Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Sama karta jednak nie wystarczy w razie problemów za granicą. Pełną ochronę na czas wyjazdu zapewni ubezpieczenie turystyczne. To produkt nieobowiązkowy, ale warto go mieć, by odpoczynek czy wyjazd służbowy nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami.

Wydanie karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) jest darmowe. Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument upoważniający do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na ternie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Zapewnia niezbędne świadczenia medyczne, które muszą być wykonane, aby pacjent nie musiał wracać do własnego kraju celem uzyskania pomocy lekarskiej. 

W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju. Ma takie same przywileje, ale i obowiązki jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa.

Przykład:

We Francji ubezpieczeni obywatele zobowiązani są do pokrycia 30% honorarium lekarza. Pani Marta podczas wakacji w tym kraju poczuła się gorzej i musiała udać się placówki medycznej. Choć posiadała EKUZ, lekarz wystawił rachunek na kilkadziesiąt euro. Kobieta musiała pokryć tę opłatę z własnej kieszeni. Gdyby posiadała ubezpieczenie, dodatkowy koszt wizyty opłaciłby ubezpieczyciel.

Gdzie można skorzystać z karty EKUZ?

Karta EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) honorowana jest w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Karta nie zadziała więc w krajach nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu. Tam za koszty leczenia trzeba w 100% zapłacić z własnej kieszeni.

Przykład:

Pan Jacek pojechał na urlop do Czarnogóry. W czasie odpoczynku na plaży doznał udaru i trafił do miejscowego szpitala. Miał ze sobą tylko EKUZ, nie wykupił dodatkowego ubezpieczenia. Okazało się, że karta w Czarnogórze nie jest honorowana. Mężczyzna przy wpisie ze szpitala otrzymał rachunek na kwotę 5 000 euro, którą musiał uregulować z własnej kieszeni.

Kto może wyrobić EKUZ?

EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) jest potwierdzeniem posiadania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą więc ubiegać się o nią:

 • zatrudnieni,
 • emeryci i renciści
 • prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i  rolniczą,
 • pobierający zasiłek / świadczenie przedemerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia,
 • młodzież i dzieci do 18. roku życia.

EKUZ na zagranicznych wakacjach – dlaczego jest potrzebny?

EKUZ to nieodzowny dokument podczas każdego wyjazdu zagranicznego, chociaż co do zasady wyrobienie karty nie jest obowiązkowe. Należy być świadomym, że w zagranicznych placówkach pracownicy nie sprawdzają, czy poszkodowany turysta należy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Konieczne jest potwierdzenie ubezpieczenia poprzez okazanie karty EKUZ. 

Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku, kolizji, nagłej choroby, kontuzji a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego). Nie oznacza to jednak, że opieka medyczna za granicą z okazaniem karty EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) jest bezpłatna.

Poszkodowany podróżujący zostanie rozliczony tak, jak obywatel danego kraju, np. jeśli usługa ratownictwa jest pełnopłatna w Austrii (w Polsce jest darmowa) to nawet turysta posiadający kartę EKUZ będzie musiał pokryć jej koszt; ubezpieczeni Niemcy płacą 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu, tyle samo zapłaci więc ubezpieczony Polak okazujący kartę EKUZ. 

Czego nie pokrywa karta EKUZ?

EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Warto wiedzieć, czego nie uwzględnia EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego):

 • Planowanych zabiegów – EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie pokrywa żądnych świadczeń medycznych jeśli celem podróży były planowane zabiegi, operacje itp.,
 • Pomocy medycznej w każdej placówce – chcąc odzyskać część kosztów, posiadacze EKUZ mogą korzystać tylko z placówek mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. 
 • Dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności, np. pierwsza pomoc w przypadku bólu zęba – tak, ale założenie plomby z lepszych surowców – nie. 
 • Transportu medycznego do kraju – co do zasady turyści z EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) nie mają refundowanego transportu medycznego do własnego kraju. W wyjątkowych sytuacjach prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mogą wyrazić zgodę na opłacenie transportu medycznego do Polski. Dzieje się tak tylko w sytuacjach, gdy leczenie poszkodowanego w danym kraju będzie droższe niż sprowadzenie go do Polski. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji transport medyczny odbywa się z uwzględnieniem najtańszego środka transportu, na jaki pozwala stan poszkodowanego.
 • Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym,
 • Rekompensaty z powodu opóźnionego lotu lub zgubionego bagażu,
 • Usługi ratownictwa.,
 • Transportu zwłok.

