Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Ubezpieczenie turystyczne, jak każdy tego typu produkt ma swoje limity i ograniczenia. Wybierając polisę na podróż krajową czy zagraniczną, trzeba zwrócić uwagę na sumy gwarantowane poszczególnych elementów oraz na wyłączenia ochrony przedstawione przez każde towarzystwo. 

kłódka symbolizująca limity i ograniczenia
Porównaj ceny

Dzięki temu można wiedzieć, do jakiej kwoty ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, powrotu do kraju czy ile maksymalnie wypłaci odszkodowania, a także w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała. Przyjrzeliśmy się bliżej wszystkim limitom oraz ograniczeniom występującym w polisach turystycznych.

Czym są wyłączenia ochrony?

Wyłączenia ochrony to sytuacje, w których - zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) - towarzystwo nie pokryje kosztów lub odmówi wypłaty odszkodowania. Można je podzielić na dwa rodzaje:

1. generalne - odnoszące się do ogólnych zasad, obowiązujące tak samo w każdym elemencie ochrony),

2. szczegółowe - dotyczące poszczególnych elementów ubezpieczenia). 

Wyłączenia generalne

Do najpopularniejszych wyłączeń generalnych, przewijających się przez OWU niemal wszystkich towarzystw oferujących polisy turystyczne możemy zaliczyć:

 • brak zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego do centrum alarmowego/informacyjnego ubezpieczyciela,

 • złamanie prawa,

 • rażące niedbalstwo,

 • umyślne działanie,

 • niezachowanie faktur, rachunków czy dokumentacji medycznej,

 • zdarzenia, do których doszło na skutek działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych,

 • epidemie,

 • klęski żywiołowe,

 • samobójstwo,

 • następstwo uprawaiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,

 • komplikacje związane z zaostrzeniem się choroby przewlekłej,

 • pozostawienie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,

 • wykonywanie pracy fizycznej.

Od niektórych wyłączeń generalnych można się dodatkowo ochronić, wykupując rozszerzenie. Dotyczy to:

 • uprawiania sportów,

 • chorób przewlekłych,

 • wykonywania pracy,

 • klauzuli alkoholowej (ochroną będą objęte zdarzenia, do których dojedzie pod wpływem napojów wyskokowych). 

Szczegółowe wyłączenia ochrony 

Każdy element ochrony jest szczegółowo opisany w OWU pod kątem wyłączeń ochrony. I tak w przypadku kosztów leczenia do najpopularniejszych sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała możemy zaliczyć:

 • wszelkie planowane zabiegi medyczne,

 • choroby przenoszone drogą płciową,

 • choroby psychiczne,

 • medycynę niekonwencjonalną,

 • operacje plastyczne,

 • usuwanie ciąży,

 • pobyt w ośrodkach sanatoryjnych,

 • sytuacje, w których pomoc nie musi być udzielona natychmiast (można poczekać na powrót do kraju).

W przypadku NNW wyłączenia szczegółowe odnoszą się w dużej mierze do wyłączeń generalnych. 

W przypadku odpowiedzialności cywilnej warto jednak pamiętać o:

 • franczyzie - czyli odpowiedzialności towarzystwa od konkretnej sumy, odszkodowanie będzie wypłacone, jeśli zasądzona czy ustalona polubownie kwota będzie wyższa niż określona w OWU suma, np. wypłaci odszkodowanie za zniszczony bagaż, jeśli szkody będą większe niż 500 zł,

 • wyłączeniu z odpowiedzialności użytkowania wynajętych samochodów, rowerów czy innych pojazdów,

 • wyłączeniu z odpowiedzialności szkód wyrządzonych w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, wykonywaniem pracy czy naruszeniem praw autorskich.

Dużo więcej wyłączeń szczegółowych dotyczy ochrony bagażu. I tak ubezpieczenie nie zadziała, jeśli:

 • bagaż był pozostawionych bez opieki,

 • bagaż nie został odpowiednio zabezpieczony,

 • bagaże uległy zniszczeniu tylko z zewnątrz,

 • kradzież nie została zgłoszona odpowiednim służbom.

Limity w ochronie ubezpieczeniowej, czyli sumy gwarantowane

Kolejnym ograniczeniem ochrony są sumy gwarantowane, czyli kwoty, do wysokości których ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czy wypłaca odszkodowanie. W tym przypadku ubezpieczający się jednak mają duże pole manewru, bo sumę gwarantowaną można wybrać z kilku dostępnych wariantów i zrobić to samodzielnie. 

Sumy gwarantowane w kosztach leczenia i ratownictwa

To najważniejszy element ubezpieczenia turystycznego, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej sumy gwarantowane, by w razie problemów ze zdrowiem czy nieszczęśliwego wypadku nie pokrywać dodatkowych opłat z własnej kieszeni. Ubezpieczyciele oferują pokrycie kosztów leczenia od 10 000 zł do nawet 40 000 000 zł. Koszty ratownictwa mają niższe sumy gwarantowane, w okolicach 5 000 - 10 000 euro. 

Zaleca się, by w przypadku wyjazdów do krajów europejskich suma gwarantowana kosztów leczenia nia była niższa niż 30 000 euro. Na dalsze podróże trzeba wybrać ubezpieczenie od 50 000 euro wzwyż. W przypadku krajów znanych z wysokich opłat za leczenie, jak np. USA, Kanada czy Australia lepiej wybrać najwyższą możliwą kwotę. Koszty ratownictwa nie powinny być niższe niż 5 000 euro. 

Sumy gwarantowane w NNW, OC i ubezpieczeniu bagażu

W przypadku ubezpieczeń NNW i oc zwykle wypłacany jest % od sumy gwarantowanej, który zależy od uszczerbku na zdrowiu lub wyrządzonych szkód. Kwotę można wybrać od 10 000 zł do 50 000 zł. Bagaż (a także w niektórych polisach sprzęt sportowy) można ubezpieczyć na kwotę od 500 zł do 6 000 zł. 

Porównaj różne warianty ubezpieczenia

Wybierając polisę na wyjazd, warto zapoznać się z wszystkimi limitami i ograniczeniami, tak by zapewnić sobie pełną ochroną na cały czas podróży i pobytu. Wyłączeń nie da się uniknąć, ale można dokupić rozszerzenia oraz wybrać możliwie najwyższe sumy gwarantowane. Dlatego warto porównać różne oferty ubezpieczenia, nie tylko pod kątem ceny, ale i limitów oraz oferowanych dodatków. 

Można to zrobić za pomocą naszego kalkulatora. Polisę można mieć już od 3,2 zł dziennie - zakupi się ją online i otrzyma na maila, wraz z OWU i dokładnym omówieniem zakresu ochrony.

Co warto wiedzieć?

 1. Każde ubezpieczenie jest obwarowane wyłączeniami ochrony oraz limitami sum gwarantowanych.

 2. Wyłączenia to sytuacje, w których ochrona nie zadziała, a ubezpieczyciel nie zapewni wsparcia czy odszkodowania.

 3. Każdy element ubezpieczenia ma sumę gwarantowaną, do wysokości której ubezpieczyciel pokrywa koszty bądź wypłaca odszkodowanie.

 4. Lista wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkachdepos Ubezpieczenia każdego towarzystwa, a wysokości sum gwarantowanych można sprawdzić w naszym kalkulatorze.