Ubezpieczenie turystyczne, jak każdy tego typu produkt ma swoje limity i ograniczenia. Wybierając polisę na podróż krajową czy zagraniczną, trzeba zwrócić uwagę na sumy gwarantowane poszczególnych elementów oraz na wyłączenia ochrony przedstawione przez każde towarzystwo. 

Dzięki temu można wiedzieć, do jakiej kwoty ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, powrotu do kraju czy ile maksymalnie wypłaci odszkodowania, a także w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała. Przyjrzeliśmy się bliżej wszystkim limitom oraz ograniczeniom występującym w polisach turystycznych.

Czym są wyłączenia ochrony?

Wyłączenia ochrony to sytuacje, w których - zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) - towarzystwo nie pokryje kosztów lub odmówi wypłaty odszkodowania. Można je podzielić na dwa rodzaje:

1. generalne - odnoszące się do ogólnych zasad, obowiązujące tak samo w każdym elemencie ochrony),

2. szczegółowe - dotyczące poszczególnych elementów ubezpieczenia). 

Czym są wyłączenia generalne?

Do najpopularniejszych wyłączeń generalnych, przewijających się przez OWU niemal wszystkich towarzystw oferujących polisy turystyczne możemy zaliczyć:

 • brak zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego do centrum alarmowego/informacyjnego ubezpieczyciela,

 • złamanie prawa,

 • rażące niedbalstwo,

 • umyślne działanie,

 • niezachowanie faktur, rachunków czy dokumentacji medycznej,

 • zdarzenia, do których doszło na skutek działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych,

 • epidemie,

 • klęski żywiołowe,

 • samobójstwo,

 • następstwo uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych,

 • komplikacje związane z zaostrzeniem się choroby przewlekłej,

 • pozostawienie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,

 • wykonywanie pracy fizycznej.

Wyłączenia a rozszerzenie ochrony - o czym trzeba pamiętać?

Od niektórych wyłączeń generalnych można się dodatkowo ochronić, wykupując rozszerzenie. Dotyczy to:

 • uprawiania sportów,

 • chorób przewlekłych,

 • wykonywania pracy,

 • klauzuli alkoholowej (ochroną będą objęte zdarzenia, do których dojedzie pod wpływem napojów wyskokowych). 

Wówczas ochrona będzie aktywna, pomimo wyłączeń generalnych zapisanych w OWU. Przykładowo, jeśli do wypadku dojdzie po spożyciu alkoholu, ubezpieczyciel i tak wypłaci odszkodowanie. Nie odmówi pokrycia kosztów leczenia, nawet przy wykonywaniu sportów czy pracy fizycznej. 

UWAGA! Rozszerzenia ochrony są dostępne za dodatkową składką.

Czym są szczegółowe wyłączenia ochrony w kosztach leczenia?

Każdy element ochrony jest szczegółowo opisany w OWU pod kątem wyłączeń ochrony. I tak w przypadku kosztów leczenia do najpopularniejszych sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała możemy zaliczyć:

 • wszelkie planowane zabiegi medyczne,

 • choroby przenoszone drogą płciową,

 • choroby psychiczne,

 • medycynę niekonwencjonalną,

 • operacje plastyczne,

 • usuwanie ciąży,

 • pobyt w ośrodkach sanatoryjnych,

 • sytuacje, w których pomoc nie musi być udzielona natychmiast (można poczekać na powrót do kraju).

Wyłączenia ochrony a Covid-19 - o czym trzeba wiedzieć?

Większość ubezpieczycieli na początku pandemii koronawirusa, zgodnie z ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, włączyło ochronę w razie zachorowania na Covid-19. Z czasem jednak większość ubezpieczycieli zdecydowała się pokrywać koszty leczenia i hospitalizacji w tym przypadku. Są one oczywiście pokrywane do sumy gwarantowanej w wybranej ofercie. 

Czy ubezpieczenie turystyczne chroni w razie pandemii?

Allianz

TAK

Uniqa

TAK

Axa Assistance

TAK 

Aviva

TAK, z ograniczeniami

Generali

TAK

Europa Ubezpieczenia

TAK

Nationale-Niderlanden

TAK

Proama

TAK

PZU

TAK, przy wyjazdach do 30 dni

Signal Iduna

TAK

Wiener

TAK, poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego

Warta

TAK

Źródło: opracowanie rankomat.pl na podstawie OWU towarzystw 

Czym są szczegółowe wyłączenia ochrony w NNW?

W przypadku NNW wyłączenia szczegółowe odnoszą się w dużej mierze do wyłączeń generalnych. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku, jeśli:

 • wypadek został spowodowany umyślnie lub na skutek samookaleczenia, okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa,

 • do wypadku doszło pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,

 • do wypadku doszło na skutek złamania prawa

 • wypadek miał miejsce na terenach ogarniętych wojną lub zamieszkami,

 • do wypadku doszło na skutek próby popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,

 • wypadek miał miejsce w czasie pracy, wykonywania czynności służbowych lub uprawiania sportów wysokiego ryzyka bądź ekstremalnych

Czym są szczegółowe wyłączenia ochrony w OC?

W przypadku odpowiedzialności cywilnej  należy przede wszystkim pamiętać o:

 • franczyzie - czyli odpowiedzialności towarzystwa od konkretnej sumy, odszkodowanie będzie wypłacone, jeśli zasądzona czy ustalona polubownie kwota będzie wyższa niż określona w OWU suma, np. wypłaci odszkodowanie za zniszczony bagaż, jeśli szkody będą większe niż 500 zł,

 • wyłączeniu z odpowiedzialności użytkowania wynajętych samochodów, rowerów czy innych pojazdów,

 • wyłączeniu z odpowiedzialności szkód wyrządzonych w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, wykonywaniem pracy czy naruszeniem praw autorskich.

