Ubezpieczenie na wyjazd za granicę to podstawa spokojnych wakacji. Kompleksowa ochrona zagwarantuje szybką pomoc w problematycznej sytuacji i uchroni przed kilkutysięcznymi długami. Aby jednak tak było, ubezpieczenie turystyczne powinno pasować do Twoich indywidualnych potrzeb.

Podczas wyboru ubezpieczenia za granicę musisz przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę gwarantowaną kosztów leczenia. To jednak nie wszystko. Równie ważne jest NNW, OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie bagażu podróżnego. Jak zebrać to wszystko w sensowną całość i kupić najlepsze ubezpieczenie turystyczne za granicę, które zapewni pełne pokrycie kosztów leczenia?

Sprawdź i zadbaj o swoje bezpieczeństwo w razie nagłego zachorowania lub innych sytuacji w trakcie podróży zagranicznej.

Po co ubezpieczenie turystyczne?

Polisa turystyczna to przede wszystkim wsparcie finansowe i pomoc udzielana podczas zagranicznego wyjazdu. Dzięki ubezpieczeniu na wyjazd za granicę masz zagwarantowaną pomoc medyczną w przypadku choroby lub wypadku, transport medyczny do Polski czy zwrot kosztów za spowodowane szkody w czasie wyprawy.

Możesz liczyć też na ochronę bagażu, sprzętu sportowego oraz wsparcie w razie różnych problemów za granicą (w ramach ubezpieczenia turystycznego możesz liczyć np. na przykład pomoc tłumacza). Aby więc podczas wakacji nie zaprzątać sobie głowy problemami, a co najważniejsze – nie popaść w długi – warto zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Wybierając się na urlop, masz jeden konkretny cel – odpocząć, zrelaksować się, naładować baterie na powrót do codzienności. Nie ryzykuj, zwłaszcza że często takie wakacje to jedyny dłuższy wypoczynek w roku. Ubezpieczenie podróży zadba o Twój komfort zarówno w przypadku zachorowania, jak i podczas innych trudnych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce w trakcie podróży zagranicznej.

Przykład

Anna wyjechała na wymarzone wakacje na słoneczną Sycylię. Niestety drugiego dnia wyjazdu doznała nagłego zachorowania – poczuła się bardzo słabo i kartką przewieziono ją do placówki medycznej. Okazało się, że najbliższy szpital jest ośrodkiem prywatnym.

Dzięki temu, że przed wyjazdem Anna wykupiła ubezpieczenie na wyjazd za granicę – z sumą gwarantowaną wystarczającą na pokrycie kosztów leczenia – ubezpieczyciel sfinansował koszty udzielonej pomocy medycznej i transportu medycznego. Gdyby Pani Anna nie wykupiła polisy turystycznej, pokrycie kosztów leczenia niestety spoczywałoby na niej.

Przykład

Dawid w trakcie podróży zagranicznej padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Poślizgnął się na lotnisku w Hiszpanii i upadł, łamiąc rękę. W międzyczasie, korzystając z zamieszania, złodziej ukradł jego walizkę. Na szczęście przed wyjazdem Dawid zakupił ubezpieczenie podróżne.

Suma ubezpieczenia w pełni wystarczyła na pokrycie kosztów leczenia w hiszpańskim szpitalu. Dodatkowo, ubezpieczenie bagażu podróżnego, które wykupił razem z polisą, sprawiło, że Dawid otrzymał odszkodowanie rekompensujące wartość skradzionych przedmiotów.

Karta EKUZ a ubezpieczenie na wyjazd za granicę

Potocznie zwany EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zaświadcza, że masz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej na terenie kraju zamieszkania. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego możemy wyrobić, jeśli jesteśmy ubezpieczeni w polskim NFZ.

Uwaga!

Wbrew informacjom, które powszechnie krążą wśród niektórych turystów – karta EKUZ nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z zachorowaniem lub wypadkiem za granicę. Jest to bardzo podstawowa ochrona, jaką podróżny może sobie zapewnić – znacznie mniej kompleksowa od ubezpieczenia kosztów leczenia.

Kraje honorujące taki rodzaj dokumentu gwarantują korzystanie z państwowej służby zdrowia danego kraju na takich samych zasadach, jak jego obywatele. Należy przez tę definicję rozumieć korzyść, w ramach której nie możemy spodziewać się chociażby bezpłatnej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, czy transportu karetką pogotowia. 