EKUZ a akcje ratownicze

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie pokrywa kosztów ratownictwa. Nie zrefunduje więc:

 • akcji ratunkowych w górach z użyciem helikoptera,
 • zwiezienia ze stoku,
 • akcji poszukiwawczych na morzu,
 • akcji poszukiwawczych w jaskiniach.

Za wszystkie te interwencje trzeba zapłacić z własnej kieszeni.  

EKUZ a Covid-19 - co trzeba wiedzieć?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pokrycie wszystkich kosztów leczenia podjętych w celu ratowania zdrowia i życia. Pomoc ambulatoryjna, jak i hospitalizacja w razie zachorowania na Covid-19 zalicza się więc do działań refundowanych w ramach EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego).

UWAGA! Karta jednak nie pokrywa kosztów przebywania na kwarantannie czy wykonywania testów przed wyjazdem za granicę.

Wypadek na wakacjach? Sprawdź, jak działa EKUZ w praktyce

Kontuzje, wypadki, zatrucia pokarmowe, nagłe choroby, udary słoneczne – niestety mimo ostrożności i na wakacjach może wydarzyć się sytuacja, która zmusi do konsultacji lekarskiej. Gdy już fakt taki będzie miał miejsce, warto wiedzieć, jak się zachować. Przede wszystkim jeszcze przed wyjazdem do danego kraju warto sprawdzić, jaki zakres usług jest refundowany w ramach ubezpieczenia. 

Gdy do zdarzenia dojdzie, poszkodowany turysta powinien podjąć następujące kroki:

 1. Należy sprawdzić, które placówki w okolicy posiadają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Pomoc medyczna uzyskana w prywatnej placówce nie podlega refundacji przez NFZ. 
Uwaga! Niestety w wielu popularnych kurortach turystycznych, a szczególnie na wyspach, nie ma dostępnych publicznych przychodni i szpitali. W takiej sytuacji ratuje polisa turystyczna, która refunduje pomoc medyczną także z ośrodków prywatnych.

2. Udając się do placówki, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i kartę EKUZ (europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego). Lekarz, który przyjmie poszkodowanego oceni, czy wymiar pomocy medycznej będzie podlegał zwrotowi z kasy chorych. 

3. Poszkodowany otrzyma pomoc na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Oznacza to, że może zaistnieć konieczność dopłaty do wybranych usług medycznych, które w Polsce są całkowicie darmowe. W takich sytuacjach pacjent musi z własnych środków pokryć dodatkowy koszt, a kwota podstawowa refundowana jest z NFZ. 

O czym należy pamiętać?

 • Usługa ratownictwa za granicą nie jest refundowana przez NFZ i EKUZ jej nie obowiązuje,
 • Każdy podróżujący w rodzinie powinien mieć swoją kartę EKUZ, w tym także dzieci,
 • Wyrobienie karty EKUZ (europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego) nie jest obowiązkowe,
 • EKUZ jest podstawowym, minimalnym zabezpieczeniem. Pełną ochronę zapewnia wyłącznie polisa turystyczna. 

Czy wyrobienie EKUZ jest płatne? Jak wyrobić EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. Do jej otrzymanie niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim wydziale NFZ. Jest to mała plastikowa karta, przypominająca dowód osobisty, ale nie posiada zdjęcia.