Czym są szczegółowe wyłączenia ochrony w ubezpieczeniu bagażu?

Dużo więcej wyłączeń szczegółowych dotyczy ochrony bagażu. I tak ubezpieczenie nie zadziała, jeśli:

 • bagaż był pozostawionych bez opieki,

 • bagaż nie został odpowiednio zabezpieczony,

 • bagaże uległy zniszczeniu tylko z zewnątrz,

 • kradzież nie została zgłoszona odpowiednim służbom.

Limity w ochronie ubezpieczeniowej, czyli czym są sumy gwarantowane?

Kolejnym ograniczeniem ochrony są sumy gwarantowane, czyli kwoty, do wysokości których ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia czy wypłaca odszkodowanie. W tym przypadku ubezpieczający się jednak mają duże pole manewru, bo sumę gwarantowaną można wybrać z kilku dostępnych wariantów i zrobić to samodzielnie. 

Sumy gwarantowane w kosztach leczenia i ratownictwa

To najważniejszy element ubezpieczenia turystycznego, dlatego tak ważne jest wybranie odpowiedniej sumy gwarantowane, by w razie problemów ze zdrowiem czy nieszczęśliwego wypadku nie pokrywać dodatkowych opłat z własnej kieszeni. Ubezpieczyciele oferują pokrycie kosztów leczenia od 10 000 zł do nawet 40 000 000 zł. Koszty ratownictwa mają niższe sumy gwarantowane, w okolicach 5 000 - 10 000 euro. 

 

Zaleca się, by w przypadku wyjazdów do krajów europejskich suma gwarantowana kosztów leczenia nie była niższa niż 30 000 euro. Na dalsze podróże trzeba wybrać ubezpieczenie od 50 000 euro wzwyż. W przypadku krajów znanych z wysokich opłat za leczenie, jak np. USA, Kanada czy Australia lepiej wybrać najwyższą możliwą kwotę. Koszty ratownictwa nie powinny być niższe niż 5 000 euro. 

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Sumy gwarantowane w NNW, OC i ubezpieczeniu bagażu

W przypadku ubezpieczeń NNW i OC zwykle wypłacany jest % od sumy gwarantowanej, który zależy od uszczerbku na zdrowiu lub wyrządzonych szkód. Kwotę można wybrać od 10 000 zł do 50 000 zł. Bagaż (a także w niektórych polisach sprzęt sportowy) można ubezpieczyć na kwotę od 500 zł do 6 000 zł. 

Porównaj różne warianty ubezpieczenia

Wybierając polisę na wyjazd, warto zapoznać się z wszystkimi limitami i ograniczeniami, tak by zapewnić sobie pełną ochroną na cały czas podróży i pobytu. Wyłączeń nie da się uniknąć, ale można dokupić rozszerzenia oraz wybrać możliwie najwyższe sumy gwarantowane. Dlatego warto porównać różne oferty ubezpieczenia, nie tylko pod kątem ceny, ale i limitów oraz oferowanych dodatków.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
172 646 zł
Ratownictwo
21 581 zł
Bagaż
2 158 zł
82,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 21 581 złOC: 215 807 złOC sportowe: 215 807 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
82,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
172 646 zł
Ratownictwo
21 581 zł
Bagaż
2 158 zł
Dodatkowo: NNW: 21 581 złOC: 215 807 złOC sportowe: 215 807 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Można to zrobić za pomocą naszego kalkulatora. Polisę można mieć już od 3,7 zł dziennie - zakupi się ją online i otrzyma na maila, wraz z OWU i dokładnym omówieniem zakresu ochrony.

Co warto wiedzieć?

 1. Każde ubezpieczenie jest obwarowane wyłączeniami ochrony oraz limitami sum gwarantowanych.

 2. Wyłączenia to sytuacje, w których ochrona nie zadziała, a ubezpieczyciel nie zapewni wsparcia czy odszkodowania.

 3. Każdy element ubezpieczenia ma sumę gwarantowaną, do wysokości której ubezpieczyciel pokrywa koszty bądź wypłaca odszkodowanie.

 4. Lista wyłączeń znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa, a wysokości sum gwarantowanych można sprawdzić w naszym kalkulatorze.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Co jeśli leczenie będzie kosztować więcej niż suma gwarantowana dostępna w ofercie?

  Pozostałą kwotę wówczas musi pokryć sam poszkodowany. Ubezpieczyciel zapłaci za leczenie tylko do wysokości sumy gwarantowanej.

 2. Jak wybrać sumę gwarantowaną?

  W przypadku kosztów leczenia najlepiej kierować się zasadą, że na terenie Europy ta kwota powinna być nie mniejsza niż 30 000 euro. W pozostałych krajach świata najlepiej zdecydować się na najwyższy dostępny wariant, ale nie mniejszy niż 50 000 euro. W przypadku sum gwarantowanych ubezpieczenia bagażu i sprzętu również opłaca się wybrać najwyższą opcję.

 3. Gdzie można zapoznać się ze szczegółowymi wyłączeniami ochrony?

  Każde towarzystwo dokładną listę wyłączeń generalnych i szczegółowych przedstawia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Są one dostępne na naszej stronie w sekcji Ważne dokumenty oraz przy każdej ofercie prezentowanej w kalkulatorze.