Praca sezonowa poza granicami Polski to okazja do zarobienia większej niż w ciągu roku gotówki ze względu na wyższe zapotrzebowaniem pracowników na farmach, plantacjach i w sadach. Latem za granicę wyjeżdżają głównie młodzi ludzie bez stałej pracy i studenci.

Na portalach oferujących zarobek przy zbiorach przeważają oferty z Niemiec, Holandii i Belgii. Obecnie jednak wyjazd może okazać się utrudniony. Pandemia koronawirusa oraz Brexit ograniczyły ilość zagranicznych wyjazdów, także w celach zarobkowych.

Sytuacja zmieniła się także jeśli chodzi o ubezpieczenie. Podpowiadamy, jakie wybrać, aby sezonowa praca w obcym kraju z zarobku nie przerodziła się w niezapowiedziany koszt. 

5 kroków do bezpiecznej pracy za granicą

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie do pracy za granicę?

Wyjeżdżając do pracy za granicę warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które będzie stanowiło ochronę, jeśli w trakcie pobytu przydarzy nam się nieszczęście. Wypadek lub choroba może przytrafić się każdemu, a praca, nie tylko ta sezonowa, sprzyja temu bardziej niż zwykły, turystyczny wyjazd. 

Na wypadki szczególnie narażone są osoby, które pracują na wysokościach lub budowach, a także operatorzy maszyn i ciężkiego sprzętu. Niezależnie od wykonywanej profesji, każdy kto przebywa na obczyźnie może natomiast spotkać się z sytuacją, w której konieczna będzie wizyta u lekarza lub dentysty, wykonanie specjalistycznych badań, albo pobyt w szpitalu.

W takiej sytuacji ubezpieczenie do pracy za granicą będzie niezbędne, jeśli chcemy uniknąć konieczności płacenia za tego typu usługi z własnej kieszeni. 

Posiadanie ważnej polisy turystycznej o zwiększonym zakresie jest wyjątkowo ważne w związku z pandemią koronawirusa. Ubezpieczenie na wyjazd, także zarobkowy, zabezpiecza na wypadek zachorowania na COVID-19, a często również kwarantanny i izolacji. 

Ubezpieczenie pracy sezonowej za granicą – dlaczego EKUZ nie wystarczy? 

Oczywiście można skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która daje możliwość korzystania z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz EFTA. Jednakże EKUZ pokrywa tylko podstawowe usługi medyczne. 

Na stronie polskiego MSZ możemy przeczytać, że, jeśli posiadasz EKUZ: 

Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu. 

Jeśli chodzi koronawirusa, zasada jest podobna - leczenie związane z COVID-19 przysługuje obcokrajowcom posiadającym EKUZ na takich samych zasadach na jakich korzystają z niej obywatele konkretnego kraju. 

EKUZ nie zapewnia więc kompletnej ochrony, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy za granicę zarobkowo. Czego karta nie pokryje? 

 • Transport medyczny do kraju - jeśli podczas wyjazdu dojdzie do wypadku lub choroby, która uniemożliwi poszkodowanemu samodzielny powrót do Polski, potrzebny będzie transport medyczny, który w zagranicznych krajach jest naprawdę bardzo drogi (nawet kilkadziesiąt tysięcy). 

 • Leczenie stomatologiczne - w wielu krajach jest płatne nawet w wersji profilaktycznej, w większości zapłacić trzeba będzie jednak przede wszystkim za zabiegi stomatologiczne i prześwietlenia. 

 • Wizyta u specjalisty - szczególnie jeśli chodzi o lekarza medycyny prywatnej. Zdarza się natomiast, że jeśli zależy nam na szybkiej interwencji, udanie się do prywatnego lekarza będzie konieczne. 

 • Transport karetką i hospitalizacja - jeśli chodzi o te usługi, ich cena jest uzależniona od konkretnego kraju. W niektórych podstawowy pobyt w szpitalu i wymagający ratowania życia przewóz karetką są darmowe, w innych trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni. 