Równocześnie, jeśli w danym kraju jego obywatel musi dopłacić do pewnych świadczeń medycznych lub pokryć ich koszt w całości – to samo będzie musiał zrobić obywatel Polski, nawet jeśli w naszym kraju byłyby one refundowane.

Co jednak kluczowe – karta EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów leczenia w placówkach prywatnych. Tymczasem za granicą, zwłaszcza w popularnych kurortach, w których chętnie odpoczywamy, często w przypadku nagłego zachorowania najszybszą pomoc uzyskamy właśnie w klinikach prywatnych.

W efekcie, licząc wyłącznie na kartę EKUZ we wszystkich ośrodkach prywatnych pokrywamy koszty leczenia samodzielnie. Ograniczeń jest jednak znacznie więcej. Co zatem refunduje karta EKUZ, a czego nie?

Co refunduje karta EKUZ?

Czego nie refunduje karta EKUZ?

Udzielenie pacjentowi niezbędnych świadczeń medycznych w razie nagłych sytuacji – wyłącznie w placówkach publicznych (takich, które podpisały umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ). 

leczenia w placówkach prywatnych

zaplanowanych zabiegów

transportu medycznego do Polski

zabiegów, które nie są konieczne

akcji ratowniczych

transportu zwłok

rekompensaty z powodu opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu

ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Aby więc móc liczyć na pomoc i ochronę ubezpieczeniową w problematycznej sytuacji, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne. Jego zakres i sumę ubezpieczenia turystycznego najlepiej dopasować indywidualnie do swoich potrzeb.

Suma gwarantowana kosztów leczenia w ubezpieczeniu na wyjazd za granicę

Elementy, które obejmuje ubezpieczenie turystyczne, mogą być różne, w zależności od wybranej oferty. Każdorazowo jednak najważniejszym z nich pozostają koszty leczenia. To wszystkie koszty, jakie pokrywa ubezpieczyciel w związku z pomocą w przypadku problemów ze zdrowiem: hospitalizacja, koszty wizyt lekarskich, badań, koszty leczenia ambulatoryjnego itp.

Wydatki w ramach kosztów leczenia można podzielić na dwie grupy:

Usługi medyczne udzielane przez specjalistyczne służby

Usługi okołomedyczne

 

wizyty lekarskie (domowe i w gabinetach)

organizacja pobytu dla osób towarzyszących ubezpieczonego

 

niezbędne porady i konsultacje

organizacja przyjazdu i pobytu bliskich na czas hospitalizacji

 

doby spędzone w szpitalu (z opieką i wyżywieniem)

opieka nad małoletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu

 

zabiegi i operacje

usługi informacyjne (np. gdzie znajduje się najbliższy szpital, co zrobić w razie wypadku itp.)

transport sanitarny (ambulansem, śmigłowcem) oraz transport powrotny pacjenta do kraju

 

pomoc tłumacza

ratownictwo (czasem jest zaliczane jako osobny element ubezpieczenia) na lądzie, morzu, w górach oraz w jaskiniach

zakup leków, środków opatrunkowych oraz innych akcesoriów medycznych

Obie grupy usług i sumy ubezpieczenia różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystkie informacje dotyczące zakresu polisy znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Koszty leczenia to jeden z najważniejszych czynników wpływających na cenę ubezpieczenia turystycznego – towarzystwo pokryje opłaty związane z leczeniem tylko do wysokości wybranej w momencie zakupu polisy sumy gwarantowanej. Dlatego koszty leczenia w Europie powinny wynosić co najmniej 30 000 euro, a poza Europą 100 000 euro.

Są też kraje, w których koszty leczenia są bardzo wysokie – w USA czy Japonii powinny wynosić nawet 120 000 euro. Jeśli sumy ubezpieczenia okażą się zbyt niskie – pokryjemy koszty leczenia z własnej kieszeni częściowo lub w całości. Nie warto więc ryzykować. Suma gwarantowana, a tym samym ochrona ubezpieczeniowa, powinna pasować do podróży zagranicznej i jej kierunku.

Co jeszcze powinno zapewniać ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

Wiesz już, że koszty leczenia to kluczowa część ubezpieczenia turystycznego – czas zatem przejść do kolejnych elementów, które mają ogromne znaczenie dla późniejszej ochrony i wypłaty odszkodowania. Zawierając umowę ubezpieczenia, czyli – kupując polisę na wyjazd zagraniczny – możesz zdecydować, czy i jakie elementy ochrony chcesz dodać do swojego pakietu.

