2. Ubezpieczenie turystyczne daje ubezpieczonemu szereg innych korzyści, m.in.: ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC i OC sportowe, ubezpieczenie bagażu, a nawet mieszkania.
 3. W razie konieczności powrotu transportem medycznym tylko ubezpieczenie podróżne pokryje jego koszt. EKUZ w takiej sytuacji jest nieprzydatny. Transport medyczny to wysoki koszt, nawet kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych (w zależności od kraju, z którego następuje podróż).
 4. Koszt ubezpieczenia turystycznego na jeden dzień zaczyna się od 4 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak najszybciej wyrobić EKUZ?

  Najszybciej wyrobisz EKUZ stawiając się w najbliższym oddziale EKUZ wraz z wypełnionym wnioskiem.

 2. Czy EKUZ pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych?

  Tak, jeśli chorujesz na chorobę przewlekłą np. astmę, cukrzycę, raka lub potrzebujesz dializy, to uzyskasz niezbędną pomoc za granicą w ramach kraty EKUZ. Jednak, jeśli Twoja choroba wymaga dłuższego leczenia, przed wyjazdem musisz uzyskać zgodę NFZ. Pamiętaj też, że karta EKUZ nie pokrywa kosztów planowanego leczenia za granicą.

   

 3. Kiedy EKUZ nie przysługuje?

  Osoby niezatrudnione, nie posiadające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach powszechnego obowiązku ubezpieczeń nie otrzymają karty EKUZ.

 4. Jak znaleźć tanie ubezpieczenie turystyczne?

  Warto porównać co najmniej kilka ubezpieczeń, aby znaleźć takie, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom i wybranemu kierunkowi podroży. Plusem ubezpieczenia jest możliwość dobrania do indywidualnych potrzeb, np. wyjazd sportowy z dodatkowym OC sportowym. Najłatwiej dostępne oferty porównasz w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych.