Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument, który daje Ci możliwość skorzystania z podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz w kilku innych państw na terenie Europy. Kartę może wyrobić każda osoba ubezpieczona w polskim NFZ, również w Bydgoszczy. Jest to całkowicie bezpłatne.  

Karta EKUZ sprawi, że poczujesz się bezpieczniej, zarówno w trakcie wyjazdów turystycznych, jak i służbowych. Refunduje świadczenia medyczne udzielane turyście w takim zakresie, w jakim obowiązuje on obywateli danego kraju. Wyjaśniamy, gdzie wyrobisz kartę EKUZ w Bydgoszczy i dlaczego w wielu przypadkach to może jednak nie wystarczyć.  

Pamiętaj! Karta EKUZ nie gwarantuje Ci pełnej ochrony w każdym przypadku. Uprawnia do otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej tylko w niezbędnych przypadkach, wyłącznie w publicznych ośrodkach.  

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Bydgoszcz 

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument, dzięki któremu otrzymasz bezpłatną pomoc w placówkach medycznych w konkretnych krajach – państwach Unii Europejskiej, w Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Islandii i w Księstwie Liechtensteinu, a także na terytoriach zamorskich Portugalii, Hiszpanii i Francji.

W praktyce jest to niewielka, plastikowa karta, która przypomina dowód osobisty (choć nie zawiera fotografii). Ważna jest wraz z aktualnym dowodem tożsamości. Każdy z  podróżników musi mieć własną kartę EKUZ (również w przypadku podróżującej wspólnie rodziny).  

Poniżej szczegółowa lista krajów, w których skorzystasz z karty EKUZ. 

 • Kraje UE: Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Włochy, Grecja, Dania, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. 
 • Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA: Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein. 
 • Terytoria zamorskie francuskie: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska. 
 • Terytoria zamorskie portugalskie: Azory, Madera 
 • Terytoria zamorskie hiszpańskie: Majorka, Wyspy Kanaryjskie. 
 • Inne: Wielka Brytania

Karta EKUZ w ogóle nie zadziała w krajach innych niż wymienione powyżej. Planując więc podróże do państw poza Europą – w tym wielu popularnych egzotycznych kierunków – nie możemy w ogóle liczyć na bezpłatną pomoc w ramach EKUZ.  

Nawet w krajach, w których honorowana jest karta EKUZ, zapewniana przez nią pomoc jest ograniczona. Przede wszystkim – na bazie EKUZ otrzymasz dostęp wyłącznie do publicznej opieki lekarskiej, w niezbędnych przypadkach. Będziesz traktowany przez zagraniczną opiekę zdrowotną tak samo, jak obywatele danego kraju. W praktyce oznacza to więc, że jeśli oni za jakieś konkretne świadczenia medyczne muszą zapłacić, to samo będzie dotyczyło Ciebie – nawet jeśli w Polsce takie samo świadczenie refunduje NFZ. 

Magdalena Kajzer, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznychMagdalena Kajzer, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznych

Kto może wyrobić EKUZ w Bydgoszczy? 

Kartę EKUZ mogą wyrobić wszystkie osoby ubezpieczone w polskim NFZ – czyli osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego lub takie, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi (np. są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Zakres świadczeń gwarantowanych przez EKUZ każdorazowo jest taki sam. 

Kartę EKUZ wyrobić mogą m.in.: 

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,  
 • przedsiębiorcy,  
 • rolnicy,  
 • emeryci i renciści,  
 • studenci i doktoranci, 
 • kobiety w ciąży (ważne: ciężarne mogą wyrobić kartę EKUZ również, jeśli nie są ubezpieczone w polskim NFZ), 
 • dzieci (karta EKUZ ważna jest z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica), 
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy, 
 • osoby, które na podstawie kryteriów dochodowych otrzymują wsparcie pomocy społecznej, 
 • kobiety w połogu, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce. 

W praktyce na kartę EKUZ decydują się zwykle osoby wyjeżdżające za granicę w celach turystycznych i służbowych, a także studenci, którzy za granicą planują rozpocząć lub kontynuować naukę. 

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Bydgoszczy? 

Kartę EKUZ w Bydgoszczy wyrobić można w Kujawsko–Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Poniżej dane teleadresowe: 

Kujawsko–Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 
ul. Łomżyńska 33 
Bydgoszcz 85-863 

Dlaczego EKUZ nie wystarczy mieszkańcowi Bydgoszczy? Co zapewnia polisa turystyczna?  

Karta EKUZ może nie wystarczyć mieszkańcowi Bydgoszczy, aby w trakcie zagranicznego wyjazdu czuł się pewnie i bezpiecznie w każdej sytuacji. Wynika to z faktu, że karta EKUZ ma bardzo ograniczony zakres ochrony, zwłaszcza gdy porównamy ją z ubezpieczeniem turystycznym. 

porównanie ekuz i polisy

Przykład 1: Pani Joanna w trakcie wakacji na jednej z greckich wysp nieszczęśliwie upadła i złamała rękę. Okazało się, że doznała złamania z przemieszczeniem i niezbędna była interwencja chirurgiczna. Pomocy Pani Joannie udzielono w najbliższej placówce medycznej, która okazała się kliniką prywatną. Koszty pomocy medycznej, w tym zabiegu, lekarstw, opatrunków i trzydniowej hospitalizacji, oszacowano na blisko 30 000 zł. Na szczęście Pani Joanna przed wyjazdem zakupiła ubezpieczenie turystyczne. Gdyby polegała wyłącznie na karcie EKUZ, koszty pomocy udzielonej w placówce prywatnej musiałaby pokryć z własnej kieszeni.  
Przykład 2: Pan Jan wyjechał do pracy do Wielkiej Brytanii. Niestety już drugiego dnia padł ofiarą nieszczęśliwego wypadku. Na skutek zdarzenia doznał złamania obu nóg, kilku żeber oraz wstrząśnienia mózgu. Po kilku dniach spędzonych w brytyjskim szpitalu publicznym okazało się, że zasadny będzie transport medyczny do Polski i kontynuacja leczenia w naszym kraju. Koszty transportu medycznego z Wielkiej Brytanii oszacowano na blisko 20 000 zł. Pan Jan niestety nie wykupił przed wyjazdem ubezpieczenia turystycznego. W efekcie koszty transportu medycznego musiał pokryć z własnej kieszeni. Gdyby wykupił polisę, mógłby liczyć na refundację tych kosztów przez ubezpieczyciela.  

Dlaczego mieszkaniec Bydgoszczy potrzebuje ubezpieczenia turystycznego?  

 • Ubezpieczenie turystyczne oferuje szeroki – znacznie szerszy niż EKUZ – zakres ochrony. Co ważne, zakres ochrony gwarantowany przez ubezpieczenie turystyczne możesz dostosować do swoich potrzeb.  

 • Polisa turystyczna gwarantuje refundację pomocy medycznej udzielanej także w klinikach i placówkach prywatnych. Ubezpieczenie turystyczne zapewni Ci pomoc w każdej placówce, podczas gdy EKUZ działa tylko w tych ośrodkach, które podpisały umowę z odpowiednikami polskiego NFZ. W trakcie pobytu za granicą odnalezienie placówek publicznych, zwłaszcza gdy potrzebujesz pilnej pomocy, może być trudne. Warto więc mieć ubezpieczenie i móc szukać pomocy prywatnej bez obaw o koszty.  

 • Ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Karta EKUZ w ogóle nie pokrywa tych wydatków – tymczasem w większości krajów nie działa odpowiednik polskiego GOPR-u, a koszty takiej pomocy mogą opiewać na kilkadziesiąt tysięcy złotych!  

 • Polisa turystyczna obiektywnie nie jest dużym wydatkiem. Ubezpieczenie o wystarczającym w wielu przypadkach zakresie ochrony możesz zakupić już za mniej niż 5 zł za dzień.  

 • Zakup polisy na podróż to po prostu rozsądne rozwiązanie – rekomenduje je również MSZ. W przypadku wielu kierunków podróży Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje turystom zakup polisy podróżnej. 

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Gdzie można pobrać wniosek, starając się o EKUZ w Bydgoszczy?   

Kartę EKUZ mieszkańcy Bydgoszczy mogą wyrobić na kilka sposobów. Każdorazowo jest to bezpłatne i każdorazowo wymaga złożenia wniosku.

sposoby na wydanie ekuz

EKUZ można wyrobić:  

 • W oddziale NFZ (w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33). To najszybszy sposób. Kartę można otrzymać od ręki, chyba że wnioskujemy o nią w sezonie, gdy wniosków jest bardzo dużo (wakacje, sezon urlopowy). Wówczas okres oczekiwania na kartę przedłuży się, ale zaledwie do 3 dni.  

 • Drogą mailową. Wniosek o EKUZ można wysłać do właściwego oddziału NFZ również mailem. Wniosek trzeba pobrać ze strony NFZ, wypełnić, wydrukować, zeskanować i wysłać mailem.  

 • Pocztą tradycyjną. Po pobraniu, uzupełnieniu i podpisaniu wniosku, nadać go można również pocztą tradycyjną.  

 • Elektronicznie. O EKUZ można zawnioskować za pośrednictwem portalu ePUAP lub przez Internetowe Konto Pacjenta.  

Warto pamiętać, że kartę EKUZ można odebrać osobiście, jak również upoważnić do tego inną osobę.  

Wnioski do pobrania na 2023 rok

Co warto wiedzieć?

 1. Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba ubezpieczona w polskim NFZ. 
 2. Karta zapewni dostęp do bezpłatnej pomocy medycznej w niezbędnych przypadkach, na terenie krajów UE, krajów EFTA, w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach zamorskich Francji, Hiszpanii i Portugalii. 

 3. Aby wyrobić kartę EKUZ, trzeba złożyć wniosek – można to zrobić w oddziale NFZ, mailowo, pocztą, przez ePuap lub Internetowe Konto Pacjenta.  

 4. Karta EKUZ nie zapewni turyście pełnej ochrony – zadziała tylko w niezbędnych przypadkach, wyłącznie w ośrodkach publicznych.  

 5. Karta EKUZ w wielu przypadkach nie wystarczy – przed każdą podróżą zagraniczną warto wykupić ubezpieczenie turystyczne.  

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy jeśli posiadam ubezpieczenie turystyczne, to EKUZ też się przyda?

  Zdecydowanie tak. Karta EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego – zakres ochrony gwarantowany przez EKUZ jest znacznie węższy niż w przypadku ubezpieczenia. Karta nie refunduje m.in. leczenia w placówkach prywatnych, kosztów ratownictwa, czy transportu medycznego do Polski. 

 2. Czy EKUZ zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19?

  Tak. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli danym państwie występuje obowiązek dopłaty do świadczeń związanych z zachorowaniem na COVID-19, Polacy także będą musieli dopłacić. 

 3. Czy EKUZ pokrywa koszty ratownictwa?

  Nie. Karta EKUZ w ogóle nie pokrywa kosztów ratownictwa. Taką możliwość daje ubezpieczenie turystyczne.

 4. Ile czeka się na wydanie karty EKUZ?

  Kartę EKUZ można dostać od ręki, o ile wniosek składa się osobiście. W innych przypadkach trwa to do 5 dni. W miesiącach od czerwca do września, ze względu na tzw. sezon wysoki, okres oczekiwania na kartę może wydłużyć się do kilkunastu dni.

 5. Kiedy EKUZ nie przysługuje?

  EKUZ nie przysługuje osobom, które nie są ubezpieczone w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Takie osoby nie mogą wyrobić karty.