Oto przykładowe koszty leczenia w krajach, do których Polacy chętnie wyjeżdżają na zagraniczny zarobek: 

Kraj 

Wizyta lekarska (nagłe przypadki) 

Pobyt w szpitalu 

Stomatolog 

Transport karetką 

Holandia 

Bezpłatnie 

Bezpłatnie 

Częściowe lub całkowite 

Bezpłatnie 

Belgia 

20% kosztów 

Opłata za pierwszy dzień 42,58 Euro – później 15,39 Euro dziennie, dla dzieci stawka obniżona do 5,44 Euro; dzienna opłata za leki stosowane podczas hospitalizacji wynosi 0,62 Euro 

Od 20 do 40% 

Płatne w całości 

Niemcy 

10 Euro 

10 Euro za dzień 

Częściowe 

Dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro 

Francja 

7-8 Euro 

18 Euro 

7-8 Euro 

Częściowe 

Włochy 

Bezpłatnie (lub 36,15 euro w przypadku specjalisty) 

Bezpłatnie 

100% ceny 

Bezpłatnie (w nagłych przypadkach) 

Co powinno zawierać ubezpieczenie pracy za granicą? 

W takich sytuacjach przyda się polisa, która pokryje nierefundowane przez EKUZ usługi, w tym także leczenie prywatne, zakup leków i środków opatrunków czy organizację przyjazdu i pobytu bliskiej osoby. Ubezpieczenie pracy za granicą powinno zawierać przede wszystkim następujące elementy: 

 • Assistance – zapewni osobie ubezpieczonej oraz jej bliskim opiekę i ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdu. Zagwarantuje nie tylko pomoc w formie najważniejszych informacji czy wskazówek, lecz także natychmiastowe porady oraz pokrycie kosztów jak nocleg, przyjazd członka rodziny do poszkodowanego, czy wcześniejszy powrót do kraju. Pakiet assistance najczęściej zapewnia także opiekę nad dziećmi, kiedy ich opiekunowie lub rodzice są osobami poszkodowanymi. 

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW- na podstawie takiego ubezpieczenia towarzystwo wypłaci osobie poszkodowanej odszkodowanie z tytułu poniesienie osobowych szkód, takich jak na przykład trwały uszczerbek na zdrowiu. Warto zatroszczyć się, aby gwarantowana suma takiego ubezpieczenia była odpowiednio wysoka. 

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – istotne szczególnie w sytuacji, gdy w wyniku spowodowanego przez nas wypadku straty lub uszczerbku na zdrowiu doznają osoby trzecie. W takiej sytuacji ubezpieczenie OC ochroni nas przed często wysokimi kosztami będącymi następstwem spowodowania szkody, a nasze polisa pokryje sumę odszkodowanie dla osób, które doznały szkody wskutek naszego działania. 

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia – uchroni przed koniecznością ponoszenia wysokich kosztów związanych z leczeniem, wykonywanymi zabiegami oraz innymi usługami medycznymi. Operacja, badania, pobyt w szpitalu, wizyta u specjalisty (także stomatologa), jak również wykupienie niezbędnych lekarstw to duży wydatek, który towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje tylko w sytuacji, gdy poszkodowany posiada odpowiednie ubezpieczenie KL. Koszty leczenia będą stanowiły również odpowiednie zabezpieczenie w razie zachorowania na COVID-19. 

 • Warto również zwrócić uwag na wysokość sumy gwarantowanej ubezpieczenia kosztów leczenia. Powinna ona być odpowiednio duża oraz adekwatna do miejsca wyjazdu, aby w całości mogła pokryć koszty związane z zaistniałymi szkodami. Nie powinna wynosić mniej niż 100 000 PLN. 

 • Wyjątkowo istotnym elementem związanym z zakresem usług medycznych jest transport medyczny - transport medyczny do kraju to jeden z najistotniejszych elementów każdej turystycznej polisy. Koszty takiego transportu mogą bowiem sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Dlatego też warto upewnić się, że wykupiona przez nas polisa zapewni zabezpieczenie w takim zakresie. 

W przypadku osób, które wykonują pracę umysłową, dodatkowe zabezpieczenie nie będzie potrzebne, a sama polisa turystyczna wystarczy jako ochrona. Jeśli jednak pracownik podczas podróży będzie pracował fizycznie, ubezpieczenie musi zostać rozszerzone. 

Czy wyjazd do pracy wymaga rozszerzenia ochrony? 

O wypadek podczas pracy przy zbiorach nietrudno. Dlatego zwykła polisa nie wystarczy podczas wyjazdu na saksy. Konieczne jest rozszerzenie ochrony o kategorię „praca fizyczna”.