Jak wyrobić kartę EKUZ - infografika od rankomat

Wniosek na EKUZ można złożyć na 4 różne sposoby:

 1. W wydziale NFZ – to najszybszy sposób, gdyż kartę otrzymuje się od razu po złożeniu wniosku, podczas tej samej wizyty. 
 2. Drogą mailową do wydziału NFZ wniosek należy pobrać na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać mailem. 
 3. Drogą pocztową do wydziału NFZ,
 4. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, tj. ePUAP,
 5. Za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Decydując się na wyrobienie karty EKUZ w oddziale bądź delegaturze NFZ warto udać się tam przed sezonem. W gorącym okresie wakacyjnym, gdy wielu Polaków udaje się na urlop, zwykle w oddziałach są kolejki i czas oczekiwania na kartę może się wydłużyć do 3 dni.

Gdzie wyrobić EKUZ? Lista placówek

Poniżej znajduje się lista wojewódzkich ośrodków NFZ oraz delegatur, w których można otrzymać kartę EKUZ. W celu wyrobienia karty należy złożyć wniosek, który dostępny jest albo w placówce, albo na stronie internetowej NFZ. 

Województwo dolnośląskie

 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Wrocław Wydawanie Europejskiej Karty ubezpieczenia Zdrowotnego, Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ, wydawanie i rejestrowanie formularzy E106/E109/E121/E123, dokumentów S1, DA1 odbywa się przy ulicy Dawida 2, 50-527 Wrocław.
 • EKUZ Wrocław ⇒ Wnioski, dokumenty, formularze przesyłane pocztą należy kierować na adres ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.
 • Jelenia Góra - Delegatura - ul. Wolności 18 Jelenia Góra 58-500, wniosek_jg@nfz-wroclaw.pl, +48 (75) 64 58 730
 • Legnica- Delegatura, Jana Pawła II 7 Legnica 59-220, wniosek_le@nfz-wroclaw.pl, +48(76) 72 93 129, +48(76) 72 93 130
 • Wałbrzych- Delegatura - Al. Wyzwolenia 20 Wałbrzych 58-300, wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl, +48(74) 66 43 111, +48(74) 66 43 112
 • Głogów - Punkt Obsługi Ubezpieczonych - ul. Sikorskiego 21 Głogów 67-200,+48 76 727 25 30

Województwo kujawsko-pomorskie

 • EKUZ Bydgoszcz ⇒ Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Łomżyńska 33 Bydgoszcz 85-863, wf02@nfz.gov.pl, +48(52) 325-29-00
 • EKUZ Toruń  - Delegatura - Szosa Chełmińska 30 Toruń 87-100, torunia@nfz-bydgoszcz.pl, +48 56 65 82 609
 • EKUZ Włocławek ⇒  - Delegatura - Kilińskiego 16 Włocławek 87-800, wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl, +48(54) 41 27 400

Województwo lubelskie

 • EKUZ Lublin Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Marii Koryznowej 2d Lublin 20-137, wf03@nfz.gov.pl, +48 81 53 105 98
 • Biała Podlaska - Delegatura, ul. Warszawska 12c Biała Podlaska 21-500, +48(83) 344-93-00, +48(83) 344 93 05
 • Chełm - Delegatura, ul. Ceramiczna 1 Chełm 22-100, +48(82) 56 22 200, +48(82) 562 22 12
 • Zamość- Delegatura, ul. Partyzantów 3 Zamość 22-400, +48(84) 67 76 400, +48(84) 677 64 10

Województwo lubuskie

 • EKUZ Zielona Góra Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Podgórna 9B, Zielona Góra 65-057, wf04@nfz.gov.pl, +48(68) 32 87 791, 801 002 110 - dla telefonów stacjonarnych, 684 110 110 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy
 • Gorzów Wielkopolski - Delegatura, ul. Pionierów 8 Gorzów Wielkopolski 66-400, delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl, +48(95) 73-36-303

Województwo łódzkie

 • EKUZ Łódź Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58 Łódź 90-032, wf05@nfz.gov.pl, +48(42) 275 40 05
 • Piotrków Trybunalski - Delegatura, Al. Armii Krajowej 15 Piotrków Trybunalski 97-300, del.piotrkow@nfz-lodz.pl, +48 42 275-41-13
 • Sieradz- Delegatura, Pl. Wojewódzki 3 Sieradz 98-200, del.sieradz@nfz-lodz.pl, 42 275 41 30
 • Skierniewice- Delegatura, ul. Jagiellońska 29 Skierniewice 96-100, del.skierniewice@nfz-lodz.pl. +48(46) 834 15 89

Województwo małopolskie

 • EKUZ Kraków Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Batorego 24 Kraków 31-135, wf06@nfz.gov.pl, +48(12) 298 83 39, +48(12) 194 88
 • Nowy Sącz - Delegatura, ul. Jagiellońska 52 Nowy Sącz 33-300, nowysacz@nfz-krakow.pl, +48(18) 442 27 56
 • Nowy Targ - Delegatura, ul. Jana Kazimierza 22 Nowy Targ 34-400, nowytarg@nfz-krakow.pl, +48(18) 264 95 82
 • Tarnów - Delegatura, Al. Solidarności 5-9 Tarnów 33-100, tarnow@nfz-krakow.pl,+48(14) 627 37 77 '
 • Chrzanów- Punkt Informacyjny, ul. Sokoła 19 Chrzanów 32-500

Województwo mazowieckie

 • EKUZ Warszawa Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8 Warszawa 00-613, ekuz@nfz-warszawa.pl (dodatkowy adres do przesyłania wniosków o wydanie EKUZ)
 • Ciechanów - Delegatura, ul. 17 Stycznia 7 Ciechanów 06-400, ciechanow@nfz-warszawa.pl, +48 23 680 84 46
 • Ostrołęka - Delegatura, ul. Kościuszki 45 Ostrołęka 07-410, ostroleka@nfz-warszawa.pl, (29) 753 90 00 Płock - Delegatura, ul. Padlewskiego 18 c Płock 09-402, plock@nfz-warszawa.pl, +48 24 352 90 01
 • Radom - Delegatura, ul. Piastowska 4 Radom 26-617, radom@nfz-warszawa.pl, (+48) 486-709-600, (+48) 486-709-612, (+48) 486-709-613, (+48) 486-709-614
 • Siedlce - Delegatura, ul. Piłsudskiego 4 Siedlce 08-110, siedlce@nfz-warszawa.pl, +48 25 785 12 00

Województwo opolskie

 • EKUZ Opole Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Głogowska 37 Opole 45-315, wf08@nfz.gov.pl, +48(77) 40 20 176, +48(77) 40 20 161, +48(77) 40 20 162

Województwo podkarpackie

 • Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Zamkowa 8 Rzeszów 35-032, wf09@nfz.gov.pl,+48 17 86 04 162

Punkty informacyjne:

 • Dębica, ul. Parkowa 28 Dębica 39-200, +48(14) 676 51 07, +48(14) 676 51 54
 • Jarosław, ul. Przemyska 15/2 Jarosław 37-500, +48(16) 623 21 01, +48(016) 623 11 00 Jasło, ul. Mickiewicza 4 Jasło 38-200, +48(13) 446 33 41, +48(13) 446 31 06
 • Krosno, Ul. Bieszczadzka 1 Krosno 38-400, +48(13) 420 38 72, +48(13) 420 38 70 
 • Mielec, ul. M.Skłodowskiej-Curie 10 Mielec 39-300, +48(17) 583 08 63, +48(017) 583 06 95
 • Przemyśl, Ul. Sportowa 6/403 Przemyśl 37-700, +48(16) 678 98 26, +48(16) 678 60 19
 • Sanok, ul. Lipińskiego 10 Sanok 38-500, +48(13) 463 82 11, +48(13) 464 12 15
 • Stalowa Wola, ul.1 Sierpnia 12 Stalowa Wola 37-450, +48(15) 842 38 65, +48(15) 842 01 19
 • Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 Tarnobrzeg 39-400, +48(15) 822 38 58, +48(15) 822 34 86

Województwo podlaskie

 • Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3 Białystok 15-042, wf10@nfz.gov.pl, +48(85) 745 95 21
 • Siemiatycze - Delegatura, ul. 11 Listopada 26 Siemiatycze 17-300, siemiatycze@nfz-bialystok.pl, +48(85) 655 20 71
 • Suwałki - Delegatura, ul. Ogińskiego 5C Suwałki 16-402, suwalki@nfz-bialystok.pl, +48(87) 562 02 50
 • Łomża- Delegatura, Al. Piłsudskiego 11a Łomża 18-400, lomza@nfz-bialystok.pl, +48(86) 216 88 45

