Wyjeżdżasz za granicę? Nie zapomnij wyrobić Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument, który uprawnia do korzystania z podstawowej bezpłatnej opieki medycznej w krajach UE i EFTA.

Jednak dla pełnej ochrony potrzebujesz jeszcze jednej rzeczy – ubezpieczenia turystycznego. Tylko ono zapewni Ci pokrycie 100% kosztów leczenia czy szereg dodatkowych usług. Sprawdź, co zapewnia EKUZ, a jakie korzyści daje ubezpieczenie turystyczne.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Gdynia

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument wydawany na życzenie każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

EKUZ uprawnia do skorzystania z podstawowej pomocy medycznej za granicą w ramach kasy chorych. Czy oznacza to, że ubezpieczony turysta z kartą EKUZ nic nie zapłaci za leczenie czy wizytę u specjalisty za granicą? Niestety nie.

Kluczowe w określeniu świadczeń na EKUZ jest to, że zapewnia ona pomoc na takiej zasadzie, jaka obowiązuje obywateli danego kraju. Jeśli więc mieszkańcy częściowo płacą rachunek za np. wizytę u specjalisty, hospitalizację, transport medyczny, leki czy akcję ratowniczą, to zapłacić będzie musiał także turysta z EKUZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niewielki dokument przypominający dowód osobisty. Nie posiada zdjęcia, dlatego jego użycie wymaga posiadania dokumentu tożsamości.

Karta EKUZ Gdynia potwierdza prawo do podstawowych bezpłatnych świadczeń medycznych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tj w:

Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Karta jest także ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Karta EKUZ Gdynia nie działa w takich krajach jak:

 • w krajach europejskich takich, jak Białoruś, Ukraina, Rosja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia,
 • w pozostałych krajach świata.

Pamiętajmy, że w wyżej wymienionych krajach EKUZ zupełnie nie jest honorowany i konieczne jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego, jeśli nie chcemy samodzielnie opłacać rachunku za leczenie czy hospitalizację. Co więcej suma kosztów leczenia w ubezpieczeniu turystycznym powinna być świadomie wybrana w zależności od kraju, do którego się udajemy. Innego rzędu koszty leczenia obowiązują np. w Czarnogórze czy Ukrainie, a inne w Stanach Zjednoczonych.

PAMIĘTAJ! Karta EKUZ Gdynia wydawana jest na czas określony:

 • Dla osób zatrudnionych albo prowadzących działalność gospodarczą - na 3 lata
 • Dla dzieci i młodzieży - do ukończenia 18. roku życia
 • Dla emerytek, które ukończyły 60 lat i emerytów po 65. roku życia – na 20 lat
 • Dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny – na 18 miesięcy
 • Dla studentów/uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia przez uczelnię – na 18 miesięcy
 • Dla pobierających rentę - na 18 miesięcy
 • Dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu – na 6 miesięcy
 • Dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – na 2 miesiące.

Kto może wyrobić EKUZ w Gdyni?

EKUZ w Gdyni i w innych miastach przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Należą do nich:

 • zatrudnieni,
 • emeryci i renciści,
 • prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i rolniczą,
 • pobierający zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia,
 • młodzież i dzieci do 18. roku życia.

W imieniu dzieci kartę wyrabiają rodzice lub opiekunowie prawni. Każdy członek rodziny powinien posiadać swoją kartę EKUZ. Użycie karty małoletniego wymaga okazania dokumentu tożsamości rodzica/opiekuna. 

EKUZ jest ważny:

 • 5 lat – dla emerytów,
 • 12 miesięcy – dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin,
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Gdyni? 

Wyrobienie karty EKUZ w Gdyni możliwe jest na kilka sposobów, a do najszybszego z nich należy osobista wizyta w oddziale NFZ, gdzie po złożeniu wniosku zostanie wydana karta.

EKUZ Gdynia wyrobisz pod adresem:

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Gdynia
ul. Śląska 53, 81-402 Gdynia
tel.: (58) 622-64-68, faks: (58) 751-25-16

Zgłaszając się osobiście do oddziału lub delegatury NFZ, otrzymasz kartę EKUZ od ręki. Już wychodząc z placówki będziesz mieć dokument w dłoni gotowy do użycia. To duże ułatwienie, więc warto złożyć wniosek w oddziale, jeśli czas gra istotną rolę.

W okresie urlopowym wydanie karty może wiązać się z koniecznością dłuższego oczekiwania, jednak z pewnością karta zostanie przekazana szybciej niż w przypadku złożenia wniosku pocztą. W tym ostatnim przypadku, NFZ ma 5-10 dni na jego rozpatrzenie, do czego należy dodać jeszcze czas wysyłki i dostarczenia karty.

Kilkanaście dni oczekiwania na wydanie karty zazwyczaj dotyczy okresu od czerwca do września, gdy mieszkańcy Gdyni składają najwięcej wniosków.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy mieszkańcowi Gdyni? Co zapewnia polisa turystyczna? 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje ograniczone możliwości korzystania z opieki medycznej za granicą, a podróżny nigdy finalnie nie wie, czy i jakie środki finansowe będzie musiał poświęcić na leczenie za granicą.

EKUZ pokryje wyłącznie podstawową i niezbędną pomoc medyczną – tylko w placówkach, które mają podpisaną umowę z kasą chorych.  

EKUZ zapewni jedynie podstawową opiekę medyczną i to w takim zakresie, w jakim obowiązuje mieszkańców danego kraju.

Należy pamiętać, że EKUZ w każdym kraju będzie działał odmiennie, tj. inna będzie lista dostępnych w ramach EKUZ bezpłatnych usług medycznych i mogą być różnice w ewentualnych dopłatach do leczenia. W praktyce oznacza to, że podróżny powinien zapoznać się z zasadami finansowania leczenia w kraju, do którego się wybiera. Staje się to problematyczne, gdy zaplanowany urlop obejmuje wycieczkę objazdową, dłuższe trasy po kilku krajach bądź jest to wyjazd last minute, przed którym brak czasu na tak szczegółowe przygotowania.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Przykład:Pani Angelika dostała od koleżanki ofertę nie do odrzucenia. Zwolniło się jedno miejsca na wyjazd do Hiszpanii – ktoś ze znajomych nagle zachorował i chciał odsprzedać wycieczkę za 1/3 ceny. Do wyjazdu zostało jedynie 3 dni, więc Pani Angelika czym prędzej załatwiła urlop, spakowała bagaż i w ostatniej chwili wzięła ze sobą kartę EKUZ. Na szczęście była ona ważna, gdyż wyrabiała ją rok wcześniej. Nie było już czasu na wnikliwe przygotowanie się do podróży. Niestety podczas urlopu Pani Angelika doznała poważnego urazu w wyniku wypadku samochodowego i konieczny był powrót do kraju transportem medycznym. Takiej usługi nie pokrywa EKUZ i turystka musiała zapłacić rachunek rzędu kilku tysięcy złotych z własnej kieszeni. Posiadanie ubezpieczenia turystycznego załatwiłoby sprawę – ten koszt przejąłby ubezpieczyciel.

Choroba za granicą, wypadek samochodowy czy pogorszenie się stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą to zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Powodów, dla których konieczne będzie korzystanie z pomocy lekarskiej za granicą, może być wiele i nie jesteśmy w stanie uchronić się przed nimi.

Wśród nich często zdarzają się:

 • udar słoneczny od zbyt długiego opalania,
 • wdepnięcie gołą stopą w rozbite szkło,
 • zapalenie spojówki,
 • zapalenie ucha u dziecka,
 • ciężki przebieg COVID-19,
 • skręcona podczas spaceru kostka,
 • złamanie nogi na śliskich płytkach przy basenie.

To tylko przykładowe, bardzo trywialne i często spotykane sytuacje, podczas których nie obejdzie się bez pomocy specjalistów, a może nawet hospitalizacji.

dlaczego EKUZ nie wystarczy

Dlatego na podróż zagraniczną dobrze jest zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne, które nie tylko pokryje 100% kosztów leczenia w każdym kraju, ale też zapewni szereg dodatkowych usług, które nie wchodzą w zakres EKUZ. Należą do nich:

 • Transport medyczny – EKUZ nie pokrywa kosztów powrotu transportem medycznym do Polski. Bez względu, czy jest to sąsiadujący kraj, czy inny kontynent za transport medyczny płaci poszkodowany turysta. Warto zaznaczyć, że koszt transportu wraz z asystą medyczną to ogromne wydatki, zazwyczaj sięgające co najmniej kilkunastu tysięcy złotych wzwyż.
 • Transport zwłok – choć nie chcemy o tym myśleć, to trzeba brać też pod uwagę i taką ewentualność, która może przysporzyć naszym najbliższym wiele trosk, w tym finansowych. Ściągnięcie ciała zmarłego zza granicy to duże i kosztowne przedsięwzięcie, tym większe, im bardziej oddalony od Polski kraj. Warto zadbać o ubezpieczenie turystyczne obejmujące odpowiednio wysoką kwotę w zakresie transportu zwłok do kraju, aby nie pozostawić rodziny w długach.
 • Leczenie w placówkach prywatnych – EKUZ umożliwia skorzystanie z opieki medycznej jedynie w miejscach, które mają podpisaną umowę z kasą chorych, co może być problematyczne w mniejszych miejscowościach czy typowo turystycznych kurortach, w których nie brakuje lekarzy, ale zazwyczaj przyjmujących prywatnie. Aby uniknąć sytuacji, w której chory czy poszkodowany jeździ szukając państwowego lekarza czy przychodni, należy wykupić ubezpieczenie turystyczne.
 • Ubezpieczenie OC i OC sportowe – EKUZ zapewnia wyłącznie usługi medyczne. Zabezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, jest możliwe wyłącznie posiadając ubezpieczenie turystyczne – EKUZ nie działa w tym zakresie. Ubezpieczenie OC chroni w sytuacji uszkodzenia czyjegoś mienia czy szkody na zdrowiu, zgubienia/zniszczenia sprzętu sportowego itp. Szczególnie przydatne, gdy jedziesz na wakacje z małymi dziećmi, zwierzakiem lub uprawiać sport.
 • Ubezpieczenia bagażu – istotne podczas podróży lotniczej, kiedy to zgubienie bagażu może wiązać się z licznymi komplikacjami w podróży. Ubezpieczenie turystyczne zapewni wypłatę odszkodowania za zgubiony lub uszkodzony bagaż.