Warto dodać, że ubezpieczyciele jako pracę fizyczną definiują nie tylko legalne działania w celach zarobkowych, ale też wyjazd w ramach wolontariatu czy pracę na czarno, bez umowy. 

 

Wykonywanie pracy fizycznej poza granicami kraju ubezpieczyciele uznają za czynność obarczoną wyższym ryzykiem wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń. Podstawowa polisa podróżna nie jest zatem wystarczająca. W trakcie jej zawierania powinniśmy zwrócić uwagę, aby posiadała odpowiednie rozszerzenie pozwalające pokryć koszty leczenia spowodowane wypadkiem przy pracy

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

Praca umysłowa a praca fizyczna 

Każdy pracownik, który podejmuje decyzję o wyjeździe do pracy za granicę powinien być ochroną odpowiedniego ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno osób, które w trakcie wyjazdu wykonywać będą pracę fizyczną, jak i tych pracujących umysłowo. 

Większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje jednak pracę fizyczną za bardziej niebezpieczną, dlatego jej wykonywanie wymaga zabezpieczenia w postaci dodatkowego rozszerzenia. Ochrona „pracy fizycznej” powinna obejmować pracowników, którzy podczas wyjazdu wykonują prace wymagające użycia siły mięśni oraz umiejętności manualnych i praktycznych. 

Rozszerzona ochrona będzie potrzebna także w przypadku tych zajęć, które obejmują jednocześnie wysiłek fizyczny jak i intelektualny. Dodatkowym ubezpieczeniem nie musi być jednak objęta praca umysłowa. W takim przypadku wystarczająca będzie standardowa polisa turystyczna. 

Ile wynoszą zwyżki za pracę fizyczną w firmach ubezpieczeniowych?

Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że ryzyko doznania wypadku czy urazu podczas wykonywania pracy fizycznej, jest wyższe niż w przypadku turystycznego wyjazdu. Dlatego też stosują zwyżki, naliczane przy zakupie ubezpieczenia z rozszerzeniem ryzyka o pracę fizyczną.

Z jakim wzrostem ceny musimy się liczyć? Oto przykładowe różnice, dotyczące dziennego ubezpieczenia o takim samym zakresie dla polisy z rozszerzeniem o pracę fizyczną i bez niego: 

Ubezpieczyciel 

Cena polisy bez rozszerzenia o pracę fizyczną 

Cena polisy z rozszerzeniem o pracę fizyczną 

Axa Assistance 

3,92 PLN 

6,47 PLN 

Proama 

10 PLN 

10 PLN 

Generali 

10 PLN 

10 PLN 

Europa 

10 PLN 

14 PLN 

Czy można ubezpieczyć pracę na czarno? 

Poszczególni ubezpieczyciele różnie definiują pojęcie pracy w kontekście rozszerzenie polisy turystycznej. Na przykład w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) towarzystwa Uniqa, praca to: 

(...) podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.); pracą fizyczną jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce; jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że Ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną. 

Rozumienie tego terminu we wszystkich przypadkach jest podobne. To oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko legalną, podlegającej stosownej umowie pracę, ale także wolontariat, czy zatrudnienie na czarno. Innymi słowy, ubezpieczyciel nie wymaga od osoby ubezpieczonej potwierdzenia sposobu zarobkowania.

Podczas wyboru polisy, wystarczy odnotować, że chcemy podjąć się działań zarobkowych za granicą. Będzie to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki, w związku z rozszerzeniem ochrony. 

Ile kosztuje ubezpieczenie pracy za granicą?

To, ile będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie na wyjazd do sezonowej pracy za granicę, jest uzależnione od kilku czynników. Najważniejsze z nich to cel i długość podróży oraz sumy gwarantowane polisy. 

Oto przykładowe oferty jednodniowego ubezpieczenia dla jednej osoby dorosłej, która wyjeżdża w celach zarobkowych do Holandii: 

Ubezpieczenie na wyjazd do pracy fizycznej
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
AXA Partners
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
6,47 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochroną
Proama
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
300 000 zł
Bagaż
-
10,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 złubezpieczenie Covid-19
Generali
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
15,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
1 377 101 zł
Ratownictwo
45 903 zł
Bagaż
4 590 zł
29,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 45 903 złOC: 459 034 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 459 034 zł 27 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy
Ubezpieczenie na wyjazd do pracy fizycznej
AXA Partners
6,47 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 20 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochroną
Proama
10,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
300 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 złubezpieczenie Covid-19
Generali
15,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
800 000 zł
Ratownictwo
800 000 zł
Bagaż
4 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
Europa Ubezpieczenia
29,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
1 377 101 zł
Ratownictwo
45 903 zł
Bagaż
4 590 zł
Dodatkowo: NNW: 45 903 złOC: 459 034 złubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 459 034 zł 27 sportów objętych ochronąsprzęt sportowy

Ubezpieczenie do pracy a Covid-19. Czy można kupić polisę od zarażenia się koronawirusem i kwarantanny? 

W przypadku zachorowania na COVID-19, polisa turystyczna na wyjazd zagraniczny zazwyczaj wystarczy. Najczęściej leczenie jest opłacane w ramach kosztów leczenia. 

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także zwrot kosztów związanych z kwarantanną, izolacją, czy zachorowaniem dziecka. Co najczęściej gwarantuje polisa? 

 • Leczenie i hospitalizacja 

 • Zakupu leków 

 • Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania na czas kwarantanny 

 • Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania na czas izolacji po pozytywnym wyniku testu 

 • Organizacja pobytu w razie zarażenia się koronawirusem przez dziecko 

 • Transportu powrotnego do kraju po wyzdrowieniu 

Jak bezpiecznie pracować za granicą? 

Praca za granicą powinna być nie tylko opłacalna, ale także - a nawet przede wszystkim - bezpieczna. Nie chodzi jedynie o sam okres wykonywania obowiązków, ale także wybór odpowiedniej, godnej zaufania oferty jeszcze przed wyruszeniem na obczyznę. 

Oto kilka wskazówek, czego unikać, by nie narażać się na niebezpieczeństwo i nie paść ofiarą oszustwa: 

praca za granicą 5 antyporad

Polacy jako pracownicy sezonowi są bardzo cenieni, zwłaszcza w Niemczech i w krajach Beneluksu. Nic więc dziwnego, że chętnie wyjeżdżają, by sobie dorobić w okresie od czerwca do września.

Trzeba jednak pamiętać, by zdecydować się na legalną pracę, dokładnie zapoznać się z podpisywanymi dokumentami, wiedzieć, gdzie w razie problemów z nieuczciwym pracodawcą szukać pomocy, być w gotowości do szybkiego powrotu do Polski i oczywiście mieć pod ręką ubezpieczenie na wszelki wypadek.

Co warto wiedzieć?

1. Polacy w okresie wakacyjnym w celach zarobkowych najczęściej wyjeżdżają do Niemiec, krajów Beneluksu oraz Skandynawii.

2. Pracodawcy rzadko oferują pracownikom sezonowym ubezpieczenie, a sam EKUZ nie wystarczy, bo zapewnia tylko podstawową pomoc medyczną.

3. Na czas pracy za granicą trzeba więc zainwestować w ubezpieczenie, który pokryje ewentualne koszty leczenia i zapewni wsparcie finansowe.

4. Standardowa polisa jednak nie wystarczy, ze względu na wyższe ryzyko konieczne jest rozszerzenie ochrony o kategorię "praca fizyczna".

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy na wyjazd do pracy fizycznej wystarczy standardowe ubezpieczenie turystyczne?

  Nie, aby pracownik fizyczny podczas wykonywania obowiązków zawodowych za granicą był ubezpieczony, poza podstawową polisą musi posiadać odpowiednie rozszerzenie o pracę fizyczną. 

 2. Czy w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone w pracy?

   Tak, ubezpieczenie OC gwarantuje ochronę podczas całego zagranicznego wyjazdu. Szczegóły warto jednak sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 3. Czy delegację służbową też trzeba ubezpieczyć?

  Tak, pracownik wyjeżdżający w delegację powinien posiadać ważne ubezpieczenie turystyczne. Jeśli wykonywana przez niego praca ma charakter fizyczny, musi posiadać również odpowiednie ubezpieczenie. 

 4. Kto ma obowiązek kupić ubezpieczenie – pracownik czy pracodawca?

  Ubezpieczenie wyjeżdżającego w delegację pracownika jest obowiązkiem pracodawcy. Warto jednak wiedzieć, że pracownik też może wykupić polisę na własną rękę.