Województwo pomorskie

 • Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk - Podany adres jest tylko i wyłącznie adresem korespondencyjnym. Pod tym adresem nie można uzyskać osobiście karty EKUZ.
 • Słupsk - Delegatura, ul. Poniatowskiego 4, Słupsk 76-200, slupsk@nfz-gdansk.pl, +48 58 321 85 45, Numer fax: +48 58 321 85 47
 • Chojnice - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Leśna10 Chojnice 89-600, +48(52) 397 46 81,
 • Gdańsk - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Podwale Staromiejskie 69 Gdańsk 80-844 , EKUZ@nfz-gdansk.pl; wf11@nfz.gov.pl, +48 58 321 85 71 Numer fax: +48 58 321 85 51
 • Gdynia - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Śląska 53 Gdynia 81-304, +48 58 321 85 65

Województwo śląskie

 • Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kossutha 13 Katowice 40-844, sekretariat@nfz-katowice.pl, tel. +48 32 735 16 00, fax +48 32 735 15 71
 • Bielsko-Biała, ul. Karpacka 24 Bielsko-Biała 43-316, tel. +48 33 498 98 00, fax +48 33 498 98 01
 • Częstochowa, ul. Czartoryskiego 28 Częstochowa 42-200, tel. +48 34 360 72 70, +48 34 360 72 72, fax +48 34 360 72 71
 • Piekary Śląskie, ul. Kościuszki 22 Piekary Śląskie 41-940, tel. +48 32 782 48 70, +48 32 782 48 71, +48 32 782 48 72, fax +48 32 782 48 74, +48 32 782 48 75
 • Rybnik, ul. 3 Maja 29 Rybnik 44-200, tel. +48 32 429 49 70, fax +48 32 429 49 71
 • Bytom, ul. Karola Miarki 10 Bytom 41-902
 • Chorzów, ul. Katowicka 105 Chorzów 41-500
 • Cieszyn, ul. Bobrecka 27 Cieszyn 43-400
 • Dąbrowa Górnicza, ul. Dąbrowskiego 9a Dąbrowa Górnicza 41-300
 • Gliwice, ul. Wincentego Pola 7 Gliwice 44-100
 • Kłobuck, ul. 11 listopada 5A Kłobuck 42-100
 • Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 Lubliniec 42-700
 • Myszków, ul. Kościuszki 26 Myszków 42-300
 • Racibórz, ul. Gamowska 3 Racibórz 47-400
 • Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a Sosnowiec 41-200
 • Tychy, ul. Grota-Rowieckiego 42 Tychy 43-100
 • Zabrze, ul. Ślęczka 20 Zabrze 41-800
 • Zawiercie, ul. Towarowa 22 Zawiercie 42-400
 • Żywiec, ul. Dworcowa 23 Żywiec 34-300

Województwo świętokrzyskie

 • Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Jana Pawła II 9 Kielce 25-025, wf13@nfz.gov.pl, +48 41 364 62 15
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Os. Słoneczne 43 (NZOZ Rodzina) Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, +41 247 67 53
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34 Sandomierz 27-600, +48 663 431 571

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Żołnierska 16 Olsztyn 10-561, wf14@nfz.gov.pl, +48(89) 678 76 27, +48(89) 678 76 75
 • Elbląg - Delegatura, ul. Bema 18 Elbląg 82-300, EKUZ +48 89 678 77 50 , +48 89 678 77 59
 • Ełk - Delegatura, ul. Chopina 15 Ełk 19-300, +48(89) 678 77 85, +48(89) 678 77 87
 • Iława - Delegatura, ul. Jagiellończyka 16 Iława 14-200, +48(89) 648 72 77

Województwo wielkopolskie

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grunwaldzka 158 Poznań 61-823,
 • Obsługa bezpośrednia w zakresie wydawania kart EKUZ w Poznaniu wyłącznie ul. Grunwaldzka 158 (parter), wf15@nfz.gov.pl, +48 61 850 63 84, +48 61 850 63 94, +48 61 850 60 70
 • Kalisz - Delegatura, ul. Kolegialna 4 Kalisz 62-800, kalisz@nfz-poznan.pl, +48 62 501 89 75
 • Konin - Delegatura, ul. Szpitalna 43 Konin 62-500, konin@nfz-poznan.pl, +48 63 240 29 18
 • Leszno, Pl. Kościuszki 4 Leszno 64-100, leszno@nfz-poznan.pl, +48 65 528 61 79  
 • Piła- Delegatura, ul. Wojska Polskiego 43 Piła 64-920, pila@nfz-poznan.pl, +48 67 351 28 92
 • Rawicz- Punkt Obsługi Ubezpieczonych Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5 Rawicz 63-900, (065) 545 51 49
 • Słupca - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Traugutta 7 Słupca 62-400, konin@nfz-poznan.pl, +48 63 222 30 14

Województwo zachodniopomorskie

 • Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Arkońska 45 Szczecin 71- 470, wf16@nfz.gov.pl, biuro@nfz-szczecin.pl, +48 91 881 99 72 dla tel. komórkowych i zza granicy
 • Koszalin - Delegatura, ul. Konstytucji 3 Maja 7 Koszalin 75-820, koszalin@nfz-szczecin.pl, tel. +48 94 346 52 27, +48 (94) 346 52 28, faks +48 94 341 54 22
 • Pyrzyce, Ul. Lipiańska 4 Pyrzyce 74-200, poupyrzyce@nfz-szczecin.pl, tel. +48 (91)42 5 72 98, +48(91) 425 72 99, fax: +48( 91) 425 10 55

Jak wyrobić EKUZ elektronicznie?

Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. za pośrednictwem ePUAP,
 2. za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Aby wyrobić EKUZ poprzez ePUAP należy:

 1. Wejść na stronę: https://epuap.gov.pl i zalogować się do platformy.
 2. Z katalogu spraw wybrać „Zdrowie”.
 3. Wybrać „Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą” lub „Wydanie katy EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą" i wypełnić wniosek i wybierz „Dalej”.
 4. „Podpisać” wniosek.
 5. Podać adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.
 6. Wysłać wniosek online.

Aby wyrobić EKUZ poprzez IKP należy:

 1. Zalogować na swoje konto na IKP.
 2. Wejść w zakładkę „Moje konto”.
 3. Pod informacją o ubezpieczeniu zdrowotnym znajduje się informacja o karcie EKUZ i przycisk „Złóż wniosek”.
 4. Wypełnić wniosek online.
 5. Podać adres, na jaki mamy wysłać EKUZ.
 6.  Wysłać wniosek online.
UWAGA! Wniosek o EKUZ zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych.

Jak wyrobić EKUZ dla dziecka?

Kartę dla dziecka wyrabia się na takiej samej zasadzie, jak dla osoby dorosłej. Zatem należy złożyć wniosek - osobiście lub poprzez internet. Należy tylko pamiętać, że w przypadku uczniów ubezpieczonych jako  członek rodziny konieczne będzie dołączenie do wniosku kopii aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

EKUZ – ile trwa wydanie karty?

Zazwyczaj osobiste wyrobienie karty EKUZ trwa kilka-kilkanaście minut od momentu złożenia wniosku. Wtedy składający, wychodząc z oddziału NFZ już trzyma w ręku kartę. W środku sezonu, gdy ilość składanych wniosków jest duża, czas też może się wydłużyć nawet do kilku dni. 

PAMIĘTAJ! Nie należy zostawiać wyrobienia karty na ostatnią chwilę. Co prawda najczęściej wydawana jest „od ręki”, ale nie jest to obowiązującą normą i może się zdarzyć, że czas oczekiwania ulegnie wydłużeniu. 

Ile jest ważna karta EKUZ?

Termin ważności karty EKUZ jest uzależniony od statusu osoby ubezpieczonej: na najdłuższy czas wydawana jest emerytom, najkrótszy termin obowiązuje osoby bezrobotne. 

Karta EKUZ ważna jest:

 • 5 lat – dla emerytów
 • 12 miesięcy – dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Wnioski EKUZ na 2022 rok

Wnioski o wydanie EKUZ, które można przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej. Wystarczy je pobrać, wydrukować oraz wypełnić. Zapoznaj się z dokumentacją wymaganą do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2020:

Praca za granicą a EKUZ

Z karty EKUZ może skorzystać pracownik oddelegowany do pracy za granicą lub podejmujący pracę sezonową. W przypadku podjęcia pracy stałej poza granicami Polski, należy składki opłacać w kraju zatrudnienia. EKUZ do pracy za granicą można uzyskać składając wniosek zatytułowany Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy (wyjazd pracowniczy).

Jakie dokumenty złożyć razem z wnioskiem o EKUZ?

 • Pracownik oddelegowany lub pracujący w kilku państwach jednocześnie – zaświadczenie A1 wydane przez ZUS lub KRUS,
 • Osoba bezrobotna poszukująca pracy – dokument U2, wydany przez urząd pracy;
 • Pracownik dyplomacji  – informacja od pracodawcy o wysłaniu na placówkę dyplomatyczną lub konsularną.

EKUZ czy polisa turystyczna?

Dlaczego Karta EKUZ nie wystarczy - infografika od rankomat

Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe, a jej posiadanie zapewnia jedynie podstawowe świadczenia zdrowotne tylko w 32 krajach Europy. Jednak mimo to warto ją posiadać, gdyż stanowi dobre zabezpieczenie bazowe w razie wypadku czy nagłej choroby.

 

W wielu kurortach turystycznych brak jest publicznych ośrodków zdrowia, a jeśli są, to za usługi medyczne trzeba najczęściej dopłacać. Pewniejszym zabezpieczeniem będzie więc polisa turystyczna. Ubezpieczenie turystyczne przewyższa kartę EKUZ także pod względem zakresu usług.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Karta EKUZ zapewnia tylko niezbędne świadczenia medyczne w takim zakresie, w jakim dany kraj zapewnia je swoim obywatelom.

Polisę turystyczną można znaleźć już od około 3 zł dziennie zapewnia pełen pakiet wszystkich świadczeń w zakresie i na kwoty, jakie indywidualnie wybrać może ubezpieczający się. Większość polis zawiera: ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa, OC, OC sportowe, NNW, Assistance, ubezpieczenie bagażu, odszkodowanie w razie odwołanego lotu.

W razie jakichkolwiek problemów za granicą można skontaktować się z centrum alarmowym ubezpieczyciela i uzyskać pomoc. Towarzystwo pomoże między innymi w takich sytuacjach, jak:

 • nagłe zachorowanie,
 • wypadek,
 • kradzież,
 • spowodowanie wypadku na osobie trzeciej,
 • problemy z językiem (usługa tłumacza),
 • problem ze znalezieniem placówki ambasady czy konsulatu (pomoc informacyjna),
 • kłopoty prawne,
 • zachorowanie na Covid-19,
 • opóźnienie lotu,
 • zagubienie bagażu.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Wiener
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
39,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
54,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
63,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
89,88 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19
Wakacje zagraniczne
Wiener
39,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
90 465 zł
Ratownictwo
36 186 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 zł
AXA Partners
54,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 zł17 sportów pandemia Covid-19
Europa Ubezpieczenia
63,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
135 698 zł
Ratownictwo
22 616 zł
Bagaż
1 357 zł
Dodatkowo: NNW: 13 570 zł10 sportówpandemia Covid-19
Allianz
89,88 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
1 800 zł
Dodatkowo: NNW: 20 000 złOC: 50 000 zł49 sportówpandemia Covid-19

W prosty sposób porównać ze sobą kilkanaście ofert różnych ubezpieczycieli można w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych. Po wyborze polisy, otrzymamy na adres e-mail umowę. Wystarczy ją wydrukować i zabrać ze sobą w podróż.

Co warto wiedzieć?

 1. EKUZ to dokument upoważniający do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na ternie krajów należących do Unii Europejskiej oraz EFTA.
 2. W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju.
 3. Kartę można zamówić osobiście, wysyłając wniosek pocztą, mailowo lub za pomocą elektronicznej platformy.
 4. EKUZ nie wystarczy na podróż za granicę - trzeba do karty dokupić dodatkową polisę, która pokryje nadprogramowe koszty leczenia. 

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy EKUZ można otrzymać w formie elektronicznej?

  Nie, karta jest dokumentem, który nie ma swojego odpowiednika elektronicznego. Można ubiegać się o nią przez internet, EKUZ zostanie wysłany na podany we wniosku adres.

 2. Czy EKUZ można wyrobić bez wychodzenia z domu?

  Tak, można o niego wnioskować pocztą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub Internetowego Konta Pacjenta (IKP. Wiosek można wysłać także pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ.

 3. Mam ubezpieczenie turystyczne. Czy potrzebuję również EKUZ?

  Polisa pokrywa także koszty leczenia w publicznych placówkach służby zdrowia. Osoby posiadające ubezpeczenie prywatne nie muszą (choć mogą) więc ubiegać się o EKUZ.

 4. Czy EKUZ chroni w razie zachorowania na Covid-19?

  Tak. Zapewnia pokrycie kosztów pomocy ambulatoryjnej, jak i pobytu w szpitalu. Refundowane jednak nie będą pobyty na kwarantannie czy wykonywanie dodatkowych testów, np. przed wyjazdem.

 5. Czy EKUZ zapewni tą samą opiekę medyczną, co w Polsce?

  Nie. EKUZ refunduje tylko te usługi, które są bezpłatnie dostępne dla obywateli kraju, w którym się przebywa. W większości krajów Unii Europejskiej i EFTY jest to nieco inny zakres niż w Polsce.

 6. Czy EKUZ pomoże w razie akcji ratowniczych w górach czy na morzu?

  Nie. Karta nie refunduje kosztów ratownictwa. Za te interwencje zapłaci sam poszkodowany lub jego rodzina.

 7. Jak najszybciej wyrobić EKUZ?

  Najszybciej zostanie wydana karta, jeśli wniosek zostanie złożony osobiście w wydziale NFZ.

 8. Czy kartę EKUZ można wyrobić w dowolnym oddziale NFZ?

  Tak. Wniosek można złożyć w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.

 9. Ile się czeka na przesłanie karty EKUZ?

  Wniosek o EKUZ zostanie rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. Po tym czasie zostanie wysłana karta.

 10. Jak sprawdzić czy karta EKUZ została wysłana?

  Status realizacji wniosku można sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta lub na platformie ePUAP.

 11. Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

  Karta jest honorowana we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

 12. Ile się czeka na wyrobienie karty EKUZ?

  Wnioski składane elektronicznie zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych, a od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. Wnioski składane osobiście są rozpatrywane od ręki, na miejscu.

 13. Jak uzyskać EKUZ online?

  Należy zalogować się na swoje IKP (Internetowe Konto Pacjenta). W zakładce "Moje konto" znajduje się informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym, karcie EKUZ i możliwość przejścia do złożenia i wysłania wniosku online.

 14. Jak uzyskać kartę EKUZ?

  Można to zrobić osobiście w oddziale NFZ, wysłać wniosek e-mailem lub pocztą tradycyjną lub złożyć go online przez Internetowe Konto Pacjenta lub skrzynkę podawczą ePUAP.

 15. Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty EKUZ?

  Oprócz wniosku o złożenie karty wymagany jest również dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (np. RMUA, zaświadczenie z KRUS, legitymacja szkolna/studencka – adekwatnie do sytuacji ubezpieczonego).

 16. Czy karta EKUZ wydawana jest od ręki?

  Tak, jeśli złożysz wniosek w placówce NFZ, EKUZ otrzymasz od ręki.

 17. Czego nie obejmuje karta EKUZ?

  EKUZ nie obejmuje usług nierefundowanych w danym kraju, leczenia prywatnego, transportu helikopterem lub karetką do kraju poszkodowanego.