Warto, aby ubezpieczenie na wyjazd za granicę, oprócz kosztów leczenia, zapewniało:

 • Koszty ratownictwa – to dzięki nim, w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub poszukiwawczej, jej koszty pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Takie akcje mogą być niezbędne w razie kryzysowych sytuacji na morzu, w górach, czy np. w jaskiniach. Pamiętaj, że w większości krajów nie działa odpowiednik polskiego GOPR-u – za taką pomoc poza granicami Polski trzeba zapłacić. Wysokość sumy ubezpieczenia na koszty ratownictwa nie powinna być niż 5 000 euro.

 • NNW – czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków. NNW gwarantuje uzyskanie odszkodowania w sytuacji, kiedy na skutek nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ubezpieczenie turystyczne zwykle definiuje nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie, wywołane na skutek czynników zewnętrznych.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) – jest to gwarancja ochrony ubezpieczonego w sytuacji, kiedy z jego winy dojdzie do szkody na osobie trzeciej. Do szkód zaliczane są zarówno szkody na mieniu, jak i szkody na osobie. W praktyce ochrona ubezpieczeniowa z OC zadziała, jeśli na wakacjach np. nieumyślnie zniszczysz czyjś sprzęt lub osoba trzecia z powodu Twoich działań np. złamie rękę (lub) dozna innego rodzaju rozstroju zdrowia. Dzięki OC ubezpieczyciel pokryje wartość takiej szkody, obejmując ją ochroną ubezpieczeniową.

 • Assistance – czyli pomoc w podróży w nagłych wypadkach, którą powinno – chociażby w podstawowym zakresie – zapewniać każde ubezpieczenie turystyczne. Dzięki Assistance możesz liczyć na pomoc w takich sytuacjach, jak organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, transport zwłok do kraju, czy pokrycie kosztów dalszego leczenia po powrocie do domu. To również elementy takie informacyjno-medyczne jak np. rozmowa z doradcą medycznym, który doradzi, co zrobić w nagłej sytuacji i do jakiej najbliższej placówki się udać.

Dodatkowa ochrona, na które warto zdecydować się w ubezpieczeniu na wyjazd za granicę

Opcje dodatkowe, które może zawierać ubezpieczenie turystyczne to ratunek w wielu sytuacjach, które mogą przydarzyć się każdemu z nas podczas wakacji. Zdecydowanie warto poszerzyć o nie podstawowy zakres ubezpieczenia.

 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – uprawnia do wypłaty odszkodowania w razie kradzieży bagażu, zniszczenia lub utraty rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.

 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji – to osobne ubezpieczenie, które warto wykpić zaraz po rezerwacji wycieczki czy biletu. Ochroną można objąć zarówno wyjazd zakupiony w biurze podróży, jak również noclegi i bilety w przypadku rezygnacji z samodzielnie zaplanowanej wyprawy. Dzięki niemu w razie konieczności rezygnacji lub przerwania podróży, np. w przypadku nagłego zachorowania, nie stracisz pieniędzy. Zdecydowanie warto rozszerzyć zakres ochrony o ten dodatek. Zapewni on spokój psychiczny w przypadku rezygnacji z podróży z przyczyn, których nie mogłeś przewidzieć w momencie zakupu podróży zagranicznej, rezerwacji noclegów, czy lotów.

Ubezpieczenie turystyczne dla aktywnych

Jednym z czynników, które należy brać pod uwagę, decydując się na ubezpieczenie turystyczne, są planowane aktywności. Zakup ubezpieczenia turystycznego i jego zakres będzie wyglądał inaczej w przypadku osoby, która zamierza wyłącznie odpoczywać na plaży, a inaczej – w przypadku osób, które planują amatorskie uprawianie sportów, uprawianie sportów ekstremalnych lub sportów wysokiego ryzyka.

Co ciekawe, polscy turyści należą do aktywnych – w trakcie podróży zagranicznej pływamy, nurkujemy, wspinamy się, jeździmy na rowerze, korzystamy z kajaków, windsurfingu, kitesurfingu i żeglarstwa, skaczemy na bungee lub ze spadochronem.

