Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz korzystać w kilkudziesięciu krajach europejskich. Dzięki temu nie zapłacisz za podstawowe usługi medyczne – wystarczy, że masz ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Taką kartę wyrobisz w Opolu.

Podpowiadamy, gdzie wyrobisz EKUZ w Opolu oraz analizujemy, co dokładnie zapewni Ci ochrona w ramach karty oraz dlaczego to nie wystarczy. Sprawdź, gdzie wnioskować o EKUZ, jak ją odebrać i o czym pamiętać, wyjeżdżając za granicę z kartą.

Uwaga! Pamiętaj jednak, że EKUZ nie daje gwarancji pełnej ochrony. Warto oprócz EKUZ-u mieć dodatkowe ubezpieczenie na czas podróży.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – Opole

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że jesteś ubezpieczony w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce. Tym samym w razie konieczności skorzystania z leczenia w krajach honorujących kartę masz prawo do tych samych usług medycznych jak obywatele tych krajów.

Oznacza to również przyjęcie obowiązku zapłaty w niektórych sytuacjach. Jeśli w danym państwie pacjenci muszą dopłacać do wizyt u specjalistów, pobytu w szpitalu czy kosztów ratownictwa, to Ty również w takiej samej sytuacji będziesz musiał pokryć te koszty, niezależnie od posiadania EKUZ-u.

Gdzie jest honorowany EKUZ?

Z karty można skorzystać w:

 • krajach należących do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja),
 • państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria),
 • terytoriach zamorskich Hiszpanii (Majorka, Wyspy Kanaryjskie),
 • terytoriach zamorskich Francji (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska),
 • terytoriach zamorskich Portugalii (Azory, Madera),
 • Wielkiej Brytanii.

Gdzie karta nie zadziała?

 • w krajach europejskich takich, jak Białoruś, Ukraina, Rosja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia),
 • w pozostałych krajach świata.
Uwaga! EKUZ wydawany jest w formie plastikowej karty. Każdy wyjeżdżający za granicę musi mieć swoją kartę – dotyczy to również dzieci. EKUZ jest ważny tylko z dowodem osobistym lub paszportem.

Kto może wyrobić EKUZ w Opolu?

Z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego może skorzystać każdy, kto jest ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. O kartę możesz wnioskować w Opolu, jeśli:

 • jesteś zatrudniony,
 • jesteś na emeryturze lub rencie,
 • prowadzisz działalność gospodarczą pozarolniczą i  rolniczą,
 • pobierasz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18. roku życia,
 • jesteś dzieckiem lub osobą do 18. roku życia,
 • jesteś kobietą w ciąży i  w połogu, pod warunkiem że posiadasz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce (w takiej sytuacji ubezpieczenie w NFZ nie jest wymagane),
 • jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
 • otrzymujesz wsparcie pomocy społecznej na podstawie kryteriów dochodowych.

Karta przyda się, jeśli wyjeżdżasz na wakacje do jednego z krajów, w których jest honorowana. Mogą o nią ubiegać także studenci i doktoranci wyjeżdżający na zagraniczne uczelnie. EKUZ przyda się także pracującym za granicą, ale zatrudnionym w polskich firmach.

EKUZ jest ważny:

 • 5 lat – dla emerytów,
 • 12 miesięcy – dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin,
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Gdzie wyrobić kartę EKUZ w Opolu?

EKUZ w Oplu możesz wyrobić osobiście w siedzibie NFZ w tym mieście od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, a w poniedziałek do 18.00 pod adresem:

Sala Obsługi Klientów NFZ w Opolu
ul. Ozimska 72A
45-310 Opole

Na terenie województwa opolskiego funkcjonuje również punkt w Nysie:

Punkt Obsługi Klientów NFZ
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Kartę możesz wyrobić nie tylko osobiście, ale również pocztą tradycyjną, poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), ePuap lub pocztą elektroniczną.

Dlaczego EKUZ nie wystarczy mieszkańcowi Opola? Co zapewnia polisa turystyczna?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje pełnej ochrony na czas wyjazdu za granicę. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej EKUZ pokryje tylko te usługi, które są niezbędne do ratowania zdrowia i życia.

Jeśli w danym kraju obowiązuje system współfinansowania ochrony zdrowia, to za te koszty również i Ty zapłacisz z własnej kieszeni. Największym wydatkiem, jakiego nie pokrywa EKUZ jest transport powrotny do kraju po chorobie czy wypadku. Są to bardzo wysokie kwoty, czasem sięgające nawet kilku tysięcy euro.

Co do zasady turyści z EKUZ nie mają refundowanego transportu medycznego do własnego kraju. W wyjątkowych sytuacjach prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mogą wyrazić zgodę na opłacenie transportu medycznego do Polski. Dzieje się tak tylko w sytuacjach, gdy leczenie poszkodowanego w danym kraju będzie droższe niż sprowadzenie go do Polski. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji transport medyczny odbywa się z uwzględnieniem najtańszego środka transportu, na jaki pozwala stan poszkodowanego.

Patrycja Pałka, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, specjalistka ds. ubezpieczeń turystycznych

Czego jeszcze nie refunduje EKUZ?

 • Planowanych zabiegów – EKUZ nie pokrywa żądnych świadczeń medycznych jeśli celem podróży były planowane zabiegi, operacje itp.,
 • Pomocy medycznej w każdej placówce – chcąc odzyskać część kosztów, posiadacze EKUZ mogą korzystać tylko z placówek mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. 
 • Dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności, np. pierwsza pomoc w przypadku bólu zęba – tak, ale założenie plomby z lepszych surowców – nie. 
 • Transportu medycznego do kraju,
 • Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.
 • Rekompensaty z powodu opóźnionego lotu lub zgubionego bagażu.
 • Usługi ratownictwa.
 • Transportu zwłok.

Polisa turystyczna pokrywa wszystkie te nierefundowane przez EKUZ koszty. W razie potrzeby możesz skorzystać nawet z leczenia prywatnego. Do wysokości sumy gwarantowanej (a zakłada się, że na terenie Europy ta nie powinna być niższa niż 30 000 euro) wszystkie wydatki związane z pobytem w szpitalu, wizytami u specjalistów, zakupem leków, powrotem do kraju czy akcjami ratowniczymi pokryje ubezpieczyciel.

ekuz a polisa

To jednak nie wszystko. Jeśli masz ubezpieczenie turystyczne, możesz liczyć na szereg dodatkowych usług. W ramach polisy towarzystwo zapewnia wszelką pomoc w razie kłopotów za granicą, oferując:

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu i sprzętu zabieranego w podróż,
 • odszkodowanie w razie opóźnienia lotu,
 • pomoc w razie zachorowania na Covid-19 (również na czas kwarantanny oraz izolacji),
 • Assistance – pomoc medyczną, informacyjną oraz prawną, świadczoną przez centrum alarmowe/informacyjne ubezpieczyciela.

Uwaga! Ubezpieczenie turystyczne działa we wszystkich państwach świata. Wystarczy, że kupując polisę, zaznaczysz dokąd dokładnie się wybierasz.

Takie ubezpieczenie możesz mieć już od kilku złotych dziennie. Poniżej prezentujemy przykładowe oferty polisy turystycznej na kilkudniowe wakacje w Europie:

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Gdzie można pobrać wniosek starając się o EKUZ w Opolu?

Kartę możesz wyrobić w Opolu na kilka sposobów. Wyrobienie EKUZ-u jest bezpłatne, ale wymaga złożenia wniosku. Jak to zrobisz?

 • Osobiście lub pocztą tradycyjną – pod adresem ul Ozimska 72A,
 • za pośrednictwem ePUAP,
 • za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • mailowo pod adresem sekretariat@nfz-opole.pl.

Czas oczekiwania na EKUZ zależy od pory składania wniosku. Zwykle karty są wydawane od ręki lub po kilkudniowym oczekiwaniu, ale w sezonie wyjazdów ten czas może się wydłużyć. Kartę możesz odebrać osobiście lub upoważnić inną osobę.

ekuz - wyrobienie karty

Wnioski do pobrania na 2023 rok

Wnioski o wydanie EKUZ, które możesz przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej. Wystarczy, że je pobierzesz, wydrukujesz oraz wypełnisz.

Poniżej aktywne dokumenty wymagane do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2023:

Co warto wiedzieć?

 1. EKUZ w Opolu przysługuje wszystkim osobom, które mają ubezpieczenie NFZ.
 2. Karta jest honorowana w krajach należących d UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii.
 3. EKUZ nie refunduje wszystkich usług medycznych, za niektóre z nich trzeba opłacić z własnej kieszeni.
 4. Te wydatki, których nie pokryje EKUZ opłaci ubezpieczyciel w ramach polisy turystycznej.
 5. EKUZ w Opolu można wyrobić osobiście przy ulicy Ozimskiej, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, przez ePUAP lub IKP.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy jeśli posiadam ubezpieczenie turystyczne, to EKUZ też się przyda?

  Polisa turystyczna w ramach kosztów leczenia pokrywa również wydatki poniesione w publicznych placówkach. Niemniej, warto EKUZ mieć, tym bardziej że jego wyrobienie nic nie kosztuje.

 2. Czy EKUZ pokrywa koszty ratownictwa?

  Jeśli w danym kraju akcje ratownicze są płatne, to nie. Bardzo często w większości europejskich państw z własnej kieszeni trzeba pokryć koszty związane z uruchomieniem helikoptera, poszukiwaniem czy transportem do szpitala.

 3. Kiedy EKUZ nie przysługuje?

  Karty nie mogą wyrobić osoby, które nie są ubezpieczone w Polsce w ramach NFZ. Wyjątkiem są dzieci, młodzież, kobiety w czasie ciąży i połogu oraz osoby korzystające z pomocy socjalnej.

 4. Czy kartę EKUZ można wyrobić w dowolnym oddziale NFZ?

  Tak. W Oplu oddział NFZ mieści się przy ulicy Ozimskiej 72A. Na terenie województwa opolskiego jest też punt obsługi pacjentów w Nysie przy ulicy Piastowskiej 33.

 5. Czy EKUZ pokrywa koszty leczenia chorób przewlekłych?

  Tak. Refundowane będą jednak tylko te usługi niezbędne do ratowania życia i zdrowia. Jeśli jednak w danym kraju płaci się za wizytę u specjalisty albo za leki, to te koszty pokryje również pacjent z Polski.