Gdzie można pobrać wniosek starając się o EKUZ w Gdyni?

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Turystycznego w Gdyni można pobrać w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ lub na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

wyrobienie EKUZ w Gdyni

Jak złożyć wniosek o EKUZ Gdynia?

 • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • przez Internetowe Konto Pacjenta,
 • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ,
 • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Wnioski do pobrania na 2023 rok

Wnioski o wydanie EKUZ, które możesz przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej. Wystarczy, że je pobierzesz, wydrukujesz oraz wypełnisz.

Poniżej aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2023:

Co warto wiedzieć?

 1. Jeśli chcesz mieć pewność, że nie zapłacisz za leczenie za granicą, to jedynym rozwiązaniem, które ci to zagwarantuje, jest zaopatrzenie się w ubezpieczenie turystyczne. Kupując ubezpieczenie, nie musisz sprawdzać, jakie warunki leczenia obowiązują obywateli kraju, do którego się udajesz – ubezpieczenie pokryje je w 100%.
 2. Plusem ubezpieczenia turystycznego jest szybkość zakupu. Polisę kupisz online, bez wychodzenia z domu, bez żadnych zbędnych formalności. Możesz to zrobić nawet w drodze na lotnisko – niektóre ubezpieczenia są aktywne już 4 godziny po zakupie.
 3. Ubezpieczenie turystyczne to wygodne rozwiązanie, gdy wyjazd jest spontaniczny, a środek sezonu urlopowego uniemożliwi szybkie wyrobienie karty EKUZ.
 4. Ubezpieczenie turystyczne daje ubezpieczonemu szereg innych korzyści, m.in.: ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC i OC sportowe, ubezpieczenie bagażu, a nawet mieszkania.
 5. W razie konieczności powrotu transportem medycznym tylko ubezpieczenie podróżne pokryje jego koszt. EKUZ w takiej sytuacji jest nieprzydatny. Transport medyczny to wysoki koszt, nawet kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych (w zależności od kraju, z którego następuje podróż).
 6. Koszt ubezpieczenia turystycznego na jeden dzień zaczyna się od 4 zł.
 7. Ubezpieczenie turystyczne dopasujesz do swoich indywidualnych preferencji i destynacji urlopowej, czego nie zapewni EKUZ. Jedziesz w góry? Wykupisz ubezpieczenie z większą sumą ratownictwa. Udajesz się do Australii czy Stanów Zjednoczonych? Wybierzesz ubezpieczenie z wysoką sumą kosztów leczenia. Masz cenny sprzęt w bagażu? Zadbasz o odpowiednio wysokie odszkodowanie za bagaż w polisie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak najszybciej wyrobić EKUZ?

  Najszybciej wyrobisz EKUZ stawiając się w najbliższym oddziale EKUZ wraz z wypełnionym wnioskiem. ​​​​​​

 2. Czy jeśli posiadam ubezpieczenie turystyczne, to EKUZ też się przyda?

  Ubezpieczenie turystyczne jest pełniejszym zabezpieczeniem w czasie podróży zagranicznej. Oczywiście możesz mieć równolegle kartę EKUZ, ale nie zapewni ona więcej niż ubezpieczenie turystyczne.  

 3. Czy EKUZ zapewnia ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19?

  Jeśli konieczna byłaby hospitalizacja, to EKUZ oczywiście pokryje pobyt w szpitalu, jednak w takim zakresie jak obowiązuje to mieszkańców danego kraju. W wielu państwach pacjenci dopłacają za każdy dzień hospitalizacji i wizyty u specjalistów.

 4. Czy EKUZ pokrywa koszty ratownictwa?

  Nie. EKUZ nie pokrywa kosztów ratownictwa za granicą. Podróżny będzie musiał opłacić rachunki samodzielnie.

 5. Jak znaleźć tanie ubezpieczenie turystyczne?

  Warto porównać co najmniej kilka ubezpieczeń, aby znaleźć takie, które najlepiej odpowiada naszym potrzebom i wybranemu kierunkowi podroży. Plusem ubezpieczenia jest możliwość dobrania do indywidualnych potrzeb, np. wyjazd sportowy z dodatkowym OC sportowym. Najłatwiej dostępne oferty porównasz w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych.