Santander oprócz klasycznych produktów bankowych oferuje również szereg ubezpieczeń, w tym również polisę turystyczną. To propozycja kierowana zarówno do klientów banku, jak i do wszystkich osób planujących wyjazdy zagraniczne.

Ubezpieczenie turystyczne Santander „Na podróż” powstało we współpracy z firmą Aviva. Swoim zakresem obejmuje wszystkie podróże zagraniczne, zarówno na terenie Europy, jak i w pozostałych krajach świata. Sprawdzamy, czy warto skorzystać z tej oferty, analizujemy kto może ubezpieczyć się w ramach polisy Santandera i Avivy, a także na jaki zakres ochrony może liczyć.

Ubezpieczenie „Na podróż” Santander – co zapewnia?

Jest to standardowa polisa turystyczna przygotowana z myślą o osobach, które planują krótsze i dłuższe wyjazdy zagraniczne. Jest skierowana do osób przed 70 rokiem życia. Swoim zakresem obejmuje następujące elementy:

 • koszty leczenia na sumę gwarantowaną (w kilku wariantach - od 50 000 zł do 200 000 zł),

 •  Assistance,

 • ubezpieczenieNNW(w kilku wariantach – od 10 000 zł do 50 000 zł),

 • OC w życiu prywatnym (w kilku wariantach – od 50 000 zł do 100 000 zł),

 • ubezpieczenie bagażu (w kilku wariantach – od 2 000 zł do 5 000 zł),

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego (w kilku wariantach – od 2 000 zł do 5 000 zł).

Jakie rozszerzenia zapewnia ubezpieczenie turystyczne w Santander?

 • Nurkowanie rekreacyjne - idealne rozwiązanie dla tych, którzy podczas wakacyjnego wyjazdu pragną eksplorować podwodny świat, podziwiać niezwykłe rafy koralowe, lub po prostu oddawać się aktywnemu wypoczynkowi. 

 • Rekreacyjna jazda na nartach lub snowboardzie - to opcja w zasadzie niezbędna, jeśli urlop spędzamy na nartach lub snowboardzie. Jeśli bowiem w trakcie uprawiania tego typu sportów na stoku dojdzie do wypadku, powstałe w jego wyniku szkody zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. 

 • Ciężka praca fizyczna - przydatne, gdy wyjazd za granicę ma charakter zarobkowy i związany będzie z wykonywaniem pracy fizycznej. 

 • Choroby przewlekłe - to rozszerzenie bezwzględnie powinny wykupić osoby, które na takie choroby cierpią, w tym turyści w podeszłym wieku. Dzięki niemu koszty związane z leczeniem przewlekłych chorób zostaną pokryte z polisy (do wysokości sumy ubezpieczenia). 

Ubezpieczenie podróżne Santander a Covid-19 – na co można liczyć?

Jeśli w kraju wyjazdu, ogłoszony stan pandemii (ewentualnie epidemii) lub stan wyjątkowy, w ramach ubezpieczenia turystycznego Santander Aviva wypłaci odszkodowanie ubezpieczonemu (z wyjątkiem sytuacji, w których ubezpieczyciel wskaże na wyłączenie odpowiedzialności). 

Jak informuje Santander:

W przypadku stanu wyjątkowego, ubezpieczyciel może odmówić lub ograniczyć wypłatę świadczenia tylko jeżeli śmierć, uraz lub choroba są bezpośrednim następstwem stanu wyjątkowego (np. bezpośrednim następstwem niezastosowania się do ograniczeń swobód obywatelskich).” 

Kiedy ubezpieczenie podróżne Santander nie zadziała? Wyłączenia ochrony

Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych ubezpieczeń, również i w ofercie banku Santander i Avivy pojawia się szereg wyłączeń ochrony, czyli sytuacji, w których polisa nie zadziała. W przypadku ubezpieczenia „Na podróż” do takich wyłączeń należy zaliczyć: 

 • Koszty leczenia poniżej 25 euro.

 • Koszty leczenia stomatologicznego powyżej 150 euro.

 • Koszty leczenia przekraczających zakres dotyczących ratowania zdrowia i życia.

 • Koszty leczenia związane z medycznymi przeciwwskazaniami do odbycia podróży ze względów zdrowotnych, jeśli pomimo wiedzy o ich istnieniu, podjęta została decyzja o odbyciu podróży.

 • Kontynuację leczenia w Polsce.

 • Koszty leczenia związane z usuwaniem ciąży, leczeniem chorób przenoszonych drogą płciową, a także HIV i AIDS.

 • Profilaktykę stomatologiczną i protetyczną.

 • Brak odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia bagażu (pozostawienie rzeczy bez opieki, bez fachowej ochrony, niewłaściwe zabezpieczenie walizek lub sprzętu).

Kiedy ochrona ubezpieczeniowa będzie ograniczona? 

Do sytuacji, w których ochrona podczas podróży będzie ograniczona lub wyłączona, Santander zalicza: 

 • Zamieszki, strajki, działania wojenne i akty terroru, rozruchy, niepokoje społeczne i inne działania o podobnym charakterze.

 • Następstwa wypadków lotniczych (wyjątek stanowią loty samolotem licencjonowanych linii lotniczych).

 • Zdarzenia, do których doszło, kiedy ubezpieczony pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających (dotyczy ubezpieczenia OC).

 • Celowe uszkodzenie bagażu lub sprzętu sportowego przez ubezpieczoną osobę lub jej bliskich (dotyczy ubezpieczenia bagażu i sprzętu sportowego).

Jak kupić ubezpieczenie podróżne Santander?

Można to zrobić na dwa sposoby – poprzez stronę internetową banku lub w aplikacji mobilnej Santandera. 

W tym pierwszym przypadku należy zalogować się do bankowości internetowej lub przejść do zakładki z ofertą banku, wybrać zakładkę „Ubezpieczenia” i wypełnić wniosek, podając dane dotyczące osób ubezpieczonych oraz podróży i dopasowując sumy gwarantowane do poszczególnych elementów ubezpieczenia. Wybraną polisę należy zakupić, podając swoje dokładne dane i opłacić składkę.  Numer polisy zostanie przesłany SMS-em oraz mailem.

W aplikacji zakupu polisy można dokonać w ten sam sposób. Dokument ubezpieczenia również zostanie przesłany w wiadomości e-mail, dodatkowo polisa będzie zapisana w aplikacji.

Ile kosztuje ubezpieczenie podróżne Santander?

Cena polisy zależy od wybranego wariantu, kierunku wyjazdu (Europa, basen Morza Śródziemnego lub świat) oraz dodatkowych elementów ochrony. W przypadku dwudniowego wyjazdu na terenie Europy dla jednej dorosłej osoby w najtańszym wariancie za ubezpieczenie trzeba zapłacić 15 zł. 

Za pomocą kalkulatora na stronie banku lub w aplikacji można sprawdzić różne warianty ubezpieczenia, dopasowując sumy gwarantowane do swoich potrzeb i obliczając tym samym składkę dla wybranej liczby dni oraz liczby ubezpieczonych osób. 

Przykładowa cena ubezpieczenia z sumami gwarantowanymi zalecanymi przez Santander (z rozszerzeniem o sporty – nurkowanie i narty) dla jednej osoby wyjeżdżającej do Grecji na dwa dni: 

ZAKRES 

SUMY UBEZPIECZENIA 

Cena ogólna ubezpieczenia 

39 PLN 

Koszty leczenia i assistance 

50 000 PLN 

OC 

50 000 PLN 

Ubezpieczenie bagażu 

2 000 PLN 

Sprzęt sportowy 

2 000 PLN 

NNW 

20 000 PLN 

Rekreacyjna jazda na nartach lub snowboardzie 

TAK 

Rekreacyjne nurkowanie 

TAK 

Jak otrzymać pomoc w ramach ubezpieczenia Santander?

Jeśli podczas pobytu za granicą zdarzy nam się wypadek lub inne nieszczęśliwe zdarzenie, możemy telefonicznie zgłosić się po pomoc bezpośrednio do ubezpieczyciela Santander Aviva. Jak to wygląda? 

 • Pierwszym krokiem jest kontakt z Centrum Alarmowym pod numerem: 222 055 095 (Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora). Taka infolinia działa w godzinach od 8:00 do 19:00. 

 • Po zdarzeniu, ubezpieczona osoba musi zgłosić fakt jego zajścia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty powrotu z wyjazdu. 

Jakie zalety ma ubezpieczenie turystyczne od Santandera?

 • Możliwość swobodnego dopasowania sum gwarantowanych poszczególnych elementów ochrony,

 • szeroki zakres ochrony w podstawowym wariancie (OC, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego),

 •  możliwość rozszerzenia ochrony o uprawianie sportów, wykonywanie pracy i choroby przewlekłe,

 • funkcjonalny kalkulator umożliwiający dopasowanie ochrony,

 • możliwość zakupienia polisy poprzez stronę internetową lub aplikację,

 • pokrycie kosztów leczenia nawet do 200 000 zł.

Jakie wady ma ubezpieczenie podróżne Santander?

 • Ochroną można objąć tylko wyjazdy od 2 do 29 dni,

 • rozszerzenie dotyczące uprawiania sportów obejmuje tylko trzy dyscypliny,

 • ubezpieczyć mogą się tylko osoby poniżej 70 roku życia,

 • brak klauzuli alkoholowej,

 • brak kosztów ratownictwa,

 • brak OC sportowego,

 • stosunkowo wysoka składka.

Czy ubezpieczenie podróżne Santander się opłaca?

Wszystko zależy od charakteru wyjazdu i potrzeb osoby ubezpieczającej się. Jeśli wystarczy standardowy zakres ochrony, to polisa Santader jak najbardziej spełni swoje zadanie. Sporym minusem jest cena ubezpieczenia Santander– w najtańszym wariancie na wyjazd na terenie Europy trzeba zapłacić 7,5 zł dziennie.

 

W naszym kalkulatorze można znaleźć ochronę już od 3,28 zł. Ostateczna cena zależy jednak od kierunku wyjazdu, charakteru podroży, konkretnego wariantu czy wybranych rozszerzeń. Warto jednak przed wyjazdem porównać różne oferty. W naszym kalkulatorze można znaleźć kilkanaście propozycji różnych ubezpieczycieli i dopasować je pod kątem swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych

Do wyboru mamy kilkanaście opcji sum gwarantowanych oraz szereg dodatków. Oferty można zestawić między sobą i w ten sposób wybrać tę najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb. Polisę można zakupić także na wyjazdy jednodniowe lub trwające dłużej niż miesiąc

Ubezpieczenie turystyczne w rankomat.pl
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
133 922 zł
Ratownictwo
22 320 zł
Bagaż
1 339 zł
4,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 13 392 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
8,36 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złsporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
14,38 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 zł sporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Ubezpieczenie turystyczne w rankomat.pl
Europa Ubezpieczenia
4,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
133 922 zł
Ratownictwo
22 320 zł
Bagaż
1 339 zł
Dodatkowo: NNW: 13 392 złsporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholu sprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
8,36 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złsporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złzdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
AXA Partners
14,38 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złOC sportowe: 1 500 000 zł sporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Ubezpieczenie turystyczne można zakupić online. Wystarczy tylko podać kilka podstawowych informacji dotyczących wyjazdu oraz podróżujących. Na maila zostanie wysłany dokument polisy w formacie PDF. Można go zapisać na urządzeniu lub wydrukować.

Co warto wiedzieć?

 1. W bankowości internetowej oraz w aplikacji banku Santander można zakupić ubezpieczenie podróżne.

 2. Polisa obejmuje koszty leczenia, NNW, OC w życiu prywatnym, Assistance oraz ochronę bagażu i sprzętu sportowego.

 3. Ubezpieczenie można kupić od 7,5 zł dziennie.

 4. Przed zakupem polisy warto porównać różne oferty i dopasować je do swoich potrzeb i charakteru podróży.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy trzeba posiadać konto w banku Santander, żeby zakupić ubezpieczenie turystyczne?

  Tak, oferta Aviva została przygotowana specjalnie dla klientów banku Santander. By móc zakupić to ubezpieczenie należy posiadać konto oraz dostęp do bankowości internetowej lub mobilnej w Santander.

 2. Czy oferowane są jakieś zniżki dla klientów banku?

  Polisa ta jest przygotowana specjalnie dla banku Santander i jego klientów, cena więc jest już pod tym kątem dopasowana. Należy jednak pamiętać, że na wysokość składki wpłynie wybrany zakres ochrony.

 3. Czy mogę kupi dodatkowe ubezpieczenie z innej firmy, jeśli mam już polisę Santander?

  Tak, można posiadać dowolną liczbę polis turystycznych. Dzięki temu można zwiększyć sumę gwarantowaną kosztów leczenia oraz w razie wypadku otrzymać odszkodowanie z dwóch firm ubezpieczeniowych.

 4. Czy mogę kupi dodatkowe ubezpieczenie z innej firmy, jeśli mam już polisę Santander?

  Tak, można posiadać dowolną liczbę polis turystycznych. Dzięki temu można zwiększyć sumę gwarantowaną kosztów leczenia oraz w razie wypadku otrzymać odszkodowanie z dwóch firm ubezpieczeniowych. 

 5. Czy ubezpieczenie od Santandera chroni w razie zachorowanie na Covid-19?

  Turyści, którzy posiadają kartę Master World będą mogli liczyć na odszkodowanie w związku z kosztami leczenia, w tym także zachorowaniem na COVID-19. 

 6. O co można rozszerzyć polisę od Santandera?

  W Santander podstawową polisę turystyczną można rozszerzyć o: rekreacyjne nurkowanie, rekreacyjną jazdę na nartach lub snowboardzie, ciężką pracę fizyczną, a także choroby przewlekłe.