Każda z tych czynności podlegać może ochronie, dzięki której w razie wypadku możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia i wypłatę odszkodowania w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczyciele różne rodzaje aktywności klasyfikują jako sporty amatorskie, ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Jeśli Twoja aktywność kwalifikuje się do dwóch ostatnich grup, pamiętaj, aby rozszerzyć swoje ubezpieczenie turystyczne o odpowiednią klauzulę. Tylko pod warunkiem dodania jej do polisy, ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, jeśli do wypadku dojdzie podczas aktywności.

Jakie sporty zaliczamy do amatorskich (niewymagających zwykle rozszerzenia), a jakie do sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka? W tabeli prezentujemy aktywności, które najczęściej są zaliczane do poszczególnych sportów.

Uwaga!

Z pełną tabelą klasyfikacji stosowanych przez ubezpieczycieli zapoznasz się w artykule Ubezpieczenie sportów ekstremalnych - ile kosztuje i gdzie kupić? Jak ubezpieczyć aktywność fizyczną?

Amatorskie uprawianie sportów; zwykle niewymagające rozszerzenia

Sporty wysokiego – sporty wyczynowe, uprawiane zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowym; wymagają rozszerzenia

Sporty ekstremalne – dyscypliny, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach wysokiego ryzyka; wymagają rozszerzenia

aerobik

narciarstwo

skoki na bungee

joga

snowbowarding

paralotniarstwo

jazda na rowerze

surfing

jazda na nartach poza wyznaczonymi trasami

jazda konna

wspinaczka górska

jazda na snowboardzie poza wyznaczonymi trasami

wędkarstwo

nurkowanie

speleologia

jogging

kolarstwo górskie

sporty powietrzne

jazda na rolkach

żeglarstwo

kajakarstwo górskie

gra w badmintona

sporty motorowodne

rafting

Uwaga!

Przed zakupem rozszerzenia o sporty ekstremalne zapoznaj się dokładnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To właśnie tam znajdziesz dokładne zasady, na jakich ubezpieczenie obowiązuje. Również tam znajdziesz definicje poszczególnych dyscyplin sportowych. Każdy ubezpieczyciel może mieć w tym zakresie własne regulacje.

Sprzęt sportowy w ubezpieczeniu na wyjazd za granicę

Bywa, że sprzęt sportowy to wydatek rzędu kilku, kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli więc w podróży zagranicznej planujesz korzystać ze sprzętu sportowego – zadbaj o jego ochronę. Zrób to bez względu na to, czy planujesz amatorskie uprawianie sportów niewymagających rozszerzenia czy sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie podróżne sprzętu sportowego działa na bardzo podobnej zasadzie, co ubezpieczenie bagażu, z tą różnicą, że obejmuje ochroną sam sprzęt sportowy. Maksymalną kwotę, do jakiej chroniony jest sprzęt, wyznacza suma ubezpieczenia.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe pod pojęciem „sprzętu sportowego” rozumieć może różne rodzaje ekwipunku. Definicje, jakie można znaleźć w OWU różnych towarzystw to:

 • sprzęt niezbędny do uprawiania turystyki kwalifikowanej, sportów wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych, wyczynowego uprawiania sportu,

 • sprzęt, który jest niezbędny, aby amatorsko uprawiać sport,

 • sprzęt sportowy [to] sprzęt i wyposażenie przeznaczone do uprawiania sportu,

 • sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej lub krajowej w postaci: nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa wraz z wiązaniami, butami i kijami narciarskimi.

Korzystając z rozszerzenia w postacie ubezpieczenia sprzętu sportowego, towarzystwo gwarantuje ochronę w przypadku zdarzeń, wśród których wymienić można:

 • niszczycielską siłę żywiołu,

 • akcje ratownicze,

 • wypadki w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,

 • kradzieże z włamaniem, rozboje lub wymuszenia rozbójniczego – ale tylko udokumentowane przez policję,

 • nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania, które uniemożliwiły odpowiednie zabezpieczenie sprzętu (muszą być poświadczone zgłoszeniem do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela),

 • zaginięcia (o ile sprzęt był zabezpieczony według wymogów), uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego podczas uprawiania sportów wynikłe w razie nieszczęśliwych wypadków, zgłoszonych w ramach ubezpieczenia do Centrum Alarmowego towarzystwa.

Ubezpieczenie na wyjazd za granicę dla imprezowiczów

Podczas wakacji często korzystamy z uroków baru przy basenie lub lokalnych napojów alkoholowych. Nie ma w tym nic złego, o ile w efekcie spożycia napojów wysokoprocentowych nie stanie się nic niebezpiecznego. Klauzula alkoholowa to dodatkowe rozszerzenie, które zapewnia ochronę w przypadku szkody po spożyciu alkoholu.

Dotyczy ona dwóch bardzo ważnych elementów polisy turystycznej: kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Turyści, posiadający takie rozszerzenie, mogą liczyć na to, że wszelkie koszty leczenia, także gdy w ich krwi wykryto alkohol, pokryje ubezpieczenie podróżne.

Co więcej, mogą również starać się wypłatę odszkodowania z NNW – z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Ilość alkoholu we krwi ubezpieczonego sprawdza przyjmujący go lekarz. 

Uwaga!

Przed dokupieniem rozszerzenia w postaci klauzuli alkoholowej, w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sprawdź, czy ubezpieczyciel wprowadził jakiś limit spożycia alkoholu, do którego gwarantuje turyście ochronę. To kluczowy aspekt, ponieważ jeśli przekroczysz dany limit, posiadanie klauzuli w ubezpieczeniu podróży zagranicznej na nic się nie przyda. W takim przypadku za wszystkie usługi medyczne, udzieloną pomoc, czy hospitalizacje zapłacisz z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd za granicę a choroby przewlekłe

Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego na zagraniczny wyjazd nie będzie Cię chronić, jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą. Z perspektywy ubezpieczyciela u takiej osoby znacznie wzrasta ryzyko zachorowania podczas pobytu za granicą, z czym wiązać mogą się koszty usług medycznych, hospitalizacji, leków.

Dlatego przed zakupem ubezpieczenia turystycznego w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych zaznacz opcję choroby przewlekłe. Dzięki niej w razie zaostrzenia choroby przewlekłej w trakcie podróży zagranicznej koszty udzielonej pomocy medycznej pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. To bardzo ważny element polisy.

Przed zakupem rozszerzenia sprawdź, jakie dokładnie schorzenia klasyfikowane są jako choroby przewlekłe. Takie informacje znajdziesz oczywiście w OWU.

Wyłączenia w ubezpieczeniu na wyjazd za granicę. Co wyczytasz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia?

Są sytuacje, w których ubezpieczenie podróży zagranicznej nie zadziała. Dotyczy to zarówno elementów podstawowych (koszty leczenia, w tym transport medyczny), jak również pozostałych ryzyk jak NNW, OC w życiu prywatnym czy ratownictwo.

Kiedy nie możesz liczyć na ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego? Przede wszystkim, gdy:

 • nie poinformujesz ubezpieczyciela o zdarzeniu,
 • złamiesz prawo,
 • nie zachowasz odpowiednich faktur czy rachunków,
 • do nieszczęśliwego zdarzenia dojdzie na skutek Twojego umyślnego działania i braku dbałości o swoje bezpieczeństwo,
 • nie rozszerzysz ochrony o odpowiednie elementy.

Przykład

Jan podczas urlopu na Malediwach zdecydował się na amatorskie uprawianie snorkelingu w miejscu, w którym obowiązywał zakaz kąpieli. Niestety doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Jan potrzebował szybkiej reanimacji i pomocy medycznej. Udzielono mu jej w najbliższym szpitalu. Szpital za swoje działania wystawił rachunek. Ubezpieczyciel odmówił jego uregulowania, ponieważ Jan zażywał kąpieli w miejscu, w którym zakazywało tego lokalne prawo.

Przykład

Julia w trakcie wypoczynku w słonecznej Hiszpanii straciła z oczu swoją walizkę, w której miała wiele cennych przedmiotów. W ramach ubezpieczenia podróży zagranicznej zdecydowała się też na ubezpieczenie bagażu podróżnego, dlatego poinformowała o tym fakcie ubezpieczyciela. Niestety ten odmówił wypłaty odszkodowania, gdy opisując okoliczności zdarzenia, Julia przyznała, że pozostawiła bagaż bez żadnej opieki w centrum ruchliwego kurortu.

To jednak nie wszystko. Istnieją również inne sytuacje, w których wypadku pokryjemy koszty leczenia samodzielnie, jak również ubezpieczyciel nie zapewni nam innego rodzaju pomocy. To przypadki takie jak:

 • wyłączenia medyczne – towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów leczenia mających związek z wykonaniem operacji plastycznych, próbami samobójczymi, chorobami psychicznymi, medycyną niekonwencjonalną itp.,
 • skutki zdarzeń związanych z działaniami wojennymi, zamieszkami, protestami, atakami terrorystycznymi itp.,
 • skutki klęsk żywiołowych.

Przykład

Tadeusz podczas pobytu w Tajlandii był świadkiem poważnego huraganu. Na skutek porywistego wiatru i ulewy, doszło do poważnych zniszczeń na terenie całej wyspy. Zniszczeniu uległ bungalow, w którym zamieszkiwał, a tym samym – przedmioty osobiste Tadeusza. Turysta zawnioskował do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Ten jednak odmówił wypłaty, wyjaśniając, że do zniszczenia doszło na skutek klęski żywiołowej.

Dodatkowo, jeśli w ramach ubezpieczenia masz do czynienia z tzw. franczyzą (udziałem własnym), musisz pamiętać, to pokrycie części ewentualnych szkód będzie spoczywało na Tobie. Ubezpieczyciel może określić, że poniesie finansowe konsekwencje zdarzeń, których koszt był większy niż ustalona przez niego suma – np. ubezpieczenie bagażu zadziała, a ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zniszczone przedmioty, ale tylko jeśli szkody będą wyższe niż 500 zł.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej może nie zadziałać również, jeśli zdecydujesz się na ofertę, w której sumy ubezpieczenia poszczególnych ryzyk będą zbyt niskie. Jeśli okaże się, że trafisz do szpitala na skutek nagłego zachorowania, a szpital wyceni koszty leczenia na 200 000 zł, podczas Twoja polisa będzie opiewała tylko na 100 000 zł – różnicę będziesz musiał pokryć samodzielnie.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne i co wpływa na jego cenę?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia podróży zagranicznej dotyczą oczywiście ceny. Ubezpieczenie podróżne może kosztować kilka lub kilkanaście złotych za dzień ochrony, a na cenę wpływa wiele czynników: cel podróży, kierunek, indywidualne potrzeby, planowane aktywności, ogólny stan zdrowia, podejmowane podczas urlopu decyzje.

Cena ubezpieczenia turystyczna nie powinna być priorytetem, podczas wyboru konkretnego zakresu ochrony. Każdy wyższy koszt związany jest z bardziej dopasowaną polisą. Zobaczmy, jak wygląda cena jednego dnia ubezpieczenia dla turysty planującego wyjechać na wakacje do jednego z europejskich krajów.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Wypowiedź eksperta

W znalezieniu ubezpieczenia turystycznego znacznie pomaga możliwość zrobienia własnoręcznej kalkulacji w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na rankomat.pl. Narzędzie nie tylko dopasuje do naszych potrzeb oferty dostępne na rynku, ale pomoże też z zakresem cenowym. Przed zakupem można na spokojnie zapoznać się z dokumentem OWU i podjąć decyzję, co nam odpowiada, a co nie. To bardzo duże ułatwienie, zwłaszcza że od rodzaju i zakresu ubezpieczenia turystycznego może zależeć często nasze zdrowie, życie i stan portfela.
Magdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychMagdalena Kajzer, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Jak kupić ubezpieczenie na wyjazd za granicę krok po kroku?

Jak kupić najlepsze ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny? Przede wszystkim – wygodnie, najlepiej online. Aby kupić polisę przy pomocy kalkulatora ubezpieczeń turystycznych, wystarczy kilka prostych kroków.

Krok 1: Wejdź na stronę naszego kalkulatora i określ swoje potrzeby, podając dane wyjazdu. Chodzi o wskazanie podstawowych informacji takich jak:

 • miejsce podróży (kontynent, kraj lub kraje),

 • cel podróży (zwiedzanie i wypoczynek, snowboard i narty, wykonywanie pracy fizycznej, nurkowanie, sporty wysokiego ryzyka, sporty ekstremalne),

 • czas, na jaki potrzebujesz ochrony

 • aktualne miejsce pobytu ubezpieczających (czy przebywają w Polsce?),

 • liczba podróżnych i ich wiek, a także informacja, czy któryś z nich cierpi na choroby przewlekłe.

Krok 2: Po podaniu tych prostych danych system wygeneruje propozycje kilkunastu polis. To czas, aby się z nimi zapoznać i wybrać tę najlepszą. To proste, ponieważ najważniejsze informacje o ofercie są doskonale widoczne i przedstawione w zrozumiały sposób.

Krok 3: Czas na ostateczny wybór i opłacenie polisy. Zrobisz to wygodnie, online. Po zakupie gotowy dokument w ciągu kilku minut trafi na Twoją skrzynkę e-mail.

Co ważne, proces zakupu ubezpieczenia przy pomocy kalkulatora jest tak prosty, że bez problemu dokonasz go również z poziomu telefonu. Podróżuj bezpiecznie, korzystaj z wakacji, nie przepłacaj. Zobacz, co Tobie zaproponują ubezpieczyciele dostępni w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie zagraniczne powinno pasować do indywidualnej sytuacji podróżnego i specyfiki podróży.

 2. Ubezpieczenie turystyczne powinno zapewniać taką ochronę jak NNW, Assistance czy OC w życiu prywatnym.

 3. Warto zwrócić uwagę także na takie rozszerzenia, jak klauzula alkoholowa, ubezpieczenie od sportów ekstremalnych, rozszerzenia dla chorób przewlekłych. 

 4. Ubezpieczenie turystyczne najlepiej znaleźć, porównując oferty dostępne na rynku – najłatwiej to zrobić, korzystając z kalkulatora ubezpieczeń turystycznych.

 5. Dobre ubezpieczenie na wyjazd za granicę znajdziesz już za ok. 4 zł za dzień ochrony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia na wyjazd za granicę

 1. Czy można ubezpieczyć od kosztów rezygnacji wyjazd last minute?

  Owszem, ale należy przede wszystkim sprawdzić, ile dokładnie przewiduje czasu na zakup ubezpieczenia konkretny ubezpieczyciel. Wszystkie takie informacje dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 2. Kiedy klauzula alkoholowa nie zadziała?

  Trzeba pamiętać, że klauzula alkoholowa chroni turystę w jasno określonych sytuacjach, zawartych w OWU ubezpieczyciela.  Klauzula alkoholowa nie zadziała w szczególności w przypadkach tzw. wyłączeń generalnych, czyli: złamania obowiązującego prawa pod wpływem alkoholu, rażącego niedbalstwa, niedostosowania się przez turystę do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. Czy ubezpieczyć się można od wszystkich chorób przewlekłych?

  Przed zakupem stosownego rozszerzenia należy przede wszystkim sprawdzić zakres ochrony w OWU danego ubezpieczyciela. Towarzystwa w różny sposób klasyfikują schorzenia przewlekłe, ustalając również zróżnicowany system ubezpieczenie dla konkretnego przypadku. 

 4. Jakie ubezpieczenie wybrać na wyjazd za granicę?

  To, jakie ubezpieczenie turystyczne podróży zagranicznej powinieneś wybrać, zależy od Twoich potrzeb. Zakres ochrony podstawowej polisy to koszty leczenia, koszty ratownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, NNW i Assistance. Dodatki do polisy, w tym np. klauzulę sportów wysokiego ryzyka, czy klauzulę alkoholową, wybierz, biorąc pod uwagę swoje indywidualne plany na wyjazd. Zwróć uwagę również na sumy ubezpieczenia.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie na wyjazd za granicę?

  Ubezpieczenie turystyczne może kosztować od kilku do kilkunastu złotych za jeden dzień ochrony.

 6. Co lepsze EKUZ czy ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie turystyczne ma znacznie szerszy zakres ochrony niż karta EKUZ. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia, będącego najważniejszą częścią polisy na wyjazd zagraniczny, ubezpieczyciel sfinansuje m.in. leczenie w placówkach prywatnych, transport medyczny ubezpieczonego do kraju i szereg innych elementów, których nie zapewni EKUZ.

 7. Czy ubezpieczenie NFZ działa za granicą?

  Osoby ubezpieczone w polskim NFZ mogą bezpłatnie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewni ona pomoc medyczną w podróży zagranicznej w krajach Unii Europejskiej – na zasadach takich, jakie przysługują obywatelom danego kraju. Co jednak ważne, zakres działania takiej karty jest znacznie węższy niż ubezpieczenia kosztów leczenia.